Информационно-техническое
бюро по строительству
Главная    Карта сайта

«Зодчий». Законы, постановления, указы, соглашения, документы министерств и ведомств (ЗАК)

Законы Украины

 1. 22.02.2000. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
 2. 06.04.2000. Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів
 3. 20.04.2000. Про планування і забудову територій
 4. 20.04.2000. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київмісьбуд"
 5. 20.04.2000. Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київмісьбуд"
 6. 01.06.2000. Про ліцензування певних видів господарської діяльності
 7. 21.09.2000. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері містобудування
 8. 11.01.2001. Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування
 9. 11.01.2001. Про внесення змін до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування"
 10. 18.01.2001. Про об'єкти підвищеної небезпеки
 11. 08.02.2001. Про основи містобудування. (О внесении изменений в Закон Украины "Об основах градостроительства" )
 12. 22.03.2001. Про страховий фонд документації України
 13. 17.05.2001. Про підтвердження відповідності
 14. 17.05.2001. Про акредитацію органів з оцінки відповідності
 15. 17.05.2001. Про стандартизацію
 16. 12.07.2001. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні.
 17. 20.09.2001. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (у сфері містобудування)
 18. 20.09.2001. Про внесення зміни до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
 19. 15.11.2001. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про бюджетну систему України
 20. 29.11.2001. Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
 21. 13.12.2001. Про внесення змін до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
 22. 10.01.2002. Про питну воду та питне водопостачання
 23. 07.02.2002. Про Генеральну схему планування території України
 24. 07.02.2002. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"
 25. 07.02.2002. Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"
 26. 04.07.2002. Про інноваційну діяльність
 27. 03.04.2003. Про внесення змін до закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
 28. 19.06.2003. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю
 29. 11.12.2003. Про оцінку земель
 30. 15.06.2004. Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (щодо поставки житла та землі)
 31. 24.06.2004. Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки
 32. 03.12.90. Про ціни і ціноутворення
 33. 25.06.91. Про охорону навколишнього природного середовища.
 34. 18.09.91. Про інвестиційну діяльність.
 35. 14.10.92. Про охорону праці.
 36. 16.10.92. Про охорону атмосферного повітря.
 37. 16.11.92. Про основи містобудування.
 38. 17.12.93. Про пожежну безпеку.
 39. 24.02.94. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
 40. 01.07.94. Про енергозбереження.
 41. 14.10.94. Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування.
 42. 14.10.94. Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.
 43. 09.02.95. Про екологічну експертизу.
 44. 06.03.96. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з питань охорони навколишнього природного середовища.
 45. 15.05.96. Про внесення зміни і доповнення до законодавчих актів України щодо накладення штрафу за порушення вимог охорони праці.
 46. 17.12.96. Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо посилення вiдповiдальностi у виглядi штрафу.
 47. 17.06.97. Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування"
 48. 03.03.98. Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності.
 49. 05.03.98. Про внесення змiн до Закону Української РСР "Про цiни i цiноутворення".
 50. 05.03.98. Про внесення змiн до Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть".
 51. 20.05.99. Про архітектурну діяльність
 52. 21.05.99. О внесении изменения в статью 19 Закона Украины "Об инвестиционной деятельности"
 53. 23.09.99. Про загальнообов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
 54. 14.12.99. Про концесії на будівництво та експлуатацію будівельних доріг

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 08.02.01. Про внесення змін до Закону України "Про основи містобудування"
 2. 31.12.04. Относительно обложения операций по продаже объектов недвижимого имущества налогом с доходов физических лиц с 1 января 2005 года
 3. 16.11.92. Про порядок введення в дію Закону України "Про основи містобудування"
 4. 22.02.94. Про заходи щодо залучення додаткових коштів на житлове будівництво та створення ринку житла
 5. 10.11.94. Про порядок введення в дію Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування"
 6. 14.07.99. О проекте Закона Украины о проведении эксперимента в жилищном строительстве на базе холдинговой компании "Киевгорстрой" (N 936-XIV)
 7. 12.05.2000. Про проведення індексації грошової оцінки земель
 8. 02.06.2000. Про організацію житлового кредитування населення України
 9. 27.06.2000. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України з питань застосування контактної форми трудового договору
 10. 29.06.2000. Питання Державної інспекції з енергозбереження
 11. 06.07.2000. Про затвердження порядку визначення об'єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування
 12. 20.07.2000. Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури .... державної адміністрації
 13. 06.09.2000. Про затвердження Типового положення про управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації
 14. 04.10.2000. Про затвердження Типового концесійного договору на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги
 15. 04.10.2000. Про затвердження Порядку проведення концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг
 16. 20.10.2000. Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 568
 17. 26.10.2000. Про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву
 18. 20.10.2000. Про затвердження порядку проведення експертизи містобудівної документації
 19. 10.11.2000. Об определении стоимости строительства
 20. 14.11.2000. Про затвердження переліку органів ліцензування
 21. 20.11.2000. Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності.
 22. 30.12.2000. Про встановлення граничного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів
 23. 24.01.2001. Про заходи щодо сприяння розв'язанню проблем будівельної галузі
 24. 14.02.2001. Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. N 554
 25. 14.02.2001. Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. N1494
 26. 14.02.2001. Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень
 27. 07.03.2001. Про внесення змін до Положення про порядок передачі у приватну власність громадян незавершених будівництвом будинків садибного типу
 28. 14.03.2001. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. N 52
 29. 04.07.2001. Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності (витяг)
 30. 26.09.2001. Про затвердження Порядку заміни бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка.
 31. 28.09.2001. Про затвердження Порядку відрахування до спеціальних фондів місцевих бюджетів 10 відсотків вартості питної води, яка подається через системи централізованого постачання з відхиленням від вимог стандартів.
 32. 26.09.2001. Про впорядкування відшкодування податку на додану вартість та розрахунків з бюджетом
 33. 26.09.2001. Про затвердження плану першочергових заходів щодо впровадження систем управління якістю на підприємствах на 2001-2002 роки.
 34. 26.09.2001. Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
 35. 26.09.2001. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
 36. 10.10.2001. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. N 1494
 37. 18.10.2001. Про внесення змін до Методики оцінки вартості майна під час приватизації
 38. 26.10.2001. Про затвердження переліку платних послуг екологічного характеру, які можуть надаватися територіальними органами міністерства екології та природних ресурсів
 39. 27.12.2001. Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва
 40. 27.12.2001. Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 р. N 2074
 41. 03.01.2002. Про порядок та терміни дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР
 42. 29.01.2002. Про затвердження порядку конкурсного відбору інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок кредитів комерційних банків з частковим відшкодуванням відсоткових ставок.
 43. 14.02.2002. Про схвалення Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010 року
 44. 15.02.2002. Про затвердження Порядку розподілу та узгодження обсягів інвестицій, які спрямовуються на будівництво і придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей
 45. 13.03.2002. Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів
 46. 13.03.2002. Про затвердження порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць ...
 47. 29.03.2002. Про затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету
 48. 30.03.2002. Про затвердження Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу...
 49. 11.04.2002. Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи
 50. 27.04.2002. Про внесення змін до методики оцінки вартості майна під час приватизації
 51. 16.05.2002. О признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины
 52. 01.07.2002. Про передачу підприємств, установ і організацій, що належали до сфери управління Держбуду
 53. 10.07.2002. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
 54. 11.07.2002. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663
 55. 13.07.2002. Про затвердження порядку перерах. з держ.бюджету місцевим бюджетам субвенції для буд-ва та придбання житла окремим катег-м громадян, її цільового використання, визначення ціни житла та його розподілу (втр.чин. згідно Пост.КМУ від 2.10.03)
 56. 23.07.2002. Про колегію Державного комітету з будівництва та архітектури
 57. 18.09.2002. Про створення національного фонду нормативних документів
 58. 26.09.2002. Про затвердження Методики грошової оцінки пам'яток
 59. 11.10.2002. Про експертну грошову оцінку земельних ділянок
 60. 18.01.2003. Про делегування повноважень щодо стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
 61. 24.02.2003. Деякі питання Координаційної ради з реалізації Генеральної схеми планування території України
 62. 12.03.2003. Про затвердження методики розрахунку платежів за надання концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг
 63. 15.05.2003. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
 64. 02.06.2003. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державних закупівель
 65. 04.06.2003. Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла
 66. 04.06.2003. Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення
 67. 27.06.2003. Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат
 68. 17.07.2003. Про затвердження Порядку формування, експертизи та обговорення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності
 69. 13.08.2003. Про затвердження Порядку безоплатної передачі у комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних ...
 70. 21.08.2003. Про затвердження Порядку надання і визначення обсягів державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, а також будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку ...
 71. 10.09.2003. Об утверждении Национального стандарта N 1 "Общие основы оценки имущества и имущественных прав"
 72. 02.10.2003. Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться бюджетными учреждениями государственной системы страхового фонда документации в сфере создания, формирования, ведения и использования страхового фонда документации
 73. 02.10.2003. Про затвердження порядку використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла окремим категоріям громадян
 74. 15.10.2003. О внесении изменений в Порядок координации проведения плановых выездных проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательской деятельности контролирующими органами
 75. 15.10.2003. Про затвердження порядку видачі дозволів державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами
 76. 10.12.2003. Про затвердження методики оцінки майна
 77. 28.01.2004. Про затвердження порядку кредитування будівництва та придбання житла для військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань
 78. 18.02.2004. Про затвердження Порядку надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків
 79. 01.03.2004. Про заходи щодо посилення контролю за проектуванням, новим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та експлуатацією будинків і споруд
 80. 29.03.2004. Деякі питання здійснення попередньої оплати робіт (послуг) замовниками будівництва атомних, гідроакумулюючих та вітрових електростанцій
 81. 31.03.2004. Про затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів
 82. 12.05.2004. Про затвердження порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов'язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об'єктів
 83. 26.05.2004. Про затвердження Програми розвитку виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання у будівництві на 2005-2011 роки
 84. 26.05.2004. Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
 85. 13.07.2004. О создании государственного акционерного общества "Строительная компания "Укрбуд"
 86. 10.08.2004. Про затвердження порядку спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг комунальної власності
 87. 25.08.2004. Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету
 88. 25.08.2004. Про затвердження порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
 89. 22.09.2004. Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
 90. 28.10.2004. Об утверждении Порядка проведения расчетов по строительству магистральных газопроводов и газопроводов-отводов для газификации сельских населенных пунктов
 91. 28.10.2004. Об утверждении Национального стандарта N 2 "Оценка недвижимого имущества"
 92. 31.12.2004. Про затвердження порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ
 93. 12.07.2005. Про затвердження переліку робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці
 94. 01.12.90. Про Державну експертизу умов праці
 95. 03.10.91. Про норми накладних витрат i планових нагромаджень у будiвництвi.
 96. 28.07.92. Про розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально-демографічної ситуації на селі
 97. 05.08.92. Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення (Втр. чинність згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.04. N 1243)
 98. 08.10.92. Про видачу учасникам інвестиційної діяльності ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві
 99. 08.10.92. Порядок визначення коефіцієнтів споживчої якості квартир (будинків), що підлягають приватизації
 100. 08.10.92. Порядок участі в організації та фінансуванні ремонту приватизованих житлових будинків їх колишніх власників
 101. 08.10.92. Правила користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями
 102. 15.10.92. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України з питань прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
 103. 19.02.93. Про управління майном, що є у загальнодержавній власності, в будівництві та промисловості будівельних матеріалів
 104. 11.03.93. Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про основи містобудування"
 105. 25.03.93. Про затвердження положення про державний архітектурно-будівельний контроль
 106. 25.03.93. Про містобудівний кадастр населених пунктів
 107. 18.06.93. Про розширення обсягів будівництва автомобільних доріг із застосуванням цементу
 108. 10.08.93. Про Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях
 109. 06.12.93. Про внесення змін до Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення (Втр. чинність згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.04. N 1243)
 110. 08.02.94. Про удосконалення механізму державного регулювання цін у сфері будівництва
 111. 30.03.94. Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони
 112. 23.05.94. Про внесення доповнень до Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення (Втр. чинність згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.04. N 1243)
 113. 15.06.94. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 1992 р. N 421 "Про розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально-демографічної ситуації на селі"
 114. 23.06.94. Про порядок проведення держ. експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці
 115. 26.07.94. Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку"
 116. 05.08.94. Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 569.
 117. 21.09.94. Про затвердження Правил проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних меліоративних і дорожньо-будівних машин, тракторних причепів
 118. 14.12.94. Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежно
 119. 17.01.95. Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення
 120. 08.02.95. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення
 121. 21.02.95. Про затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду
 122. 27.02.95. Про Концепцію розвитку житлово-комунального господарства в Україні
 123. 31.03.95. Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю
 124. 06.04.95. Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування
 125. 07.04.95. Про внесення змін до деяких рішень Уряду України з питань державного архітектурно-будівельного контролю (Втр. чинність згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.04. N 1243)
 126. 31.05.95. Про забезпечення потреб промисловості будівельних матеріалів у нових видах машинобудівної продукції у 1995 - 2000 роках
 127. 30.06.95. Про Положення про державну експертизу комерційних пропозицій і техніко-економічних обгрунтувань можливості доцільності та ефективності участі підприємств та організацій України в будівництві об'єктів за кордоном на основі міжурядових угод п
 128. 18.07.95. Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва
 129. 31.10.95. Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу
 130. 06.11.95. Об утверждении типового положения об управлении капитального строительства областной, Киевской и Севастопольской городской государственной администрации
 131. 23.11.95. Про затвердження Порядку конкурсного відбору наукових установ і проектно-конструкторських організацій ...
 132. 18.12.95. Про затвердження типового положення про управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації
 133. 09.01.96. О проведении конкурсов (тендеров) в строительстве
 134. 09.02.96. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ, УЧЕТУ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (отменен)
 135. 29.02.96. Про затвердження Положення про порядок створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об'єктів незавершеного будівництва
 136. 13.05.96. Про розміри плати за видачу ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві
 137. 16.05.96. Про укладення Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про взаємне визнання державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, які видаються центрами з ліцензування України і Республіки Білорусь
 138. 29.05.96. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України з питань державного замовлення та державного контракту і внесення змін до рішень Уряду України з цих питань
 139. 13.06.96. Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи
 140. 29.06.96. Про затвердження типових положень про управління комунального господарства Київської та Севастопольської державної адміністрації ...
 141. 12.07.96. Про вiднесення посад працiвникiв управлiнь (вiддiлiв) капiтального будiвництва мiськвиконкомiв до вiдповiдних категорiй державних службовцiв.
 142. 30.07.96. Про затвердження Положення про Координаційний Комітет з питань реформування державної житлової політики
 143. 05.08.96. Про доповнення пункту 41 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях
 144. 09.11.96. Про порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується
 145. 28.10.96. Про вдосконалення шляхів розвитку молодіжного житлового будівництва
 146. 09.11.96. Про інженерний захист територій, об'єктів і споруд від зсувів
 147. 30.01.97. Про заходи щодо поліпшення становища у будівельному комплексі
 148. 04.03.97. Про створення Української державної корпорації "Укрзакордоннафтогазбуд"
 149. 22.04.97. Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
 150. 22.04.97. Про внесення змін до деяких рішень Кабінету Міністрів України
 151. 05.05.97. Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж
 152. 30.05.97. Про Методику грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)
 153. 09.06.97. Про порядок впровадження, експлуатації та контролю за використанням систем і апаратури обліку природного газу, спожитого населенням, комунально-побутовими підприємствами та бюджетними організаціями
 154. 28.06.97. Про порядок передачi у приватну власнiсть громадян незавершених будiвництвом будинків садибного типу.
 155. 10.07.97. Про виробництво і використання поліетиленових труб у будівництві та реконструкції газових мереж у сільській місцевості
 156. 08.09.97. О Порядке утверждения титулов строек (объектов), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий государственной собственности.
 157. 19.09.97. Про розроблення проекту Генеральної схеми планування території України.
 158. 17.11.97. Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню.
 159. 02.12.97. Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру.
 160. 03.12.97. Про додаткові заходи щодо реалізації молодіжної житлової політики.
 161. 06.04.98. Про перелік окремих видів проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної атестації виконавця.
 162. 07.04.98. Про затвердження Порядку кредитування будівництва об'єктів, що здійснюється підприємствами, установами і організаціями недержавної форми власності, за рахунок коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків ... (скасовано)
 163. 27.04.98. Про методологію визначення цін і процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх ...
 164. 07.05.98. Про надбавки до тарифних ставок i посадових окладiв працiвникiв, виконуючих монтажні, налагоджувальні, ремонтні i будiвельні роботи, та працiвникiв, робота яких виконується вахтовим методом, постiйно проводиться в дорозi або в роз'їздах
 165. 22.06.98. Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати та плати за утримання будинків і прибудинкових територій
 166. 30.06.98. Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення жителів
 167. 15.07.98. Про державну експертизу з енергозбереження
 168. 20.07.98. Про затвердження Переліку типових документів
 169. 03.08.98 Про порядок здійснення контролю за визначенням вартості будіницта об'єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, АР Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій
 170. 17.08.98 Порядок затвердження iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва та проведення їх комплексної державної експертизи з метою вдосконалення органiзацiйного механiзму та процедур проведення торгiв (тендерiв) у будiвництвi (скасовано)
 171. 01.09.98 Про проведення торгів (тендерів) у будівництві
 172. 05.10.98 Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі
 173. 6.01.99 Про затвердження Порядку визначення об'єктів концесії на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг і Порядку проведення концесійного конкурсу на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг
 174. 13.01.99. Про укладення Угоди про міждержавну експертизу проектів будівництва, що становлять взаємний інтерес для держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав
 175. 29.01.99 Про затвердження Програми проведення житлово-комунальної реформи на 1999 - 2001 роки
 176. 25.03.99. Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами
 177. 31.03.99. Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом...
 178. 08.04.99. Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів
 179. 23.04.99. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон
 180. 16.06.99. Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення
 181. 19.07.99. О порядке зачисления в государственный бюджет Украины в 1999 году и использования средств, поступающих от уплаты налога на прибыль предприятий, определенного с применением понижающего коеффициента к нормам амортизации
 182. 13.08.99. Про надбавки до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі ...
 183. 25.11.99. Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів
 184. 09.12.99. Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання
 185. 20.12.99. Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу
 186. 22.12.99. Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS-84
 187. 31.12.99. Про затвердження Типового положення про управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації
 188. 16.05.2001. Про внесення змін до Положення про Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України
 189. 16.03.2002. Про реорганізацію Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
 190. 20.03.2002. Про Комітет із Державної премії України в галузі архітектури
 191. 07.05.2002. Про призначення В.Черепа Головою Державного комітету України з будівництва та архітектури
 192. 06.06.2002. Про призначення А.Беркути першим заступником Голови Державного комітету України з будівництва та архітектури
 193. 15.06.2002. Про присудження Державних премій України в галузі архітектури 2002 року
 194. 19.06.2002. Про призначення В.Присяжнюка заступником Голови Державного комітету України з будівництва та архітектури
 195. 20.08.2002. Про Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури
 196. 25.06.2003. Про присудження Державних премій України в галузі архітектури 2003 року
 197. 26.07.2005. Про присудження Державних премій України в галузі архітектури 2005 року
 198. 31.10.96. Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури
 199. 13.05.97. Про пріоритетні завдання у сфері містобудування
 200. 11.08.97. Про утворення Державного комiтету будiвництва, архiтектури та житлової полiтики України.
 201. 25.05.99. О поддержке цементной промышленности (N 566/99)
 202. 27.05.99. О внесении изменения в Указ Президента Украины от 7 августа 1998 г. N 857 "О некоторых измененияз в налогообложении" (N 727/99)
 203. 28.05.99. Об особенностях приватизации объектов незавершенного строительства (N 591/99)
 204. 27.06.99. О проведении експеримента в жилищном строительстве на базе холдинговой компании "Киевгорстрой" (N 735/99)
 205. 28.06.99. О стимулировании жилищного строительства
 206. 15.07.99. Об Основных направлениях обеспечения жильем населения Украины на 1999-2005 годы (N 856/99)

Приказы Госстроя

 1. N 147 від 10.11.89 "Положення про організацію будівництва об'єктів "під ключ"
 2. N 8 від 22.01.93 "Про внесення змін і доповнень до державних будівельних норм України" ДБН 360-92
 3. N 46 від 27.04.93 "Про затвердження державних будівельних норм "Системи стандартизації та нормування в будівництві"
 4. N 64 від 17.05.93 "Про внесення змін в п.1.7 БНіП 2.68.01-81 "Житлові будинки"
 5. N 70 від 27.05.93 "Про затвердження зонального типового проекту середньої загальноосвітньої школи на 22 класи для будівництва у районах сейсмічністю 7-8 балів Закарпатської області"
 6. N 71 від 27.05.93 "Про затвердження типового проекту дитячих ясел-садків на 290 місць з басейном для будівництва у районах з сейсмічністю 7-8 балів Чернівецької області"
 7. N 77-к від 01.04.93 "Про створення малого державного підприємства ''Інформаційно-маркетинговий центр"
 8. N 96 від 01.07.93 "Про призначення органу з сертифікації будівельних матеріалів та виробів"
 9. N 97 від 01.07.93 "Про призначення органу з сертифікації будівельних матеріалів"
 10. N 98 від 01.07.93 "Про призначення органу з сертифікації цементів"
 11. N 99 від 01.07.93 "Про призначення органу з сертифікації будівельних конструкцій"
 12. N 100 від 01.07.93 "Про призначення органу з сертифікації залізобетонних виробів та конструкцій цивільного будівництва"
 13. N 101 від 01.07.93 "Про призначення органу з сертифікації будівельних металоконструкцій"
 14. N 110 від 08.07.93 "Про затвердження карт сейсмічного мікрорайонування територій міст Гаспра, Кореїз, Місхор, Алупка, Симеіз"
 15. N 113 від 16.07.93 "Про призначення органу з сертифікації засобів механізації будівництва" (спільно з Держстандартом)
 16. N 134 від 10.08.93 "Про затвердження ДБН "Типове положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю"
 17. N 135 від 10.08.93 "Про затвердження ДБН "Атестація працівників органів державного архітектурно-будівельного контролю України'
 18. N 136 від 10.08.93 "Про затвердження ДБН "Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт"
 19. N 139 від 16.08.93 "Про затвердження державних стандартів по в'яжучим та виробам із фосфогіпсу"
 20. N 140 від 16.08.93 "Про затвердження державного стандарту "Кахлі пічні.Технічні умови"
 21. N 158(158/61) від 24.09.93 "Про затвердження порядку складння плану земельно-господарського устрою населеного пункту" (спільно з Держкомземом)
 22. N 173 від 18.10.93 "Про зниження енергоспоживання і зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів в будівництві"
 23. N 183 від 27.10.93 "Про затвердження ДБН "Порядок створення та ведення містобудівних кадастрів населених пунктів"
 24. N 196 від 11.11.93 "Про організацію виконання постанови КМ від 1.11.93 N 894 "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 14.10.93 "Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва"
 25. N 225 від 15.12.93 "Про затвердження типового проекту окружного суду з п'ятьма залами судових засідань"
 26. N 226 від 15.12.93 "Про затвердження типового проекту блок-басейну у конструкціях серії N 020-1/83 і 1.020.1-ЗВП з зовнішніми цегляними стінами для будівництва на теріторії України"
 27. N 231 від 17.12.93 "Про затвердження змін до ДБН 360-92 "Містобудування.Планування і забудова міських і сільських поселень"
 28. N 232 від 20.12.93 "Про затвердження зонального типового проекту дитячих ясел-садка на 140 місць з басейном для будівництва в районах сейсмічністю 7-8 балів Чернівецької області"
 29. N 245 від 27.12.93 "Про затвердження Положення про експериментальне будівництво"
 30. N 247 від 27.12.93 "Про введення в дію нових нормативів опору теплопередачі огороджуючих конструкцій житлово-цивільних будинків і споруд для нового будівництва, реконструкцій та капітальних ремонтів"
 31. N 250 від 30.12.93 "Про виконання рішення Координаційного Комітету з питань боротьби зі злочинністю щодо боротьби з крадіжками та іншими злочинами проти майна громадян"
 32. N 253 від 30.12.93 "Про введення в дію контрольних показників питомих витрат теплоти на опалення жилих будинків і блок-секцій"
 33. N 6 від 04.01.94 "Про затвердження державних будівельних норм "Планування і забудова сільських поселень"
 34. N 16 від 19.01.94 "Про затвердження проектів зональної серії 4-поверхових блок-секцій із монолітного залізобетону і місцевих матеріалів для будівництва у Чернівецькій області на територіях з сейсмічністю 7 балів"
 35. N 20 від 25.01.94 "Про затвердження "Основних положень про обіг проектної продукції масового застосування" та "Положення про формування та використання позабюджетного фонду фінансування розробок проектної продукції масового застосування"
 36. N 29 від 15.02.94 "Про затвердження інформаційного регламенту Мінбудархітектури України" (Скасовано згідно наказу Держбуду України N 41 від 25.02.2005р.)
 37. N 40 від 01.03.94 "Про внесення змін по "Переліку нормативних документів у галузі будівнийтва, що діють на території України"
 38. N 43 від 09.03.94 "Про затвердження Порядку видання та росповсюдження державних будівельних норм і стандартів, кошторисних норм і нормативів України"
 39. N 54 від 15.03.94 "Про затвердження та надання чинності державному стандарту України "Черепиця бетонна. Технічні умови"
 40. N 55 від 15.03.94 "Про затвердження та надання чинності державному стандарту України "Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови"
 41. N 64 від 24.03.94 "Про затвердження та надання чинності державному стандарту України "Плити пінополістірольні. Технічні умови."
 42. N 67 від 24.03.94 "Про затвердження змін до ГОСТ 6942.0-80 "Трубы чугунные канализационные ... Общие технические условия." і ГОСТ 6942.3-80 "Трубы чугунные канализационные ... Конструкция и размеры"
 43. N 70 від 29.03.94 "Про затвердження карти сейсмічного мікрорайонування м. Ізмаїл"
 44. N 75 від 30.03.94 "Про затвердження та надання чинності державному стандарту України "Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів вуглевидобування та вуглезбагачування для керамічних виробів. Технічні умови."
 45. N 83 від 12.04.94 "Про затвердження державних стандартів України системи стандартизації та нормування в будівництві типу "Терміни та визначення"
 46. N 93 від 28.04.94 "Про вартість експертизи проектно-планувальної документації"
 47. N 95 від 06.05.94 "Про затвердження "Порядку визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюються на території України в 1994 році"
 48. N 100 від 20.05.94 "Про виключення із застосування типових проектів серії 87 зі стінами із цегли для будівництва на територіях з підземними виробами"
 49. N 1 від 22.07.94 "Про затвердження альбомів завдань на проектування будівельної частини ліфтів, розроблених ПКБ ВАО "Укрліфт' і СП "УКР ОТІС"
 50. N 6 від 01.08.94 "Про затвердження Зміни N 1 до СНиП 3.05.02-88 "Газоснабжение"
 51. N 8 від 01.08.94 "Про затвердження державного стандарту "Будівельні матеріали. Добавки для виробництва штучних пористих заповнювачів. Класифікація"
 52. N 25 від 01.09.94 "Про затвердження Зміни N 2 до СНиП 3.05.02-88 "Газоснабжение"
 53. N 26 від 01.09.94 "Про затвердження державного стандарту "Будівельні матеріали. Сировина для виробництва пористих заповнювачів. Класифікація."
 54. N 33 від 08.09.94 "Про впровадження у проектування та будівництво засобів обліку та приладів регулювання систем електро,- водо,- тепло- та газопостачання"
 55. N 35 від 20.09.94 "Про затвердження доповнення до СНиП II-35-76 "Котельные установки"
 56. N 36 від 20.09.94 "Про організаційно-методичні заходи щодо впровадження технології географічних інформаційних систем /ГІС/ у містобудівне проектування"
 57. N 40 від 26.09.94 "Про сертифікацію будівельної продукції"
 58. N 48 від 05.10.94 "Про затвердження ДБН "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення"
 59. N 53 від 13.10.94 "Про затвердження "Переліку базових організацій по нормуванню та стандартизації в галузі будівництва"
 60. N 58 від 18.10.94 "Про затвердження робочих креслень огороджуючих конструкцій типових серій житлових будинків та технічну документацію на виробництво зовнішніх стінових панелей"
 61. N 85 від 14.12.94 "Про розширення обсягів здійснення контролю за якістю будівництва"
 62. N 089 від 16.12.94 "Про внесення змін в діючі Державні будівельні норми /СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"/
 63. N 101 від 28.12.94 "Про затвердження Номенклатури типових проектів громадських будівель для міського будівництва в Україні"
 64. N 106 від 29.12.94 "Про внесення змін до СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания", СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения", СНип 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция, кондиционирование", СНиП 2.04.01-86 "Внутренний водопровод и канализация зданий"
 65. N 4 від 6.01.95 "Про порядок опорядження квартир і будинків, передбачених на продаж"
 66. N 5 від 10.01.95 "Про реалізацію заходів по впровадженню у проектуванні та житлово-цивільному будівництві енергоефективних огороджуючих конструкцій"
 67. N 8 від 17.01.95 "Про галузеву програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 1995 рік"
 68. N 14 від 25.01.95 "Про затвердження Державних будівельних норм "Проектування будівництва та експлуатація будинків системи "Пластбау"
 69. N 17 від 27.01.95 "Про затвердження нормативних документів"
 70. N 18 від 27.01.95 "Про затвердження державних стандартів"
 71. N 20 від 02.02.95 "Про затвердження державних стандартів України системи стандартизації та нормування в будівництві типу "Терміни та визначення"
 72. N 34 від 24.02.95 "Про затвердження Номенклатури типових проектів для сільського будівництва в Україні та технічних рішень енергоефективних огороджуючих конструкцій"
 73. N 37 від 28.02.95 "Про затвердження державних будівельних норм "Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на оточуюче середовище /ОВОС/ при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування".
 74. N 42 від 03.03.95 "Про затвердження державних стандартів на будівельні матеріали"
 75. N 50 від 07.03.95 "Про внесення змін і доповнень в діючі норми проектування - СНиП 2.04.08-87 "Газопостачання"
 76. N 57 від 21.03.95 "Про впровадження в масове житлове будівництво протиударних дверей підсиленої конструкції"
 77. N 65 від 06.04.95 "Про затвердження державних стандартів"
 78. N 66 від 06.04.95 "Про затвердження державного стандарту "Замки і заскочки для дерев'яних дверей. Типи і основні розміри"
 79. N 67 від 06.04.95 "Про затвердження державних стандартів"
 80. N 68 від 06.04.95 "Про затвердження державного стандарту "Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови"
 81. N 69 від 11.04.95 "Про затвердження державного стандарту "Бетони легкі. Загальні технічні умови"
 82. N 79 від 17.04.95 "Про затвердження "Альбому завдань на проектування будівельної частини ліфтів. Частина II. Ліфти вантажні"
 83. N 95 від 28.04.95 "Про затвердження базової організації України по нормуванню та стандартизації в галузі будівництва"
 84. N 96 від 28.04.95 "Про затвердження нормативних документів"
 85. N 100 від 04.05.95 "Про порядок визначення вартості будівництва, що здійснюєься на території України в 1995 році"
 86. N 107 від 19.05.95 "Про затвердження Зміни N 3 до СНиП 2.08.01-89"
 87. N 123 від 15.06.95 "Про затвердження зміни N 4 до СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги"
 88. N 129 від 23.06.95 "Про затвердження нормативних документів"
 89. N 130 від 28.06.95 "Про внесення ЗМІН N 2 до СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах"
 90. N 134 від 07.07.95 "Про затвердження державних нормативних документів"
 91. N 137 від 10.07.95 "Про визначення Головного та теріторіальних проектних інститутів агропромислового комплексу Мінсільгосппроду України"
 92. N 148 від 19.07.95 "Про затвердження Кодифікатора видів робіт у проектуванні та будівництві, що підлягають ліцензуванню"
 93. N 165 від 14.08.95 "Про затвердження проектів експериментальних житлових будинків садибного типу з використанням енергозберігаючих рішень та нетрадиційних джерел енергії /для німців-переселенців/ для південних районів України"
 94. N 177 від 23.08.95 "На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 1995р. N 532 "Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва"
 95. N 188 від 14.09.95 "Про затвердження державних будівельних норм"
 96. N 208 від 19.10.95 "Про затвердження Порядку визначення вартості робіт, виконаних з порушенням вимог державних будівельних норм"
 97. N 211 від 31.10.95 "Про затвердження нормативних документів"
 98. N 224 від 16.11.95 "Про затвердження державних стандартів"
 99. N 229 від 27.11.95 "Про затвердження та введення в дію державних будівельних норм "Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України"
 100. N 233 від 29.11.95 "Про зміну строку введення в дію стандарту ДСТУ БВ.2.6-2-95 "Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови."
 101. N 237 від 1.12.95 "Про затвердження Положення про регіональний центр з ліцензування /рекомендаційний/"
 102. N 252 від 19.12.95 "Про затвердження Методики обстеження і паспортизації гідротехнічних споруд систем гідравлічного вилучення та складування промислових відходів"
 103. N 253 від 19.12.95 "Про затвердження проектних рішень і рекомендацій по встановленню побутових лічильників газу та влаштуванню поквартирного обліку холодної і гарячої води в житлових будинках діючих серій"
 104. N 258 вiд 27.12.95 "Про затвердження Порядку консервацiї та розконсервацiї об'єктiв будiвництва"
 105. N 4 від 15.01.96 "Про затвердження державного стандарту "Прилади опалювальні. Номенклатура показників якості."
 106. N 5 від 15.01.96 "Про затвердження експериментального проекту гімназії на 21 клас /504 учні/ для будівництва в умовах Західного регіону України"
 107. N 6 від 17.01.96 "Про внесення змін до наказу від 1.12.96 N 237 "Про затвердження Положення про регіональний центр з ліцензування"
 108. N 10 від 23.01.96 "Про порядок визначення вартості будівництва, що здійснюється на території України в 1996 році"
 109. N 13 від 25.01.96 "Про Вказівки по застосуванню одиничних розцінок України /ЕРУ-93/ і кошторисних норм і розцінок на монтаж устаткування /ДБН-93/"
 110. N 33 від 11.03.96 "Про експертизу нормативних документів"
 111. N 43 від 25.03.96 "Про тимчасове призупинення впровадження пункту 13.8 змін і доповнень до діючих СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение"
 112. N 49 від 3.04.96 "Про затвердження державних нормативних документів"
 113. N 50 від 3.04.96 "Про зміну строку надання чинності міждержавним стандартам"
 114. N 51 від 3.04.96 "Про створення технічного комітету із стандартизації та нормування "Спецмонтаж"
 115. N 53 від 5.04.96 "Про затвердження Положення про порядок встановлення та закріплення меж прибудинкових територій існуючого житлового фонду та надання їх у спільне користування або спільну сумісну власність об'єднанням співвласників будинків"
 116. N 56 від 12.04.96 "Про організацію виконання Робочого плану реалізації програм впровадження засобів обліку та регулювання споживання газу, води і теплової енергії"
 117. N 61 від 19.04.96 "Про затвердження Правил атестації зварників"
 118. N 73 від 29.04.96 "Про затвердження нормативних документів"
 119. N 74 від 29.04.96 "Про зміни та доповнення до кошторисних норм та розцінок на монтаж устаткування /Випуск 1/ збірників НМУ-93 і РМУ-93"
 120. N 91 від 29.05.96 "Про визначення Української академії архітектури головною науково-творчою, координаційною і методичною організацією архітектурно-містобудувної діяльності України"
 121. N 98 від 10.06.96 "Про надання чинності ТУ УВ.2.7-27-96 "Труби керамічні каналізаційні раструбні."
 122. N 102 від 11.06.96 "Про затвердження експериментального 4-поверхового житлового будинку зі стінами із багатощільових керамічних каменів нового типу для будівництва в районах сейсмічністю 7 балів м.Чернівці"
 123. N 103 від 13.06.96 "Про затвердження нормативних докумнтів"
 124. N 116 від 27.06.96 "Про затвердження нормативних документів"
 125. N 117 від 27.06.96 "Про затвердження нормативних документів"
 126. N 124 від 3.07.96 "Про безпеку експлуатації житлових будинків і громадських споруд шляхом захисту їх від загазованості аварійними витоками газу"
 127. N 131 від 15.07.96 "Про затвердження зональної серії типових проектів 4, 9-поверхових житлових будинків і блок-секцій зі стінами із легкобетонних блоків"
 128. N 132 від 18.07.96 "Про затвердження базової організації України із нормування та стандартизації в галузі будівництва"
 129. N 136 від 24.07.96 "Про організацію роботи по забезпеченню виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996р. N 445-р"
 130. N 138 від 25.07.96 "Про затвердження Номенклатури типових проектів громадських будівель для сільського будівництва в Україні"
 131. N 147 від 12.08.96 "Про затвердження Інформаційного регламенту Держкоммістобудування України" (Скасовано згідно наказу Держбуду України N 41 від 25.02.2005р.)
 132. N 154 від 30.08.96 "Про затвердження державних нормативних документів"
 133. N 156 від 2.09.96 "Про затвердження державних будівельних норм"
 134. N 157 від 2.09.96 "Про затвердження нормативних документів"
 135. N 162 від 30.08.96 "Про врегулювання порядку подання і затвердження організаційно-розпорядчої та нормативно-інструктивної документації в апараті Држкоммістобудування"
 136. N 173 від 24.09.96 Наказ N 127/201/173 (спільно з Мінекономіки, Мінфіном України) "Про затвердження Положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва"
 137. N 176 від 27.09.96 "Про затверждення Інструкції щодо порядку визначення розміру плати за видачу ліцензій" (реєстрація в Мінюсті України 30.09.96р. N 56З/1588)
 138. N 219 від 18.12.96 "Про затвердження ДСТУ "Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантаженням"
 139. N 17 від 14.11.97 "Про застосування пристроїв захисного відключення"
 140. N 32/288 від 27.11.97 "Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж"
 141. N 32/288 від 27.11.97 "Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд"
 142. N 32/288 від 27.11.97 "Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації"
 143. N 32/288 від 27.11.97 "Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації"
 144. N 5 від 27.01.97 "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку капітального будівництва"
 145. N 15 від 6.02.97 "Про затвердження державних стандартів"
 146. N 16 від 7.02.97 "Про додержання порядку щодо встановлення правових норм"
 147. N 23 від 17.02.97 "Про затвердження експериментального проекту 2-поверхового житлового будинку садибного типу з зовнішніми стінами із 2-шарових блоків з використанням пінобетону неавтоклавного твердіння" (без додатку)
 148. N 30 від 28.02.97 "Про затвердження ДБН "Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення"
 149. N 32 від 11.03.97 "Про затвердження державних стандартів
 150. N 34 від 12.03.97 "Про внесення поправок до ДСТУ Б В.2.7-23-95 "Розчини будівельні. Загальні технічні умови"
 151. N 38 від 18.03.97 "Про затвердження державних стандартів"
 152. N 42 від 25.03.97 "Про затвердження проекту державного стандарту України "Планування і забудова малих сільсько-господарських підприємств та селянських (фермерських) підприємств"
 153. N 43 від 25.03.97 "Про затвердження "Правил обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій", а також Зміна N 1 (Наказ N 80 від 18.04.2000р.)
 154. N 44 від 27.03.97 "Про затвердження зміни N 4 до СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"
 155. N 45 від 29.03.97 "Про затвердження Порядку визначення вартості пусконалагоджувальних робіт, що здійснюється на підприємствах, будівлях і спорудах, розташованих на території України (ДБН-97)"
 156. N 46 від 28.03.97 "Про затвердження головних організацій по метрології в області будівництва та інженерних вишукувань"
 157. N 54 від 04.04.97 "Про затвердження Типового положення про розробку та видачу архітектурно-плану вальних завдань і технічних умов на проектування об'єктів нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та ...
 158. N 55 від 4.04.97 "Про затвердження укрупнених цін на вишукувальні роботи (Доповнення N 1 до "Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва", Москва, 1982, частина VII, глава 26)
 159. N 60 від 10.04.97 "Про порядок визначення вартості проектно вишукувальних робіт"
 160. N 66 вiд 30.12.97 "Про затвердження державних нормативних документiв"
 161. N 70 від 05.05.97 "Про внесення змін до Порядку визначення вартості будівництва, що здійснюється на території України (ДБН ІV-16-96, част.II)"
 162. N 71 від 06.05.97 "Про затвердження нормативного індексу для визначення вартості розроблення та видачі архітектурно-планувальних завдань на проектування об'єктів нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту і ...
 163. N 76 від 07.05.97 "Про затвердження державних будівельних норм"
 164. N 87 від 28.06.97 "Про Методичнi рекомендацiї з розробки конкурсної пропозицiї (оферти) претендента"
 165. N 88 від 28.05.97 "Про надання чинностi мiждержавним нормативним документам"
 166. N 89 від 5.06.97 "Про затвердження ДБН IV-11-1р "Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування"
 167. N 99 від 26.06.97 "Про затвердження змiни N 5 до СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение"
 168. N 102 від 27.06.97 "Про затвердження змiн N 1 до ДСТУ Б В.2.7-28-95 "Черепиця керамiчна. Технiчнi умови" i N 2 до ГОСТ 22236-85 (СТ СЗВ 5684-86) "Цементы. Правила приемки"
 169. N 106 від 8.07.97 "Про затвердження державних будiвельних норм"
 170. N 107 від 8.07.97 "Про затвердження Кодифiкатора видiв робiт у проектуваннi та будiвництвi, виконавцi яких пiдлягають лiцензуванню"
 171. N 119 від 22.07.97 "Про затвердження "Базових розцiнок визначення вартостi розробки архiтектурно-планувальних завдань, що видаються забудовником мiсцевими органами мiстобудування та архiтектури"
 172. N 124 від 24.07.97 "Про затвердження державних будiвельних норм"
 173. N 134 від 6.08.97 "Про внесення змiни N 1 до СНIП ІІ-7-81* "Строительство в сейсмических районах"
 174. N 135 від 6.08.97 "Про видання та розповсюдження нормативних документів у галузi будiвництва"
 175. N 136 від 6.08.97 "Про змiну термiнiв введення нормативних документiв"
 176. N 143 від 15.08.97 "Про затвердження державних будiвельних норм"
 177. N 145 від 22.08.97 "Про нормативне забезпечення будiвельного комплексу України" (Скасовано згідно наказу Держбуду України N 41 від 25.02.2005р.)
 178. N 85 вiд 21.04.98 "Про заходи щодо виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.04.98 469 "Про затвердження Положення про атестацiю державних науково-дослiдних установ"
 179. N 22 вiд 30.01.98 "Про забезпечення виконання робiт iз єдностi i потрiбної точностi вимiрювань в галузi вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про забезпечення єдностi вимiрювань"
 180. N 23 вiд 30.01.98 "Про затвердження змiн до нормативних документiв"
 181. N 33 вiд 10.02.98 "Про порядок оплати робiт, якi фiнансуються за рахунок державного бюджету"
 182. N 41 вiд 18.02.98 "Про затвердження ДБН "Будiвлi i споруди по зберiганню мiнеральних добрив та засобiв захисту рослин" та ДБН "Пiдприємства, будiвлi i споруди по зберiганню та переробцi зерна"
 183. N 46 вiд 25.02.98 "Про затвердження Змiн та доповнень до кошторисних норм та розцiнок на монтаж устаткування НМУ-93, РМУ-97"
 184. N 62 вiд 30.03.98 "Про введення в дiю пакета нормативної документацiї з питань обстежень, паспортизацiї та надiйної експлуатацiї виробничих будiвель"
 185. N 69 від 03.04.98 "Про затвердження нормативних актiв: "Правила обстежень, оцiнки технiчного стану та паспортизацiї зовнiшнiх мереж i споруд водопостачання й каналiзацiї" та "Положення про безпечну та надiйну експлуатацiю зовнiшнiх мереж..."
 186. N 70 вiд 3.04.98 "Про затвердження змiни 5 до СНіП 2.08.01-89 "Жилые здания"
 187. N 76 вiд 15.04.98 "Про затвердження матерiалiв для проектування "Теплоефективнi огороджувальнi конструкцiї цегляних, кам'яних i блочних житлових та громадських будинкiв"
 188. N 86 вiд 22.04.98 "Про затвердження Порядку розробки, погодження та затвердження проектної документацiї на вiдтворення втрачених пам'яток iсторико-архiтектурної спадщини"
 189. N 87 вiд 27.04.98 "Про затвердження Порайонного асортименту деревно-чагарникових порiд України"
 190. N 110 вiд 25.05.98 "Про затвердження нормативних документiв"
 191. N 121 от 26.06.98 Про затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб
 192. N 123 від 09.06.98 "Про затвердження Правил обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово-попереджувальних ремонтів теплових мереж і споруд до них" (з додатком)
 193. N 124 від 09.06.98 "Про затвердження Правил обстежень, оцiнки технiчного стану, паспортизацiї та проведення планово-запобiжних ремонтiв газопроводiв i споруд на них"
 194. N 131 від 26.06.98 "Про створення Центру з енергозбереження в будiндустрiї i промисловостi будiвельних матерiалiв при Держбудi України"
 195. N 139 вiд 30.06.98 "Про затвердження змiни 2 до СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы"
 196. N 146 від 3.07.98 "Про стан розрахункiв i погашення заборгованостi за спожитi теплову та електричну енергiю, природний газ"
 197. N 149 вiд 8.07.98 "Про органiзацiю навчання та атестацiю спецiалiстiв з впровадження попередньо теплоiзольованих пiнополiуретаном труб"
 198. N 152 вiд 10.07.98 "Про затвердження Одиничних розцiнок безканального прокладання теплоiзольованих трубопроводiв (пiнополiуретанова iзоляцiя iз зовнiшньою оболонкою з полiетилену"
 199. N 154 від 13.07.98 "Про порядок складання кошторисної документації та розрахунків за виконані ремонтні роботи по об'єктах дорожнього комплексу" (скасовано)
 200. N 156 вiд 15.07.98 "Про затвердження галузевого стандарту України"
 201. N 161 від 21.07.98 "Про затвердження Методики розробки технологiчних нормативiв використання води на пiдприємствах водопровiдно-каналiзацiйного господарства України"
 202. N 185 вiд 25.08.98 "Про затвердження державних нормативних документiв"
 203. N 194 від 07.09.98 "Про затвердження Типового положення про порядок конкурсного вiдбору пiдприємств для утримання житлових будинкiв i прибудинкових територiй та Типового договору на утримання житлових будинкiв i прибудинкових територiй"
 204. N 197 від 09.09.98 "Про затвердження правил формування договірних цін та їх уточнення в процесі будівництва"
 205. N 206 від 16.09.98 "Про затвердження Базових розцінок визначення вартості розроблення архітектурно-планувальних завдань, що надаються забудовникам місцевими органами містобудування та архітектури"
 206. N 211 від 18.09.98 "Про затвердження "Базових розцінок визначення вартості розроблення технічних умов, що видаються забудовникам на проектування об'єктів будівництва" та "Методичні вказівки щодо застосування базових розцінок визначення вартості ..."
 207. N 215 вiд 30.09.98 "Про затвердження Єдиного класифiкатора житлових будинкiв залежно вiд якостi житла та наявного iнженерного обладнання"
 208. N 217 вiд 30.09.98 "Про затвердження розрахункiв економiчно обгрунтованих тарифiв на житлово-комунальнi послуги"
 209. N 218 від 30.09.98 "Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо визначення норм витрат пiдприємств житлового господарства, пов'язаних з утриманням будинкiв i прибудинкових територiй"
 210. N 219 від 30.09.98 "Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо порядку визначення нормативiв забезпечення населення житлово-комунальними послугами"
 211. N 220 вiд 30.09.98 "Про затвердження доповнення до збiрника 13 кошторисних норм "Захист будiвельних конструкцiй вiд корозiї"
 212. N 237 вiд 21.10.98 "Про затвердження державних нормативних документiв"
 213. N 247 вiд 28.10.98 "Про затвердження державних нормативних документiв"
 214. N 249 вiд 3.11.98 "Про затвердження iнструкцiї про проведення перевiрок визначення вартостi будiвництва об'єктiв, що споруджуються iз залученням коштiв Держбюджету України, бюджету АР Крим, мiсцевих бюджетiв..."
 215. N 250 вiд 5.11.98 "Про створення Учбового центру пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв та фахiвцiв у сферi мiстобудування та архiтектури"
 216. N 262 від 16.11.98 "На виконання пункту 3 постанови КМУ від 17.08.98 1308 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів та проведення їх комплексної державної експертизи"
 217. N 270 вiд 23.11.98 "Про створення Центру сертифiкацiї попередньо теплоiзольованої трубопроводної продукцiї"
 218. N 273 вiд 25.11.98 "Про затвердження державних стандартiв"
 219. N 278 вiд 2.12.98 "Про затвердження змiни 1 до ДСТУ Б В.2.7-36-95 "Цегла та каменi стiновi безцементнi. Технiчнi умови"
 220. N 279 вiд 3.12.98 "Про затвердження державних нормативних документiв та змiн до них"
 221. N 285 вiд 14.12.98 "Про затвердження державних нормативних документiв"
 222. N 286 вiд 15.12.98 "Про затвердження Правил розрахунку двохставочного тарифу на теплову енергiю"
 223. N 290 вiд 17.12.98 "Про затвердження Галузевої методики нормування витрат палива на виробництво та вiдпуск теплової енергiї котельнями теплового господарства"
 224. N 291 від 18.12.98 "Про затвердження Методичних вказiвок з теплових та гiдравлiчних розрахункiв пластинчатих теплообмiнникiв (водопiдiгрiвачiв), якi використовуються у системах теплопостачання"
 225. N 311 вiд 30.12.98 "Про затвердження Iнструкцiї з комплексного протикорозiйного захисту бакiв-акумуляторiв на об'єктах систем комунального теплопостачання"
 226. N 184/140 від 28.07.99 "Про внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів, затверджених наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці від 27.11.97 N 32/288
 227. N 184/140 від 28.07.99 "Про зміни і доповнення до Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд
 228. N 184/140 від 28.07.99 "Про зміни і доповнення до Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної ..."
 229. N 184/140 від 28.07.99 "Про зміни і доповнення до Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації"
 230. N 184/140 від 28.07.99 "Про зміни і доповнення до Структури реєстру аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд"
 231. N 9 вiд 19.01.99 "Про затвердження Правил технiчної експлуатацiї систем теплопостачання комунальної енергетики України"
 232. N 10 вiд 19.01.99 "Про внесення змiн до ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв. Основнi положення"
 233. N 11 вiд 21 сiчня 1999 р. "Про скасування наказiв вiд 30.09.98 N 219 та вiд 15.12.98 N 286"
 234. N 12 вiд 21.01.99 "Про доповнення до перелiкiв спецiалiзованих та рекомендованих органiзацiй з виконання робiт, пов'язаних з обстеженням i паспортизацiєю об'єктiв, розробкою проектiв iх пiдсилення i вiдновлення"(Ск.зг.нак.Держбуду N211 від 01.09.99)
 235. N 18 вiд 29 сiчня 1999р. "Про скасування наказу вiд 30.09.98 N 218"
 236. N 26 вiд 10.02.99 "Про затвердження змiн та доповнень до Правил складання кошторисної документацiї i визначення базисної та розрахункової вартостi будiвництва (ДБН IV-16-98, ч. 1);..."
 237. N 33 вiд 26.02.99 "Про визнання типовими нормативних документiв для пiдприємств житлово-комунального господарства"
 238. N 35 вiд 19.02.99 "Про затвердження Правил розрахунку двохставочного тарифу на теплову енергiю"
 239. N 36 вiд 19.02.99 "Про затвердження Порядку визначення нормативiв споживання населенням житлово-комунальних послуг" (скасовано)
 240. N 41 вiд 24.02.99 "Про затвердження iндексiв змiни вартостi об'єктiв житлового фонду"
 241. N 51 від 04.03.99 "Про затвердження Правил організації виконання комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва"
 242. N 70 від 22.03.99 "Про затвердження "Доповнення до Порядку визначення вартості будівництва (ДБН IU-16-98,ч.II), яка враховує особливості визначення вартості на підприємствах Мінвуглепрому"
 243. N 78 вiд 29.03.99 "Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо розрахункiв економiчно обгрунтованих тарифiв на житлово-комунальнi послуги"
 244. N 92 вiд 9.04.99 "Про затвердження змiни N 4 до ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения прочности при изгибе и сжатии"
 245. N 95 вiд 14.04.99 "Про затвердження ДБН "Технiчнi вимоги на ремонт типових пошкоджень металоконструкцiй вантажопiдiймальних кранiв"
 246. N 112 від 30.04.99 "Про затвердження Збірника норм часу на роботи з державної реєстрації права власності та технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
 247. N 117 від 11.05.99 "Про затвердження державних нормативних документів"
 248. N 118 від 12.05.99 "Про затвердження Положення про порядок установлення за власні кошти грамодян квартирних засобів обліку споживання води і тепловоі енергії та взяття їх на абонентський облік і обслуговування
 249. N 125 від 25.05.99 "Про затвердження Положення про механізм розгляду документів і надання висновків щодо обгрунтованості причин перевищення термінів, установлених у статтях 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
 250. N 130 від 3.06.99 "Щодо затвердження індексів до вартості робіт, що виконуються госпрозрахунковими підрозділами при місцевих органах містобудування та архітектури" (скасовано)
 251. N 144 від 17.06.99 "Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик працівників"
 252. N 150 від 22.06.99 "Про затвердження ДСТУ "Вапно будівельне. Технічні умови"
 253. N 153 від 25.06.99 "Про затвердження ДБН "Меліоративні системи та споруди"
 254. N 166 від 12.07.99 "Про затвердження Методичних рекомендацій визначення вартості робіт з проведення обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд
 255. N 168 від 13.07.99 "Про затвердження Зміни N 8 до СНиП 2.04.08.87 "Газоснабжение"
 256. N 169 від 15.06.99 "Про затвердження доповнень до Порядку визначення вартості будівництва (ДБН IU-16-98 ч.II)
 257. N 174 від 21.07.99 "Про затвердження Доповнення N 1 до Порядку визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для ремонту, що здійснюється на території України"
 258. N 179 від 27.07.99 "Про затвердження ДБН "Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж"
 259. N 184 від 28.07.99 "Про внесення змін і доповнень до пакетів документів з питань обстежень, паспортизації та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд"
 260. N 187 від 4.09.99 "Про затвердження ДБН "Громадські будинки і споруди"
 261. N 197 від 18.08.99 "Щодо визначення об'єктів, затвердження проектів яких у межах законодавства не потребує висновку комплексної державної експертизи" (дію скасовано згідно нак. N13 від 29.01.04)
 262. N 203 від 26.08.99 "Про створення державного підприємства Орган із сертіфікації будівельної продукції "СЕПРОбудполімер"
 263. N 204 від 26.08.99 "Про створення державного підприємства Орган із сертифікації будівельної продукції "СЕПРОтрансбуд"
 264. N 205 від 26.08.99 "Про створення державного підприємства Орган із сертифікації будівельної продукції "СЕПРОбудматеріали"
 265. N 210 від 01.09.99 "Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури"
 266. N 211/158 від 01.09.99 "О дополнении к перечням специализированных организаций по выполнению работ, связанных с обследованием и паспортизацией объектов, и по проектированию усиления и восстановления конструкций и оснований зданий и сооружений"
 267. N 214 від 03.09.99 "Про затвердження Порядку визначення нормативних витрат житлово-експлуатаційних організацій, пов'язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій"
 268. N 220 від 09.09.99 "Про затвердження Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта та його форму"
 269. N 224 вiд 14.09.99 "Про внесення змiн до Порядку грошової оцiнки земель сiльськогосподарського призначення та населених пунктiв (iз змiнами, внесеними згiдно з спiльним наказом вiд 15.04.97 461/131/63/34)"
 270. N 227 вiд 16.09.99 "Про затвердження нормативних документiв"
 271. N 228 вiд 16.09.99 "Про затвердження нормативного документа"
 272. N 235 від 28.09.99 Про затвердження порядку проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання
 273. N 236 вiд 30.09.99 "Про затвердження ДБН "Територiальна дiяльнiсть. Основнi положення"
 274. N 237 вiд 1.10.99 "Про затвердження Змiни 1 до ДБН В.2.6-14-95 "Покриття будiвель i споруд"
 275. N 239 вiд 4.10.99 "Про внесення змiн до ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв. Основнi положення"
 276. N 247 від 8.10.99 "Про затвердження Положення про порядок залучення і використання коштів на фінансування житлового будівництва та додаткове соціальне забезпечення громадян України в рамках експерименту
 277. N 261 від 27.10.1999 "Про внесення змін до Методичних рекомендацій визначення вартості робіт з проведення обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд"
 278. N 262 від 28.10.99 "Про затвердження Правил користування тепловою енергією"
 279. N 272 від 15.11.99 "Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій"
 280. N 273 від 15.11.99 "Про затвердження державних нормативних документів"
 281. N 289 від 03.12.99 "Про затвердження ДБН "Типові норми втрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві"
 282. N 314 від 30.12.99 "Про затвердження ДБН "Будівлі та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах"
 283. N 1 от 04.01.2000 "Про створення державного проектного інституту "Хмельницькпроектреконструкція"
 284. N 2 от 05.01.2000 "О порядке выдачи архитектурно-планировочного задания и технических условий по инженерному обеспечению обЬекта архитектуры и определения размера платы за их выдачу"
 285. N 3 от 05.01.2000 "О нормативных актах, теряющих силу"
 286. N 5 от 06.01.2000 "Про затвердження Методик оцінки технічного стану трамвайних вагонів і тролейбусів при проведенні державного технічного огляду"
 287. N 6 от 10.01.2000 "Про затвердження Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса)"
 288. N 7 от 10.01.2000 "Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)"
 289. N 8 від 12.01.2000 "Про нову редакцію Положення про Держархбудінспекцію України"
 290. N 9 від 12.01.2000 "Про затвердження ДБН"
 291. N 10 от 12.01.2000 "Про затвердження Порядку розподілу виручки, що надходить на розподільчі рахунки теплопостачальних організацій"
 292. N 11 від 12.01.2000 "Про відміну наказу Держбуду України від 03.12.99 N 289"
 293. N 13 від 14.01.2000 "Про затвердження "Змін та доповнень до кошторисних норм та одиничних розцінок КНУ-93, ОРУ-97 на гірничопрохідницькі роботи /збірник 35/" випуск N2
 294. N 14 від 17.01.2000 "Про підготовку й відзначення Дня пам'яток історії та культури"
 295. N 15 від 18.01.2000 "Про нормативний акт, який втратив чинність"
 296. N 17 від 21.01.2000 "Про виконання заходів щодо поетапного введення в дію Державних санітарних правил і норм"
 297. N 18 від 24.01.2000 "Про розроблення нових спрощених форм документів первинного обліку при наданні готельних послуг"
 298. N 19 від 24.01.2000 "Про створення робочої групи по вивченню стану і перспектив розвитку водопостачання Луганської області"
 299. N 20 від 31.01.2000 "Про затвердження державного нормативного документу"
 300. N 21 від 01.02.2000 "Про створення комісії з оцінки споруд та системи гарячого водопостачання у м. Комсомольську "
 301. N 22 від 01.02.2000 "Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2000 N 30-р"
 302. N 23 від 14.04.2000 "Про затвердження "Методики визначення скорочення енергоспоживання об'єктами бюджетної сфери від запровадження приладів обліку та регулювання споживання теплової енергії"
 303. N 24 від 11.02.2000 "Про затвердження змін до нормативних документів"
 304. N 25 від 14.02.2000 "Про виконання Указу Президента України від 22.01.2000 р. N 89/2000 "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва"
 305. N 26 від 15.02.2000 "Про затвердження доповнення до збірників кошторисних норм N 10 "Дерев'яні конструкції" та n 27 "Автомобільні дороги" (КНУ-93, ОРУ-97)
 306. N 27 від 15.02.2000 "Про виконання доручення Кабінету Міністрів України від 23.01.2000 р. N 22309/2"
 307. N 28 від 15.02.2000 "Про затвердження Положення про Тендерний Комітет Держбуду України з організації та проведення торгів (тендерів) при здійсненні закупівель науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт за рахунок коштів держ. бюджету"
 308. N 29 від 15.02.2000 "Про затвердження Iнструкцiї про умови й правила провадження пiдприємницької дiяльностi (лiцензiйнi умови) з ремонту та експлуатацiї об'єктiв трубопровiдного транспорту (житлово-комунального господарства)..."
 309. N 30 від 17.02.2000 "Щодо виконання Указу Президента України від 11.01.2000 р. N 207"
 310. N 31 від 21.02.2000 "Про затвердження Технологічної карти на виконання робіт пов'язаних з державним технічним оглядом тролейбусів державними регіональними технічними інспекціями міського електротранспорту"
 311. N 32 від 21.02.2000 "Про затвердження Розділу II "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. ...)
 312. N 33 від 23.02.2000 "Про затвердження державних номативних документів"
 313. N 34 від 28.02.2000 "Про організацію виконання Постанови КМУ від 20.12.99 N 2328 "Про порядок надання архітектурно-планувального завдвння та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу"
 314. N 35 від 28.02.2000 "Про порядок подання проектів актів законодавства та інших документів на розгляд Кабінету Міністрів України"
 315. N 36 від 29.02.2000 "Про організацію виконання противопаводкових заходів з підготовки до пропуску льодоходу, повені і паводків у весняний період 2000 року"
 316. N 37 від 29.02.2000 "Про організацію виконання Указу Президента "Про заходи щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення"
 317. N 38 від 29.02.2000 Щодо нової структури центрального апарату з метою скорочення чисельності працівників Комітету до встановленої граничної чисельності
 318. N 39 від 01.03.2000 "Про виконання Указу Президента України від 23.02.2000 N 276 "Про першочергові заходи щодо реалізації Послання Президента України до Верховної ради України "Україна: поступ у ХХІ сторіччя. Стратегія економічного та соціального...
 319. N 40 від 01.03.2000 "Про виконання розпорядження Президента України від 12.02.2000 р. N 83/2000-рп "Про першочергові заходи щодо відродження церкви Богородиці (Десятинної) в м. Києві"
 320. N 42 від 06.03.2000 "Про Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури"
 321. N 43 від 06.03.2000 "Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконанням робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та з проектування підсилення та відбудови конструкцій та основ будівель і споруд"
 322. N 44 від 09.03.2000 "Про структуру Держбуду України"
 323. N 45 від 09.03.2000 "Про порядок подання фінансової звітності"
 324. N 46 від 09.03.2000 "Про затвердження розцінок на виконання вишукувальних робіт"
 325. N 47 від 10.03.2000 "Про підготовку 12-го засідання Міжурядової Ради по співробітництву у будівельній діяльності країн СНД"
 326. N 48 від 10.03.2000 "Про затвердження Положення про проведення конкурсу кращих будинків і комплексів житлово-цивільного та промислового призначення, збудованих і прийнятих в експлуатацію у 1999 році в Україні"
 327. N 50 від 17.03.2000 "Про внесення змін до Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України"
 328. N 54 від 21.03.2000 "Про затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів"
 329. N 64 від 03.04.2000 "Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 р. N 137-р"
 330. N 65 від 06.04.2000 "Про виконання Держбудом України державного замовлення на реставрацію пам'яток містобудування і архітектури на 2000 рік"
 331. N 66 від 07.04.2000 "Про затвердження ДБН "Автомобільні дороги"
 332. N 67 від 07.04.2000 "Про виконання Указу Президента України від 22 березня 2000 року N 489/2000
 333. N 68 від 07.04.2000 "Про виконання Указу Президента України від 29.03.2000 N 549"
 334. N 69 від 10.04.2000 "Про скасування деяких наказів Держкоммістобудування та Держбуду України"
 335. N 70 від 10.04.2000 "Про реорганізацію державного підприємства "Кіровоградбудрозвідування" у філію Українського державного інституту "УкрНДІІНТВ" "
 336. N 71 від 10.04.2000 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 N 538"
 337. N 72 від 10.04.2000 "Про внесення змін та доповнень до статуту державного проектного інституту "Запоріжцивільпроект"
 338. N 73 від 10.04.2000 "Про затвердження державних нормативних документів"
 339. N 74 від 12.04.2000 "Про створення технічної комісії для обстеження споруд НСК "Олімпійський"
 340. N 77 від 14.04.2000 "Про затвердження форм ремонтно-експлуатаційної документації трамвайних і тролейбусних депо"
 341. N 78 від 14.04.2000 "Про затвердження Технологічної карти на виконання робіт, пов'язаних з державним технічним оглядом чотиривісних трамвайних вагонів державними регіональними технічними інспекціями міського електротранспорту"
 342. N 79 від 14.04.2000 "Про затвердження "Методики визначення скорочення енергоспоживання об'єктами бюджетної сфери від запровадження приладів обліку та регулювання споживання теплової енергії"
 343. N 80 від 18.04.2000 "Про затвердження нормативних документів"
 344. N 81 від 26.04.2000 "Про вдосконалення роботи НТР"
 345. N 82 від 26.04.2000 "Про внесення змін і доповнень до наказу від 30.03.2000 р. N 61"
 346. N 83 від 26.04.2000 "Про організацію виконання доручення Президента України від 23.03.2000 N 1-14/314 та відповідних доручень Кабінету Міністрів України"
 347. N 84 від 26.04.2000 "Про розроблення проектів законодавчих та нормативно-правових актів на виконання розпорядження КМУ від 17.01.2000 N 30-р"
 348. N 85 від 28.04.2000 "Щодо надання висновків з обґрунтованості причин перевищення термінів за зовнішньо- економічними договорами"
 349. N 86 від 28.04.2000 "Про внесення змін до наказу Держбуду України від 06.04.2000 N 65"
 350. N 87 від 28.04.2000 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу від 21.01.2000 N 18"
 351. N 88 від 28.04.2000 "Про скасування наказу Держбуду України від 19.01.98 N 8 "Про затвердження тимчасового Порядку погодження приватизації (відчуження) об'єктів, що є пам'ятками містобудування і архітектури місцевого значення"
 352. N 89 від 28.04.2000 "Про внесення змін до наказу Держбуду України від 22.04.98 N86 "Про затвердження Порядку розробки, погодження та затвердження проектної документації на відтворення втрачених пам'яток історико-архітектурної спадщини"
 353. N 90 від 28.04.2000 "Про скасування наказу Держбуду України від 24.02.98 N 44
 354. N 91 від 04.05.2000 "Про передачу корпусу проектного інституту "Криворіжцивільпроект"
 355. N 92 від 04.05.2000 "Про затвердження положення про архів та постійно діючу експертну комісію Держбуду України"
 356. N 93 від 05.05.2000 "Про організацію виконання рішень Держ. комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 07.04.00. (протокол N 1) "Про стан виконання Комплексної програми збереження історичної забудови м. Львова"
 357. N 94 від 05.05.2000 "Про розподіл обов'язків між керівництвом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики"
 358. N 97 від 15.05.2000 "Про умови оплати праці керівників державних підприємств, організацій і установ сфери управління Комітету"
 359. N 98 від 06.06.2000 "Про затвердження Положення про соціального інспектора Управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій"
 360. N 99 від 16.05.2000 "Про забезпечення виконання завдань щодо погашення богів за спожиту електроенергію"
 361. N 100 від 16.05.2000 Щодо затвердження нової редакціі Положення про робочу групу по забезпеченню взаємодії з органами Верховної Ради України
 362. N 101 від 16.05.2000 "Про створення в Одеській області дочірнього підприємства Державного науково-технологічного центру консервації та реставрації пам'яток (ДНТЦ "Конрест")"
 363. N 103 від 17.05.2000 "Стосовно удосконалення порядку надання підприємствами міського електротранспорту звіту про дорожньо-транспорті пригоди по формі N 1-МЕТ (авар)"
 364. N 104 від 18.05.2000 "Про затвердження статуту Одеського дочірнього підприємства Державного науково-технологічного центру консервації та реставрації пам'яток (ДП ДНТЦ "Конрест")"
 365. N 105 від 19.05.2000 "Про передачу державного підприємства "Рівнебудрозвідування" до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів"
 366. N 106 від 19.05.2000 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2000 р. N 790"
 367. N 107 від 23.05.2000 "Про зміну структури апарату Держбуду"
 368. N 108 від 23.05.2000 "Про Зміну N 3 ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення"
 369. N 109 від 23.05.2000 "Про підсумки роботи з профілактики робочого травматизму за 1999 рік та завдання на 2000 рік"
 370. N 110 від 23.05.2000 "Про затвердження Положення (Інструкції) про інспекцію з контролю про визначення вартості будівництва"
 371. N 111 від 25.05.2000 "Про внесення змін і доповнень до Правил експлуатації трамвая та тролейбуса"
 372. N 112 від 26.05.2000 "Про затвердження ресурсних елементних кошторисних норм на гірничопрохідницькі роботи (ДБН Д.2.2-35-99)"
 373. N 114 від 29.05.2000 "Про управління державними корпоративними правами ВАТ "Холдингова компанія "Укркомунмаш"
 374. N 118 від 05.06.2000 "Про організацію розроблення нормативно-правових документів в зв'язку з прийняттям Закону України "Про планування територій"
 375. N 119 від 05.06.2000 "Стосовно головного редактора Інформаційного бюлетеня Держбуду"
 376. N 120 від 06.06.2000 "Про затвердження Статуту державного підприємства "Укрінвестліцензія"
 377. N 121 від 07.06.2000 "Про скасування наказів Держбуду, Мінекономіки і НАК "Нафтогаз України" від 28.04.99 N 107/57/103 та від 31.12.99 N -/159/344"
 378. N 122 від 13.06.2000 "Про втрату чинності Інструкції щодо порядку визначення плати за видачу ліцензій"
 379. N 123 від 14.06.2000 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2000 р. N 846 "Про Комплексну програму збереження історичної забудови центральної частини м. Збаража"
 380. N 127 від 19.06.2000 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 року N 826 "Про заходи щодо впровадження автоматизованих систем обліку електроенергії"
 381. N 128 від 19.06.2000 "Про внесення змін до складу Ради директорів проектно- вишукувальних організацій"
 382. N 129 від 10.06.2000 "Про створення Координаційної ради з питань розвитку та реструктуризації домобудівних підприємств в Україні"
 383. N 130 від 22.06.2000 "Про внесення змін до наказу Держбуду України від 12.10.99 N 296"
 384. N 132 від 23.06.2000 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2000 року N 934"
 385. N 133 від 27.06.2000 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 N 957 "Про затвердження порядку утворення структурних підрозділів..."
 386. N 134 від 27.06.2000 "Про погодження з об'єднаннями роботодавців проектів законодавчих та нормативно-правових актів"
 387. N 136 від 27.06.2000 "Про підготовку проекту Державного бюджету України на 2001 рік"
 388. N 137 від 27.06.2000 "Про реорганізацію Українського державного головного науково-дослідного і виробничого інституту інженерно-технічних і екологічних вишукувань "УкрНДІІНТВ", м. Харків"
 389. N 138 від 27.06.2000 "По забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 N 915 "Про затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України"
 390. N 139 від 27.06.2000 "Про розподіл приміщень будівлі по вул. Леніна, 21-а у м. Чернігові"
 391. N 140 від 29.06.2000 "Щодо підготовки 13-го засідання Міжурядової Ради по співробітництву у будівельній діяльності краї СНД"
 392. N 141 від 29.06.2000 "Про внесення змін до наказу Держбуду України від 13.12.99 р. N 299 "Про реорганізацію державного підприємства "Едельвейс"
 393. N 142 від 30.06.2000 "Про затвердження державних нормативних документів"
 394. N 143 від 30.06.2000 "Про затвердження Зміни N1 ДБН 1.1.1-93"
 395. N 147 від 05.07.2000 "Про затвердження Положення про метрологічну службу житлово-комунального господарства"
 396. N 153 від 17.07.2000 "Про організацію виконання Закону України "Про природні монополії"
 397. N 154 від 17.07.2000 "Про затвердження кошторисних норм та одиничних розцінок - додатку до збірника N 5 кошторисних норм та одиничних розцінок (КНУ-93, ОРУ-97) "Пальові роботи. Закріплення грунтів. Опускні колодязі"
 398. N 160 від 24.07.2000 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держбуду і Держкомтуризму"
 399. N 164 від 01.07.2000 "Про реалізацію Національної програми інформатизації на 2000-2002 роки"
 400. N 171 від 16.08.2000 "Про скасування наказу Держбуду України від 09.06.98 Л/о 723"
 401. N 172 від 18.08.2000 "Про внесення змін до наказу Держжитлокомунгоспу від 01.06.95 N 24"
 402. N 174 от 27.08.2000 "Об утверждении правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1-2000)
 403. N 179 від 30.08.2000 "Про затвердження ГКН "Система стандартизації та нормування в житлово-комунальному господарстві. Основні положення"
 404. N 182 від 01.09.2000 "Про впровадження енергозберігаючих заходів на державних підприємствах"
 405. N 187 від 06.09.2000 "Про створення Координаційної Ради з енергоефективних технологій та реновації будинків"
 406. N 188 від 06.09.2000 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 N 1313 "Про затвердження Програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру на 2000-2005 роки"
 407. N 189 від 07.09.2000 "Про внесення змін до наказу Держбуду України від 5 червня 2000р. N 118"
 408. N 191 від 08.09.2000 "Про затвердження Правил розрахунків двоставкового тарифу на теплову енергію та гарячу воду"
 409. N 195 від 08.09.2000 "Про затвердження завдань галузевої програми інформатизації"
 410. N 197 від 13.09.2000 "Про виконання рішення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення"
 411. N 201 від 14.09.2000 "Про затвердження Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д.2.4-1-2000 - ДБН Д.2.4-20-2000) та вказівок щодо їх застосуваня (ДБН Д. 1.1-4-2000)"
 412. N 203 від 14.09.2000 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2000 N 1347 "Про затвердження прогнозу розвитку житлового будівництва на 2000-2004 роки"
 413. N 207 від 25.09.2000 "Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання"
 414. N 215 от 29.09.2000 "О признании утратившими силу Правил формирования договорных цен и их уточнения в процессе строительства"
 415. N 220 от 04.10.2000 "Об утв. Ресурсных эл. см. норм на пусконаладочные работы (ДБН Д.2.6-1-2000 - ДБН Д.2.6-9-2000), указаний по их применению (ДБН Д.1.1-6-2000) и Особенностей определения стоимости пусконаладочных работ (Доп.N 1 к ДБН Д.1.1-1-2000
 416. N 225 від 05.10.2000 "Про затвердження ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів (ДБН Д.2.7-2000)"
 417. N 226 від 09.10.2000 "Про затвердження державних нормативних документів"
 418. N 227 від 13.10.2000 "Про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності".
 419. N 229 від 13.10.2000 "Про затвердження державних будівельних норм"
 420. N 233 от 19.10.2000 "О внедрении реформированной системы ценообразования в строительстве"
 421. N 237 від 20.10.2000 "Про подальший розвиток територіальної діяльності в будівництві"
 422. N 239 від 24.10.2000 "Про затвердження Доповнень до Розділу III "Робітники. Будівництво метрополітенів та підземних споруд спеціального призначення" та до Розділу IV "Ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг" Довідника кваліфікаційних х
 423. N 242 від 25.10.2000 "Про заходи щодо посилення контролю за реалізацією регіональних програм реконструкції житлових будинків"
 424. N 248 від 01.11.2000 "Про визнання таким, що втратило чинність, Примірного положення про госпрозрахункові підрозділи при місцевих органах містобудування та архітектури"
 425. N 252 від 14.11.2000 "Про порядок підготовки проектів регуляторних актів"
 426. N 254 від 20.11.2000 "Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2000 N 1685 "Про визначення вартості будівництва"
 427. N 263 от 29.11.2000 "О признании утратившими силу приказов бывшего Государственного комитета Украины по жилищно-коммунальному хозяйству".
 428. N 268 від 01.12.2000 "Про видачу ліцензій на господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, виготовлення, монтажу несучих конструкцій, монтажу конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності"
 429. N 271 від 05.12.2000 "Про спільну діяльність підприємств з проведення енергоаудиту систем теплопостачання"
 430. N 273 від 05.12.2000 "Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт"
 431. N 277 от 11.12.2000 "Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 20.10.2000 "Об утверждении Порядка проведения экспертизы градостроительной документации"
 432. N 280 від 14.12.2000 "Про затвердження державних нормативних документів"
 433. N 285 від 14.12.2000 "Про затвердження Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (ДБН Д.1.1-7-2000)"
 434. N 287 від 14.12.2000 "Про заходи щодо розвитку інформаційної мережі Інтернет"
 435. N 290 від 20.12.2000 "Про затвердження міждержавної Зміни N 2 СНиП 2.04.05-91"
 436. N 299 від 29.12.2000 "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві"
 437. N 2 від 04.01.2001 "Про затвердження ДБН "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я"
 438. N 4 від 09.01.2001 "Про затвердження державних нормативних документів"
 439. N 5 від 09.01.2001 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення, монтажу несучих конструкцій, монтажу конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності "
 440. N 7 від 09.01.2001 "Про визнання таким, що втратив чинність, Порядку визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для ремонту, що здійснюється на території України"
 441. N 8 від 09.01.2001 "Про внесення доповнень до Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, затвердженої наказом Держбуду від 09.06.98 N 121 "
 442. N 9 від 10.01.2001 "Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів та з проектуванням підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд "
 443. N 13 від 22.01.2001 "Про затвердження Нормативів загальної вартості проведення експертизи містобудівної документації"
 444. N 15 від 23.01.2001 "Про затвердження доповнення до зб-ка ресурсних елементних кошторисних норм "Споруди зв'язку, радіомовлення і телебачення" (РЕКН Д.2.2-34-99) та зб-ка ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів (РКНЕМ
 445. N 24 від 31.01.2001 "Про створення експертної комісії з визначення спроможності суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови у будівельній галузі "
 446. N 27 від 05.02.2001 "Про затвердження Положення про Координаційну Раду з питань розвитку та реструктуризації домобудівних підприємств в Україні"
 447. N 28 від 06.02.2001 "Про затвердження державного стандарту України"
 448. N 30 от 08.02.2001 "Об утверждении индексов изменения стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2001 года"
 449. N 34 від 14.02.2001 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення"
 450. N 36 від 14.02.2001 "Про затвердження Технологічної карти на виконання робіт, пов'язаних з державним технічним оглядом тягових підстанцій державними регіональними технічними інспекціями міського електротранспорту"
 451. N 38 від 16.02.2001 "Про здійснення територіальної діяльності в напрямі "Морський транспорт"
 452. N 40 від 23.02.2001 "Про затвердження державних нормативних документів"
 453. N 41 від 26.02.2001 "Про затвердження Порядку визначення меж зон охорони пам'яток"
 454. N 42 від 26.02.2001 "Про затвердження Типового положення про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини"
 455. N 52 від 12.03.2001 "Про зміни та доповнення до ДБН Д.2.2-99 та ДБН Д.2.3-99"
 456. N 59 від 19.03.2001 "Зміни до Правил та порядку розподілу території житлового кварталу (мікрорайону) "
 457. N 62 від 19.03.2001 "Про внесення змін до Положення про Центр з енергозбереження в будіндустрії і промисловості будівельних матеріалів"
 458. N 67 від 23.03.2001 "Про затвердження "Правил для індивідуальних забудовників по впровадженню антисейсмічних заходів при будівництві індивідуальних житлових будинків у районах України з сейсмічністю 7-8 балів"
 459. N 72 від 26.03.2001 "Про затвердження нормативних документів"
 460. N 78 від 29.03.2001 "Про затвердження індексу до вартості робіт, пов'язаних із забудовою територій" (скасовано)
 461. N 82 від 30.03.2001 "Про затвердження "Доповнень до "Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні" та Посібника з користування цими Н.
 462. N 86 від 04.04.2001 "Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб"
 463. N 88 від 09.04.2001 "Про створення експертної комісії з визначення спроможності суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови з централізованого водопостачання та водовідведення"
 464. N 92 від 12.04.2001 "Про забезпечення виконання пріоритетних завдань Кабінету Міністрів України на 2001 рік у сфері містобудування, будівництва та житлово-комунального господарства"
 465. N 93 від 13.04.2001 "Про організацію розроблення нормативно-правових документів у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основи містобудування"
 466. N 94 від 13.04.2001 "Про затвердження змін та доповнень до ДБН Д.2.4-2000"
 467. N 101 від 23.04.2001 "Про затвердження державних будівельних норм "Газопостачання"
 468. N 107 від 25.04.2001 "Про визначення вартості робіт, пов'язаних із забудовою територій"
 469. N 109 від 26.04.2001 "Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Держбуду України та Міністерства транспорту України"
 470. N 110 від 26.04.2001 "Про внесення доповнень до спільного наказу Держкомстату та Держбуду від 29.12.2000 N 416/299"
 471. N 112 від 27.04.2001 "Про скасування наказів Держбуду України від 19.02.99 N 36 і від 25.10.99 N 258"
 472. N 123 от 17.05.2001 "Об утверждении дополнения к ДБН Д.2.4-16-2000" (с приложением)
 473. N 124 від 17.05.2001 "Про затвердження змін та доповнень до ДБН Д.2.4-2000; ДБН Д.2.7-2000"
 474. N 125 від 18.05.2001 "Про скасування наказу від 28.02.2000 N 34 та затвердження форм Реставраційного завдання і Планового завдання на реставрацію пам'яток архітектури "
 475. N 127 від 24.05.2001 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна"
 476. N 128 від 28.05.2001 "Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт" (Скасовано наказом Держбуду N 83 від 02.12.02)
 477. N 133 від 14.06.2001 "Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати підприємствами, організаціями і установами сфери управління Держбуду України"
 478. N 135 від 18.06.2001 "Про створення робочих груп для вивчення стану впровадження та ефективності застосування лічильників води та теплоти в побуті в Івано-Франківській облдержадміністрації та Київській міськдержадміністрації"
 479. N 139 від 27.06.2001 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення"
 480. N 145 від 18.07.2001 "Про затвердження змін нормативних документів"
 481. N 149 від 24.07.2001 "Про затвердження ГКН "Система стандартизації та нормування в житлово-комунальному господарстві. Порядок розробки галузевих та місцевих комунальних норм"
 482. N 150 от 25.07.2001 "Об утверждении Инструкции о проведении проверок определения стоимости строительства объектов, сооружаемых с привлечением средств Гос.бюджета Украины, бюджета Автономной Республики Крым, местных бюджетов, а также средств госуд.
 483. N 151 від 25.07.2001 "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.2-9-99"
 484. N 154 від 30.07.2001 "Про внесення змін до наказу від 01.12.2000 N 268"
 485. N 155 від 30.07.2001 "Про перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для господарської діяльності "
 486. N 164 від 10.08.2001 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 N 878 "Про затвердження Списку історичних населених місць України"
 487. N 166 від 16.08.2001 "Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд"
 488. N 168 від 21.08.2001 "Про затвердження Ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи (ДБН Д.2.5-2001) та вказівок щодо їх застосування (ДБН Д.1.1-5-2001)"
 489. N 170 від 31.08.2001 "Про затвердження нормативних документів"
 490. N 174 від 05.09.2001 "Про деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві"
 491. N 175 від 05.09.2001 "Про заходи щодо виконання завдань Національної Програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями на 2001-2005 роки"
 492. N 176 від 05.09.2001 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових територій"
 493. N 177 від 07.09.2001 "Про затвердження Заходів Держбуду України, спрямованих на реалізацію у 2002 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року "
 494. N 179 від 12.09.2001 "Про затвердження Переліку об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребують висновку комплексної державної експертизи" (Втратив чинність згідно наказу Держбуду N 187 від 12.11.03.)
 495. N 182 від 13.09.2001 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)"
 496. N 183 від 14.09.2001 "Про затвердження Доповнень до розд. 2 та до розд. 4" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)"
 497. N 184 від 14.09.2001 "Про затвердження ДБН "Улаштування покриттів з застосуванням сухих будівельних сумішей "
 498. N 185 від 14.09.2001 "Про затвердження Зміни N 1 СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" та Зміни N 1 СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"
 499. N 192 від 26.09.2001 "Про затвердження нормативних документів"
 500. N 215 від 28.09.2001 "Щодо визнання таким, що втратило чинність, Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт "
 501. N 195 від 1.10.2001 "Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2001
 502. N 197 від 12.10.2001 "Про заміну бланків раніше виданих ліцензій на бланки ліцензій єдиного зразка "
 503. N 198 від 12.10.2001 "Про заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних"
 504. N 200 від 17.10.2001 "Про затвердження "Тимчасового положення про порядок завершення буд-ва і введення в експлуатацію житл. буд., розпочатих будівництвом до введ. в дію нових норм. з енергозбереження" (Дію відм. нак. Держбуду N 18 від 26.02.03)
 505. N 201 від 19.10.2001 "Про виконання протоколу наради у Прем'єр-міністра України"
 506. N 205 від 31.10.2001 "Про затвердження Доповнення до ДБН Д.2.2-5-99 (групи 74 і 75)"
 507. N 206 від 31.10.2001 "Про затвердження нормативних документів"
 508. N 208 від 5.11.2001 "Про затвердження Зміни N 2 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги"
 509. N 210 від 07.11.2001 "Про затвердження Порядку обов'язкового обладнання засобами зв'язку об'єктів автомобільного сервісу, що споруджуються на автомобільних дорогах загального користування, для виклику аварійних служб"
 510. N 211 від 21.11.2001 "Про реалізацію пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату непрацездатності"
 511. N 215 від 30.11.2001 "Про затвердження нормативних документів"
 512. N 216 від 30.11.2001 "Про затвердження Доповнення N 2 до ДБН Д.1.1-1-2000"
 513. N 217 від 03.12.2001 "Про затвердження галузевих комунальних норм"
 514. N 219 від 10.12.2001 "Про затвердження Типових регіональних правил забудови"
 515. N 220 від 12.12.2001 "Про затвердження Доповнення N 4 до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи"
 516. N 221 від 13.12.2001 "Про виконання Національної програми відродження та розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки, схваленої Указом Президента України від 15.11.01 N 1092/2001"
 517. N 222 від 14.12.2001 "Про взаємодію при виникненні надзвичайних ситуацій, пов'язаних з порушенням роботи об'єктів житлово-комунального господарства "
 518. N 223 від 14.12.2001 "Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2001 N 553-р "Про здійснення контролю за діяльністю Чорноморського флоту Російської Федерації, що тимчасово перебуває на території України"
 519. N 226 від 24.12.2001. "Про затвердження Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу"
 520. N 228 від 16.12.2001 "Про затвердження Примірної інструкції з охорони праці для інспекторів з інвентаризації бюро технічної інвентаризації"
 521. N 229 від 26.12.2001 "Про затвердження Тарифів на виконання робіт, пов'язаних із державним технічним оглядом трамвайних вагонів, тролейбусів, трамвайної колії, контактної мережі і тягових підстанцій"
 522. N 230 від 26.12.2001 "Про скасування спільного наказу від 28.11.01 N 214/201/144 про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності"
 523. N 234 від 29.12.2001 "Про виконання доручення Президента України щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлово-цивільного призначення"
 524. N 3 від 02.01.2002 "Про затвердження орієнтовних планів проведення засідань колегії, науково-технічної ради та науково-методичної ради з питань охорони та реставрації пам'яток містобудування та архітектури Держбуду України на перший квартал 2002
 525. N 12 від 18.01.2002 "Про підготовку до затвердження переліків галузевих стандартів та прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР "
 526. N 15 від 21.01.2002 "Про розроблення проектів нормативно-правових актів"
 527. N 18 від 30.01.2002 "Про затвердження Положення про порядок зберігання матеріалів технічної інвентаризації"
 528. N 20 від 30.01.2002 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001
 529. N 21 від 30.01.2002 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2001
 530. N 24 від 31.01.2002 "Про затвердження ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування "
 531. N 25 від 31.01.2002 "Про затвердження державного стандарту України"
 532. N 26 від 31.01.2002 "Про затвердження нормативних документів"
 533. N 35 від 15.02.2002 "Про затвердження Доповнення N 2 до ДБН Д.2.7-2000"
 534. N 36 від 15.02.2002 "Про визнання такою, що втратила чинність, Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб"
 535. N 37 від 19.02.2002 "Про затвердження Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі с-ми каналізац
 536. N 41 від 22.02.2002 "Про затвердження Доповнення N 2 (ДБН Д.2.3-8-99; ДБН Д.2.3-12-99)"
 537. N 44 від 01.03.2002 "Про організацію виконання Закону України "Про питну воду та питне водопостачання"
 538. N 45 від 01.03.2002 "Про затвердження ДБН "Підприємства побутового обслуговування"
 539. N 47 від 06.03.2002 "Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства"
 540. N 48 від 11.03.2002 "Про затвердження Доповнення N 1 до ДБН Д.1.1-2-99, Доповнення N 1 до ДБН Д.1.1-3-99, Доповнення N 2 до ДБН Д.2.2-99, Доповнення N 3 до ДБН Д.2.3-99"
 541. N 51 від 13.03.2002 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 160 "Про затвердження Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України"
 542. N 52 від 13.03.2002 "Про організацію виконання заходів, передбачених у Програмі "Здоров'я нації"
 543. N 54 від 20.03.2002 "Про затвердження Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і комплекси житлово-цивільного та промислового призначення, збудовані і прийняті в експлуатацію у 2001 році в Україні"
 544. N 56 від 25.03.2002 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 280 "Про затвердження плану першочергових заходів щодо поліпшення водопостачання населених пунктів Луганської області на 2002-2005 роки"
 545. N 58 від 26.03.2002 "Про затвердження державних стандартів технічного захисту інформації"
 546. N 60 від 13.03.2002 "Про покладення на Держбуд України функцій технічного регулювання у визначених сферах діяльності"
 547. N 64 від 29.03.2002 "Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості проектно-вишукувальних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку"
 548. N 67 від 04.04.2002 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 318 "Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на ..."
 549. N 70 від 11.04.2002 "Про затвердження нормативних документів"
 550. N 71 від 12.04.2002 "Щодо визнання таким, що втратило чинність, Положення про порядок залучення і використання коштів на фінансування житлового будівництва та додаткове соціальне забезпечення громадян України в рамках експерименту"
 551. N 72 від 18.04.2002 "Про Порядок надання органам із сертифікації повноважень на проведення робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері"
 552. N 75 від 22.04.2002 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 N 483 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи"
 553. N 77 від 26.04.2002 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету"
 554. N 78 від 26.04.2002 "Про визнання нормативно-правового акта таким, що втратив чинність"
 555. N 79 від 07.05.2002 "Про внесення змін та доповнень до наказу Держбуду України від 23.02.2001 N 40"
 556. N 80 від 07.05.2002 "О Дополнении N 3 к ДБН Д. 1.1-1-2000 "Правила определения стоимости строительства"
 557. N 81 від 07.05.2002 "Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт "
 558. N 82 від 07.05.2002 "Про затвердження Виробничих показників часу з поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення"
 559. N 83 від 07.05.2002 "Про затвердження державних будівельних норм "Мости та труби. Обстеження і випробування "
 560. N 86 від 07.05.2002 "Про затвердження Зміни N 3 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги"
 561. N 87 від 07.05.2002 "Про затвердження нормативних документів"
 562. N 88 від 07.05.2002 "Про затвердження показників визначення вартості проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва "
 563. N 7-к від 14.06.2002 "Про призначення керівного складу центрального апарату Державного комітету України з будівництва та архітектури"
 564. N 1 від 07.06.2002 "Про структуру центрального апарату Державного комітету України з будівництва та архітектури"
 565. N 3 від 07.06.2002 "Про затвердження переліків нормативних документів колишнього СРСР"
 566. N 5 від 21.06.2002 "Об утверждении типовых форм первичных документов по учету в строительстве"
 567. N 7 від 10.07.2002 "Про затвердження Доповнення N 1 до ДБН Д.1.1-7-2000"
 568. N 9 від 16.07.2002 "Про затвердження складу президії науково-технічної ради Держбуду"
 569. N 10 від 17.07.2002 "Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов`язаних з обстеженням і паспортизацією об`єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд"
 570. N 13 від 19.07.2002 "Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки"
 571. N 14 від 19.07.2002 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. N 335-р"
 572. N 22 від 31.07.2002 "Про призупинення дії додатка В ДБН В.2.6.-22-2001"
 573. N 25 від 08.08.2002 "Про затвердження змін та доповнень до "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" (випуск 64)"
 574. N 33 від 22.08.2002 "Про затвердження Положення про Тендерний комітет Держбуду України щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, за рахунок коштів Фонду соц. страхування від нещасних випадків ...
 575. N 43 від 11.09.2002 "Про внесення змін до ДБН Б.1.1-4-2002"
 576. N 52 від 27.09.2002 "Об утверждении Регламента рассмотрения и согласования Госстроем Украины инвестиционных программ и проектов строительства, которые утверждаются Кабинетом Министров Украины"
 577. N 55 від 08.10.2002 "Про надання функцій територіальної організації ВАТ "Сумський Промпроект"
 578. N 56 від 08.10.2002 "Про затвердження Порядку врахування у кошторисній докум-ції на буд-во вугільних шахт коштів на покриття витрат вуглебудівних підприємств, пов'язаних з наданням безоплатного вугілля категоріям осіб, визначених законод. України"
 579. N 58 від 10.10.2002 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.09.02 N 1395 "Про створення національного фонду нормативних документів"
 580. N 59 від 16.10.2002 "Про затвердження змін до Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності"
 581. N 60 від 16.10.2002 "Про забезпечення виконання перспективного плану невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій"
 582. N 62 від 18.10.2002 "Про затвердження положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Держбуду України та складу зазначеної ради"
 583. N 64 від 21.10.2002 "Про "Основні нормативні вимоги та розрахункові характеристики смерчів для майданчика Чорнобильської АЕС"
 584. N 65 від 23.10.2002 "Про внесення зміни до наказу Держбуду України від 11 вересня 2002 р. N 43"
 585. N 67 від 29.10.2002 "Про затвердження індексу до вартості робіт, пов'язаних із забудовою територій" (Скасовано згідно нак. N11 від 19.02.03.)
 586. N 69 від 01.11.2002 "Про видачу ліцензій на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)"
 587. N 73 від 05.11.2002 "Про забезпечення реалізації Закону України "Про Генеральну схему планування території України"
 588. N 74 від 14.11.2002 "Про Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування"
 589. N 77 від 18.11.2002 "Про створення ліцензійної комісії Держбуду України з визначення спроможності суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови у будівельній галузі"
 590. N 79 від 21.11.2002 "Про скасування наказу від 26.02.2001 N 41 "Про затвердження Порядку визначення меж зон охорони пам'яток"
 591. N 80 від 22.11.2002 "Про затвердження Положення про науково-технічну раду Держбуду, структуру та склад секцій науково-технічної ради Держбуду"
 592. N 82 від 29.11.2002 "Про надання додаткових функцій територіальної діяльності інституту "Донецький ПромбудНДІпроект"
 593. N 83 від 02.12.2002 "Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт" (Скасовано згідно наказу Держбуду України N 44 від 28.02.2005р.)
 594. N 85 від 02.12.2002 "Про затвердження ДБН "Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій і основ промисловості будинків та споруд" і порядок уведення його в дію"
 595. N 87 від 03.12.2002 "Щодо врегулювання порядку прийняття в експлуатацію багатоквартирних житлових будинків, що будуються за інвестиційними контрактами та на продаж"
 596. N 88 від 03.12.2002 "Про затвердження ДБН "Пожежна безпека об'єктів будівництва" і порядок уведення його в дію"
 597. N 89 від 03.12.2002 "Щодо проведення державної атестації наукових установ"
 598. N 90 від 05.12.2002 "Про затвердження Зміни N 1 до ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98)"
 599. N 91 від 05.12.2002 "Про підготовку до проведення засідання колегії Держбуду України з питання "Про підсумки роботи Державного комітету України з будівництва та архітектури, підприємств та організацій, що належать до сфери його управління..."
 600. N 92 від 06.12.2002 "Про затвердження Доповнення N 1 (до ДБН Д.1.1-4-2000), Доповнення N 5 (до ДБН Д.2.4-2000), Доповнення N 3 (до ДБН Д.2.2-99), Доповнення N 2 (до ДБН Д.1.1-3-99), Доповнення N 4 (до ДБН Д.2.3-99), Доповнення N 3 ( до ДБН Д.2.7-2
 601. N 93 від 09.12.2002 "Щодо приведення Додатка В ДБН В.2.6-22-2001 до вимог чинного законодавства"
 602. N 96 від 09.12.2002 "Про внесення змін до деяких наказів Держбуду з питань ліцензування будівельної діяльності"
 603. N 99 від 17.12.2002 "Про внесення змін до складу Тендерного комітету Держбуду України"
 604. N 101 від 17.12.2002 "Про затвердження Положення про колегію Держбуду України"
 605. N 105 від 20.12.2002 "Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії Державного комітету України з будівництва та архітектури на І квартал 2003 р."
 606. N 112 від 26.12.2002 "Про затвердження орієнтовного плану засідань науково-технічної ради Держбуду України на перший квартал 2003 року"
 607. N 01 ОС від 02.01.2003 "Про структуру центрального апарату"
 608. N 3 від 24.01.2003 "Про призупинення дії Зміни N 2 ДБН В.2.6-14-97"
 609. N 7 від 29.01.2003 "Про затвердження Зміни N 1 СНіП ІІ-12-77"
 610. N 9 від 31.01.2003 "Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2003 р."
 611. N 10 від 07.02.2003 "Про внесення доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.2002 N 13"
 612. N 11 від 19.02.2003 "Про затвердження індексу до вартості робіт, пов'язаних із забудовою територій" (Скасовано згідно наказу Держбуду України N 43 від 28.02.2005р.)
 613. N 12 від 24.02.2003 "Про затвердження Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів"
 614. N 13 від 24.02.2003 "Про затвердження державного стандарту"
 615. N 14 від 25.02.2003 "Про затвердження державних стандартів"
 616. N 15 від 25.02.2003 "Щодо збереження об'єктів, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО"
 617. N 16 від 25.02.2003 "Про затвердження зміни N 1 ДБН Д.1.1-1-2000"
 618. N 18 від 26.02.2003 "Про відміну дії Тимчасового положення про порядок завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до введення в дію нових нормативів з енергозбереження"
 619. N 25 від 17.03.2003 "Про перевірку дотримання порядку прийняття житлових будинків"
 620. N 31 від 28.03.2003 "Про затвердження "Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані і прийняті в експлуатацію у 2002 році в Україні"
 621. N 34 від 01.04.2003 "Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов`язаних з обстеженням і паспортизацією об`єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будинків і споруд"
 622. N 36 від 09.04.2003 "Про внесення змін до складу експертної комісії з проведення експертизи науково-дослідних і науково-технічних установ і організацій у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування"
 623. N 39 від 14.04.2003 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 N 421"
 624. N 40 від 14.04.2003 "Про поліпшення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування"
 625. N 41 від 15.04.2003 "Про роботу із зверненнями громадян"
 626. N 44 від 21.04.2003 "Про організацію виконання доручення Прем'єр-міністра України від 04 квітня 2003 року N 21140 (до листа Держбуду України від 01.04.2003 р. N 12-12/8-15)"
 627. N 45 від 21.04.2003 "Про "Порядок інформаційного наповнення, технічної підтримки і супроводу веб-сайту Держбуду України" та підвищення рівня інформаційного забезпечення учасників будівництва від 21.04.2003"
 628. N 48 від 05.05.2003 "Про затвердження зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-112-2002"
 629. N 53 від 12.05.2003 "Про затвердження форм надання вихідної інформації проведення моніторингу Генеральної схеми планування території України постанови Кабінету Міністрів України"
 630. N 56 від 15.05.2003 "Про внесення змін до наказу N 95 від 10 грудня 2002 року"
 631. N 60 від 21.05.2003 "Про приведення проектної документації на об'єкти систем життєзабезпечення у відповідність до фактичного стану цих об'єктів та вимог нормативних документів системи страхового фонду документації"
 632. N 63 від 29.05.2003 "Про приєднання Донбаського ДНДПТІБВ до інституту НДІБК"
 633. N 71 від 03.06.2003 "Про внесення змін до складу експертної комісії з проведення експертизи науково-дослідних і науково-технічних установ і організацій у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування"
 634. N 78 від 10.06.2003 "Про затвердження Тимчасового положення з розгляду звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до 1 липня 1995 року"
 635. N 79 від 10.06.2003 "Щодо виконання рішення колегії від 23 травня 2003 р. N 33"
 636. N 84 від 13.06.2003 "Про затвердження державних будівельних норм ДБН А.2.2-4-2003"
 637. N 85 від 17.06.2003 "Про Зміну N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 та Зміну N 1 ДБН Д.1.1-7-2000"
 638. N 89 від 24.06.2003 "Про заходи щодо усунення недоліків, виявлених у результаті перевірки на додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів"
 639. N 91 від 26.06.2003 "Про затвердження орієнтовних планів засідань колегії та науково-технічної ради Держбуду України на ІІІ квартал 2003 р."
 640. N 93 від 01.07.2003 "Про затвердження державного стандарту"
 641. N 96 від 01.07.2003 "Про роботу контрольно-ревізійної служби Держбуду України"
 642. N 98 від 01.07.2003 "Щодо затвердження державних будівельних норм "Метрополітени"
 643. N 103 від 07.07.2003 "Про порядок оплати робіт, які фінансуються за рахунок державного бюджету"
 644. N 112 від 16.07.2003 "Про затвердження Порядку розгляду Держбудом України інвестиційних програм і проектів будівництва, які затверджуються Кабінетом Міністрів України"
 645. N 114 від 16.07.2003 "Щодо збереження відділів реставрації і реконструкції історичної забудови"
 646. N 117 від 23.07.2003 "Про організацію роботи з нормативно-правовими актами Держбуду України, що підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України"
 647. N 122 від 28.07.2003 "Про підсумки конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію у 2002 році в Україні"
 648. N 123 від 28.07.2003 "Про забезпечення виконання нормативних вимог щодо пожежної безпеки багатоповерхових будинків і споруд житлово-цивільного призначення"
 649. N 127 від 04.08.2003 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1093 "Про заходи щодо мобілізації доходів до державного бюджету у ІІІ і ІV кварталах 2003 року"
 650. N 135 від 11.08.2003 "Про затвердження державного стандарту"
 651. N 138 від 14.08.2003 "Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2003 року N 351-р щодо розроблення проекту Державної науково-технічної програми "Ресурс" - науково-технічної складової Державної програми забезпечення ..."
 652. N 144 від 21.08.2003 "Щодо виконання рішення спільного засідання колегій Держжитлокомунгоспу та Держбуду від 30 липня 2003 року N 35/50"
 653. N 149 від 29.08.2003 "Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)"
 654. N 150 від 29.08.2003 "Про затвердження ДБН А.1.1-73-2003 "Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві"
 655. N 153 від 08.09.2003 "Про затвердження державних будівельних норм" (Див. також наказ N 228 від 30.12.03)
 656. N 155 від 12.09.2003 "Про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) організацій"
 657. N 160 від 24.09.2003 "Про затвердження державних будівельних норм" (Див. також наказ N 228 від 30.12.03)
 658. N 171 від 13.10.2003 "Про затвердження національного стандарту ДСТУ Б В.2.3-8-2003 "Споруди транспорту. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей"
 659. N 175 від 20.10.2003 "Про затвердження Зміни N 2 СНіП ІІ-35-76 "Котельные установки"
 660. N 176 від 22.10.2003 "Про затвердження Зміни N 1 та Зміни N 2 ГОСТ 10832-91 "Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия"
 661. N 178 від 30.10.2003 "Про затвердження ДБН "Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції"
 662. N 184 від 10.11.2003 "Про затвердження державних будівельних норм"
 663. N 185 від 11.11.2003 "Про затвердження ДСТУ Б В.1.1-9-2003 "Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість" і порядок введення його в дію"
 664. N 187 від 12.11.2003 "Про затвердження Переліку об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи"
 665. N 190 від 20.11.2003 "Про затвердження ДСТУ Б В.1.1-8-2003 "Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість" і порядок введення його в дію"
 666. N 191 від 20.11.2003 "Про затвердження Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування"
 667. N 193 від 24.11.2003 "Про внесення змін та доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.2002 N 13 "Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки"
 668. N 194 від 24.11.2003 "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.8-12-2000"
 669. N 196 від 25.11.2003 "Про розподіл обов'язків між керівництвом Державного комітету України з будівництва та архітектури"
 670. N 207 від 08.12.2003 "Про затвердження офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Держбуду України"
 671. N 214 від 15.12.2003 "Щодо затвердження ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування"
 672. N 218 від 22.12.2003 "Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)"
 673. N 225 від 29.12.2003 "Про затвердження зміни до державних будівельних норм"
 674. N 227 від 30.12.2003 "Про затвердження національних стандартів ДСТУ Б В.2.3-9-2003 та ДСТУ Б В.2.3-10-2003"
 675. N 228 від 30.12.2003 "Про внесення змін до наказів Держбуду України"
 676. N 229 від 30.12.2003 "Про створення комісії з розгляду програмних комплексів, що застосовуються при визначенні вартості будівництва"
 677. N 230 від 30.12.2003 "Про затвердження Зміни N 1 ДБН Д.2.5-2001, Зміни N 1 ДБН Д.2.4-2000, Зміни N 1 ДБН Д.2.7-2000, Зміни N 1 ДБН Д.2.2-99"
 678. N 2 від 14.01.2004 "Про створення рівних умов конкуренції для провадження підприємницької діяльності, усунення негативних факторів у сфері регулювання природних монополій"
 679. N 4 від 14.01.2004 "Про активізацію виставкової діяльності будівельної галузі в Україні"
 680. N 8 від 20.01.2004 "Про затвердження ДБН А 2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва"
 681. N 9 від 26.01.2004 "Про затвердження складу робочої групи з розроблення проекту технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби"
 682. N 10 від 27.01.2004 "Про затвердження Порядку встановлення та утримання охоронних дощок та охоронних знаків на нерухомих пам'ятках"
 683. N 13 від 29.01.2004 "Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Держбуду України від 18.08.99 N 197 та від 12.09.01 N 179 "
 684. N 14 від 29.01.2004 "Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.03 N 779-р"
 685. N 27 від 13.02.2004 "Про внесення доповнення до наказу Держбуду України від 19.07.02 N 13 "Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки"
 686. N 29 від 16.02.2004 "Про виконання рішення колегії Держбуду України від 23 січня 2004 року N 4 "Про стан здійснення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України"
 687. N 30 від 16.02.2004 "Про затвердження нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт "
 688. N 31 від 17.02.2004 "Про виконання рішення колегії Держбуду України від 23 січня 2004 р. N 10"
 689. N 32 від 20.02.2004 "Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов`язаних з обстеженням і паспортизацією об`єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд"
 690. N 33 від 14.02.2004 "Про внесення змін до наказу Держбуду України від 16.10.2002 р. N 62 "Про затвердження положення про науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Держбуду України та складу зазначеної ради"
 691. N 39 від 04.03.2004 "Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.04 N100-р "Про заходи щодо посилення контролю за проектуванням, новим будівництвом, реконструкцією, кап.ремонтом та експлуатацією будинків і спор."
 692. N 40 від 05.03.2004 "Про організацію виконання рішень Урядової наради з питань розвитку житлового будівництва від 20.02.04"
 693. N 41 від 10.03.2004 "Про затвердження Зміни N 1 ДБН Д.2.3-99, Зміни N 2 ДБН Д.2.2-99"
 694. N 44 від 12.03.2004 "Про затвердження Основних завдань та організаційно-технічних заходів Держбуду України на 2004 рік"
 695. N 48 від 16.03.2004 "Про вдосконалення організації правової роботи підприємств, що належать до сфери управління Держбуду України"
 696. N 52 від 30.03.2004 "Про затвердження Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України"
 697. N 54 від 31.03.2004 "Щодо затвердження Зміни N 1 СНиП 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строительства" ("Інженерні вишукування для будівництва")"
 698. N 56 від 01.04.2004 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 315 "Про підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році та хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України"
 699. N 64 від 07.04.2004 "Про виконання рішення колегії від 26.03.04 N 33 "Про роботу Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві"
 700. N 66 від 08.04.2004 "Про першочергові заходи з поліпшення охорони праці у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів"
 701. N 69 від 08.04.2004 "Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.03.04 N 179-р "Деякі питання стимулювання розвитку внутрішнього ринку металопродукції"
 702. N 76 від 15.04.2004 "Про затвердження "Положення про Координаційну раду директорів проектних, науково-дослідних та вишукувальних організацій при Держбуді України"
 703. N 91 від 29.04.2004 "Щодо затвердження Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України"
 704. N 104 від 13.05.2004 "Про затвердження форм облікової картки та паспорта об'єкта культурної спадщини"
 705. N 107 від 21.05.2004 "Про підвищення відповідальності будівельних організацій за техніку безпеки та охорону праці при виконанні будівельних робіт"
 706. N 108 від 21.05.2004 "Про затвердження Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Цементи. Загальні технічні умови"
 707. N 109 від 21.05.2004 "Про затвердження ДСТУ Б А.1.1-74-2004 "Система стандартизації і нормування в будівництві. Вироби замкові і скоб'яні. Терміни та визначення понять"
 708. N 125 від 08.06.2004 "Про виконання Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки"
 709. N 134 від 23.06.2004 "Про утворення робочої групи з розгляду заяв та підготовки пропозицій щодо призначення базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
 710. N 135 від 23.06.2004 "Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування"
 711. N 140 від 29.06.2004 "Про затвердження методики розроблення проектів планування та містобудівного розвитку транскордонних територій і транспортно-комунікаційних коридорів України"
 712. N 142 від 02.07.2004 "Про затвердження національних стандартів ДСТУ Б В.2.3-11-2004 та ДСТУ Б В.2.3-12-2004"
 713. N 149 від 20.07.2004 "Про затвердження Зміни N 4 ТУ 21-5744710-505-90 та Зміни N 5 ТУ 400-1-51-83"
 714. N 150 від 20.07.2004 "Про затвердження національних стандартів ДСТУ Б В.2.7-123-2004 (ГОСТ 30826-2001) та ДСТУ Б В.2.6-26-2004 (ГОСТ 30779-2001)"
 715. N 151 від 20.07.2004 "Щодо дозволу введення в дію підпунктів 5.2.7.2 та 5.2.8.2 ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001)"
 716. N 154 від 28.07.2004 "Про підсумки конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію у 2003 році на території України"
 717. N 160 від 28.07.2004 "Про виконання рішення колегії Держбуду України від 30.07.04 N 100"
 718. N 170 від 02.09.2004 "Про затвердження Методичних рекомендацій з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи"
 719. N 171 від 02.09.2004 "Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників"
 720. N 173 від 13.09.2004 "Про затвердження Державних будівельних норм"
 721. N 188 від 7.10.2004 "Про затвердження положення з організації нормування праці у будівництві"
 722. N 189 від 07.10.2004 "Про внесення змін до наказу Держбуду від 30.01.02 N 20 "Про затвердження Порядку визначення категорії пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України"
 723. N 191 від 18.10.2004 "Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 1243 "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"
 724. N 193 від 20.10.2004 "Про затвердження ДСТУ "Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум'я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку" і порядок введення його в дію"
 725. N 195 від 21.10.2004 "Про затвердження змін до нормативних документів у зв'язку із введенням в дію ДБН В. 1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" і порядок введення їх в дію"
 726. N 196 від 21.10.2004 "Про виконання рішення колегії Держбуду N 125 від 24 вересня 2004 р."
 727. N 198 від 21.10.2004 "Щодо впорядкування використання автомобілів на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України"
 728. N 199 від 21.10.2004 "Щодо удосконалення організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України"
 729. N 203 від 26.10.2004 "Про затвердження Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-111-2001 "Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови"
 730. N 212 від 08.11.2004 "Про затвердження Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2004-2007 роки"
 731. N 213 від 09.11.2004 "Про внесення доповнення до наказу Держбуду України від 19.07.2002 N 13 "Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки"
 732. N 217 від 16.11.2004 "Про затвердження зміни N 3 державних будівельних норм ДБН Д.1.1-1-2000"
 733. N 220 від 19.11.2004 "Про затвердження Зміни N 1 ГОСТ 26804-86 "Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия"
 734. N 225 від 25.11.2004 "Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування"
 735. N 226 від 25.11.2004 "Щодо впорядкування оплати праці керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держбуду України"
 736. N 231 від 30.11.2004 "Про затвердження Порядку спорудження (створення) пам'ятників і монументів"
 737. N 232 від 01.12.2004 "Про посилення контролю за експлуатацією газових мереж та газового обладнання житлових будинків і об'єктів громадського призначення"
 738. N 234 від 07.12.2004 "Про затвердження ДСТУ Б В.2.7-124-2004 "Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови"
 739. N 235 від 07.12.2004 "Про затвердження Положення про експертну комісію з занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України"
 740. N 236 від 07.12.2004 "Про виконання рішення колегії Держбуду від 25 листопада 2004 р. N 161 "Про дотримання положень законодавчих та норм. документів при визначенні вартості будівництва учасниками інвестиційного процесу, зокрема при фінансуванні..
 741. N 238 від 10.12.2004 "Про запровадження Пропозицій щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків, торгових та виставкових центрів, на які відсутні норми..."
 742. N 246 від 31.12.2004 "Про розгляд звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до 1 липня 1995 року"
 743. N 2 від 05.01.2005 "Щодо виконання рішення колегії Держбуду України від 24.12.04 N 168 "Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.02 N 318 "Про затвердження порядку визначення меж та режимів використання історичних..."
 744. N 5 від 12.01.2005 "Про заходи з виконання Комплексної програми протизсувних заходів на 2005-2014 роки"
 745. N 13 від 21.01.2005 "Про затвердження зміни N 2 ДБН Д.2.4-3-2000"
 746. N 18 від 24.01.2005 "Про затвердження переліку об'єктів, по яких участь у роботі державних приймальних (робочих) комісій беруть представники Державної інспекції з енергозбереження"
 747. N 19 від 24.01.2005 "Про введення в дію рішення колегії Держбуду України від 24.12.04 N 169 "Про результати перевірок у 2004 році суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії в Держбуді України"
 748. N 20 від 26.01.2005 "Про упорядкування процесу видачі ліцензій на будівельну діяльність"
 749. N 21 від 27.01.2005 "Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, Переліку виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію...
 750. N 28 від 04.02.2005 "Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд"
 751. N 31 від 07.02.2005 "Про організацію роботи щодо наукових досліджень результатів діяльності будівельного комплексу України та підготовки щорічних інформаційних збірників "Капітальне будівництво в Україні"
 752. N 33 від 08.02.2005 "Про внесення змін до складу координаційної Ради директорів проектних, науково-дослідних та вишукувальних організацій при Держбуді України"
 753. N 36 від 11.02.2005 "Про затвердження ДСТУ Б А.2.4-14:2005 "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання"
 754. N 38 від 11.02.2005 "Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Держбуду України та її персонального складу"
 755. N 39 від 15.02.2005 "Про виконання рішення спільного засідання науково-технічних рад Державного комітету України з будівництва та архітектури і Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 21 січня 2005 N7/1"
 756. N 40 від 17.02.2005 "Про виконання рішення колегії Держбуду від 28 січня 2005 р. N1 "Про хід виконання рішень Кабінету Міністрів України щодо удосконалення дозвільної системи у будівництві"
 757. N 41 від 25.02.2005 "Про затвердження Положення про фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів"
 758. N 43 від 28.02.2005 "Про затвердження індексу до вартості робіт, пов'язаних із забудовою територій"
 759. N 44 від 28.02.2005 "Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт"
 760. N 49 від 11.03.2005 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2005 р. N 158 "Про часткове зняття обмежень щодо розпорядження об'єктами права державної власності"
 761. N 57 від 29.03.2005 "Про затвердження переліку фінансово-господарських операцій з підвищеним ризиком виникнення порушень у використанні бюджетних коштів та державного майна"
 762. N 58 від 30.03.2005 "Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані і прийняті в експлуатацію у 2004 році в Україні"
 763. N 66 від 19.04.2005 "Про затвердження Положення про Головну організацію з нормування праці у будівництві"
 764. N 73 від 29.04.2005 "Про виконання розпорядження Президента України від 20 квітня 2005 року N 985 з перевірки додержання вимог законодавства, реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель"
 765. N 79 від 18.05.2005 "Про визначення Головної організації з нормування праці у будівництві"
 766. N 80 від 18.05.2005 "Про прийняття та надання чинності ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"
 767. N 81 від 18.05.2005 "Про організацію виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям"
 768. N 82 від 19.05.2005 "Про виконання доручення Прем'єр-міністра України від 25 квітня 2005 р. N 16827"
 769. N 84 від 30.05.2005 "Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2005 року"
 770. N 85 від 24.05.2005 "Про введення в дію рішення колегії від 22 квітня 2005 р. N 22"
 771. N 86 від 30.05.2005 "Про створення Громадської колегії при Голові Державного комітету України з будівництва та архітектури"
 772. N 87 від 01.06.2005 "Про створення прямої телефонної лінії Державного комітету України з будівництва та архітектури"
 773. N 88 від 01.06.2005 "Про виконання рішення колегії Державного комітету України з будівництва та архітектури від 29 квітня 2005 р. N 30 "Про досвід організації у Львівській області моніторингу та контролю за дотриманням вимог до безперешкодного..
 774. N 89 від 03.06.2005 "О выполнении решения коллегии Госстроя от 27 мая 2005 года N 31"
 775. N 91 від 08.06.2005 "Про виконання доручення Прем'єр-міністра України від 2 червня 2005 р. N 52132/16/1-05"
 776. N 93 від 10.06.2005 "Про утворення робочих груп із перегляду регуляторних актів"
 777. N 94 від 13.06.2005 "Про уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат"
 778. N 96 від 15.06.2005 "Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування"
 779. N 97 від 15.06.2005 "Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування "
 780. N 99 від 17.06.2005 "Про виконання доручення Прем'єр-міністра України від 9 червня 2005 р. N 28645/2/1-05"
 781. N 100 від 17.06.2005 "Про приєднання Центру із сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій "Укрцивільсепробуд", державного підприємства "Орган із сертифікації будівельних матеріалів і виробів", Хмельницького державного..."
 782. N 101 від 17.06.2005 "Про затвердження ДБН "Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування"
 783. N 103 від 23.06.2005 "Про утворення робочої групи"
 784. N 104 від 01.07.2005 "Щодо виконання рішення колегії Держбуду України від 25 червня 2005 року N 39 "Про стан розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики у будівництві"
 785. N 106 від 05.07.2005 "Про "Методичні рекомендації з визначення коштів на доплати працівникам будівельних організацій у зв'язку з втратами часу на проїзд при перевезенні їх від місця розміщення будівельної організації (збірного пункту) до об'єкта..
 786. N 108 від 07.07.2005 "Про затвердження Зміни N 1 ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги"
 787. N 109 від 07.07.2005 "Про затвердження ДСТУ Б В.1.1-11:2005 "Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість"
 788. N 110 від 07.07.2005 "Про виконання рішення колегії Держбуду України від 24.06.2005 р. N 41"
 789. N 111 від 11.07.2005 "Про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних організацій)"
 790. N 112 від 11.07.2005 "Про організацію виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.06.2005 р. N 32654/1/1-05 до Закону України "Про захист економічної конкуренції"
 791. N 114 від 20.07.2005 "Про затвердження національного стандарту ДСТУ Б В.2.5-25:2005 (ГОСТ 6942-98)"
 792. N 115 від 20.07.2005 "Про скасування національного стандарту ДСТУ Б А.1.1-67-95"
 793. N 116 від 20.07.2005 "Про затвердження національного стандарту ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99)"
 794. N 117 від 21.07.2005 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 538 "Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод"
 795. N 118 від 22.07.2005 "Про підсумок роботи робочих груп із перегляду регуляторних актів"
 796. N 119 від 22.07.2005 "Про скасування наказів Держбуду України від 01.04.96 N 47 "Про реорганізацію державного підприємства "Донбасбудрозвідування" у філію державного інституту "УкрНДІІНТВ", від 25.04.96 N 71 "Про реорганізацію державного..."
 797. N 121 від 27.07.2005 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2005 р.

Инструктинвые письма Госстроя

 1. Інпроект-094 вiд 10.08.98 "Про застосування коефіцієнтів при визначенні базисної кошторисної вартості устаткування"
 2. 7/5-18 от 11.01.2000 "О коэффициенте изменения стоимости перевозки грузов для строительства автотранспортом прейскуранта N 13-01-02-90"
 3. 7/3-45 от 19.01.2000 "Об определении стоимости строительства и проведении взаиморасчетов в 2000 году"
 4. 7/7-118 от 08.02.2000 "Об индексации стоимости обьектов жилого фонда по состоянию на 01.01.2000"
 5. 7/7-136 от 15.02.2000 "Об особенностях формирования договорных цен при переходе на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности"
 6. 12-12/7-1 від 16.02.2000 "Про хід виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 N 1210
 7. 8/4-84 от 28.02.2000 "О применении норм Закона Украины от 03.04.97 N 168/97-ВР "О налоге на добавленную стоимость" при передаче функций заказчика о незавершенных строительством обЬектов от предприятий управлениям капитального строительства ..."
 8. 7/7-175 от 29.02.2000 "О необходимости получения лицензий для участия в проведении комплексной государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства"
 9. 11/2-87 от 03.03.2000 "Об усилении энергосберегающих мер в строительстве"
 10. 7/7-228 от 13.03.2000 "О пересчете массы лимитированных затрат в цены 1997 года"
 11. 7/7-250 от 17.03.2000 "Об индексации балансовой стоимости основных фондов"
 12. 7/7-258 от 20.03.2000 "О размере среднемесячной заработной платы, который может использоваться при формировании договорных цен в 2000 году"
 13. 7/6-298 от 28.03.2000 "О коэффициенте изменения стоимости перевозок грузов для строительства автотранспортом к тарифам прейскуранта N 13-01-02-90"
 14. 7/7-405 от 21.04.2000 "Об определении прибыли в стоимости строительства"
 15. 7/7-440 от 27.04.2000 "Об определении и оформлении рационализаторских предложений в капитальном строительстве и мероприятий по удешевлению строительства"
 16. 7/7-452 от 04.05.2000 "Об определении стоимостных показателей строительства, которые отражаются в Акте государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством обЬекта"
 17. 7/7-520 от 23.05.2000 "Об учете в договорной цене на строительство (ремонт, реставрацию) обЬектов с 1 января 2000 года некоторых налогов и сборов"
 18. 7/7-520 від 23.05.2000 "Щодо врахування у договірній ціні на будівництво (ремонт, реставрацію) об'єктів з 1 січня 2000 року деяких податків і зборів"
 19. 19/15-164 від 29.05.2000 "Про застосування в комунальному господарстві низькотемпературних водогрійних котлів з вентиляторними газовими та дизельними пальниками"
 20. 7/7-618 от 20.06.2000 "Об определении стоимости работ, связанных с составлением архитектурно-технического паспорта объекта архитектуры"
 21. 7/3-773 от 02.08.2000 "О составе опосредованной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья"
 22. 7/5-834 от 16.08.2000 "О правомерности проведения проверок определения стоимости строительства контрольно-ревизионными управлениями и Госценстройинспекцией"
 23. 7/4-837 от 16.08.2000 "О необходимости предоставления отчета о целевом использовании средств, выделенных в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины за счет его резервного фонда"
 24. 7/7-1007 от 04.10.2000 "О порядке оплаты работ при изменении состава операций по отдельным видам и разновидностям строительно-монтажных, ремонтно-строительных и ремонтно-реставрационных работ".
 25. 7/7-1008 от 04.10.2000 "О применении коэффициентов, приведенных в Ресурсных элементных сметных нормах на строительные работы ДБН Д.2.2-29-99 (Сборник 29 "Туннели и метрополитены").
 26. 7/7-1009 от 04.10.2000 "О дальнейшем использовании сметной документации, разработанной по двухуровневой системе ценообразования".
 27. 7/7-1010 от 04.10.2000 "Об учете средств на содержание службы заказчика в инвесторской сметной документации".
 28. 7/7-1083 от 23.10.2000 (Мин. экономики Украины от 24.10.2000) "О механизме расчета средств, необходимых для покрытия дополнительных затрат, связанных с изменением цен на трудовые и материально-технические ресурсы, происходящим в период...
 29. 7/7-1111 от 02.11.2000 "Об уровне средней стоимости человеко-дня при определении стоимости проектно-изыскательских работ по смете, составленной по форме "3-П".
 30. 7/7-1138 от 08.11.2000 "Об особенностях составления договорных цен и проведения взаиморасчётов по стройкам (объектам), сметная документация для которых разработана по двухуровневой системе".
 31. 8/4-502 от 08.12.2000 "О начислении сбора в Государственный инновационный фонд при выполнении строительно-монтажных работ".
 32. 14/12-485 від 11.12.2000 "Лист Держбуду з питань ліцензування"
 33. 7/7-1247 от 14.12.2000 "Об учете стоимости материалов, изделий и конструкций при составлении договорной цены (цены тендерного предложения) и расчетов стоимости объемов выполненных работ"
 34. 7/7-1254 от 19.12.2000 "Об особенностях определения массы прибыли при расчете стоимости строительства по одноуровневой системе ценообразования".
 35. 7/7-1258 от 19.12.2000 "О повышении роли структурных подразделений организаций-участников строительства, на которые возложены вопросы ценообразования".
 36. 7/7-1259 від 19.12.2000 "О применении "Временных методических рекомендаций по особенностям определения стоимости строительства в I полугодии 2001 года"
 37. 7/7-1268 от 20.12.2000 "О включении в проекты распорядительных документов (приказов, распоряжений или решений) стоимостных показателей из разработанной по двухуровневой системе ценообразования проектно-сметной документации."
 38. 5/2-6 від 05.01.2001 "Щодо переобладнання житлових приміщень та використання їх в інших цілях"
 39. 7/7-15 від 11.01.2001 "Щодо визначення з 01.01.2001 вартості проведення комплексної державної експертизи"
 40. 7/7-34 от 22.01.2001 "О рассмотрении программного комплекса АВК-3."
 41. 8/7-27 від 23.01.2001 "Щодо введення в дію нового Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників"
 42. 2/7-89 від 15.01.2001 "Про порядок приймання в експлуатацію житлових будинків, що не відповідають теплотехнічним вимогам, будівництво яких розпочато до 01.07.1995 р."
 43. 7/7-115 от 16.02.2001 "Об определении стоимости выполненных пусконаладочных работ в I квартале 2001 года."
 44. 2/8-98 від 19.02.2001 "Щодо встановлення приладів контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливного газу та мікроконцентрацій чадного газу"
 45. 11/18-821 від 21.02.2001 "Стосовно порядку виконання проектних робіт з газифікації приватних житлових будинків"
 46. 7/7-161 от 02.03.2001 "Об определении размера затрат по оказанию услуг генподрядными строительно-монтажными организациями субподрядным."
 47. 12/23-40 від 12.03.2001 "Про упорядкування питань взаємодії Комітету з управліннями облдержадміністрацій"
 48. 7/7-190 от 12.03.2001 "О единых условных обозначениях при ссылке на общегосударственные сметные ресурсные нормы."
 49. 7/7-208 от 16.03.2001 "О рассмотрении программного комплекса "Строительные технологии - СМЕТА".
 50. 7/7-217 от 20.03.2001 "О рассмотрении программного комплекса "Тендер-Контракт".
 51. 7/7-274 от 04.04.2001 "Об учете индексов изменения стоимости объектов жилищного фонда по состоянию на 1 января 2001 года при оценке стоимости жилых зданий и сооружений частной формы собственности."
 52. 8/8-118 от 10.04.2001 "Щодо надання роз'яснень з питань порядку взаєморозрахунків за виконані будівельно-монтажні роботи"
 53. 7/7-283 от 10.04.2001 "О размере взносов на обязательное социальное страхование для учета в инвесторской документации и при расчетах за выполненные работы."
 54. 7/7-284 от 10.04.2001 "О документальном оформлении передачи подрядчиком заказчику оборудования, приобретенного подрядчиком в соответствии с поручением заказчика для монтажа на объекте строительства."
 55. 7/7-292 от 11.04.2001 "О Временных методических рекомендациях по определению стоимости ремонтных и наладочных работ на объектах жилищного и коммунального хозяйства Украины."
 56. 7/7-342 от 24.04.2001 "О включении в объемы выполненных строительно-монтажных работ стоимости выполненных работ по незавершенным конструктивным элементам и некоторых видов строительных работ или их частей."
 57. 7/3-364 от 03.05.2001 "О выполнении ремонтно-строительных работ хозяйственным способом на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и коммунального назначения."
 58. 4/2-176 від 05.05.2001 "Стосовно метрологічного забезпечення виробництва та підвищення якості житлово-комунальних послуг"
 59. 7/7-399 от 08.05.2001 "Об уровне заработной платы в 2001 году на стройках (объектах), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности."
 60. 7/7-415 от 16.05.2001 "Об определении стоимости пусконаладочных работ по программному обеспечению вычислительных комплексов."
 61. 7/7-424 от 17.05.2001 "О рассмотрении программного комплекса "АС-4"."
 62. 7/7-533 от 30.05.2001 "Об определении стоимости выполнения работ при невозможности использования машин и мех-мов, предусмотренных общегосуд. см. нормами для вып. работ и для внутрипостроечной транспортировки материальных ресурсов (горизонтально
 63. 7/7-535 от 31.05.2001 "О порядке учета в инвесторской документации и договорной цене взносов на общеобязательное госуд. соц. страхование от несчастного случая на производстве и проф. заболевания, которые повлекли утрату трудоспособности."
 64. 7/7-540 от 06.06.2001 "О способах выполнения рем. работ, составе проектно-сметной документации и особенностях определения стоимости ремонтно-строительных работ по текущему и кап. ремонтам (в том числе непредвиденным ремонтам, возникающим при ав
 65. 8/8-240 от 19.06.2001 "Относительно некоторых вопросов капитального строительства"
 66. 8/4-277 от 06.07.2001 "О налогообложении единым налогом генподрядных строительных организаций."
 67. 4/2-271 від 18.07.2001 "Про порядок застосування на території України міждержавної Зміни N 2 СНіП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
 68. 7/3-731 от 24.07.2001 "Об учете средств на оплату первых пяти дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несч. случаем на пр-ве, в инвесторской документации, тендерном предложении и расчетах за вып. работ
 69. 5/3-564 від 02.08.2001 "Отностиельно использования частного жилья для осуществления хозяйственной деятельности"
 70. 7/7-793 от 09.08.2001 "О рассмотрении программного комплекса "Смета 2001"."
 71. 7/7-834 от 20.08.2001 "Об определении стоимости ремонта котельных установок и вспом. оборудования предприятий коммунального хозяйства, на которые отсутствуют нормы на ремонт в "Ценнике на ремонтные и наладочные работы, выполняемые ...
 72. 7/7-871/1 от 31.08.2001 "О заполнении титулов строек (объектов), правила составления которых установлены Порядком утверждения титулов строек (объектов), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств, или средств ...
 73. 7/7-924 от 17.09.2001 "Об указании результатов вычислений в сводных сметных расчетах стоимости строительства."
 74. 7/5-953 від 24.09.2001 "О нормативном обеспечении исполнения проектно-сметной документации по капитальному и текущему ремонтам жилых и общественных зданий и сооружений"
 75. 7/7-1031 от 09.10.2001 "О рассмотрении программного комплекса "АКР-2".
 76. 7/7-1032 від 10.10.2001 (щодо Переліку об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребують висновку комплексної державної експертизи, затвердженого наказом Держбуду України від 12 вересня 2001 року)
 77. 20/1-250 от 30.10.2001 "Об определении стоимости технического обслуживания объектов благоустройства."
 78. 4/2-492 от 12.12.2001 "Про застосування легалізованого програмного забезпечення"
 79. 8/8-634 от 21.12.2001 "О переиздании Справочника квалификационных характеристик профессий (Выпуск-64) с учетом дополнений."
 80. 7/7-1293 от 25.12.2001 "О реорганизации научно-производственного объединения "Созидатель"."
 81. 7/7-1297 от 25.12.2001 "О рассмотрении программного комплекса "Эксперт-Смета"."
 82. 7/7- 1 от 02.01.2002 "Про індекси зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт"
 83. 7/7-26 от 17.01.2002 "О рассмотрении программного комплекса "Смета XXI"
 84. 14/12-57 от 01.02.2002 "О получении лицензии на выполнение функций генподрядчика"
 85. 7/7-67 от 04.02.2002 "О ежегодной индексации стоимости объектов жилого фонда."
 86. 7/7-85 от 07.02.2002 "О получении справок служб Укринвестэкспертизы о принадлежности конкретного объекта к перечисленным в Перечне объектов, утверждение проектов строительства которых в пределах законодательства Украины не требует заключения.
 87. 5/3-114 от 12.02.2002 "О переоборудовании жилых помещений и использовании их в иных целях"
 88. 7/7-123 от 19.02.2002 "Щодо рівня заробітної плати, який передбачається у 2002 році при визначенні вартості будівництва що здійснюється із залученням бюджетних коштів"
 89. 7/7-124 от 19.02.2002 "О включении в объем выполненных строительно-монтажных работ стоимости выполненных работ по незавершенным конст-руктивным элементам и некоторым видам строительных работ или их частей."
 90. 7/7-349 от 16.04.2002 "Информация об определении стоимости проведения комплексной государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства."
 91. 7/7-350 от 16.04.2002 "О внесении изменений и дополнений в ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила определения стоимости строительства"."
 92. 4/2-192 от 16.05.2002 "Науково-технічний центр Академії будівництва України зареєстровано як орган з добровільної сертифікації програмних засобів масового застосування в будівництві"
 93. 7/7-473 от 24.05.2002 "О порядке включения в ежемесячные типовые формы "Акт приемки выполненных подрядных работ" (КБ-2в) стоимости выполненных работ по незавершенным конструктивным элементам и видам строительных работ или их частям."
 94. 7/7-602 от 04.07.2002 "О порядке определения размера прибыли, учитываемой стоимостью пусконаладочных работ."
 95. 7/7-630 от 09.07.2002 "О структуре общепроизводственных и административных рас-ходов, учтенных усредненными показателями Госстроя Украины."
 96. 7/7-631 от 09.07.2002 "Об опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины по состоянию на 1 июля 2002 года."
 97. 7/7-635 от 09.07.2002 "Об определении стоимости комплексной государственной экспертизы проектно-сметной документации проектов строительства."
 98. 8/7-412 от 07.08.2002 "Об утверждении и введении в действие изменений и дополнений к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64. "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы")"
 99. 7/7-787 от 27.08.2002 "О начислении прибыли на стадии формирования цены тендерного предложения претендента и согласования договорной цены на строительство за государственные средства."
 100. 7/7-796 от 30.08.2002 "О Дополнении N 1 к "Временным методическим рекомендациям по определению стоимости ремонтных и наладочных работ на объектах жилищного и коммунального хозяйства Украины"."
 101. 7/7-951 от 11.10.2002 "Об опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины по состоянию на 1 октября 2002 года."
 102. 8/8-71 от 23.01.2003 "Об обособленных подразделениях."
 103. 7/7-58 от 24.01.2003 "Об упрощении разрешительной системы, уменьшении затрат и сокращении сроков подготовки соответствующих согласований при реализации проектов строительства."
 104. 7/4-266 от 27.03.2003 "О повторной экспертизе проектов строительства службами Укринвестэкспертизы."
 105. 5/7-274 от 22.04.2003 "Щодо пенсійного забезпечення працівників науково-дослідних та проектних установ і організацій"
 106. 4/6-130 от 22.04.2003 "Про закладання проектної документації до страхового фонду документації України"
 107. 8/8-311 от 25.04.2003 "О предоставлении разъяснений относительно договоров о совместной деятельности."
 108. 7/7-401 от 30.04.2003 "Об отнесении ремонтно-строительных работ к капитальному и текущему ремонтам."
 109. 8/4-351 от 13.05.2003 "О предоставлении разъяснений по вопросам применения в строительной деятельности норм налогового законодательства."
 110. 7/5-446 от 15.05.2003 "Про надання роз'яснення щодо складання форми N КБ-2в"
 111. 7/2-447 от 15.05.2003 "Про надання роз'яснення щодо заповнення типових форм N КБ-2в"
 112. 7/5-462 от 22.05.2003 ... щодо визначення вартості будівництва
 113. 1/33-481 от 13.06.2003 "О применении положений постановления Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2000 г. N 1930."
 114. 7/7-585 от 26.06.2003 "О внедрении механизма взаимодействия различных программных комплексов при определении стоимости строительства на всех его стадиях."
 115. 7/5-742 от 07.08.2003 "Про проведення взаєморозрахунків за виконані субпідрядні роботи"
 116. 7/3-801 от 29.08.2003 "О согласовании ведомственных ресурсных элементных сметных норм на ремонт оборудования."
 117. 7/7-837 от 09.09.2003 "Об определении стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту технических средств пожаротушения, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации."
 118. 7/5-851 от 15.09.2003 "Об уточнении наименований отдельных материальных ресурсов."
 119. 12/5-210 от 03.10.2003 "Щодо запровадження системи електронного обігу документів"
 120. 7/7-991 от 24.10.2003 "О проведении государственной экспертизы по вопросам санитарного и эпидемического благополучия населения проектов строительства как составной части комплексной государственной экспертизы."
 121. 2/4-612 от 10.11.2003 "Щодо влаштування газового обладнання для поквартирного опалювання та гарячого водопостачання в багатоквартирних житлових будинках"
 122. 2/2-689 от 15.12.2003 "Стосовно введення в експлуатацію новобудов житлових будинків, будинків та споруд соціальної сфери без приєднання їх до мережі державного проводового мовлення"
 123. 7/7-1245 от 22.12.2003 "О применении Перечня объектов, утверждение проектов строительства которых в пределах законодательства Украины не требует заключения комплексной государственной экспертизы."
 124. 2/6-710 от 24.12.2003 "Про заходи щодо виконання завдань Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями на 2001-2005 роки"
 125. 7/8-15 от 12.01.2004 "О создании механизма взаимодействия различных программных комплексов при определении стоимости строительства."
 126. 7/8-20 от 13.01.2004 "Относительно информации об опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины."
 127. 8/7-64 від 22.01.2004 "Щодо Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві"
 128. 7/8-149 от 13.02.2004 "Об индексации стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2004 года."
 129. 7/8-194 от 20.02.2004 "Об определении стоимости проведения государственной экспертизы по вопросам охраны труда в составе комплексной государственной экспертизы проектов строительства."
 130. 1/28-188 от 01.03.2004 "Об индексе к стоимости работ, связанных с выдачей АПЗ и ТУ."
 131. 4/6-161 від 09.03.2004 "Щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2004 р. N 100-р"
 132. 4/6-123 від 23.03.2004 "Щодо врахування потреб людей з обмеженими фізичними можливостями"
 133. 7/8-323 від 24.03.2004 "Щодо рівня заробітної плати на 2004 рік при визначенні вартості будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів"
 134. 7/8-366 від 31.03.2004 "Об усредненной стоимости человеко-часа по разрядам работ"
 135. 2/8-170 від 06.04.2004 "Щодо застосування інженерного обладнання"
 136. 7/8-412 від 08.04.2004 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла"
 137. 7/5-477 від 22.04.2004 "Об отчислениях на обязательное пенсионное страхование субъектов предпринимательской деятельности, избравших особый способ налогообложения (фиксированный и единый налоги)."
 138. 7/8-490 від 23.04.2004 "О готовности к взаимодействию программных комплексов, применяемых при определении стоимости строительства"
 139. 7/8-505 від 27.04.2004 "Про присвоєння шифрів ресурсам при розробці ресурсних елементних кошторисних норм"
 140. 7/8-535 від 05.05.2004 "Про особливості організації будівництва соціального житла та визначення його вартості"
 141. 7/10-626 від 24.05.2004 "Об определении стоимости работ"
 142. 8/7-595 від 03.06.2004 "О новой редакции "Методических рекомендаций по формированию себестоимости строительно-монтажных работ"
 143. 7/5-735 від 14.06.2004 "О порядке возмещения отчислений на обязательное пенсионное страхование при особом способе налогообложения." (Адресовано Пенсионному фонду Украины).
 144. 8/7-696 від 01.07.2004 "Щодо Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві"
 145. 8/4-702 від 02.07.2004 "Щодо "Порядку здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов'язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об'єктів"
 146. 7/8-817 від 05.07.2004 "О порядке возмещения отчислений на обязательное пенсионное страхование при особом способе налогообложения."
 147. 7/5-1083 від 30.08.2004 "О порядке учета стоимостью работ, выполненных строительными организациями, избравшими особый способ налогообложения (фиксированный и единый налоги), отчислений на обязательное пенсионное страхование начиная с 1.01.04."
 148. 7/10-1239 від 04.10.2004 "О предоставлении строительными организациями в Госстрой Украины необходимой информации относительно указанных расходов за 2003 год."
 149. 7/5-1247 від 06.10.2004 "О приведении ведомственных строительных нормативов в соответствие с нормативными документами Госстроя."
 150. 7/8-1404 від 06.10.2004 "О предоставлении Госстрою Украины обоснований и расчетов для определения показателей опосредованной стоимости сооружения жилья по состоянию на 01.01.2005."
 151. 7/8-1525 від 24.11.2004 "О внесении дополнения в приказ Госстроя от 19.07.2002 N 13 "Об утверждении Нормативов стоимости создания одного рабочего места в различных отраслях экономики".
 152. 7/8-1556 від 02.12.2004 "Об определении стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов".
 153. 7/8-1555 від 02.12.2004 "О заготовительно-складских расходах".
 154. 8/7-1216 від 15.12.2004 "Об утверждении изменений и дополнений к разделам 1, 2, 4 Справочника квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64 "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы").
 155. 7/8-1601 від 16.12.2004 "Об усредненной стоимости человеко-часа по разрядам работ."
 156. 7/8-1616 від 20.12.2004 "Относительно информации об опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины."
 157. 7/8-1640 від 28.12.2004 "О затратах, связанных с изготовлением арматурных каркасов."
 158. 7/8-73 від 02.02.2005 "Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт "
 159. 7/8-87 від 09.02.2005 "О показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины по состоянию на 1 января 2005 года."
 160. 7/8-107 від 16.02.2005 "О готовности программных комплексов "Смета 2001" и "Тендер-контракт - Интеллектуальные строительные сметы" к взаимодействию с другими программными комплексами"
 161. 7/8-134 від 24.02.2005 "Щодо складу проектно-кошторисної документації на капітальний та поточний ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, затвердження проектно- кошторисної документації і визначення..."
 162. 7/8-177 від 15.03.2005 "О применении повышающих коэффициентов при реконструкции."
 163. 7/8-222 від 29.03.2005 "Щодо рівня заробітної плати на 2005 рік при визначенні вартості будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів"
 164. 7/8-236 від 04.04.2005 "Об усредненной стоимости человеко-часа по разрядам работ."
 165. 7/8-346 від 26.04.2005 "Про визначення вартості проектно-вишукувальних робіт."
 166. 7/8-393 від 11.05.2005 "Об определении стоимости проектно-изыскательских работ."
 167. 7/8-412 від 13.05.2005 "Щодо опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України"
 168. 5/11-1021 від 18.05.2005 "Про результати експлуатації Інформаційно-довідкової системи "Зодчий"
 169. 8/6-365 від 26.05.2005 "О создании Управлений капитального строительства в структуре местных государственных администраций"
 170. 7/8-509 від 02.06.2005 "Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2005 года"
 171. 7/8-578 від 14.06.2005 "Об уточненных показателях общепроизводственных и административных расходов"
 172. 9/13-12 від 15.01.93 "Про граничні ціни на матеріали, вироби та конструкції"
 173. 17-8/497 від 06.07.93 "Про порядок видачі дозволу на тимчасові відхилення від вимог стандартів"
 174. 1-34/14 від 13.01.94 "Орієнтовна вартість робіт по комплексній економічній оцінці території міст та визначення ставок платежів за використання землі (за станом на 20.09.93 р.)".
 175. 5/3-22 від 18.01.94 "Про покриття витрат проектувальників на виконання погоджень"
 176. 140 від 10.02.94 "Про посилення контролю за використанням та зберіганням транспортних засобів на підприємствах і в організаціях будівельного комплексу"
 177. 17-5/3-44 від 10.02.94 "Про перелік робіт, які входять в поняття проектно-вишукувальні роботи"
 178. 17-5/3-52 від 14.02.94 "Про дозвіл на тимчасове застосування чорних труб замість оцинкованих"
 179. 17-5/3-57 від 17.02.94 "Про проекти розроблені інститутами "КиївЗДНІЕП" і "УкрНДІПцивільсільбуд"
 180. 17-5/3-70 від 25.02.94 "Про порядок обігу проектної продукції масового застосування"
 181. 17-5/3-80 від 02.03.94 "Про додаткове регулювання орендних відносин"
 182. 5/3-96 від 21.03.94 "Про структуру каталогу обладнання і устаткування для будівництва житла, соцкультпобуту та промпідприємств"
 183. Додаток N 1 до наказу N 67 від 24.03.94 "Про затвердження Зміни N 2 до ГОСТ 6942.0-80 "Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия" /с Изменением N 1/
 184. Додаток N 2 до наказу N 67 від 24.03.94 "Про затвердження Зміни N 1 до ГОСТ 6942.3-80 "Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Трубы. Конструкция и размеры."
 185. 248 від 28.03.94 "Про діяльність будівельного комплексу у 1994 році в умовах економічної кризи (рішення Координаційної Ради від 10.03.94)
 186. 17-5/3-124 від 31.03.94 "Про порядок переоцінки закуплених інструментів виробничо-технічного призначення із застосуванням природних алмазів"
 187. 299 від 5.04.94 "Про облік науково-технічної продукції у порівняльних цінах"
 188. 11/81 від 6.04.94 "Про порядок затвердження проектно-кошторисної документації"
 189. 17-5/3-133 від 6.04.94 "Про податок на добавлену вартість"
 190. 5/3-140 від 11.04.94 "Про оплату робіт комісії по приватизації об'єктів незавершеного будівництва"
 191. 5/3-151 від 13.04.94 "Про відношення робіт, що виконуються в передпроектних дослідженнях, до вишукувальних"
 192. 17-5/3-216 від 17.05.94 "Щодо порядку визначення вартості проектно-вишукувальних робіт"
 193. 355 від 18.04.94 "Щодо звільненя обладнання від сплати ввізного мита"
 194. 17-5/3-167 від 19.04.94 "Про податок на добавлену вартість"
 195. 5/3-171 від 19.04.94 "Про авторський нагляд за будівництвом"
 196. 15/48 від 27.04.94 "Про передплату журналу "Охорона праці"".
 197. 5/3-180 від 28.04.94 "Про тимчасове використання "Основних положень про склад, порядок розробки та затвердження техніко-економічних обгрунтувань і розрахунків"
 198. 15/50 від 29.04.94 "Про порядок перерахування, обліку та витрачання коштів державного, галузевих, регіональних фондів охорони праці та фондів охорони праці підприємств".
 199. 15/59 від 3.05.94 "Про відкриття балансового рахунку "Кошти галузевого фонду охорони праці".
 200. 17-5/3-251 від 21.05.94 "Щодо виконання "Програми державної підтримки підприємництва в Україні на 1994 рік"
 201. 17-5/3-267а від 27.05.94 "Про введення в дію методики "Порядок визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва..."
 202. 17 від 8.06.94 "Про податок на добавлену вартість"
 203. 17-4/5-65 від 5.07.94 "Про експлуатаційну придатність будинків і споруд"
 204. Додаток до наказу N 35 від 20.09.94 "Про затвердження доповнення до СНиП II-35-76 "Котельные установки".
 205. 17-5/3-478 від 09.11.94 "Про переоцінку залишків товарно-матеріальних цінностей"
 206. 12/358 від 18.11.94 "Про вартість проектних та вишукувальних робіт"
 207. Витяг з протоколу N 4 засідання НТР від 14.12.94 "Про проект ДСТУ "Лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий та одношаровий без підоснови. Технічні умови".
 208. 17-7/3-55 від 30.01.95 "Про створення формувань щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку"
 209. 17-7/3-62 від 02.02.95 "Про функціонування комп'ютерних банків даних"
 210. 9/26 від 3.02.95 "Про розробку /перерахування/ кошторисної документації з застосуванням кошторисної нормативної бази України"
 211. Витяг з протоколу N 2 засідання НТР від 08.02.95 "Про проект ДБН "Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на оточуюче середовище /ОВОС/ при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування".
 212. 17-7/3-88 від 16.02.95 "Про виконання функцій Головних і Територіальних проектно-розвідувальних організацій сфери управління Держкоммістобудування України"
 213. 17-7/3-210 від 27.03.95 "Типові форми первинного обліку об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків), раціоналізаторських пропозицій"
 214. 9/124 від 24.05.95 "Про обчислення відрахувань у державні цільові фонди при будівництві об'єктів за програмою ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи"
 215. 12/21-156 від 15.08.95 "Про введення в дію міжгалузевих стандартів"
 216. 9/307 від 14.11.95 "Про ПДВ на вартість послуг з радіаційного обстеження житла та об'єктів соцкультбуту"
 217. 9/313 від 16.11.95 "Про взаєморозрахунки за роботу будівельних машин і механізмів"
 218. 316 від 17.11.95 "Особливості взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт в IV кварталі поточного року"
 219. 317 від 17.11.95 "Особливості взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт в IV кварталі поточного року"
 220. 9/322 від 21.11.95 "Об отчислениях во внебюджетные фонды"
 221. 9/319 від 21.11.95 "О системе определения стоимости строительства"
 222. 9/330 від 27.11.95 "Про пільги з оподаткування вартості будівництва шляхів в сільській місцевості"
 223. 9/341 від 6.12.95 "Про фонд за розрахунки за енергоносії"
 224. 980 від 6.12.95 "Про зміну норм відшкодування витрат на службові відрядження"
 225. 9/349 від 14.12.95 "Про врахування зворотних сум у зведеному кошторисному розрахунку"
 226. 9/352 від 15.12.95 "Показники динаміки зміни вартості підрядних робіт"
 227. 9/20 від 24.01.96 "Про коефіцієнти змінення вартості будівництва, що склалися на 1.01.96 по відношенню до вартості будівництва в поточних цінах відповідних термінів для визначення вартості незавершених об'єктів."
 228. 9/39 від 13.02.96 "Про податок на добавлену вартість"
 229. 9/63 від 27.02.96 "Структура коефіцієнтів, що наведені в додатку 8.7-1"
 230. 9/64 від 27.02.96 "Про коефіцієнти визначення базисної кошторисної вартості монтажних робіт (ліфти та диспетчерські системи)"
 231. 9/67 від 28.02.96 "Про надбавки до базисної кошторисної вартості основних пусконалагоджувальних робіт
 232. 9/68 від 28.02.96 "Приклад визначення базисної вартості пусконалагоджувальних робіт в цінах 1993 року з урахуванням ринкових умов І кв.1996р."
 233. 10/59-2 від 28.02.96 "Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт"
 234. 9/73 від 01.03.96 "Про відшкодування додаткових витрат, викликаних несприятливими метеорологічними умовами, що склалися в зимовий період 1995-1996 років"
 235. 9/84 від 12.03.96 "Про звільнення від податку на добавлену вартість робіт по проведенню експертизи проектів"
 236. 9/87 від 13.03.96 "Про структуру планових нагромаджень"
 237. 9/90 від 13.03.96 "Повышающие коэффициенты к базисной сметной стоимости строительных и монтажных работ, исчисленной об обьект"
 238. 9/92 від 14.03.96 "Про взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт"
 239. 9-124 від 11.04.96 "Про коефіцієнти на реконструкцію об'єктів невиробничого призначення"
 240. 9/129 від 12.04.96 "Про врахування у вартості будівництва коштів для фінансування та матеріально-технічного забезпечення пожежних команд, що створюються у сільських населених пунктах"
 241. 9/142 від 22.04.96 "Про особливості оподаткування при будівництві берегоукріпних, гідротехнічних об'єктів та при капітальному ремонті об'єктів соціальної сфери"
 242. 9/145 від 23.04.96 "Про вартість проектних та вишукувальних робіт"
 243. 9/152 від 29.04.96 "Про особливості нарахувань внесків до Пенсійного фонду України"
 244. 9/161 від 05.05.96 "Про застосування граничних цін на матеріали, вироби та конструкції"
 245. 9/164 від 8.05.96 "Щодо особливостей формування фонду оплати праці згідно з положеннями "Інструкції зі статистикизаробітної плати"
 246. 2-233 від 14.05.96 "Про нові рулонні покрівельні матеріали для житлово-цивільного покрівельного виробництва /мінерал-фідія/"
 247. 9/177 від 15.05.96 "О структуре заготовительно-складских расходов, учтенных в базисной сметной стоимости в ценах 1993 года"
 248. 9/192 від 23.05.96 "Про включення в зведений кошторисний розрахунок різниці у вартості електроенергії"
 249. 9/233 від 19.06.96 "Про правомірність дії спільного листа Держкоммістобудування, Міністерства статистики, Міністерства фінансів "Про обчислення відрахувань у державні цільові фонди при будівництві за програмою ліквідації аварії на ЧАЕС"
 250. 9/235 від 21.06.96 "Про надбавки до оптових цін на збірні залізобетонні вироби до прейскуранту N 06-08 у складних гірничо-економічних умовах"
 251. 17-7-4/220 від 07.05.96 "Про черговість платежів"
 252. 9/279 від 12.07.96 "Про передачу електромереж на баланс підрозділів Міненерго"
 253. 9/278 від 12.07.96 "Про передачу електромереж на баланс пiдрозділів Міненерго"
 254. 6/313 від 07.08.96 "О стоимости проектно-изыскательских работ"
 255. 6/319 від 12.08.96 "Об учете повышающих коэффициентов, установленных дополнениями 1 к Указаниям по применению единых расценок,сметных норм и расценок на монтаж оборудования и к Сб. сметных норм и расценок на эксплуатацию машин и механизмов"
 256. 6/329 від 16.08.96 "Про вартість проектних та вишукувальних робіт"
 257. 6/324 від 16.08.96 "О структуре прямых затрат стоимости машино-часа, учтенных в базисной сметной стоимости строительно-монтажных работ в ценах 1993г."
 258. 6/325 від 16.08.96 "О структуре статьи "Затраты на ремонт и техническое обслуживание", учтенных в прямых затратах стоимости машино-часа Сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов"
 259. 6/366 від 23.09.96 "Про взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт у вересні 1996 року"
 260. 17-5-4/573 від 7.10.96 "Про інформаційно-маркетинговий центр Держкоммістобудування України"
 261. 17-10/25-314 від 10.10.96 "Про проведення перерахування у гривню статей активу і пасиву бухгалтерського балансу"
 262. 6/390 від 11.10.96 "Про граничні базисні ціни на матеріали, вироби та конструкції"
 263. 6/400 від 11.10.96 "Про тарифи на електроенергiю, що виробляється пересувними електростанцiями"
 264. 6/399 від 16.10.96 "Про ліміти на утримання служб замовників по будівництву"
 265. 6/409 від 18.10.96 "Про врахування накладних витрат у базисній кошторисній вартості будівельно-монтажних робіт"
 266. 6/414 від 25.10.96 "Про взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт у четвертому кварталі 1996 року"
 267. 6/415 від 28.10.96 "Про податок на добавлену вартість на роботи по монтажу газових лічильників"
 268. 6/418 від 28.10.96 "Про фінансування витрат на режимно-налагоджувальні випробовування газоспоживаючого устаткування котелень при прийнятті об'єктів в експлуатацію"
 269. 6/426 від 04.11.96 "Про матеріально-технічне забезпечення державної пожежної охорони на будівництві"
 270. 17-5-4/644 від 19.11.96 "Про посилення пожежної безпеки в осінньо-зимовий період"
 271. 17-5-4/643 від 19.11.96 "Про підвищення роботи по запобіганню невиробничого травматизму"
 272. 15-5-4/657 від 26.11.96 "Про інформаційне і виробниче забезпечення діяльності організації сфери управління Держкоммістобудування України"
 273. 6/447 від 02.12.96 "О норме плановых накоплений"
 274. 6/457 від 11.12.96 "Про розподіл по напрямках коштів, що враховані масою планових нагромаджень"
 275. 6/458 від 11.12.96 "Про структуру накладних витрат"
 276. 6/466 від 16.12.96 "Про пільги працівникам проектно-вишукувальних організацій, які відряджені для виконання вишукувальних робіт в зоні відчуження"
 277. 6/470 від 17.12.96 "Про структуру прямих витрат у галузевих індексах, що наведені у додатках 6, 6а, 6б до Порядку"
 278. 6/10 від 09.01.97 "Про складові прямих витрат по галузях господарства, що наведені у додатку 8 до Порядку"
 279. 9/4-4 від 10.01.97 "Щодо доповнення до тимчасового переліку об'єктів, які відносяться до соціальної сфери"
 280. 6/22 від 15.01.97 "Про структуру елементів прямих витрат галузевих індексів, що наведені в додатках 6, 6а, 6б до Порядку"
 281. 6/24 від 16.01.97 "Про взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт"
 282. 6/38 від 21.01.97 "Про індекси для визначення базисної кошторисної вартості основних пусконалагоджувальних робіт в базисних цінах 1997 року і їх структуру в розрізі міжгалузевих цінників"
 283. 9/4-12 від 23.01.97 "Про доповнення переліку об'єктів, які відносяться до соціальної сфери"
 284. 6/43 від 23.01.97 "Про перерахування зведених кошторисних розрахунків в ціни 1997 р."
 285. 6/52 від 28.01.97 "Про визначення вартості проектно-вишукувальних робіт"
 286. 6/73 від 31.01.97 "Про визначення базисної кошторисної вартості ремонтно-реставраційних робіт в цінах 1997 року"
 287. 6/68 від 3.02.97 "Про коефіцієнти змінення вартості будівництва (без урахування витрат по устаткуванню) для визначення вартості незавершених будівництвом об'єктів, що підлягають приватизації"
 288. 6/132 від 28.02.97 "Про ліміти на утримання апарату замовника при здійсненні пусконалагоджувальних робіт"
 289. 17-5-3/87 від 28.02.97 "Про відрахування коштів до позабюджетних фондів Комітету"
 290. 6/159 від 17.03.97 "Про врахування у вартості об'єктів будівництва коштів на пайову участь замовників у розвитку та зміцненні матеріально-технічної бази Управління державної пожежної охорони МВС України"
 291. 6/163 від 19.03.97 "Про вимоги Державного стандарту України "Правила виконання специфікції обладнання, виробів і матеріалів" (ДСТУ БА.2.4-10-95)."
 292. 5-3/122 від 21.03.97 "Про перелік наукових видань"
 293. 6/183 від 4.04.97 "Про граничні ціни на вартість пластмасових віконних блоків."
 294. 6/187 від 4.04.97 "Про визначення базисної кошторисної вартостi транспортних витрат в цiнах 1997 року"
 295. 6/194 від 10.04.97 "Про порядок визначення витрат на авторський нагляд."
 296. 17-5-4/176 від 4.04.97 "Про виконання "Договору про спільну діяльність" з інститутами колективної форми власності"
 297. 6/273 від 21.05.97 "Про правомiрнiсть рiшення Мiжвiдомчої комiсiї при Радi Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим щодо поправок до положень ДБН IV-16-96 (частина II)"
 298. 6/302 від 03.06.97 "Про віднесення до об'єктів соціально-побутового призначення підземних гаражів, вбудованих у житловий будинок"
 299. 6/304 від 05.06.97 "Про визначення витрат по складанню бiзнес-планiв"
 300. 6/312 від 12.06.97 "Про базисну кошторисну вартiсть газопровiдних труб з заводською iзоляцiєю"
 301. 6/313 від 12.06.97 "Про вiдображення в бухгалтерськiй звiтностi сум змiни вартостi обсягiв незавершеного будiвництва, обчисленої шляхом iндексацiї"
 302. 6/326 від 18.06.97 "Про усереднену структуру накладних витрат, врахованих базисною кошторнсною вартiстю основних пусконалагоджувальних робiт в цiнах 1997 року"
 303. 6/331 від 24.06.97 "Щодо вiдкриття банками спецiальних рахункiв для зберігання грошовнх коштiв, якi мають цiльове призначення"
 304. 17-5-4/308 від 25.06.97 "Про врахування у роботі листа об'єднання "Укртрубопром" щодо виробництва газопроводних труб"
 305. 6/347 від 01.07.97 "Про порядок первинної, бухгалтерської та статистичної звітностітi будiвельного управлiння при ремонтi господарським способом основних фондiв, що знаходяться на його балансi"
 306. 6/354 від 3.07.97 "Про визначення базисної кошторисної вартостi перевезення грунта при виконаннi земляних робiт"
 307. 6/366 від 11.07.97 "Про визначення вартостi основних фондiв при введеннi їх в дiю та передачi експлуатуючій органiзацiї"
 308. 6/372 від 17.07.97 "Про змiни ставки збору до Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення"
 309. 9/8-160 від 17.07.97 "Про порядок вiднесення на собiвартiсть будiвельно-монтажних робiт вартостi продукцiї пiдсобних i обслуговуючих господарств"
 310. 6/375 від 21.07.97 "Про розрахунки мiж замовниками i проектними органiзацiями за виконанi проектно-вишукувальні роботи"
 311. 6/377 від 25.07.97 "Про надання статуса державних службовцiв працiвникам УКБ (ОКБ) мiськвиконкому та роз'яснення з ряду питань, пов'язаних з дiяльнiстю служби замовника"
 312. 6/386 від 29.07.97 "Про коефiцiєнти змiнення вартостi будiвництва (без урахування витрат по устаткуванню), що склалися на 1 липня 1997 року по вiдношенню до вартостi будiвництва в поточних цiнах вiдповiдних термiнiв"
 313. 6/426 від 20.08.97 "Про нормативнi iндекси до базових розцiнок визначення вартостi розробки архiтектурно-планувальних завдань"
 314. 6/440 від 8.09.97 "Про iндексацiю проектно-вишукувальних робiт для приведення їх у спiвтатавленi цiни"
 315. 6/460 від 18.09.97 "Про застосування коефiцiєнта до тарифiв прейскуранта 13-01-02-89"
 316. 6/461 від 19.09.97 "Про порядок врахування у вартостi виконаних робiт лiмiтованих витрат та резерву коштiв на непередбаченi роботи i витрати"
 317. 6/476 від 26.09.97 "Про "Порядок застосування норм накладних витрат у будiвництвi", скоригований в зв'язку з введенням нової нормативної бази України 1997 року"
 318. 6/498 від 20.10.97 "Про змiни щодо складання форм КБ-З, КБ-2в, у зв'язку з введенням Закону України "Про систему оподаткування"
 319. 6/507 від 23.10.97 "Про змiни щодо складання договiрної цiни, у зв'язку з введенням Закону України "Про систему оподаткування"
 320. 6/510 від 24.10.97 "Про вартiсть проектних та вишукувальних робiт"
 321. 6/514 від 24.10.97 "Про iндекси для визначення базисної кошторисної вартостi будiвельно-монтажних робiт, у випадках їх вiдсутностi в ДБН IV-16-96, частина II, для даного типу житлових будинкiв"
 322. 6/511 від 24.10.97 "Про деякi питання з пiльгового оподаткування податком на додану вартiсть"
 323. 6/517 від 28.10.97 "Про визначення базисної кошторисної вартостi iмпортної фарби та ламiнат-паркету"
 324. 9/4-255 від 14.11.97 "Про порядок розiрвання контракту на будiвництво"
 325. 6/539 від 17.11.97 "Роз'яснення щодо порядку нарахування норм накладних витрат"
 326. 16-1118/11-10435 від 16.12.97 "Про пiльги по податку на додану вартiсть"
 327. 16-1120-26/11-10721, 10-10566 від 24.12.97 "Про пiльгове оподаткування будiвництва житла вiйськовослужбовцiв за рахунок коштів інвестора"
 328. 6/591 від 25.12.97 "Щодо коштiв на премiювання за введення в дiю виробничих потужностей i об'єктiв будiвництва"
 329. 6/596 від 29.12.97 "Про роз'яснення термiну "кошти iнвестора"
 330. 6/2 від 6.01.98 "Про перерахування кошторисної документацiї на ремонт об'єктiв житла та соцкультпобуту у базиснi цiни 1997 року"
 331. 7/15 від 13.01.98 "О структуре накладных расходов"
 332. 7/11 від 13.01.98 "Про визначення понять поточного та капітального ремонтів житлових та громадських будівель" (Действие отменено согл. письма Госстроя Украины от 30.04.03 N 7/7-401)
 333. 7/32 від 21.01.98 "Про затвердження "3мін та доповнень до кошторисних норм та одиничних розцінок"
 334. 7/31 від 21.01.98 "Щодо визначення вартості ремонтно-будівельних робіт по замовленню населения"
 335. 7/34 від 22.01.98 "Про розподiл витрат на утримання служби замовника з урахуванням етапiв iнвестицiйного процесу"
 336. 7/48 від 30.01.98 "Про коефіцієнти для визначення вартості незавершених будівництвом об'єктів"
 337. 7/90 вiд 27.02.98 "Про уточнення останнього абзацу листа вiд 06.01.98 6/2"
 338. 7/96 від 03.03.98 "Про оплату простоїв будiвельних машин та механiзмiв, якi виникають з вини замовника"
 339. 7/97 від 03.03.98 "Щодо перерахування в 1998 роцi зведених кошторисних розрахункiв по об'єктах, розпочатих будiвництвом"
 340. 7/98 від 03.03.98 "Щодо заповнення форми N КБ-2в "Акт приймання виконаних підрядних робіт"
 341. 7/109 від 16.03.98 "Щодо iндексацiї вартостi об'єктiв житлового фонду на 1 сiчня 1998 року"
 342. 7/123 від 23.03.98 "Щодо особливостей визначення вартостi будiвництва та ремонту при виконаннi робiт господарським способом"
 343. 7/133 від 31.03.98 "Щодо вiдшкодування витрат генпiдрядника за послуги, що надаються субпiдрядним органiзацiям"
 344. 8/4-87 від 06.04.98 "Про оподаткування податком на додану вартість у будівництві"
 345. 8/7-90 від 07.04.98 "Про порядок вiднесення на собiвартiсть будiвельно-монтажних робiт витрат з виплати винагороди за вислугу рокiв в будiвельних пiдприємствах i органiзацiях"
 346. 7/144 від 07.04.98 "Про укрупнену структуру базисної кошторисної вартостi проектно-вишукувальних робiт"
 347. 7/145 від 07.04.98 "Про особливостi тимчасового застосування одиничних розцiнок на ремонтно-будiвельнi роботи в цiнах 1984 року"
 348. 7/252 від 02.06.98 "Про врахування в договiрнiй цiнi на будiвництво та ремонт об'єктiв в гiрських районах пiдвищення тарифних ставок i посадових окладiв працiвникам пiдрядних та ремонтно-будiвельних органiзацiй"
 349. 7/255 від 02.06.98 "Про залучення коштiв на будiвництво, розширення, ремонт i утримання об'єктiв соцiальної i виробничої iнфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища"
 350. 7/270 від 11.06.98 "Про взаєморозрахунки при змiнi проектного рiшення"
 351. 7/275 від 12.06.98 "Про складання кошторисної документацiї на ремонтні роботи автодорiг загального користування"
 352. 7/293 від 29.06.98 "Щодо покриття додаткових витрат, пов'язаних з коригуванням проектних рiшень."
 353. 7/302 від 02.07.98 "Про застосування "Ценника на ремонтные и наладочные работы, выполняемые предприятиями и организациями Минжилкомхоза БССР и УССР" (ЦРН-91)"
 354. 7/319 від 09.07.98 "Про регламент проходження в структурних пiдроздiлах Держбуду України матерiалiв, що обгрунтовують необхiднiсть виконання та вартiсть робiт, якi планується здiйснювати за рахунок резервного фонду"
 355. 14/6-256 вiд 24.07.98 "На виконання постанови КМУ вiд 05.05.97 409 "Про забезпечення надiйностi й безпечної експлуатацiї будiвель, споруд та iнженерних мереж"
 356. 7/360 від 07.08.98 "Про обов'язкову експертизу проектної документацiї на її вiдповiднiсть нормативним актам з охорони працi"
 357. 7/364 від 11.08.98 "Про визначення вартостi розробки технiчної документацiї на АСУ ТП"
 358. 7/422 від 01.09.98 "Про змiнення ставки збору до Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення"
 359. 12-4/307 вiд 07.09.98 "Про внесення змiн i доповнень до Положення про державну науково-технiчну програму"
 360. 2-716 від 09.11.98 "Щодо переобладнання систем газопостачання приватних квартир багатоповерхових будинкiв"
 361. 12-4/334 від 23.09.98 "Про впровадження в житловому фондi України лiчильники гарячої води i лічильники теплової енергiї української фiрми "Семпал КоЛТД" (М.Київ)"
 362. 7/513 від 19.10.98 "Щодо реєстрацiї ДБН IV-16-98, частина II, в Мiнiстерствi юстицiї України."
 363. 8/7-271 від 21.10.98 "Щодо iндексацiї заборгованостi замовником за 21.10.98 виконанi роботи пiдряднiй органiзацiї."
 364. 27-32/227 від 05.11.98 "Про встановлення цін у доларовому еквіваленті"
 365. 7/594 від 23.11.98 "Щодо затвердження перелiку галузевих (мiжгалузевих) служб Укрiнвестекспертизи."
 366. 7/595 від 23.11.98 "Щодо затвердження "Iнструкцiї про проведення перевiрок визначення вартостi будiвництва об'єктiв, що споруджуються iз залученням коштiв Державного бюджету України, бюджету АРК,мiсцевих бюджетів..."
 367. 7/601 від 24.11.98 "Щодо застосування пiдвищуючих галузевих коефiцiєнтiв до цiн 1993 року, доведених листом Держкоммiстобудування України вiд 13.03.96 9/90."
 368. 8/5-341 від 18.12.98 "Щодо статусу, який мають дирекції з будівництва підприємств"
 369. 8/8-344 від 21.12.98 "Щодо оподаткування податком на додану вартість будівництва житла за рахунок коштів фізичних осіб"
 370. 8/6-353 от 28.12.98 "Рекомендации по порядку и размеру установления паевых взносов инвесторов в создании социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры населенных пунктов"
 371. 7/237 від 25.05.98 "Про врахування у вартостi будiвництва коштiв на лiцензiї або <ноу-хау>, що використовуються при проектуваннi об'єктiв будiвництва"
 372. 7/81 от 09.02.99 "О составе ремонтно-реставрационных работ и особенностях определения их базисной сметной стоимости"
 373. 7/86 от 10.02.99 "О пересмотре действующих и разработке новых государственных единичных элементных сметных норм"
 374. 7/89 от 10.02.99 "О структуре накладных расходов"
 375. 7/92 от 11.02.99 "О лимитах на содержание службы заказчика"
 376. 7/93 от 12.02.99 "О форме М-29 при автоматизированном выпуске первичной учетной документации в строительстве"
 377. 7/166 вiд 09.03.99 "Щодо застосування кошторисних норм на будiвництво тимчасових будiвель i споруд при будiвництвi автомобiльних дорiг"
 378. 7/168 от 09.03.99 "Об определении нормативной трудоемкости и сметной заработной платы в базисной сметной стоимости строительно-монтажных работ, в частности, в накладных расходах и лимитированных затратах"
 379. 7/169 от 09.03.99 "Об определении в 1999 году стоимости пусконаладочных работ"
 380. 7/170 от 09.03.99 "Об установлении предельных норм накладных расходов для организаций корпораций "Укрбуд", "Укрмонтажспецбуд", "Украгропромбуд"
 381. 7/171 от 09.03.99 "О предельных базисных ценах на материалы, изделия и конструкции"
 382. 7/177 от 10.03.99 "Об определении стоимости проектно-изыскательских работ"
 383. 7/202 від 17.03.99 "Щодо порядку iндексацiї вартостi об'єктiв житлового фонду"
 384. 7/252 від 26.03.99 "Щодо порядку визначення вартостi проектно-вишукувальних робiт"
 385. 7/250 вiд 26.03.99 "Про вiдшкодування збиткiв власникам землi та землекористувачам"
 386. 7/262 вiд 02.04.99 "Про структуру витрат на утримання служби замовника"
 387. 7/265 від 02.04.99 "Щодо врахування у вартостi проведення комплексної державної експертизи проектiв будiвництва вiдрахувань в державний iнновацiйний фонд, на виконання робiт i послуг по розвитку дорiг загального користування..."
 388. 1386/5-3 вiд 16.04.99 "Щодо порядку ввезення приладiв облiку"
 389. 7/326 від 23.04.99 "Щодо перерахунку кошторисiв на загальношахтнi витрати та гiрничопрохiдницькi роботи"
 390. 7/338 вiд 24.04.99 "Щодо надання практичної допомоги замовникам, виконавцям державної експертизи, проектним органiзацiям при проведеннi комплексної державної експертизи iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва"
 391. 7/348 від 27.04.99 "Щодо встановлення норм накладних витрат корпорацiї "Укртрансбуд"
 392. 7/428 от 18.05.99 "О материально-техническом обеспечении сельских пожарных команд"
 393. 7/461 от 24.05.99 "Об индексах пересчета стоимости проектно-изыскательских работ для приведения их в сопоставимые цены"
 394. 7/469 от 26.05.99 "О составе и определении стоимости проектно-сметной документации на капитальный и текущий ремонты жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства"
 395. 7/529 от 07.06.99 "О перечне затрат, не включаемых в сметную документацию строек, и порядке их возмещения"
 396. 7/567 от 15.06.99 "Об определении стоимости проектных работ"
 397. 7/657 от 06.07.99 "О коэффициенте изменения стоимости перевозок грузов для строительства автотранспортом к тарифам прейскуранта 13-01-02-90"
 398. 7/714 от 23.07.99 "О "Порядке определения стоимости проектно-изыскательских работ для ремонта, осуществляемого на территории Украины"
 399. 8/6-298 от 13.08.99 Относительно уплаты налога на добавленную стоимость при передаче функций заказчика по прекращенным строительством жилым домам
 400. 7/836 від 02.09.99 "Щодо включення до вартості будівництва імпортних матеріалів та устаткування"
 401. 8/8-341 від 28.09.99 Щодо обліку вартості матеріалів поставки замовника
 402. 7/1030 от 10.11.99 Об учете в стоимости строительства, ремонта и реставрации, финансируемых за счет бюджетных средств, стоимости импортных материалов, изделий, конструкций, оборудования и приспособлений
 403. 7/1099 от 08.12.99 О реализации положений Концепции ценообразовании в строительстве

Документы других министерств и ведомств

 1. 23.11.2001. Про норму тривалості робочого часу на 2002 рік
 2. 05.06.03. Про приведення проектної документації на об'єкти систем життєзабезпечення у відповідність до фактичного стану цих об'єктів та вимог нормативних документів системи страхового фонду документації
 3. 08.07.2003 Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального користування
 4. 29.07.00. Правила технічного утримування установок пожежної автоматики
 5. 28.02.2001 (НАПБ 01.038-2001) Правила проектування монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння
 6. 10.08.2001 Технологическая инструкция "Порядок устройства, монтаж средств системы оповещения о пожаре" (И 220-008-91)
 7. 05.03.2002 Про введення в дію змін до Правил пожежної безпеки в Україні
 8. 19.09.75 Про практику застосування судами України статті 105 Цивільного кодексу України
 9. 08.12.1992 Инструкция по огнезащитной обработке древесины и тканей (И 220-005-91). С изменениями N1, 2, 3
 10. 14.10.93 Временные рекомендации по обеспечению пожарной безопасности зданий и помещений автосалонов (выставок) по продаже автомобилей
 11. 22.11.94 (НАПБ Б.07.007-94) Про затвердження Порядку проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки.
 12. 29.03.95 Про затвердження Інструкції про порядок здійснення ліцензування виробництва пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. (скасовано)
 13. 22.06.95 (НАПБ А.01.001-95) Про введення в дію Правил пожежної безпеки в Україні. ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 217 від 05.03.2002 ) (Скасовано згідно з Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.04. N126)
 14. 05.09.95 (НАПБ Б.07.009-95) Про затвердження Тимчасових тарифів на роботи, пов'язані з проведенням експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки і Порядку перерахування і використання коштів, що надходять від сплати вартості експер
 15. 20.11.97 (НАПБ Б.06.004-97) Об утверждении перечня однотипных по назначению объектов, подлежащих оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации
 16. 24.03.98 (НАПБ Б.02.014-98) Про затвердження Положення про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рiшень, на якi не встановленi норми i правила, та обгрунтованих вiдхилень вiд обов'язкових вимог нормативних документiв
 17. 01.10.98 (НАПБ Б.02.015-98) Про затвердження Положення про порядок державного пожежного нагляду за будівництвом об'єктів іноземними фірмами
 18. 28.11.99. Про порядок одержання дозволу на оренду приміщення у Головному управлінні державної пожежної охороні
 19. РЕР-97. Сборник единичных расценок на ремонт мелиоративных сооружений
 20. СНР-93. Сборник норм на ремонт мелиоративных сооружений
 21. Державний гігієничний норматив. Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів канцерогенних для людини
 22. Державний гігієничний норматив. НРБУ-97. Норми радіаційної безпеки України
 23. ДСТУ 2273 Система стандартів безпеки праці. Пожежна техніка. Терміни та визначення основних понять
 24. 20.08.01. Про деякі особливості застосування Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині відповідальності за порушення законодавства про енергозбереження.
 25. 22.10.02. Щодо установки газових сигналізаторів
 26. 06.03.96. Про типове положення про підрозділ з енергозбереження в галузевому міністерстві і відомстві
 27. 14.11.97. Щодо проведення паспортизації енергоспоживаючих об'єктів
 28. 10.11.98. Про затвердження та введення в дiю Порядку видачi, оформлення, реєстрацiї "Енергетичного паспорта пiдприємства" та оплати послуг при його впровадженнi
 29. 09.03.99. Про затвердження Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження на виконання п.4 постанови Кабінету Міністрів від 15 липня 1998 року N 1094
 30. 09.04.99. Про затвердження Положення про порядок організації енергетичних обстежень
 31. 05.07.99. Про затвердження міжгалузевих норм питомих витрат електроенергії на виробництво продукції деревообробки
 32. 15.09.99. Про затвердження порядку організації та проведення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств
 33. 01.12.99. Чинні законодавчі акти у сфері енергозбереження станом на 01.12.99 р.
 34. Перелік чинних в Україні державних стандартів з енергозбереження (станом на 1.12.99р.)
 35. 03.07.96. Тимчасові рекомендації щодо розроблення розділу із захисту інформації в технічному завданні на створення автоматизованої системи.
 36. 24.09.93. Про затвердження Порядку складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту
 37. 21.10.94. ПЕРЕЛІК ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ПРІСНИХ ВОДНИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
 38. 09.06.94. Про затвердження переліку корисних копалин України місцевого значення
 39. 04.09.95. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ЗМІСТ, ОФОРМЛЕННЯ І ПОРЯДОК ПОДАННЯ НА РОЗГЛЯД ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ ПО ЗАПАСАХ КОРИСНИХ КОПАЛИН МАТЕРІАЛІВ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ОЦІНОК РОДОВИЩ МЕТАЛІЧНИХ І НЕМЕТАЛІЧНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН
 40. 17.08.99. Стосовно витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж
 41. 05.04.96. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ МЕЖ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ІСНУЮЧОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ТА НАДАННЯ У СПІЛЬНЕ КОРИСТУВАННЯ АБО СПІЛЬНУ СУМІСНУ ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ СПОРУДЖЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
 42. 09.12.96. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ (ПРОТИВОЭРРОЗИОННЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ, РЕКУЛЬТИВАЦИЯ РАЗРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ) ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
 43. 11.03.97. Об утверждении Положения об осуществлении государственной землеустроительной экспертизы
 44. 26.08.97. Об утверждении Положения о земельно-кадастровой инвентаризации земель населенных пунктов.
 45. 29.08.97. Про Порядок грошової оцiнки земель несiльськогосподарського призначення (крiм земель населених пунктiв).
 46. 16.12.98. Щодо індексації грошової оцінки земель за 1996 та 19977 роки за станом на 01.01.99
 47. 08.07.99. Про затвердження Порядку проведення грошової експертної оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення
 48. 14.09.99. Про внесення змін до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів
 49. 10.03.99. Постанова Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України вiд 10 березня 1999р. N 309
 50. 10.03.99. Постанова Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України вiд 10 березня 1999р. N 310
 51. 09.03.99. Про затвердження Інстркуції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження
 52. 05.07.99. Про затвердження міжгалузевих норм питомих витрат електроенергії на виробництво продукції деревообробки (наказ N 58 від 05.07.99)
 53. 23.05.2000. Относительно применения контрактной формы трудового договора
 54. 23.01.2001 (НАПБ Б.07.017-2001) Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озбро
 55. 23.01.2001 (НАПБ Б.07.016-2001) Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів і ...
 56. 24.10.2001 (НАПБ Б.07.019-2001) Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, тех. обслуговування засобів протипож. захисту та систем опалення, оцінки...
 57. 24.11.2003. Про ліцензування будівельної діяльності
 58. 26.12.2003. Об уплате взносов на пенсионное страхование субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения (фиксированный и единый налоги).
 59. 17.04.2001. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури
 60. 14.08.2002. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури
 61. 19.01.2005. Об уплате страховых взносов субъектами предпринимательской деятельности, избравшими особый способ налогообложения (фиксированный и единый налоги).
 62. 17.09.2004. Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики дозволів на будівництво та Інструкції щодо їх складання
 63. 24.10.2002 Про доцільність реконструкції діючих ізоляційних ліній та впровадження в галузі нових антикорозійних матеріалів
 64. 29.11.2002 Про доцільність широкого застосування сучасних засобів обліку та регулювання споживання води та теплоти вироб-ва НВФ ТОВ
 65. 29.11.2002 Про впровадження антикорозійного покриття на основі грунтів-перетворювачів іржі типу "Фоліокс"
 66. 09.12.2002 О Временных методических рекомендациях по определению стоимости ремонта и модернизации пассажирских и грузовых лифтов, которые используются в зданиях жилого и гражданского назначения
 67. 19.12.2002 Про створення Міжвідомчої науково-технічної ради з питань ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України
 68. 25.12.2002 Про затвердження Примірних інструкцій з питань охорони праці
 69. 25.12.2002 Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та вантажопідйомних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та цивільного призначення
 70. 16.01.2003 Про затвердження Інструкції про порядок розроблення схем маршрутного орієнтування на автомобільних дорогах загального користування та в населених пунктах, через які проходять маршрути руху транзитного транспорту
 71. 16.01.2003 Про питання застосування в квартирах багатоквартирних житлових будинків наявного житлового фонду індивідуальних опалювальних установок
 72. 23.12.2003 Об отмене приказа Комитета от 01.10.03 N 159
 73. 16.01.2004 Об утверждении сборников ВБН
 74. 01.03.2004 Об утверждении сборника ВБН Д.2.8-204.02-2004 "Ресурсные элементные сметные нормы на ремонт пассажирских и грузовых лифтов"
 75. 24.06.2004 Про затвердження Інструкції щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об'єктах житлово-комунального господарства
 76. 24.06.2004 Правила визначення вартості робіт з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об'єктах житлово-комунального господарства
 77. 10.08.2004 Про затвердження примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд
 78. 12.11.2004 Про внесення змін до примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд
 79. 26.01.2005 О Примерном перечне услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений.
 80. 09.01.70. Инструкция о порядке обмера и учета земель городов и поселков городского типа Украинской ССР
 81. 17.09.91. Про затвердження граничних норм накладних витрат на ремонтно-будівельні роботи.
 82. 31.12.91. Про затвердження Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель в містах і селищах України
 83. 31.12.91. Про норми накладних витрат на монтажні та спеціальні роботи і норми планових нагромаджень на ремонтно-будівельні роботи.
 84. 24.12.92. Інструкція про порядок проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою. КДП-204-12 Укр.214-92
 85. 02.07.93. Про затвердження Правил оцінки фізичного зносу жилих будинків
 86. 01.07.94. Про затвердження правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах україни
 87. 29.07.94. Про затвердження Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України
 88. 05.08.94. Про затвердження Положення про порядок проведення безплатного капітального ремонту жилих будинків (квартир)інвалідів війни,...
 89. 15.05.95. Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту
 90. 05.07.95. Про затвердження правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів україни
 91. 30.11.95. Про затвердження Правил охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України
 92. 17.10.96. Про затвердження Положення про порядок відшкодування власникам житла витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання житлового фонду і збирання платежів з населення
 93. 23.06.97. Порядок визначення вартості ремонту житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, що виконується на території України, КДП204-12 Україна 38-97
 94. 02.10.98. Права і обов'язки громадян у сфері надання житлово-комунальних послуг
 95. 10.01.2000. Про затвердження форми оголошення про проведення торгів (тендерів) щодо закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок державних коштів, форми оголошення про попередню кваліфікацію та форми оголошення про результати проведення торгів ...
 96. 13.11.2000. О распределении функций отдельных контролирующих органов центральной исполнительной власти.
 97. 18.05.2001. О распространении действия Закона Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства" на ремонтно-строительные работы, выполняемые хозяйственным способом.
 98. 25.06.2001. Письмо N 19-45/1187"Об осуществлении закупок товаров, работ и услуг в пределах бюджета района города, района области и бюджета города. "
 99. 27.07.2001. Об организации работы постоянного тендерного комитета Министерства экономики Украины
 100. 27.07.2001. Положение о постоянном тендерном комитете Министерства экономики Украины
 101. 23.08.2001. Про затвердження переліку робіт, що належать до дрібного ремонту квартир
 102. 04.09.2001. Рекомендації щодо організації громадського харчування на території ринку (торговельного комплексу)
 103. 25.09.2001. Про затвердження Методики визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво
 104. 16.07.2002. О процедуре закупки товаров, работ и услуг за государственные средства
 105. 24.07.2002. Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування
 106. 03.01.2003. Про затвердження рекомендованих норм технічного оснащення закладів громадського харчування
 107. 12.05.2003. Щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти (Лист N 19-36/815)
 108. 20.05.2003. Про затвердження форм звітів про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та інструкцій щодо їх заповнення (Наказ N 129)
 109. 20.05.2003. Про затвердження форм оголошень стосовно державних закупівель та інструкцій щодо їх заповнення (Наказ N 130)
 110. 20.05.2003. Про затвердження порядку приймання та публікування оголошень щодо державних закупівель в інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель" (Наказ N 128)
 111. 27.06.2003. Про порядок визначення предмета закупівлі за державні кошти (Наказ N 165)
 112. 15.07.2003. Щодо визначення предмета закупівлі за державні кошти (роз'яснення)
 113. 17.07.2003. О делегировании отдельных функций по координации закупок товаров, работ и услуг за средства местных бюджетов (Приказ N 189)
 114. 28.11.2003. Про внесення змін до деяких наказів міністерства економіки України і міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 115. 21.12.95. Про механізм цінового орієнтування підприємств і організацій
 116. 27.05.96. Лист Міністерства економіки і Держкомзему України "Про індексацію нормативів втрат сільсь когосподарського і лісогосподарського виробництва".
 117. 23.09.96. Про затвердження положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території україни
 118. 23.09.96. Положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території України
 119. 05.11.98. Про встановлення цiн у доларовому еквiвалентi
 120. 28.10.99. Про затвердження Правил користування тепловою енергією
 121. 08.09.2000. Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, затверджених наказом Держстандарту України від 11.04.97 N 192
 122. 29.12.2000. Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві.
 123. 27.07.2001. Про затвердження форм державної статистичної звітності по структурній статистиці
 124. 03.08.2001. Про затвердження форм державної статистичної звітності з статистики будівництва
 125. 15.07.2002. Про затвердження форм державного статистичного спостереження по структурній статистиці
 126. 03.11.2003. Про затвердження змін та доповнень до форми державного статистичного спостереження зі статистики капітальних інвестицій та інструкції щодо її складання (Наказ N 369)
 127. 28.09.95. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СПИСАНИЯ ЗАТРАТ ПО ЛИКВИДИРУЕМЫМ ОБЪЕКТАМ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 128. 28.04.96. Про затвердження інструкції про порядок складання статистичної звітності з капітального будівництва
 129. 21.06.96. Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів
 130. 03.12.96. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ПО СКЛАДАННЮ СТАТИСТИЧНОГО ЗВІТУ ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ФОРМА N 4-КБ-КВАРТАЛЬНА, РІЧНА).
 131. 17.01.97. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ОКРЕМИХ ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВВЕДЕННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ У СТАТИСТИЧНІЙ ЗВІТНОСТІ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
 132. 07.03.97. Про затвердження Положення про взаємовідносини підприємств електроенергетики зв'язку при проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації електромереж 0,4 кВ із сумісним підвішенням проводів проводового мовлення
 133. 07.08.98. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ
 134. 06.11.2002. Про норму тривалості робочого часу на 2003 рік
 135. 11.08.2003. О возмещении утраченного заработка
 136. 18.11.2003. Про норму тривалості робочого часу на 2004 рік
 137. 25.06.2001 Письмо N 041-407-544/13-3885 "О возмещении расходов на служебные командировки."
 138. 26.05.2004 Письмо от 26.05.2004 N 31-04200-10-13/9091 "О дооценке товарно-материальных ценностей"
 139. 30.07.2004 Относительно уплаты субъектами малого предпринимательства - плательщиками единого налога взносов на общеобязательное гос. соц. страхование в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными рождением и погребением
 140. 10.08.2004 Относительно документального оформления выполненных работ по строительному контракту.
 141. 30.09.2004 Об уплате страховых взносов.
 142. 27.12.2004 Про затвердження змін до інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон
 143. 16.10.95. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА ПОКУПАТЕЛЯМ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 144. 15.11.95. Про затвердження Положення про державне кредитування будов і об'єктів виробничого призначення.
 145. 20.03.96. Лист Міністерства фінансів і Міністерства економіки "Про зміну розміру компенсації додаткових затрат на будівництво житлових будинків, здійснюване за рахунок коштів населення".
 146. 26.06.96. Про внесення змін і доповнень до Положення про державне кредитування будов і об'єктів виробничого призначення.
 147. 31.03.98. Про внесення змiн i доповнень до Положення про державне кредитування будов i об'єктiв виробничого призначення, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України i Мiнiстерства економiки України вiд 26 червня 1996 року 128/79
 148. 06.04.98. Об обложении налогом на добавленную стоимость в строительстве.
 149. 06.04.98. Наказ N 83 "Про порядок укладення угод щодо надання послуг (виконання робіт) та придбання матеріальних цінностей у суб'єктів господарювання, оплата яких проводиться за рахунок бюджетних коштів"
 150. 28.03.2000. Методические рекомендации о правовом обеспечении контрактной формы трудового договора и сферы его применения
 151. 06.12.2001. Щодо відмови в державній реєстрації нормативно-правового акта
 152. 23.04.2004. Письмо (адресовано Ассоциации инженеров энергоэффективных технологий Украины) от 23.04.2004 N 24-45-303. "О государственной регистрации нормативно-правовых актов"
 153. 22.03.99. Методичні рекомендації про застосування окремих норм чинного законодавства при веденні претензійної та позовної роботи на підприємствах, установах, організаціях
 154. 22.03.99. Методичні рекомендації про участь юридичної служби в організації договірної роботи на підприємствах, установах, організаціях
 155. 03.08.01. О применении льготного режима налогообложения.
 156. 29.01.04. Про застосування окремих норм Закону України "про Державний бюджет України на 2004 рік" від 27.11.03 N 1344-ІV
 157. 02.12.96. ПРО НАДАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ ІНВЕСТОРАМ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ (Лист від 2 грудня 1996 р. N 15-0114а/10-1175)
 158. 08.05.97. ЩОДО ІНВЕСТИЦІЙ В БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ (Лист від 8 травня 1997 р. N 15-0417/10-3544)
 159. 24.06.97. ЩОДО ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ (Лист від 26 червня 1997 р. N 15-0417/10-5037)
 160. 04.11.99. Про затвердження Порядку обчислення прибутку, одержаного від освоєння інвестицій на діючих підприємствах, які здійснюють свою діяльність на території міста Харкова
 161. 12.11.99. О порядке налогообложения НДС работ по строительству жилья для военнослужащих
 162. 26.12.94. Роз'яснення на чисельні запити про порядок обліку нарахованих процентів по новобудовах
 163. 22.11.99. Про затвердження Методики обчислення розміру відшкодування збитків, завданих електропостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення
 164. 19.04.04. Про затвердження Правил облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах
 165. 05.07.04. Про затвердження Положення про порядок державного пожежного нагляду за будівництвом об'єктів іноземними фірмами
 166. 23.11.04. Про проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва та іншої документації
 167. 03.08.2001. Про авторський нагляд проектних організацій за будівництвом об'єктів охорони здоров'я
 168. 29.03.2002. Про будівництво об'єктів охорони здоров'я в сільській місцевості
 169. 27.01.98. Про порядок затвердження титулів (будов) об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності
 170. 25.06.99. Про проведення торгів (тендерів) у будівництві. (Відмінено наказом МОЗ N 141 від 16.06.2000)
 171. 28.07.94. Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів на видобування підземних вод
 172. 07.06.95. Про затвердження Інструкції про здійснення державної екологічної експертизи
 173. 25.02.2000. Про затвердження змін та доповнень до Правил безпечної експлуатації електроустановок
 174. 12.05.2000. Про норму тривалості робочого часу на 2000 рік
 175. 05.07.2000. Про реалізацію закону України "Про встановлення розміру мінімальної зарабітної плати на 2000 рік"
 176. 21.07.2003. О порядке планирования и финансирования мероприятий по охране труда
 177. 13.02.2004. Про посилення профілактичної роботи щодо попередження виробничого травматизму
 178. 12.09.84. Типовое положение о порядке присвоения звания "Мастер I-го класса" и "Мастер II-го класса" и выплаты надбавок за эти звания мастерам производственных участков промышленных предприятий и производственных организаций
 179. 30.11.93. Про перелік робіт з підвищеною небезпекою
 180. 30.09.94. Про затвердження Методики проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам
 181. 20.10.94. Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані
 182. 20.10.94. Про затвердження Типових інструкцій для осіб, які здійснюють нагляд, організують утримання у справному стані та безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами
 183. 25.09.95. Про затвердження типових інструкцій з безпечного ведення робіт для кранівників стрілових самохідних кранів та стропальників
 184. 14.11.95. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОЇ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ РОБІТ ДЛЯ КРАНІВНИКІВ (МАШИНІСТІВ) БАШТОВИХ КРАНІВ
 185. 12.12.95. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА ВИГОТОВЛЕННЯ, РЕМОНТ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ПІДЙОМНИХ СПОРУД І ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ ЦИХ РОБІТ
 186. 23.07.96. Про затвердження правил будови і безпечної експлуатації парових котлів, водогрійних котлів та водопідігрівачів
 187. 01.10.97. Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України
 188. 06.10.97. Про затвердження Правил безпечної експлуатацiї електроустановок
 189. 08.09.98. Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води
 190. 17.02.99. Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці
 191. 16.04.99. Про методичні рекомендації щодо запровадження погодинної оплати праці та дотримання мінімальних годинних гарантій в оплаті праці (N 69)
 192. 30.12.99. Про затвердження Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів
 193. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (реєстр ДНАОП)
 194. 28.05.2004 Письмо Пенсионного фонда Украины. Об уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование организациями, избравшими особый способ налогообложения.
 195. 29.06.2004 Письмо Пенсионного фонда Украины. Об уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование плательщиками, избравшими упрощенную систему налогообложения.
 196. 09.10.2004 Письмо Пенсионного фонда Украины. Об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование юридическими лицами, избравшими упрощенную систему налогообложения.
 197. 19.10.04. Правила пожежної безпеки в Україні
 198. 17.01.05. Правила пожежної безпеки на ринках України
 199. 21.01.99. Наказ Мiнiстерства України у справах науки i технологiй вiд 21 сiчня 1999р. N 15 "Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо вiднесення витрат подвiйного призначення до складу валових"
 200. 24.06.2004 Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів фізичних осіб - установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю
 201. Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного господарства
 202. 23.04.2001. Об усовершенствовании работы государственной санитарно-эпидемиологической службы относительно порядка выдачи заключений о соответствии требованиям санитарных норм объектов и сооружений, которые вводятся в эксплуатацию, и готовности ...
 203. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
 204. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
 205. ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
 206. Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое (СанПИН)
 207. Державні санітарні правила для підприємств порошкової металургії
 208. Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів
 209. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
 210. Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок
 211. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань
 212. Державні санітарні правила і норми. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання
 213. Державні санітарні правила і норми. ДСанПіН 3.3.2-007-98. Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дісплейними терміналами електронно-обчислювальних машин
 214. 05.07.2000. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань (ПМУ16-2000)
 215. 08.09.2000. Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, затверджених наказом Держстандарту України від 11.04.97 N 192
 216. 07.09.2001. Щодо повірки водолічильників. Лист Держстандарту України від 7 вересня 2001 р. N 4-4/9-5784
 217. 25.05.2001. Лист Держстандарту України щодо впровадження міждержавних стандартів ГОСТ 8.563.(1.2.3)-97
 218. 30.08.2002. Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
 219. 19.12.2002. Щодо втрати чинності наказів Держстандарту та внесення зміни до наказу Держстандарту від 25.06.1998 р. N 447
 220. 24.01.97. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ПІДІЙМАЛЬНИХ СПОРУД ТА КРАНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
 221. 27.01.99. Правила обов'язкової сертифікації послуг харчування
 222. 14.06.99. Щодо видання нормативних документів з метрології (N 2104/5-3)
 223. 12.08.99. Про затвердження Інструкції про порядок перевірки точності результатів вимірювання у вимірювальних лабораторіях (ПМУ 15-99)
 224. 30.04.93. Порядок виділення на одне селянське (фермерське) господарство державних капітальних вкладень для будівництва об'єктів виробничого і невиробничого призначення та відшкодування за рахунок державного бюджету їх вартості за умови виконання робі
 225. 10.03.2000 Про затвердження Порядку видачі дозволів та погоджень на розміщення і будівництво об'єктів сервісу, будівель побутово-торговельного призначення, рекламоносіїв на автомобільних дорогах загального користування
 226. 28.05.2001 Про затвердження відомчих ресурсних елементних кошторисних норм на ремонт автомобільних доріг і мостів
 227. 13.10.2004 Інструкція про порядок огляду будівель і споруд на залізничному транспорті
 228. 16.11.2004 Об утверждении и введении в действие ведомственных строительных норм "Особенности определения стоимости строительства железнодорожного транспорта"
 229. 21.10.99. Про затвердження Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів
 230. 22.05.97. Щодо переліку акредитованих в системі УКРСЕПРО органів та лабораторій по випробуванню будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (Лист Державної митної служби України від 22 травня 1997 р. N 11/6-4647)
 231. 04.02.97. Об утверждении Положения об организации и проведении контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении систем газоснабжения
 232. 30.07.97. Про затвердження Положення про порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення
 233. 18.08.97. Про затвердження галузевих нормативних актiв з питань пожежної безпеки - Правил пожежної безпеки при експлуатацiї магiстральних нафтопроводiв України.
 234. 18.11.98. Про затвердження Переліку документів, що діють на території України, для використання при ремонті та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту
 235. 19.01.99. Про затвердження Iнструкцiї про умови i правила провадження пiдприємницької дiяльностi (лiцензiйнi умови) з ремонту та експлуатацiї об'єктiв трубопровiдного транспорту нафтогазового комплексу України та контроль за їх дотриманням
 236. 20.12.2002 Про затвердження інструкції розрахунку прогнозної вартості об'єктів приватизації
 237. 20.12.2002 Об утверждении размера коэффициентов, применяемых для расчета прогнозной стоимости государственных предприятий
 238. 23.01.2004 Роз'яснення деяких положень методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891
 239. 05.04.2004 Про внесення змін до Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва
 240. 01.11.93. Про затвердження Особливостей проведення приватизації у будівництві
 241. 21.12.93. Методичні вказівки по визначенню вартості незавершених будівництвом об'єктів, що підлягають приватизації
 242. 14.09.95. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ НЕЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ
 243. 04.03.96. Об утверждении Временного положения о порядке приватизации объектов незавершенного строительства
 244. 10.06.96. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ТИМЧАСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА
 245. 12.03.97. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РОЗ'ЯСНЕНЬ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Межгосударственные соглашения

 1. 15.05.96. Протокол N 4 заседания Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ /15-18 мая 1996, г.Киев/.
 2. 27.03.97. Угода про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видаються ліцензійними органами держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.
Всего документов: 1707

Смотрите также:
Copyright © 1999–2022
Украина, г. Харьков, пр. Науки, 58
т. (050) 401-14-39, Т./ф. (057) 717-27-32.
 • Отправить запрос