Информационно-техническое
бюро по строительству
Главная    Карта сайта

«Зодчий». Справочные и методические материалы

Справочные и методические материалы

 1. Доповідь першого заступника Голови Держбуду А.Беркути на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту та зв'язку спільно з колегією Держбуду України
 2. Рекомендации по усовершенствованию порядка проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства и взаимодействию соисполнителей ее составных частей
 3. Інформація про найбільшого виробника дорожньо-будівельної техніки в Білорусі - Унітарне республіканське підприємство "Могилевский автомобильный завод имени С.М.Кирова"
 4. Методические рекомендации по обследованию некоторых частей зданий (сооружений) и их конструкций
 5. Методичні рекомендації визначення вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд
 6. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок
 7. Опосередкована вартість спорудження житла в розрахунку на один квадратний метр по регіонах України станом на 1 квітня 2002 року
 8. О назначении работникам проектных организаций пенсии в соответствии с Законом Украины "О научной и научно-технической деятельности".
 9. Повідомлення щодо віднесення проектно-кошторисної документації до науково-технічної продукції
 10. Протокол розширеного засідання Ради головних архітекторів областей України
 11. Протокол розширеної наради з головними архітекторами областей України за участю народних депутатів України - членів Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку
 12. Регламент щодо порядку підготовки, розгляду та подання нагородних матеріалів у Держбуді України
 13. Державний реэстр нормативних актів з питань пожежної безпеки
 14. Положення про замовника у будівництві, дирекцію підприємства (об'єкта), що будується, та технічний нагляд
 15. Положение о порядке проведения аттестации руководящих и инженерно-технических работников
 16. Базовi розцiнки визначення вартостi розроблення технiчних умов, що видаються забудовникам на проектування об'єктів
 17. Типовое положение о производственной бригаде, совете бригады, бригадире и совете бригадиров
 18. Рішення розширеного засідання Ради головних архітекторів областей України (28-29 вересня 2001 р., м.Одеса)
 19. Рішення Держбуду N 36 від 05.07.2000. Про економічні засади та нормативне забезпечення реформування цінотворення у будівництві
 20. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Розділ 1. Керівники, професіонали, фахівці
 21. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Розділ 2. Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.
 22. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Зміни та доповнення до Розділів 1, 2, 3, 4
 23. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни та доповнення до Розділів 1, 2, 4
 24. Щодо засідання Ради директорів проектно-вишукувальних організацій
 25. Звернення учасників презентації новітньої продукції Лисичанського склозаводу "Пролетарій" скла загартованого будівельного
 26. Iнформацiя щодо погоджених з Держбудом України індексiв для визначення в цiнах 1997 року базисної кошторисної вартостi основних пусконалагоджувальних робiт за вiдомчими цiнниками
 27. Инструкция о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.
 28. Приложения к "Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества"
 29. Совершенные информационные технологии в проектировании и управлении строительным производством в условиях рынка
 30. Повідомлення про створення технічного комітету "Якість проектування"
 31. Матеріали для проектування "Теплоефективні огороджувальні конструкції цегляних, кам'яних і блочних житлових та громадських будинків"
 32. Рішення спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку та колегії Держбуду України від 11 квітня 2001 р. N 34. Про стан виконання рішення колегії від 12.10.2000 N 64.
 33. Рішення колегії від 24 квітня 2001 р. N 35. Про наукове забезпечення робіт у сфері містобудування та архітектури
 34. Рішення спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку та колегії Держбуду України від 4 липня 2001 р. N 73. Про проект Закону України "Про Генеральну схему планування території України"
 35. Рішення колегії від 26 липня 2002 р. N 1. Про основні напрями діяльності та завдання Держбуду України на 2002 рік
 36. Рішення засідання Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку спільно з колегією Держбуду України від 14 листопада 2002 р. Про поліпшення законодавчого забезпечення діяльності будівельної галузі
 37. Рішення колегії від 24 грудня 2002 р. N 24. Про стан виконання Указу Президента України від 15.07.99 N 856/99 "Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки" щодо реалізації регіональних програм житлового будівництва
 38. Рішення колегії від 24 грудня 2002 р. N 27. Про хід реалізації доручень Президента України і Кабінету Міністрів України щодо модернізації (ліквідації) аварійно-небезпечних будівель і споруд
 39. Рішення колегії від 21 січня 2003 р. N 2. Про створення у складі Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" Державної акціонерної будівельної компанії "Укрбуд"
 40. Рішення колегії від 21 лютого 2003 р. N 7. Про підсумки роботи Державного комітету України з будівництва та архітектури, підприємств та організацій будівельного комплексу України у 2002 році та основні завдання, що випливають з послання Президент
 41. Рішення колегії від 19 березня 2003 р. N 10. Про стан розроблення та розгляду законопроектів, внесених Президентом України та Кабінетом Міністрів України, спрямованих на законодавче унормування питань у сфері будівництва
 42. Рішення колегії від 19 березня 2003 р. N 13. Про проекти Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" та "Кодексу України...
 43. Рішення колегії від 19 березня 2003 р. N 17. Про затвердження результатів державної експертизи науково-дослідних (науково-технічних) організацій щодо внесення їх до Державного реєстру
 44. Рішення колегії від 19 березня 2003 р. N 18. Про заходи з удосконалення та спрощення дозвільної системи у будівництві
 45. Рішення колегії від 19 березня 2003 р. N 19. Про експериментальне будівництво у м. Києві висотних (вище 25 поверхів) монолітно-каркасних житлових будинків та створення в Україні нормативної бази для проектування і будівництва висотних будинків
 46. Рішення колегії від 25 квітня 2003 р. N 21. Про організацію роботи з впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві (на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 04 квітня 2003 року N 21140)
 47. Рішення колегії від 23 травня 2003 р. N 30. Про заходи Держбуду України щодо реалізації завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України
 48. Рішення колегії від 23 травня 2003 р. N 33. Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення професійної атестації фахівців, які беруть участь у створенні об'єктів архітектури"
 49. Рішення колегії від 23 травня 2003 р. N 34. Про техніко-економічне обгрунтування створення корпоративної інформаційної мережі учасників інвестиційного процесу у будівництві
 50. Рішення колегії від 23 травня 2003 р. N 35. Про пропозиції Головного контрольно-ревізійного управління України щодо організації контролю за використанням коштів державного бюджету, спрямованих на капітальні вкладення
 51. Рішення колегії від 4 липня 2003 р. N 43. Про заходи щодо недопущення порушень виконавської дисципліни, що витікають із постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 року
 52. Рішення колегії від 4 липня 2003 р. N 44. Про заходи з підвищення якості управління державним сектором економіки на 2003 рік
 53. Рішення колегії від 4 липня 2003 р. N 45. Про нормативно-правове врегулювання проблеми добудови об'єктів незавершеного будівництва
 54. Рішення колегії від 30 липня 2003 р. N 50. Щодо посилення контролю та нагляду за проектуванням, реконструкцією, капітальним ремонтом, переобладнанням та експлуатацією житлового фонду України
 55. Рішення колегії від 29 серпня 2003 р. N 58. Про організаційні засади формування та функціонування галузевого фонду будівельних норм та нормативних документів
 56. Рішення колегії від 29 серпня 2003 р. N 59. Про призначення офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
 57. Рішення колегії від 19 вересня 2003 р. N 69. Про виконання Указу Президента України "Про роботу місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів"
 58. Рішення колегії від 19 вересня 2003 р. N 71. Про підсумки законопроектної роботи Держбуду України та завдання на четверту сесію Верховної Ради України четвертого скликання
 59. Рішення колегії від 19 грудня 2003 р. N 115. Про пропозиції щодо законодавчого врегулювання процедури здійснення комплексної державної експертизи однією організацією
 60. Рішення колегії від 19 грудня 2003 р. N 116. Про роботу комісії з проведення комплексного аналізу порядку надання ліцензій на будівельну діяльність
 61. Рішення колегії від 19 грудня 2003 р. N 117. Про проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність"
 62. Рішення колегії від 19 грудня 2003 р. N 119. Про проект остаточної редакції ДБН А.2.2-3-2003 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва"
 63. Рішення колегії від 19 грудня 2003 р. N 120. Про активізацію виставкової діяльності будівельної галузі в Україні
 64. Рішення колегії від 23 січня 2004 р. N 4. Про стан здійснення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України
 65. Рішення колегії від 23 січня 2004 р. N 10. Про стан реалізації заходів Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення
 66. Рішення колегії від 23 січня 2004 р. N 11. Про стан та першочергові заходи з поліпшення охорони праці у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів
 67. Рішення спільного засідання колегій Держбуду України та Держнаглядохоронпраці від 28 травня 2004 р. N 61/21. Про заходи щодо попередження виробничого травматизму у будівництві
 68. Рішення колегії від 25 червня 2004 р. N 76. Про досвід ТОВ "НВП "Елетер" (м. Київ) із впровадження сучасних енергозберігаючих інженерних систем та технологій в житлово-цивільному будівництві
 69. Рішення колегії від 24 вересня 2004 р. N 125. Про стан виконання ХК АТ "Київміськбуд" рішення колегії Держбуду N 19 від 19.03.2003 р. щодо розроблення Комплексної програми проведення експериментальних та науково-дослідних робіт при спорудженні висо
 70. Рішення колегії від 24 вересня 2004 р. N 126. Про проект Закону України "Про нормування у будівництві"
 71. Рішення колегії від 25 листопада 2004 р. N 160. Про проект технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби"
 72. Рішення колегії від 25 листопада 2004 р. N 161. Про дотримання положень законодавчих та нормативних документів при визначенні вартості будівництва учасниками інвестиційного процесу, зокрема при фінансуванні робіт з резервного фонду бюджету України
 73. Рішення колегії від 24 грудня 2004 р. N 167. Про формування головних засад Програми сприяння розвитку інноваційної діяльності в будівництві
 74. Рішення колегії від 24 грудня 2004 р. N 168. Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.02 N 318 "Про затвердження порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської..."
 75. Рішення колегії від 24 грудня 2004 р. N 169. Про результати перевірок у 2004 році суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії в Держбуді України
 76. Рішення колегії від 28 січня 2005 р. N 1. Про хід виконання рішень Кабінету Міністрів України щодо удосконалення дозвільної системи у будівництві
 77. Рішення колегії від 28 січня 2005 р. N 5. Про організацію надання послуг громадянам та юридичним особам Держбудом України через мережу Інтернет
 78. Рішення колегії від 22 квітня 2005 р. N 22. Про стратегічні напрями діяльності будівельного комплексу України на новому етапі соціально-економічного розвитку держави
 79. Рішення колегії від 29 квітня 2005 р. N 30. Про досвід організації у Львівській області моніторингу та контролю за дотриманням вимог до безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів житлово-громадського призначення при забудові населених пунктів
 80. Рішення колегії від 27 травня 2005 р. N 31. Про підготовку ... центральними органами виконавчої влади обгрунтовуючих матеріалів щодо розміру необхідних коштів, які виділяються з резервного фонду бюджету України на проведення першочергових...
 81. Рішення колегії від 27 травня 2005 р. N 34. Про стан підготовки та перепідготовки робітничих та інженерно-технічних кадрів для будівельного комплексу України
 82. Рішення колегії від 24 червня 2005 р. N 41. Про хід реалізації регіональних програм житлового будівництва, залучення кредитних ресурсів на його розвиток, в тому числі на основі іпотечного кредитування
 83. Рішення колегії від 25 червня 2005 р. N 39. Про стан розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики у будівництві
 84. Рішення колегії від 25 червня 2005 р. N 42. Про затвердження результатів державної атестації науково-дослідних (науково-технічних) організацій
 85. Рішення колегії від 25 червня 2005 р. N 43. Про Державну комплексну програму "Житло - інвалідам"
 86. Рішення колегії від 1 липня 2005 р. N 104а. Про оголошення замовленого конкурсу на кращий ескізний проект пам'ятника громадянам, які загинули під час виконання обов'язків у складі миротворчого контингенту та миротворчого персоналу
 87. Рішення колегії від 21 липня 2005 р. N 51. Про підсумки роботи будівельного комплексу України у І півріччі 2005 року
 88. Рішення колегії від 29 листопада 2000 N 78. О признании утратившим силу Порядка применения норм накладных расходов в строительстве
 89. Рішення колегії від 20 грудня 2000 р. N 80. Про хід реалізації Програми реконструкції житлових будинків перших масових серій
 90. Рішення колегії від 28 березня 2001 р. N 26. Про роботу ВАТ "КиївЗНДІЕП" з реалізації Галузевої науково-технічної програми "Енергозбереження в житлово-цивільному будівництві" та завдання на період 2001-2004 рр.
 91. Рішення колегії від 5 квітня 2001 р. N 23. Про стан оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії
 92. Рішення колегії від 30 травня 2001 р. N 52. Про забезпечення реалізації основних положень Послання Президента України до Верховної Ради України
 93. Рішення колегії від 25 липня 2001 р. N 81. Про введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до введення в дію нових нормативів з енергозбереження (до 01.07 95)
 94. Рішення колегії від 29 серпня 2001 р. N 93. Про хід розроблення проекту Програми реформування житлово-комунального господарства.
 95. Рішення колегії від 9 жовтня 2001 р. N 96. Про проект Галузевої програми енергозбереження у будівельному комплексі та житлово-комунальному господарстві на 2001-2005 роки та на перспективу
 96. Рішення колегії від 9 жовтня 2001 р. N 97. Про вдосконалення механізму формування цін і тарифів у житлово-комунальній сфері
 97. Рішення колегії від 9 жовтня 2001 р. N 99. Про проект Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення земель в містах і селищах України
 98. Рішення колегії від 2 листопада 2001 р. N 102. Про проект Програми реформування житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки
 99. Рішення колегії від 2 листопада 2001 р. N 104. Про результати відряджень за кордон керівного складу Держбуду України у ІІІ кварталі 2001 року
 100. Рішення колегії від 2 листопада 2001 р. N 105. Про проект Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення земель в містах і селищах України
 101. Рішення колегії від 27 листопада 2001 р. N 112. Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи"
 102. Рішення колегії від 30 листопада 2001 р. N 111. Про реалізацію положень Закону України "Про архітектурну діяльність"
 103. Рішення колегії від 30 листопада 2001 р. N 114. Про основні напрями і перспективи роботи державного підприємства "ЦентрСЕПРОтепломережа" у галузі комунальної теплоенергетики
 104. Рішення колегії від 30 листопада 2001 р. N 115. Про проект Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства в ринкових умовах господарювання на 2002-2005 роки та на перспективу до 2010 року
 105. Рішення колегії від 26 грудня 2001 р. N 124. Про стан розроблення інститутом "НДІпроектреконструкція" нормативно-методичних актів, архітектурно-технічних та інженерних рішень з реконструкції житлових будинків
 106. Про розробку інформаційного порталу будівельної галузі України
 107. Письмо ОАО "КИЕВПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ" в ответ на запрос, переданный Госстроем Украины при письме N 2/8-58 от 26.01.05. (Согласно действующим в Украине ДНАОП 0.00-1.32-01 и ДБН В.2.5-23-2003)
 108. Погодження про порядок взаємодії Держкоммістобудування та МВС України при видачі ліцензій учасникам інвестиційної діяльності
 109. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства
 110. Методичні рекомендації про формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку
 111. Методичнi вказiвки щодо застосування базових розцiнок визначення вартостi розроблення технiчних умов, що видаютья замовникам на проектування об'єктів будівництва
 112. Резолюція з'їзду будівельників України /м.Київ 28 листопада 1995 р./
 113. Рішення наради працівників проектних організацій України, яка відбулась 2 листопада 1995р. в м.Києві
 114. Рішення Першої Всеукраїнської Науково-технічної конференції "Аварії на будівлях і спорудах"
 115. Рішення N 1 НТР від 10.01.2001. Про проект Методики визначення технологічних нормативів використання води житлово-експлуатаційними підприємствами і організаціями
 116. Рішення N 3 НТР від 23.01.2001. Про доповнення до зб-ка ресурсних елементних кошторисних норм "Споруди зв'язку, радіомовлення і телебачення" (РЕКН Д.2.2-34-99) та зб-ка ресурсних кошторисних норм експлуатації буд. машин та механізмів (РКНЕМ Д.2.7-
 117. Рішення N 5 НТР від 31.01.2001. Про проект державного стандарту України
 118. Рішення N 6 НТР від 08.02.2001. Про обладнання для знезараження питної та стічних вод ультрафіолетовим випромінюванням
 119. Рішення N 7 НТР від 09.02.2001. Про Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та вантажопідйомних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та цивільного призначення
 120. Рішення N 9 НТР від 16.02.2001. Про внесення Змін N2 в ДБН А.2.3-1-99 "Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення"
 121. Рішення N 11 НТР від 28.02.2001. Про технічні рішення каркасно-монолітних житлових будинків, які споруджуються корпорацією "Познякижитлобуд".
 122. Рішення N 12 НТР від 06.03.2001. Про зміни та доповнення до ДБН Д.2.2-99 та ДБН Д.2.3-99
 123. Рішення N 13 НТР від 14.03.2001. Про Рекомендації з вибору прогресивних архітектурно-технічних рішень для реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем
 124. Рішення N 14 НТР від 25.01.2001. Про проект Порядку ціноутворення на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства
 125. Рішення N 15 НТР від 14.03.2001. Про проект ДБН "Вулиці та дороги населених пунктів"
 126. Рішення N 16 НТР від 19.03.2001. Про схвалення нормативних документів
 127. Рішення N 17 НТР від 11.04.2001. Про Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонтних та налагоджувальних робіт на об'єктах житлового та комунального господарства України
 128. Рішення N 18 НТР від 11.04.2001. Про технічні рішення оздоблювально-утеплюючої системи "Марморок"
 129. Рішення N 19 НТР від 11.04.2001. Про проект "Положення з питань обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації та поточної експлуатації штучних споруд метрополітенів"
 130. Рішення N 20 НТР від 11.04.2001. Про проект "Порядку проведення професійної атестації фахівців, які беруть участь у створенні об'єктів архітектури"
 131. Рішення N 21 НТР від 12.04.2001. Про проект ДБН "Газопостачання"
 132. Рішення N 23 НТР від 12.04.2001. Про проект нової редакції ДБН А.2.2-3-2001 "Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва"
 133. Рішення N 24 НТР від 23.04.2001. Про зміни та доповнення до ДБН Д.2.4-2000
 134. Рішення N 26 НТР від 16.05.2001. Про проект "Положення про склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування розміщення об'єктів містобудування"
 135. Рішення N 27 НТР від 16.05.2001. Про посібник до ДБН Г.1-7-97 "Тимчасові норми розрахунку витрат теплової та електричної енергії при виробництві цегли і каменів керамічних"
 136. Рішення N 29 НТР від 17.05.2001. Про зміни та доповнення до ДБН Д.2.4-2000; ДБН Д.2.7-2000
 137. Рішення N 30 НТР від 17.05.2001. Про доповнення до ДБН Д.2.4-16-2000
 138. Рішення N 31 НТР від 17.05.2001. Про проект державних будівельних норм "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження проекту розподілу території кварталу (мікрорайону)"
 139. Рішення N 32 НТР від 13.06.2001. Про проект зміни N 10 державних будівельних норм ДБН 360-92* "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень"
 140. Рішення N 33 НТР від 13.06.2001. Про проект ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади"
 141. Рішення N 35 НТР від 9.07.2001. Про схвалення змін нормативних документів
 142. Рішення N 37 НТР від 18.07.2001. Про проект ГКН "Система стандартизації та нормування в житлово-комунальному господарстві. Порядок розробки галузевих та місцевих комунальних норм"
 143. Рішення N 38 НТР від 18.07.2001. Про схвалення Зміни N 1 ДБН В.2.2-9-99
 144. Рішення N 39 НТР від 1.08.2001. Про проект Методичних рекомендацій щодо участі суб'єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкової території
 145. Рішення N 40 НТР від 8.08.2001. Про проект Правил розрахунку двоставкових тарифів на послуги водопостачання і водовідведення
 146. Рішення N 41 НТР від 8.08.2001. Про проект нової редакції ДБН "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва"
 147. Рішення N 42 НТР від 8.08.2001. Про проект ДБН "Улаштування покриттів з застосуванням сухих будівельних сумішей".
 148. Рішення N 45 НТР від 8.08.2001. Про схвалення нормативних документів
 149. Рішення N 46 НТР від 20.08.2001. Про Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (ДБН Д.2.5-2001) та Вказівки щодо застосування рес-них елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи (ДБН Д.1.1-5-200
 150. Рішення N 47 НТР від 29.08.2001. Про проект ДБН "Улаштування покриттів з застосуванням сухих будівельних сумішей"
 151. Рішення N 48 НТР від 7.09.2001. Про Методичні рекомендації з проведення перевірки (аудиту) тарифів на житлово-комунальні послуги
 152. Рішення N 49 НТР від 7.09.2001. Про проект нової редакції "Переліку об'єктів та видів робіт, по яких затвердження проектів у межах чинного законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи"
 153. Рішення N 50 НТР від 7.09.2001. Про проекти нормативних документів щодо порядку проведення атестації фахівців у будівельній галузі
 154. Рішення N 51 НТР від 7.09.2001. Про проект Державних будівельних норм "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування розміщення об'єктів містобудування"
 155. Рішення N 52 НТР від 7.09.2001. Про проекти Зміни N 1 СНіП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" та Зміни N 1 СНіП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"
 156. Рішення N 53 НТР від 14.09.2001. Про Доповнення до розд. 2 та до розд. 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Вип.64. "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних спору
 157. Рішення N 54 НТР від 26.09.2001. Про схвалення нормативних документів
 158. Рішення N 55 НТР від 16.10.2001. Про впровадження вітчизняного коагулянта-флокулянта "Сизол" на водоочисних спорудах України
 159. Рішення N 56 НТР від 16.10.2001. Про проект галузевих комунальних норм "Витрати електроенергії трамвайними вагонами та тролейбусами. Нормативи. Метод розрахунку
 160. Рішення N 57 НТР від 16.10.2001. Про проект галузевих комунальних норм "Норми середнього ресурсу пневматичних шин тролейбусів"
 161. Рішення N 58 НТР від 24.10.2001. Про схвалення нормативних документів
 162. Рішення N 59 НТР від 26.10.2001. Про Доповнення до ДБН Д.2.2-5-99 (групи 74 і 75)
 163. Рішення N 60 НТР від 5.11.2001. Про зміну N 2 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги"
 164. Рішення N 61 НТР від 16.11.2001. Про проект Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання витрат робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства
 165. Рішення N 62 НТР від 16.11.2001. Про проект Цільової програми стабілізації роботи та розвитку комунальної теплоенергетики України
 166. Рішення N 63 НТР від 16.11.2001. Про досвід НДІ будівельних конструкцій щодо вирішення науково-технічних проблем обстеження, оцінки технічного стану та підсилення конструкцій і будівель в умовах стислих термінів будівництва та реконструкції
 167. Рішення N 64 НТР від 16.11.2001. Про проект Примірної інструкції з охорони праці для інспекторів з інвентаризації бюро технічної інвентаризації
 168. Рішення N 65 НТР від 16.11.2001. Про застосування трубок гофрованих пластикових в інженерних системах будинків і споруд
 169. Рішення N 66 НТР від 16.11.2001. Про застосування універсальної траверси під час проведення навантажувально-розвантажувальних робіт та монтажу будівельних конструкцій
 170. Рішення N 67 НТР від 16.11.2001. Про схвалення нормативних документів
 171. Рішення N 68 НТР від 28.11.2001. Про доповнення N 2 до ДБН Д.1.1-1-2000
 172. Рішення N 69 НТР від 11.12.2001. Про Доповнення N 4 до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи
 173. Рішення N 70 НТР від 14.12.2001. Про проект Посібника з проектування культових будинків
 174. Рішення N 71 НТР від 14.12.2001. Про проекти Закону України "Про фінансово-інвестиційний механізм реконструкції житлового фонду" та "Типового положення про регіональні цільові фонди реконструкції житлових будинків"
 175. Рішення N 72 НТР від 14.12.2001. Про проект Методики визначення технологічних нормативів використання води житлово-експлуатаційними підприємствами і організаціями
 176. Рішення N 73 НТР від 14.12.2001. Про проект Методики перерахунків за послуги централізованого теплопостачання
 177. Рішення N 74 НТР від 14.12.2001. Про проект Порядку ціноутворення на послуги централізованого теплопостачання
 178. Рішення N 75 НТР від 14.12.2001. Про проект Правил утримання житлових будинків і прибудинкових територій
 179. Рішення N 1 НТР від 16.01.2002. Про проекти нормативних документів
 180. Рішення N 2 НТР від 18.01.2002. Про техніко-економічне обгрунтування проекту управління твердими побутовими відходами (ТПВ) Великої Ялти та основні проектні рішення реконструкції полігону ТПВ у селищі Гаспра
 181. Рішення N 3 НТР від 8.02.2002. Про Доповнення N 2 до ДБН Д.2.7-2000
 182. Рішення N 6 НТР від 8.02.2002. Про проект ДБН "Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування"
 183. Рішення N 8 НТР від 21.02.2002. Про Доповнення N 2 (ДБН Д.2.3-8-99; ДБН Д.2.3-12-99)
 184. Рішення N 9 НТР від 01.03.2002. Про проект Правил розрахунку двоставкових тарифів на послуги водопостачання і водовідведення
 185. Рішення N 10 НТР від 01.03.2002. Про проект Методики визначення за показаннями будинкових теплолічильників фактичних обсягів споживання теплової енергії на опалення окремих квартир (приміщень), обладнаних засобами некомерційного обліку
 186. Рішення N 11 НТР від 01.03.2002. Про проект галузевих комунальних норм "Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою"
 187. Рішення N 12 НТР від 01.03.2002. Про проект Норм часу з поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення
 188. Рішення N 13 НТР від 01.03.2002. Про дозвіл на відступ від п.3.4 СНіП 2.05.09-90 для влаштування тролейбусних зупинок на ухилі 60
 189. Рішення N 14 НТР від 11.03.2002. Про Доповнення N 1 до ДБН Д.1.1-2-99, Доповнення N 1 до ДБН Д.1.1-3-99, Доповнення N 2 до ДБН Д.2.2-99, Доповнення N 3 до ДБН Д.2.3-99
 190. Рішення N 15 НТР від 13.03.2002. Про проект Рекомендацій з модернізації інженерного обладнання житлових будинків перших масових серій
 191. Рішення N 16 НТР від 13.03.2002. Про проект ДБН "Метрополітени"
 192. Рішення N 17 НТР від 13.03.2002. Про впровадження корпоративних інформаційних систем управління підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства
 193. Рішення N 18 НТР від 13.03.2002. Про проект Методичних рекомендацій з формування собівартості проектно-вишукувальних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів бухгалтерського обліку)
 194. Рішення N 19 НТР від 20.03.2002. Про проекти нормативних документів
 195. Рішення N 20 НТР від 12.04.2002. Про Методичні рекомендації з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +270С
 196. Рішення N 21 НТР від 12.04.2002. Про Методичні рекомендації з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм
 197. Рішення N 23 НТР від 12.04.2002. Про проект ДБН "Мости та труби. Обстеження і випробування"
 198. Рішення N 24 НТР від 12.04.2002. Про проект Рекомендацій щодо застосування арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 при проектуванні та виготовленні залізобетонних конструкцій без попереднього напруження арматури
 199. Рішення N 26 НТР від 12.04.2002. Про застосування оздоблювально-утеплюючої системи будинків з облицюванням алюмінієвими композитними панелями "Рейнобонд"
 200. Рішення N 27 НТР від 26.04.2002. Про Доповнення N 3 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва"
 201. Рішення N 28 НТР від 26.04.2002. Про стан виробництва термоізоляційних матеріалів у системі корпорації "Укрбудматеріали" і перспективи розширення їх застосування в житлово-цивільному будівництві"
 202. Рішення N 29 НТР від 26.04.2002. Про зміну N 2 до ДБН В.2.6-14-97 "Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд"
 203. Рішення N 30 НТР від 26.04.2002. Про проект Виробничих норм часу з поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення
 204. Рішення N 31 НТР від 26.04.2002. Про проект Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою
 205. Рішення N 32 НТР від 26.04.2002. Про Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
 206. Рішення N 33 НТР від 07.05.2002. Про Зміну N 3 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги"
 207. Рішення N 34 НТР від 07.05.2002. Про проекти нормативних документів
 208. Рішення N 35 НТР від 07.05.2002. Про показники визначення вартості проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва
 209. Рішення N 1 НТР від 08.08.2002. Про зміни та доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64)
 210. Рішення N 2 НТР від 28.08.2002. Про Доповнення N 1 до "Тимчасових методичних рекомендацій щодо визначення вартості ремонтних та налагоджувальних робіт на об'єктах житлового та комунального господарства України"
 211. Рішення N 3 НТР від 03.10.2002. Про план переходу на ліцензоване програмне забезпечення організацій, що входять до сфери управління Держбуду
 212. Рішення N 4 НТР від 03.10.2002. Про проект ДБН В.1.1- -2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва"
 213. Рішення N 5 НТР від 03.10.2002. Про проект Державної програми щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлово-цивільного призначення
 214. Рішення N 6 НТР від 03.10.2002. Про проект "Положення про порядок прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів містобудування"
 215. Рішення N 8 НТР від 03.10.2002. Про надання функцій територіальної організації ВАТ "Сумський Промпроект"
 216. Рішення N 9 НТР від 03.10.2002. Про надання функцій територіальної організації інституту "Донецький ПромбудНДІпроект"
 217. Рішення N 10 НТР від 03.10.2002. Про "Основні нормативні вимоги та розрахункові характеристики смерчів для майданчика Чорнобильської АЕС"
 218. Рішення N 12 НТР від 03.10.2002. Про Порядок врахування у кошторисный докум-ції на буд-во вугільних шахт коштів на покриття витрат вуглебудівних підпр-в, пов'язаних з безоплатним наданням вугілля катег. осіб, визначених ст.43 Гірничого закону України
 219. Рішення N 13 НТР від 25.10.2002. Про проект положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у галузі будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
 220. Рішення N 14 НТР від 25.10.2002. Про проект ДБН А.1.1- -2002 "Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві"
 221. Рішення N 15 НТР від 25.10.2002. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98)
 222. Рішення N 16 НТР від 22.11.2002. Про проект "Концепції створення корпоративної інформаційної мережі будівельного комплексу України"
 223. Рішення N 18 НТР від 22.11.2002. Про проект ДБН "Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд"
 224. Рішення N 19 НТР від 22.11.2002. Про Доповнення N 1 (до ДБН Д.1.1-4-2000), Доповнення N 5 (до ДБН Д.2.4-2000), Доповнення N 3 (до ДБН Д.2.2-99), Доповнення N 2 (до ДБН Д.1.1-3-99), Доповнення N 4 (до ДБН Д.2.3-99), Доповнення N 3 ( до ДБН Д.2.7-2000)
 225. Рішення N 20 НТР від 27.12.2002. Про проект "Технічних рішень навісного вентильованого фасаду "Сайдінг"
 226. Рішення N 21 НТР від 27.12.2002. Про технічний стан фонду будівельних металоконструкцій в Україні та першочергові заходи щодо його безпечної експлуатації
 227. Рішення N 22 НТР від 17.01.2003. Про проект Зміни N 1 СНіП ІІ-12-77 "Защита от шума"
 228. Рішення N 23 НТР від 24.01.2003. Про типові конструкції деталей і вузлів "Перегородки системи "Кнауф"
 229. Рішення N 24 НТР від 24.01.2003. Про проект ДСТУ "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови"
 230. Рішення N 25 НТР від 24.01.2003. Про проект ДСТУ "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги"
 231. Рішення N 26 НТР від 24.01.2003. Про проект ДСТУ "Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні вимоги"
 232. Рішення N 30 НТР від 24.01.2003. Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2003 року
 233. Рішення N 31 НТР від 05.02.2003. Про внесення змін до наказу Держбуду України від 19.07.02 N 13
 234. Рішення N 32 НТР від 20.02.2003. Про зміну N 1 ДБН Д.1.1-1-2000
 235. Рішення N 35 НТР від 27.03.2003. Про проект Державної програми "Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки"
 236. Рішення N 36 НТР від 27.03.2003. Про проект ДБН "Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд"
 237. Рішення N 37 НТР від 27.03.2003. Про узгодження проектів технічних умов
 238. Рішення N 40 НТР від 16.05.2003. Про заходи щодо вдосконалення дозвільної системи в будівництві
 239. Рішення N 41 НТР від 16.05.2003. Про проект Державної програми "Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки"
 240. Рішення N 42 НТР від 16.05.2003. Про проект "Положення про проведення експертизи та погодження технічних умов"
 241. Рішення N 43 НТР від 16.05.2003. Про вдосконалення системи технічної легалізації продукції будівельного призначення в Україні
 242. Рішення N 44 НТР від 16.05.2003. Про надання статусу базових організацій
 243. Рішення N 45 НТР від 16.05.2003. Про проект ДБН "Електрична кабельна система опалення"
 244. Рішення N 46 НТР від 16.05.2003. Про узгодження проектів технічних умов та змін технічних умов
 245. Рішення N 47 НТР від 16.05.2003. Про захисне покриття за технологією "Thermo-shield"
 246. Рішення N 48 НТР від 12.06.2003. Про Зміну N 2 ДБН Д.1.1-1-2000 та Зміну N 1 ДБН Д.1.1-7-2000
 247. Рішення N 49 НТР від 12.06.2003. Про проект ДБН В.2.3-...-2003 "Метрополітени"
 248. Рішення N 50 НТР від 12.06.2003. Про надання статусу базових організацій
 249. Рішення N 51 НТР від 12.06.2003. Про проект ДСТУ Б В.2.7-...-2003 "Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови"
 250. Рішення N 52 НТР від 12.06.2003. Про узгодження проектів технічних умов
 251. Рішення N 54 НТР від 11.07.2003. Про проект ДСТУ Б В.2.3-...-2003 "Споруди транспорту. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей.
 252. Рішення N 55 НТР від 11.07.2003. Про проект національного стандарту ДСТУ...(ГОСТ 111-2001) "Скло листове"
 253. Рішення N 56 НТР від 11.07.2003. Про узгодження проектів технічних умов
 254. Рішення N 58 НТР від 11.07.2003. Про погодження проекту ВБН 2.3-218-171-2002 "Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг"
 255. Рішення N 59 НТР від 11.07.2003. Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення професійної атестації фахівців, які беруть участь у створенні об'єктів архітектури"
 256. Рішення N 60 НТР від 11.07.2003. Про проект ДБН "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення"
 257. Рішення N 63 НТР від 15.08.2003. Про проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість"
 258. Рішення N 64 НТР від 15.08.2003. Про проект ДСТУ Б В.1.1-...-2003 "Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість"
 259. Рішення N 66 НТР від 15.08.2003. Про проект ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування"
 260. Рішення N 67 НТР від 15.08.2003. Про проект ДБН "Розміщення і проектування полігонів твердих побутових відходів. Основні положення проектування"
 261. Рішення N 68 НТР від 15.08.2003. Про проект Указу Президента України "Про удосконалення дозвільної системи на будівництво об'єктів та порядку здійснення державного контролю у сфері містобудування"
 262. Рішення N 70 НТР від 12.09.2003. Про погодження проекту відомчих будівельних норм
 263. Рішення N 71 НТР від 12.09.2003. Про узгодження проектів технічних умов та змін технічних умов
 264. Рішення N 72 НТР від 12.09.2003. Про проект нової редакції Переліку об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребують висновку комплексної державної експертизи
 265. Рішення N 73 НТР від 12.09.2003. Про інформаційно-аналітичну систему "Стан якості будівництва в Україні"
 266. Рішення N 74 НТР від 12.09.2003. Про проект ДБН "Будинки і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції"
 267. Рішення N 75 НТР від 10.10.2003. Про міждержавні Зміну N 1 та Зміну N 2 ГОСТ 10832-91 "Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия"
 268. Рішення N 76 НТР від 10.10.2003. Про Зміну N 2 СНіП ІІ-35-76 "Котельные установки"
 269. Рішення N 77 НТР від 10.10.2003. Про узгодження проектів технічних умов та змін до технічних умов
 270. Рішення N 78 НТР від 10.10.2003. Про узгодження проекту відомчих будівельних норм
 271. Рішення N 79 НТР від 10.10.2003. Про погодження проекту Зміни N 1 відомчих будівельних норм
 272. Рішення N 80 НТР від 10.10.2003. Про проект ДБН "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди"
 273. Рішення N 83 НТР від 10.10.2003. Про Зміну N 1 ДБН В.2.8-12-2000
 274. Рішення N 84 НТР від 14.11.2003. Про запровадження механізму взаємодії різних програмних комплексів при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях інвестування
 275. Рішення N 85 НТР від 14.11.2003. Про внесення змін та доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.02 N 13
 276. Рішення N 86 НТР від 14.11.2003. Про погодження проектів технічних умов та змін технічних умов
 277. Рішення N 87 НТР від 04.12.2003. Про проект Зміни N 2 ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди. Основні положення"
 278. Рішення N 88 НТР від 14.11.2003. Про доцільність застосування методу додаткового ущільнення столярних виробів (вікон та дверей) ТзОВ
 279. Рішення N 89 НТР від 09.12.2003. Про проект ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування"
 280. Рішення N 90 НТР від 10.12.2003. Про доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)
 281. Рішення N 91 НТР від 17.12.2003. Про концептуальні засади розроблення Технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби"
 282. Рішення N 92 НТР від 17.12.2003. Про розгляд проекту Закону України "Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла"
 283. Рішення N 93 НТР від 17.12.2003. Про погодження проекту відомчих будівельних норм
 284. Рішення N 95 НТР від 17.12.2003. Про проект НАПБ "Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах"
 285. Рішення N 96 НТР від 17.12.2003. Про проект державного стандарту
 286. Рішення N 97 НТР від 17.12.2003. Про проект державного стандарту
 287. Рішення N 98 НТР від 17.12.2003. Про погодження проектів технічних умов та змін технічних умов
 288. Рішення N100 НТР від 26.12.2003. Про Зміну N 1 ДБН Д.2.5-2001, Зміну N 1 ДБН Д.2.4-2000, Зміну N 1 ДБН Д.2.7-2000, Зміну N 1 ДБН Д.2.2-99
 289. Рішення N 1 НТР від 16.01.2004. Про дозвіл на експериментальне встановлення системи "Кодас-ЖС" в житлових і громадських будинках під час їх спорудження, реконструкції та капремонту
 290. Рішення N 2 НТР від 16.01.2004. Про погодження проектів технічних умов
 291. Рішення N 3 НТР від 16.01.2004. Про погодження проекту відомчих будівельних норм
 292. Рішення N 4 НТР від 16.01.2004. Про утворення робочої групи з розгляду заяв та підготовки пропозицій щодо призначення базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і...
 293. Рішення N 5 НТР від 16.01.2004. Про проект нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
 294. Рішення N 6 НТР від 16.01.2004. Про розгляд проектів постанов Кабінету Міністрів України
 295. Рішення N 7 НТР від 13.02.2004. Про внесення змін і доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.02 N 13
 296. Рішення N 8 НТР від 09.03.2004. Про Зміну N 1 ДБН Д.2.3-99, Зміну N 2 ДБН Д.2.2-99
 297. Рішення N 10 НТР від 10.03.2004. Про методику розроблення проектів планування та містобудівного розвитку транскордонних територій і транспортно-комунікаційних коридорів України
 298. Рішення N 11 НТР від 12.03.2004. Про проект Зміни N 1 СНиП 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строительства" ("Інженерні вишукування для будівництва")
 299. Рішення N 12 НТР від 12.03.2004. Про проект Типових місцевих правил забудови населеного пункту
 300. Рішення N 15 НТР від 16.04.2004. Про проект національного стандарту ДСТУ "Система стандартизації і нормування в будівництві. Вироби замкові і скоб'яні. Терміни та визначення понять"
 301. Рішення N 17 НТР від 20.04.2004. Про проект національного стандарту
 302. Рішення N 18 НТР від 20.04.2004. Про проект національного стандарту
 303. Рішення N 20 НТР від 20.04.2004. Про схвалення Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Цементи. Загальні технічні умови"
 304. Рішення N 23 НТР від 12.05.2004. Про проект ДБН "Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними"
 305. Рішення N 24 НТР від 12.05.2004. Про проект ДСТУ "Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум'я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку"
 306. Рішення N 25 НТР від 09.07.2004. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 307. Рішення N 26 НТР від 09.07.2004. Про сучасні системи сміттєвидалення для багатоквартирних житлових та громадських будинків
 308. Рішення N 27 НТР від 09.07.2004. Про розгляд проекту ДСТУ Б В.2.7-...-2004 (ГОСТ 30779-2001) "Склопакети будівельного призначення. Метод визначення опору атмосферним впливам і оцінки довговічності"
 309. Рішення N 28 НТР від 09.07.2004. Про розгляд проекту ДСТУ Б В.2.7-...-2004 (ГОСТ 30826-2001) "Скло багатошарове будівельного призначення. Технічні умови"
 310. Рішення N 29 НТР від 09.07.2004. Про проект Зміни N 4 ТУ "Матеріал рулонний покрівельний наплавлюваний "Рубемаст"
 311. Рішення N 30 НТР від 09.07.2004. Про проект Зміни N 5 ТУ "Гідросклоізол гідроізоляційний"
 312. Рішення N 32 НТР від 09.07.2004. Про проект Закону України "Про нормування у будівництві"
 313. Рішення N 33 НТР від 09.07.2004. Про стан та перспективи застосування поліетиленових труб при проектуванні, будівництві та експлуатації розподільчих газопроводів
 314. Рішення N 34 НТР від 05.08.2004. Про проекти "Доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників"
 315. Рішення N 35 НТР від 13.08.2004. Про проект технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби"
 316. Рішення N 36 НТР від 13.08.2004. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 317. Рішення N 39 НТР від 13.08.2004. Про застосування полівінілхлоридних труб при улаштуванні водопровідних систем у тунелях Харківського метрополітену
 318. Рішення N 40 НТР від 16.08.2004. Про проект "Положення з організації нормування праці у будівництві"
 319. Рішення N 41 НТР від 16.08.2004. Про проект "Методичних рекомендацій з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи"
 320. Рішення N 42 НТР від 05.10.2004. Про внесення змін і доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.02 N 13
 321. Рішення N 44 НТР від 15.10.2004. Про проект відомчих будівельних норм ВБН В.3.2-218-177-200... "Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних доріг струменевим методом із застосуванням бітумних емульсій"
 322. Рішення N 45 НТР від 15.10.2004. Про проект відомчих будівельних норм ВБН В.2.3-218-178-200... "Влаштування поверхневих обробок покриття автомобільних доріг на основі бітумних емульсій"
 323. Рішення N 46 НТР від 15.10.2004. Про проект відомчих будівельних норм ВБН В.3.1-...2004 "Утримання мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування"
 324. Рішення N 47 НТР від 15.10.2004. Про проект відомчих будівельних норм ВБН В.2.3-218-186-2004 "Дорожній одяг нежорсткого типу"
 325. Рішення N 48 НТР від 15.10.2004. Про проект зміни національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-111-2001 "Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови"
 326. Рішення N 49 НТР від 15.10.2004. Про проект середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в будівельній галузі України на 2004 - 2007 роки
 327. Рішення N 50 НТР від 15.10.2004. Про погодження проектів технічних умов
 328. Рішення N 51 НТР від 15.10.2004. Про проект Зміни N 1 до СНіП ІІ-4-79 "Естественное и искусственное освещение" ("Природне і штучне освітлення")
 329. Рішення N 52 НТР від 15.10.2004. Про проект Зміни N 3 СНіП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" ("Опалення, вентиляція і кондиціонування")
 330. Рішення N 53 НТР від 12.11.2004. Про погодження проекту Зміни N 2 ВБН В.2.8-218-046-2001 "Річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг"
 331. Рішення N 54 НТР від 12.11.2004. Про проект Зміни N 1 ГОСТ 26804-86 "Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия"
 332. Рішення N 55 НТР від 12.11.2004. Про Зміну N 3 державних будівельних норм ДБН Д.1.1-1-2000
 333. Рішення N 56 НТР від 12.11.2004. Про стан використання проектної документації масового застосування та заходи щодо його покращання
 334. Рішення N 57 НТР від 12.11.2004. Про проект відомчих будівельних норм
 335. Рішення N 60 НТР від 12.11.2004. Про пропозиції щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків, торгових та виставкових центрів, на які відсутні норми проектування
 336. Рішення N 61 НТР від 12.11.2004. Про розгляд проекту державних будівельних норм ДБН "Житлові будинки та комплекси"
 337. Рішення N 62 НТР від 12.11.2004. Про окремі питання вдосконалення системи централізованого теплопостачання м. Києва
 338. Рішення N 63 НТР від 12.11.2004. Про проект ДСТУ "Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови"
 339. Рішення N 64 НТР від 12.11.2004. Про проект державних будівельних норм ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України"
 340. Рішення N 66 НТР від 10.12.2004. Про погодження проектів технічних умов
 341. Рішення N 67 НТР від 10.12.2004. Про погодження проекту відомчих будівельних норм
 342. Рішення N 68 НТР від 10.12.2004. Про проект "Заходів щодо створення галузевої нормативної бази з праці у будівництві на 2005-2010 роки"
 343. Рішення N 69 НТР від 10.12.2004. Про проект державних будівельних норм "Житлові будинки. Основні положення"
 344. Рішення N 70 НТР від 10.12.2004. Про хід експериментального будівництва висотних будинків у м. Києві та організацію проведення комплексу науково-технічних досліджень при їх зведенні
 345. Рішення N 1 НТР від 12.01.2005. Про зміну N 2 ДБН Д.2.4-3-2000
 346. Рішення N 2 НТР від 21.01.2005. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 347. Рішення N 3 НТР від 21.01.2005. Про проект ДСТУ "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання"
 348. Рішення N 5 НТР від 21.01.2005. Про Методичні рекомендації з проектування монолітних перекриттів з порожнинами для громадських будівель
 349. Рішення N 7 НТР від 21.01.2005. Щодо сучасної практики проектування, будівництва та введення в експлуатацію багатоквартирних житлових будинків із застосуванням засклених балконів та лоджій при квартирах...
 350. Рішення N 8 НТР від 21.01.2005. Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 1 січня 2005 року
 351. Рішення N 9 НТР від 11.02.2005. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 352. Рішення N 10 НТР від 11.02.2005. Про вдосконалення нормативної бази щодо улаштування сміттєпроводів у житлових та громадських будинках
 353. Рішення N 13 НТР від 11.02.2005. Про погодження проектів технічних умов
 354. Рішення N 14 НТР від 18.03.2005. Про досвід роботи ТОВ "Данфосс ТОВ" (м. Київ) із впровадження у житлово-цивільне будівництво сучасного енергозберігаючого обладнання та удосконалення нормативної бази з проектування систем опалення
 355. Рішення N 15 НТР від 18.03.2005. Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
 356. Рішення N 17 НТР від 15.04.2005. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 357. Рішення N 18 НТР від 15.04.2005. Про погодження проекту відомчих будівельних норм
 358. Рішення N 19 НТР від 15.04.2005. Про розгляд проекту Зміни N 1 ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги"
 359. Рішення N 20 НТР від 15.04.2005. Про проект Зміни N 4 СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
 360. Рішення N 22 НТР від 13.05.2005. Про визначення Головної організації з нормування праці у будівництві
 361. Рішення N 23 НТР від 13.05.2005. Про погодження проектів технічних умов
 362. Рішення N 24 НТР від 13.05.2005. Про погодження проекту відомчих будівельних норм
 363. Рішення N 25 НТР від 13.05.2005. Про досвід роботи СП "УКРІНТЕРМ" (м. Біла Церква) з виробництва та впровадження автономних систем опалення
 364. Рішення N 26 НТР від 13.05.2005. Про проект Зміни N 4 СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
 365. Рішення N 27 НТР від 13.05.2005. Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
 366. Рішення N 28 НТР від 10.06.2005. Про уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат
 367. Рішення N 29 НТР від 10.06.2005. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 368. Рішення N 30 НТР від 10.06.2005. Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
 369. Рішення N 31 НТР від 10.06.2005. Про розгляд проекту ДБН "Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування"
 370. Рішення N 32 НТР від 10.06.2005. Про Рекомендації з проектування та використання вентильованої фасадної системи "Краспан ВСт о(н)" для будівництва та реконструкції будівель
 371. Рішення N 33 НТР від 05.07.2005. Про "Методичні рекомендації з визначення коштів на доплати працівникам будівельних організацій у зв'язку з втратами часу на проїзд при перевезенні їх від місця розміщення будівельної організації (збірного пункту)...
 372. Рішення N 34 НТР від 05.07.2005. Про Порядок визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України
 373. Рiшення N 4 НТР вiд 14.01.98 Про Технiчнi рiшення i рекомендацiї щодо проектування, монтажу та експлуатацiї установок сонячного теплохолодопостачання для житлових i громадських будинкiв
 374. Рiшення N 9 НТР вiд 14.01.98 Про "Методичний посiбник по розробленню проектiв схем генеральних планiв територiй сiльських (селищних) рад"
 375. Рiшення N 14 НТР від 04.02.98 Про Рекомендацiї з проведення iнженерних вишукувань для реконструкцiї житлово-цивiльних та промислових об'єктiв
 376. Рiшення N 15 НТР від 04.02.98 Про Типовi конструкцiї, деталi та вузли теплоефективних огороджувальних конструкцiй цегляних, кам'яних i блочних житлових та громадських будинкiв
 377. Опосредованная стоимость строительства объектов социального назначения, которые сооружаются на территории Украины, по состоянию на 1 января 2003 года
 378. Методичні рекомендації з розробки конкурсної пропозиції (оферти) претендента
 379. Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
 380. Перелік робіт із стандартизації та нормування у сфері містобудування, будівництва та житлово-комунального господарства на 2001 рік
 381. Роз'яснення щодо продовження дії ліцензії
 382. Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядчиків з субпідрядними організаціями
 383. Положення про пiдряднi контракти у будiвництвi України
 384. Порядок здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов'язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об'єктів
 385. Порядок проведения ремонта и содержания объектов городского благоустройства
 386. Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва
 387. Протокол N 32 засідання координаційної Ради директорів проектно-вишукувальних організацій Держбуду України
 388. Протокол N 36 засідання координаційної Ради директорів проектно-вишукувальних організацій Держбуду України
 389. Загальні підсумки діяльності будівельної галузі, підприємств будіндустрії та будівельних матеріалів України за січень-грудень 2001 року
 390. Положення про Координаційну раду з питань геодезичного забезпечення будівництва (додаток до рішення колегії Держкоммістобудування від 2 квітня 1996р. N 4, пит.З.)
 391. Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію
 392. Науково-обґрунтовані рекомендації щодо організації кадрової роботи на підприємствах будівельної галузі
 393. Роз'яснення щодо належності окремих ділянок прибудинкових інженерних мереж
 394. Роз'яснення щодо можливості відключення окремих квартир в багатоквартирних житлових будинках від системи центрального опалення та влаштування автономного опалення квартир
 395. Роз'яснення щодо порядку визначення розрахункової величини фонду оплати праці для теплопостачальних підприємств
 396. Роз'яснення з питань встановлення приладів обліку та розрахунків за комунальні послуги
 397. Роз'яснення щодо сфери дії раніше виданих ліцензій на будівельну діяльність
 398. Роз'яснення щодо фінансування науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт з оцінки технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж
 399. Роз'яснення стосовно постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2000 р. N 1930
 400. Роз'яснення щодо квартирної плати та плати за утримання будинків і прибудинкових територій
 401. Роз'яснення щодо терміну зберігання особових справ
 402. Роз'яснення щодо визначення загальної площі квартир
 403. Роз'яснення щодо влаштування газового обладнання для поквартирного опалювання та гарячого водопостачання
 404. Роз'яснення щодо ліцензування функцій генпідрядчика
 405. Роз'яснення щодо оплати погодження проектної документації
 406. Роз'яснення щодо термінів проектування
 407. Роз'яснення з приводу пенсійного забезпечення працівників, що займаються проектною діяльністю
 408. Роз'яснення щодо призначення працівникам проектних організацій пенсії відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
 409. Разъяснения по отдельным вопросам. Об обособленных подразделениях.
 410. Роз'яснення щодо нормування питань зведення парканів у садибній забудові
 411. Роз'яснення щодо можливості перепланування приміщень в існуючих житлових квартирах багатоквартирних житлових будинків
 412. Роз'яснення щодо ліцензування виконання функцій генерального підрядника
 413. Роз'яснення стосовно віднесення ремонтних робіт, які проводяться у квартирах житлових будинків, до капітального ремонту
 414. Роз'яснення щодо надання інформації про показники опосередкованої вартості житла в регіонах України
 415. Роз'яснення про порядок надання платних послуг у сфері містобудування, зокрема, щодо надання архітектурно-планувальних завдань і вихідних даних на проектування
 416. Роз'яснення щодо поширення дії статті 18 Закону України "Про охорону культурної спадщини" на будівлі, що були визнані нововиявленими пам'ятками
 417. Роз'яснення щодо шляхів вирішення питання щодо збереження пам'яток історії та культури можливості фінансування ремонтно-реставраційних робіт на них
 418. Роз'яснення щодо законності приватизації місць загального користування в багатоквартирних житлових будинках
 419. Роз'янення щодо правомірності дії мешканців, які здійснили приєднання частини коридору загального користування до підсобних приміщень власної квартири
 420. Роз'яснення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків і споруд
 421. Роз'яснення щодо нормативів, які регулюють розміщення зелених насаджень на території земельних ділянок, наданих для житлового будівництва
 422. Роз'яснення щодо визначення вартості проведення державної експертизи з питань охорони праці як складової частини комплексної державної експертизи проектів будівництва
 423. Роз'яснення щодо реєстрації тимчасових споруд
 424. Роз'яснення щодо регламентування відстань від житлової забудови до складських приміщень у державних будівельних нормах
 425. Роз'яснення щодо вимог регламентування розміщення об'єктів будівництва на земельних ділянках
 426. Роз'яснення щодо порядку прийняття в експлуатацію об'єктів, які не є державною власністю
 427. Роз'яснення щодо порядку здійснення контролю за використанням самовільно захоплених земельних ділянок під будівництво
 428. Роз'яснення щодо порядку визначення площ балконів, лоджій, веранд
 429. Роз'яснення щодо прав інвестора здійснювати надбудову на два поверхи на будівлі, що зареєстрована як нововиявлена пам'ятка архітектури
 430. Роз'яснення щодо облаштування квартир вхідними металевими дверима та декоративно-захисними гратами на першому поверсі
 431. Роз'яснення щодо здійснення добудов у ході реконструкції до багатоквартирних житлових будинків без виділення земельних ділянок
 432. Роз'яснення щодо параметрів внутрішньоквартальних проїздів
 433. Роз'яснення стосовно порядку визначення прибудинкової території
 434. Роз'яснення щодо влаштування газового обладнання для поквартирного опалення та гарячого водопостачання в багатоквартирних житлових будинках
 435. Роз'яснення щодо нормативного розміщення гаража від межі земельної ділянки
 436. Роз'яснення щодо відстані між житловими будинками, яка не перешкоджала б забезпеченню зорового комфорту мешканців житлових будинків, що розташовані навпроти
 437. Роз'яснення щодо процедури вирішення питання прибудови до житлового будинку.
 438. Роз'яснення щодо класифікації продукції та послуг ТОВ "Технобуд" (щебінь з граніту)
 439. Роз'яснення щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів
 440. Роз'яснення стосовно поширення вимог п.1.36 СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" на ресторанний комплекс, який знаходиться в їх будинку
 441. Роз'яснення щодо відстані між житловими будинками, житловими і громадськими, а також між виробничими
 442. Роз'яснення стосовно проходження експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів.
 443. Роз'яснення щодо норм для проектування і влаштування в колишньому приміщенні вбудованого меблевого магазину на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку приватного кінозалу на 40 місць.
 444. Роз'яснення щодо можливості розташування в підвальній частині готелю, який будується
 445. Роз'яснення стосовно дозволу на розміщення рекламних конструкцій безпосередньо біля існуючих інженерних мереж або на них
 446. Роз'яснення щодо класифікації сировини та продукції
 447. Роз'яснення шодо правомірності зміни статусу зазначених гуртожитків на житлові багатоквартирні будинки
 448. Роз'яснення щодо можливості перепланування квартири з метою улаштування душової кабіни у санвузлі
 449. Роз'яснення стосовно того, чи є обов'язковим проектування лоджій і балконів у багатоквартирних житлових будинках
 450. Роз'яснення щодо нормативних вимог із проектування гаражів на садибних ділянках сільської місцевості
 451. Об осуществлении деятельности по привлечению в управление средств физических и юридических лиц в связи с вступлением в силу Закона Украины "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью"
 452. О доведении до ведома участников рынков финансовых услуг письма Госфинуслуг об осуществлении деятельности по привлечению в управление средств физических и юридических лиц в связи с вступлением в силу Закона Украины "О финансово-кредитных механизмах..
 453. Положення про страхування ризиків у будівництві
 454. Рішення N 58 НТР від 12.11.2004. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 455. Угода про взаємодію Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики та Державного комітету України з будівництва та архітектури при проведенні робіт з підтвердження відповідності у будівництві та промисловості...
 456. Проектно-обчислювальний комплекс SCAD for WINDOWS-95/98/NT для аналізу конструкцій на міцність
 457. Перечни служб Укринвестэкспертизы и уполномоченных юридических лиц, которые согласно действующему законодательству имеют право проводить государственную экспертизу...
 458. Контактні телефони працівників органів, що здійснюють видачу ліцензій на будівельну діяльність
Всего документов: 458.

Смотрите также:
Copyright © 1999–2022
Украина, г. Харьков, пр. Науки, 58
т. (050) 401-14-39, Т./ф. (057) 717-27-32.
 • Отправить запрос