Информационно-техническое
бюро по строительству
Главная    Карта сайта

«Зодчий». Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.1 Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация и метрология

 1. ДБН А.1.1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення.
 2. ДБН А.1.1-1-93. Зміна N 1
 3. ДБН А.1.1-1-93. Зміна N 2
 4. ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки,вимоги до побудови,викладу та оформлення нормативних документів
 5. ДБН А.1.1-3-93. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів
 6. ДБН А.1.1-4-93. Положення про головну і базову організацію по стандартизації та нормуванню
 7. ДБН А.1.1-73-2003. Положение по производственному нормированию расхода материалов в строительстве
 8. ДБН IV-11-1p Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування
 9. ГОСТ 1.0-92. Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации
 10. ГОСТ 1.5-93. Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов
 11. ДСТУ Б А.1.1- 6-94. Теплофізичні випробування матеріалів
 12. ДСТУ Б А.1.1-10-94. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалів. Терміни та визначення
 13. ДСТУ Б А.1.1-12-94. Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. Терміни та визначення
 14. ДСТУ Б А.1.1-13-94. Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення
 15. ДСТУ Б А.1.1-14-94. Вироби керамічні личкувальні. Терміни та визначення
 16. ДСТУ Б А.1.1-15-94. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення
 17. ДСТУ Б А.1.1-16-94. Черпиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення
 18. ДСТУ Б А.1.1-17-94. Вироби керамічні кислототривкі, каналізаційні та дренажні. Терміни та визначення
 19. ДСТУ Б А.1.1-18-94. Лінолеум. Терміни та визначення
 20. ДСТУ Б А.1.1-19-94. Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення
 21. ДСТУ Б А.1.1-20-94. Крейда природна, мука вапнякова і доломітова. Терміни та визначення. Терміни та визначення
 22. ДСТУ Б А.1.1-23-94. Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів і виробів. Терміни та визначення
 23. ДСТУ Б А.1.1-25-94. Грунти. Терміни та визначення.
 24. ДСТУ Б А.1.1-27-94. Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та визначення.
 25. ДСТУ Б А.1.1-28-94. Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові (рулонні і листові). Терміни та визначення
 26. ДСТУ Б А.1.1-55-94. Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення
 27. ДСТУ Б А.1.1-57-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Складування, зберігання та транспортування матеріалів і напівфабрикатів
 28. ДСТУ Б А.1.1-58-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. В’яжучі системи.
 29. ДСТУ Б А.1.1- 5-94. Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення
 30. ДСТУ Б А.1.1-59-95. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Бетонні, розчинні суміші та бетони
 31. ДСТУ Б А.1.1-65-95. Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин
 32. ДСТУ Б А.1.1-68-95. Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення
 33. ДСТУ Б А.1.1-70-2000. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Форми для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення
 34. ДСТУ Б А.1.1-71-2000. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення
 35. ДСТУ Б А.1.1-72-2000. Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення
 36. ДСТУ Б А.1.1- 7-94. Метод термічного аналізу матеріалів
 37. ДСТУ Б А.1.1- 8-94. Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. Апаратурне оформлення.
 38. ДСТУ Б А.1.1- 9-94. Метод електронної мікроскопії матеріалів
 39. ГОСТ 24369-86. Объекты стандартизации в строительстве. Общие положения
 40. ГОСТ 26047-83. Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки)
 41. ГОСТ 27346-87 (СТ СЭВ 5615-86). Изделия замочно-скобяные. Термины и определения
 42. СНиП 5.01.18-86. Положение о производственном нормировании расхода материалов в строительстве
 43. СН 528-80. Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве
 44. СТ СЭВ 1565-79. Буквенные обозначения
 45. СТ СЭВ 2439-80. Изделия из стекла для строительства. Термины и определения
 46. СТ СЭВ 383-87. Пожарная безопасность в строительстве
 47. СТ СЭВ 3979-83. Плитки керамические. Термины и определения
 48. СТ СЭВ 4419-83. Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения
 49. СТ СЭВ 4926-84. Изделия асбестоцементные. Термины и определения

А.2 Изыскания,проектирование и территориальная деятельность

 1. ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
 2. ДБН А.2.2-1-95 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків іспоруд. Основні положення проектування. (Скасовано з 01.04.04. згідно нак. Держбуду N 214 від 15.12.03)
 3. Положение об эскизном архитектурном проекте
 4. ДБН А.2.2-2-96 Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва
 5. ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
 6. ДБН А.2.2-3-2004 Состав, порядок оформления, согласования и утверждения проектной документации для строительства
 7. ДБН А.2.2-3-2004 Редакційна поправка
 8. ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва (Втратив силу з 01.07.04 згідно нак. Держбуду N 8 від 20.01.04)
 9. ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд
 10. ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення
 11. ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 1
 12. ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 2
 13. ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 3
 14. ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 4
 15. ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95). Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів
 16. ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95). Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів
 17. ДСТУ Б А.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95). Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень
 18. ДСТУ Б А.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95). Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень. Поправка
 19. ДСТУ Б А.2.4-13-97 (ГОСТ 21.302-96). Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань
 20. ДСТУ Б А.2.4-13-97 (ГОСТ 21.302-96). Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань. Поправки
 21. ДСТУ Б А.2.4- 1-95 Умовні позначення трубопроводів
 22. ДСТУ Б А.2.4- 2-95 (ГОСТ 21.204-93) Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту
 23. ДСТУ Б А.2.4- 3-95 (ГОСТ 21.408-93). СПДС. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів
 24. ДСТУ Б А.2.4- 3-95 (ГОСТ 21.408-93). Поправка
 25. ДСТУ Б А.2.4- 4-99 (ГОСТ 21.101-97) Основні вимоги до проектної та робочої документації
 26. ДСТУ Б А.2.4- 5-95 (ГОСТ 21.001-93) Загальні положення.
 27. ДСТУ Б А.2.4- 6-95 (ГОСТ 21.508-93) Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об’єктів
 28. ДСТУ Б А.2.4- 7-95 (ГОСТ 21.501-93) Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень
 29. ДСТУ Б А.2.4- 7-95 (ГОСТ 21.501-93) Поправки
 30. ДСТУ Б А.2.4- 7-95 (ГОСТ 21.501-93) Зміна N1
 31. ДСТУ Б А.2.4- 8-95 (ГОСТ 21.205-93) Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем
 32. ДСТУ Б А.2.4- 9-95 (ГОСТ 21.405-93) Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів
 33. ГОСТ 21.002-81. СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации
 34. ГОСТ 21.110-95 (в Украине ДСТУ Б А.2.4-10-95). СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов
 35. МР 21.01-95 (Пособие к ГОСТ 21.110-95). Методические рекомендации по составлению спецификации оборудования, изделий и материалов
 36. ГОСТ 21.112-87 (СТ СЭВ 5678-86). СПДС. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения
 37. ГОСТ 21.113-88 (СТ СЭВ 6073-87). СПДС. Обозначения характеристик точности
 38. ГОСТ 21.114-95 (в Украине ДСТУ Б А.2.4-11-95). СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий
 39. ГОСТ 21.203-78. СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации
 40. ГОСТ 21.401-88. СПДС. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам
 41. ГОСТ 21.402-83. СПДС. Антикоррозийная защита технологических аппаратов газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи
 42. ГОСТ 21.403-80. СПДС. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое
 43. ГОСТ 21.404-85. СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах
 44. ГОСТ 21.405-93. СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
 45. ГОСТ 21.406-88 Проводные средства единой автоматизированной системы связи. Обозначения условные графические на схемах и планах.
 46. ГОСТ 21.406-88 Зміна N 1
 47. ГОСТ 21.507-81. СПДС. Интерьеры. Рабочие чертежи
 48. ГОСТ 21.508-93 (в Украине ДСТУ Б А.2.4-6-95). СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов
 49. ГОСТ 21.510-83 (СТ СЭВ 4407-83). СПДС. Пути железнодорожные. Рабочие чертежи
 50. ГОСТ 21.511-83 (СТ СЭВ 4407-83). СПДС. Автомобильные дороги, земляное полотно и дорожная одежда. Рабочие чертежи
 51. ГОСТ 21.513-83. СПДС. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи
 52. ГОСТ 21.601-79. СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи
 53. ГОСТ 21.602-79. СПДС. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи
 54. ГОСТ 21.603-80. СПДС. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи
 55. ГОСТ 21.604-82. СПДС. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи
 56. ГОСТ 21.605-82 (СТ СЭВ 5676-86). СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи
 57. ГОСТ 21.607-82. СПДС. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи
 58. ГОСТ 21.608-84. СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи
 59. ГОСТ 21.609-83. СПДС. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи
 60. ГОСТ 21.610-85 (СТ СЭВ 5047-85). СПДС. Газоснабжение, наружные газопроводы (с изменением N1)
 61. ГОСТ 21.611-85. СПДС. Централизованное управление энергоснабжением. Условные буквенные и графические обозначения вида и содержания информации
 62. ГОСТ 21.613-88. СПДС. Силовое оборудование. Рабочие чертежи
 63. ГОСТ 21.614-88 (СТ СЭВ 3217-81). СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах
 64. ГОСТ 21.615-88 (СТ СЭВ 6071-87). СПДС. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений
 65. ГОСТ 21.616-88 (СТ СЭВ 6072-87). СПДС. Правила выполнения чертежей гидромелиоративных линейных сооружений
 66. РСН 69-88 Инструкция по привязке типовых проектов простейших зданий и сооружений для строительства в сельской местности РСФСР
 67. СНиП 1.02.07-87. Инженерные изыскания для строительства.
 68. СНиП 1.02.07-87. Инженерные изыскания для строительства. Изменение N1
 69. СНиП 1.06.04-85 Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта
 70. СНиП 1.06.05-85 Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений (Действие отменено с 01.10.03 согласно прик. Госстроя N 84 от 13.06.03)
 71. СН 460-74. Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Раздел 5. Конструкции металлические. Чертежи км
 72. СН 484-76. Инструкция по инженерным изысканиям в горных выработках, предназначаемых для размещения объектов народного хозяйства
 73. СТ СЭВ 1633-79. ЕСКД. Чертежи зданий и сооружений. Изображение вертикальных конструкций
 74. СТ СЭВ 2825-80. ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения и обозначения. Каналы дымовые и вентиляционные
 75. СТ СЭВ 2826-80. ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения и обозначения. Отверстия, ниши, пазы, борозды
 76. СТ СЭВ 3506-81. ЕСКД. Чертежи строительные. Обозначения условные графические. Элементы водопровода
 77. СТ СЭВ 3507-81. ЕСКД. Чертежи строительные. Обозначения условные графические элементы систем канализации
 78. СТ СЭВ 4409-83. ЕСПКД. Чертежи строительные. Правила выполнения чертежей деревянных конструкций
 79. СТ СЭВ 4722-84. ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения крепежных деталей и отверстий на чертежах металлических конструкций
 80. СТ СЭВ 4937-84. ЕСКД. Чертежи строительные. Каменные конструкции

А.3 Производство продукции в строительстве

 1. ДБН А.3.1-1-93. Атестація працівників органів державного архітектурно-будівельного контролю України
 2. ДБН А.3.1-2-93. Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт (скасовано)
 3. ДБН А.3.1-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. (Втратив чинність - наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191)
 4. ДБН А.3.1-3-94. Зміна N 1. (Втратив чинність - наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191)
 5. ДБН А.3.1-3-94. Зміна N 2. (Втратив чинність - наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191)
 6. ДБН А.3.1-3-94. Зміна N 3. (Втратив чинність - наказ Держбуду України від 18.10.2004 р. N 191)
 7. ДБН А.3.1-4-95. Положення про гарантійний паспорт-сертифікат на об’єкт, що вводиться в експлуатацію (скасовано Наказом Держбуду України вiд 06.03.2000 N42 з 01.01.2000)
 8. ДБН А.3.1-5-96. Організація будівельного виробництва
 9. Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт (до ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва" ч.1 Технологічна та виконавча документація
 10. ДСТУ Б А.3.1- 6-96 Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво
 11. ДСТУ Б А.3.1- 6-96 Зміна N 1
 12. ДБН А.3.1-7-96. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів
 13. Посібник до ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних та залізобетонних виробів
 14. ДБН А.3.1-8-96. Проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів
 15. ДБН А.3.1-9-00. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання
 16. ВСН 004-88. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация
 17. ВСН 005-88. Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация
 18. ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть I
 19. ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи - приемки
 20. ВСН 141-80. Инструкция по поставке стальных конструкций заводами металлоконструкций
 21. ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог
 22. ВСН 25-09-68-85* Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации
 23. ВСН 37-84. Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ
 24. ВСН 471-86. Правила совмещенного производства монтажных и строительных работ при сооружении птицефабрик
 25. ВСН 478-86. Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов
 26. ГОСТ 12.1.013-78 Строительство. Электробезопасность. Общие требования
 27. ГОСТ 12.1.038-82. Строительство. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов
 28. ГОСТ 12.1.046-85 Строительство. Нормы освещения строительных площадок
 29. ГОСТ 12.3.016-87 Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности
 30. ГОСТ 12.3.035-84 Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности
 31. ГОСТ 12.3.038-85. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования. Требования безопасности
 32. ГОСТ 12.3.040-86. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности
 33. ГОСТ 12.4.059-89 Строительство. Ограждения строительные инвентарные. Общие технические условия
 34. ГОСТ 12.4.087-84 Строительство. Каски строительные. Технические условия
 35. ГОСТ 12.4.107-82 Строительство. Канаты страховые. Общие технические условия
 36. СНиП III-4-80*, ч.III, гл.4 Строительные нормы и правила. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве
 37. СТ СЭВ 291-76. Техника безопасности. Лифты электрические. Паспорт
 38. СТ СЭВ 632-77. Техника безопасности. Лифты электрические. Графические символы
 39. СТ СЭВ 726-85. Техника безопасности. Лифты электрические. Требования к кабине, противовесу, направляющим

Б.1 Система градостроительной документации

 1. ДБН Б.1.1-4-2002. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования
 2. ДБН Б.1.1-4-2002. Зміна (без номера)
 3. ДБН Б.1-1-93. СМБД. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів
 4. ДБН Б.1-2-95. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України
 5. ДБН Б.1-3-97. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів

Б.2 Планировка и застройка населенных пунктов и территорий

 1. ДБН 360-92**. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений."
 2. ДБН Б.2.4-1-94. Планування і забудова сільських поселень
 3. ДБН Б.2.4-1-94. Зміна N 1
 4. ДБН Б.2.4-2-94. Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень
 5. ДБН Б.2.4-3-95. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств
 6. ДБН Б.2.4-4-97. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств
 7. ВСН 62-91*. Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения
 8. СНиП III-10-75. Благоустройство территорий
 9. СНиП II-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий

В.1 Общетехнические требования к среде обитания и продукции строительного назначения

 1. Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу в повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд
 2. ДБН В.1.1-1-94. Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах
 3. ДСТУ Б В.1.1- 2-97. Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.
 4. ДСТУ Б В.1.1-4-98. Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги
 5. ДСТУ Б В.1.1- 6-2001. Захист від пожежі. Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість. Видання офіційне
 6. ДБН В.1.1-7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва
 7. ДСТУ Б В.1.1- 8-2003. Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість
 8. ДСТУ Б В.1.1- 9-2003. Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість
 9. ДБН В.1.2-1-95. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд їх частин та конструктивних елементів (українською та російською мовами)
 10. ДБН В.1.4-0.01-97. СРББ. Основні положення
 11. ДБН В.1.4-0.02-97. СРББ. Типовi документи
 12. ДБН В.1.4-1.01-97. СРББ. Регламентованi радiацiйнi параметри. Допустимi рiвнi
 13. ДБН В.1.4-2.04-97. СРББ. Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об’єктiв будiвництва
 14. ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення
 15. ДБН В.1.1-5-00. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах (Частина 1. Будинки і споруди на підроблюваних територіях)
 16. ДБН В.1.1-5-00. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах (Частина 2. Будинки і споруди на просідаючих грунтах)
 17. ГОСТ 20444-85. Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики
 18. ГОСТ 21778-81 (СТ СЭВ 2045-79). СТГП. Основные положения
 19. ГОСТ 21779-82 (СТ СЭВ 2681-80). СТГП. Технологические допуски
 20. ГОСТ 21780-83 (СТ СЭВ 3740-82). СТГП. Расчет точности
 21. ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80). Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий
 22. ГОСТ 23426-79. Шум. Методы измерения звукоизоляции кабин наблюдения и дистанционного управления в производственных зданиях
 23. ГОСТ 23615-79 (СТ СЭВ 5061-85). СТГП. Статистический анализ точности
 24. ГОСТ 23616-79 (СТ СЭВ 4234-83). СТГП. Контроль точности
 25. ГОСТ 25380-82. Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции
 26. ГОСТ 26433.0-85. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения
 27. ГОСТ 26433.1-89. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
 28. ГОСТ 26607-85. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски
 29. ГОСТ 27679-88 (СТ СЭВ 5840-86). Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторных измерений шума
 30. ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87). Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету
 31. ГОСТ 27751-88 Зміна N 1
 32. ГОСТ 28100-89 (СТ СЭВ 6085-87). Защита от шума в строительстве. Глушители шума. Методы определения акустических характеристик
 33. ГОСТ 28984-91. Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения
 34. ГОСТ 30247.0-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. /В Украине - СТ СЭВ 1000-78/
 35. ГОСТ 30247.1-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. /В Украине - СТ СЭВ 1000-78/
 36. ДБН В.1.4-2.01-97. СРББ. Посібник
 37. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
 38. РД БТ 39-0147171-003-88. Требования к установке датчиков стационарных газосигнализаторов в производственных помещениях и на наружных площадках предприятий нефтяной и газовой промышленности
 39. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика
 40. СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы
 41. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия
 42. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Дополнения. Разд. 10. Прогибы и перемещения
 43. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Приложение 5 (обязательное). "Карты районирования территории СССР по климатическим характеристикам"
 44. СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах (отменен)
 45. СНиП 2.01.09-91 Зміна N 2 (скасовано)
 46. СНиП 2.01.15-90. Основные положения проектирования
 47. СНиП 2.06.14-85. Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод
 48. СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления
 49. СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве
 50. СТ СЭВ 3972-83. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции стальные. Основные положения по расчету
 51. СНиП II-12-77. Нормы проектирования. Защита от шума
 52. СНиП II-12-77. Зміна N 1
 53. СНиП II-4-79*. Естественное и искусственное освещение
 54. СНиП II-4-79. Изменения
 55. СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах
 56. СНиП II-7-81*. Изменение N 1
 57. СН 429-71 Указания по размещению объектов строительства и ограничению этажности зданий в сейсмических районах
 58. СТ СЭВ 1407-88. Надежность строительных конструкций и оснований. Нагрузки и воздействия. Основные положения
 59. СТ СЭВ 1929-79. Шум. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере
 60. СТ СЭВ 3973-83. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции алюминиевые. Основные положения по расчету
 61. СТ СЭВ 4417-83. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции каменные и армокаменные. Основные положения по расчету
 62. СТ СЭВ 446-77. Противопожарные нормы строительного проектирования. Методика определения расчетной пожарной нагрузки
 63. СТ СЭВ 4867-84. Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы
 64. СТ СЭВ 4868-84. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции деревянные. Основные положения по расчету
 65. СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника
 66. СНиП II-3-79*. Зміна N 1

В.2 Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДСТУ Б В.2.1- 2-96 (ГОСТ 25100-95). Грунти. Класифікація.
 2. ДСТУ Б В.2.1- 3-96 (ГОСТ 30416-96). Грунти. Лабораторні випробування. Загальні положення.
 3. ДСТУ Б В.2.1- 4-96 (ГОСТ 12248-96). Грунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості
 4. ДСТУ Б В.2.1- 5-96 (ГОСТ 20522-96). Поправки N 1
 5. ДСТУ Б В.2.1- 6-00 (ГОСТ 30672-99). Грунти. Польові випробування. Загальні положення.
 6. ДСТУ Б В.2.1- 7-00 (ГОСТ 20276-99). Грунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості.
 7. ДСТУ Б В.2.1- 8-2001 (ГОСТ 12071-2000). Грунти. Відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків
 8. ДСТУ Б В.2.1- 9-2002 (ГОСТ 19912-2001). Грунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням
 9. ДБН В.2.2-1-95. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва
 10. ДБН В.2.2-2-95. Будинки і споруди. Теплиці та парники
 11. ДБН В.2.2-3-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів
 12. ДБН В.2.2-3-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів. Зміна N1
 13. ДБН В.2.2-4-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів
 14. ДБН В.2.2-4-97. Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів. Зміна N1
 15. ДБН В.2.2-5-97. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони
 16. ДБН В.2.2-7-98. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин
 17. ДБН В.2.2-7-98. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин. Зміна N1
 18. ДБН В.2.2-8-98. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна
 19. ДБН В.2.2-8-98. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна. Поправки
 20. ДБН В.2.2-8-98. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна. Зміна N1
 21. ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення
 22. ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зміна N 1
 23. ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зміна N 2
 24. ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. Зміна N 3
 25. ДБН В.2.2-10-01. Здания и сооружения. Учреждения здравоохранения
 26. ДБН В.2.2-10-01. Заклади охорони здоров’я. Зміна N1
 27. ДБН В.2.2-11-02. Предприятия бытового обслуживания. Основные положения
 28. ДБН В.2.2-13-03. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди (українською мовою)
 29. ДБН В.2.2-13-03. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (на русском языке)
 30. ВБН В.2.2-58.1-94. Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа
 31. ВБН В.2.2-58.2-94. Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа
 32. ВБН В.2.2-ЦЗН-02. Центри зайнятості населення базового рівня. (Заклади соціального призначення)
 33. ДСТУ Б В.2.3- 1-2000 (ГОСТ 26775-97). Габарити підмостові судноплавних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах
 34. ДСТУ Б В.2.3- 3-2000 (ГОСТ 30412-96). Дороги автомобільні та аеродроми. Методи вимірювань нерівностей основ і покриттів
 35. ДБН В.2.3-4-2000. Автомобильные дороги. (На русском языке)
 36. ДБН В.2.3-4-2000. Автомобільні дороги. (Українською мовою)
 37. ДБН В.2.3-4-2000. Зміна N 1
 38. ДБН В.2.3-4-2000. Зміна N 2
 39. ДБН В.2.3-4-2000. Зміна N 3
 40. ДБН В.2.3-5-2001. Улицы и дороги населенных пунктов
 41. ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів
 42. ДБН В.2.3-6-2002. Мосты и трубы. Обследование и испытание
 43. ДБН В.2.3-7-2003. Споруди транспорту. Метрополітени
 44. ДБН В.2.3-8-2003. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних якостей
 45. ДБН В.2.4-1-99. Меліоративні системи та споруди
 46. ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96). Вироби санітарні керамічні. Типи та основні розміри
 47. ДБН В.2.5-13-98. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд
 48. ДСТУ Б В.2.5-15-99 (ГОСТ 10944-97). Крани регулювальні та запірні ручні для систем водяного опалення будівель. Загальні технічні умови.
 49. ДБН В.2.5-16-99. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж
 50. ДСТУ Б В.2.5-17-2001. Трубы из структурированного полиэтилена для сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления. Технические условия
 51. ДСТУ Б В.2.5-17-2001. Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови
 52. ДСТУ Б В.2.5-18-2001. Деталі з’єднувальні з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом врозтруб при будівництві мереж холодного та гарячого водопостачання. Технічні умови
 53. ДСТУ Б В.2.5-19-2001. Труби залізобетонні безнапірні, футеровані каменелитим вкладишем. Технічні умови
 54. ДБН В.2.5-20-2001. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение
 55. ДСТУ Б В.2.5-21-2002. Трубы из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой для сетей холодного, горячего водоснабжения и водяного отопления. Технические условия
 56. ДБН В.2.5-22-2002. Наружные сети горячего водоснабжения и водяного отопления с использованием труб из структурированного полиэтилена с тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена и защитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой
 57. ДБН В.2.5-23-2003. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення
 58. ДБН В.2.5-24-2003. Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення
 59. ДСТУ Б В.2.5- 1-95. Інженерне обладнання будинків і споруд. Прилади санітарно-технічні сталеві емальовані. Технічні умови
 60. ДСТУ Б В.2.5- 2-95 (ГОСТ 8690-94). Поправка N 1
 61. ДСТУ Б В.2.5-8-96 (ГОСТ 15167-93). Інженерне обладнання будинків і споруд. Вироби санітарні керамічні
 62. ДСТУ Б В.2.5-14-95. Поправки
 63. ДСТУ Б В.2.6-10-96. Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантаженням
 64. ДСТУ Б В.2.6-11-97. Двері металеві протиударні вхідні в квартиру. Загальні технічні умови та В.2.6-12-97 Двері підвищеної міцності. Методи механічних випробувань.
 65. ДСТУ Б В.2.6-11-97. Зміна N 1
 66. ДСТУ Б В.2.6-12-97. Двері підвищеної міцності. Методи механічних випробувань
 67. ДСТУ Б В.2.6-13-97. Вироби замкові та скобкові. Загальні технічні умови
 68. ДБН В.2.6-14-97. Аннотация к рекомендациям
 69. ДБН В.2.6-14-97. Том 1, 2 и 3. Конструкции зданий и сооружений. Покрытия зданий и сооружений (на русском языке)
 70. ДБН В.2.6-14-97. Покрытия зданий и сооружений. Изменение N 2 (Действие приостановлено)
 71. ДБН В.2.6-14-97. Том 1, 2 і 3. Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд (українською мовою)
 72. ДБН В.2.6-14-97. Покриття будинків і споруд. Зміна N1
 73. ДБН В.2.6-14-97. Покриття будинків і споруд. Зміна N2 (Дію призупинено)
 74. ДБН В.2.6-14-97. Покриття будинків і споруд. Зміна N3
 75. ДСТУ Б В.2.6-15-99. Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні
 76. ДСТУ Б В.2.6-16-00. (ГОСТ 30109-94). Двері дерев’яні. Методи випробувань на опір злому
 77. ДСТУ Б В.2.6-16-00. (ГОСТ 30109-94). Поправка
 78. ДСТУ Б В.2.6-17-00. (ГОСТ 26602.1-99). Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі.
 79. ДСТУ Б В.2.6-18-00. (ГОСТ 26602.2-99). Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності.
 80. ДСТУ Б В.2.6-19-00. (ГОСТ 26602.3-99). Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції
 81. ДСТУ Б В.2.6- 1-95. Конструкції будинків і споруд. Замки і заскочки для дерев’яних дверей
 82. ДСТУ Б В.2.6-20-00. (ГОСТ 26602.4-99). Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла
 83. ДСТУ Б В.2.6-21-00. (ГОСТ 19330-99). Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічні умови.
 84. ДБН В.2.6-22-01. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей
 85. ДСТУ Б В.2.6-23-01. (ГОСТ 23166-99). Блоки віконні. Загальні технічні умови.
 86. ДСТУ Б В.2.6-24-01. (ГОСТ 24700-99). Блоки віконні дерев’яні зі склопакетами. Технічні умови
 87. ДСТУ Б В.2.6-25-03. Автоматизированные системы технического диагностирования строительных конструкций. Общие технические требования
 88. ДБН В.2.6-6-95. Проектування, будівництво та експлуатація будинків системи "ПЛАСТБАУ"
 89. ДСТУ Б В.2.6- 7-95 (ГОСТ 8829-94). Конструкції будинків і споруд. Вироби будівельні бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантаженням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості
 90. ДСТУ Б В.2.6- 8-95 (ГОСТ 30245-94). Конструкції будинків і споруд. Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій
 91. ДСТУ Б В.2.7- 1-93. Фосфогіпс рядовий. Технічні умови.
 92. ДСТУ Б В.2.7- 2-93. Фосфогіпс кондиційний для виробництва гіпсового в’яжучого та штучного гіпсового каменя. Технічні умови. (на українській та російській мові)
 93. ДСТУ Б В.2.7- 3-93. Камінь гіпсовий штучний із фосфогіпсу. Технічні умови.
 94. ДСТУ Б В.2.7- 4-93. В’яжуче гіпсове із фосфогіпсу. Технічні умови.
 95. ДСТУ Б В.2.7- 5-93. Кахлі пічні. Технічні умови
 96. ДСТУ Б В.2.7- 6-94. Черепиця бетонна. Технічні умови.
 97. ДСТУ Б В.2.7- 6-94. Зміна N 1
 98. ДСТУ Б В.2.7- 6-94. Поправки
 99. ДСТУ Б В.2.7- 7-94. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови
 100. ДСТУ Б В.2.7- 8-94. Плити пінополістирольні. Технічні умови
 101. ДСТУ Б В.2.7- 8-94. Зміна N1
 102. ДСТУ Б В.2.7- 9-94. Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови
 103. ДСТУ Б В.2.7-100-2000. Добавки активні мінеральні для цементів. Методи випробувань
 104. ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97). Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови
 105. ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97). Зміна N 1 (міждержавна)
 106. ДСТУ Б В.2.7-102-2000. Строительные материалы. Щебень и песок декоративные из скальных горных пород горно-обогатительных комбинатов и шахт Украины. Технические условия
 107. ДСТУ Б В.2.7-103-2000 (ГОСТ 30307-95). Мастики строительные полимерные клеящие латексные. Технические условия
 108. ДСТУ Б В.2.7-104-2000. Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в’яжучих матеріалів. Технічні умови.
 109. ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99). Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі
 110. ДСТУ Б В.2.7-106-2001. Герметизуючі нетверднучі полімерні матеріали Бутепрол-2М, Тегерон. Технічні умови
 111. ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99). Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови
 112. ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000). Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови
 113. ДСТУ Б В.2.7-109-2001. Породи карбонатні для виробництва вапна. Технічні умови
 114. ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000). Скло загартоване будівельне. Технічні умови
 115. ДСТУ Б В.2.7-111-2001. Плиты гипсовые для перегородок и внутренней облицовки стен. Технические условия
 116. ДСТУ Б В.2.7-111-2001. Плити гіпсові для перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови. Зміна N1
 117. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цементы. Общие технические условия (на русском языке)
 118. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цементи. Загальні технічні умови (українською мовою)
 119. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цементи. Загальні технічні умови. Зміна N 1
 120. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Цементи. Загальні технічні умови. Зміна N 2
 121. ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Поправки
 122. ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98). Матеріали і вироби полімерні будівельні герметизуючі нетвердкі. Методи випробувань
 123. ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000). Суміші бетонні. Методи випробувань
 124. ДСТУ Б В.2.7-115-2002 (ГОСТ 30733-2000). Скло з низькоемісійним твердим покриттям. Технічні умови
 125. ДСТУ Б В.2.7-116-2002 (ГОСТ 30740-2000). Матеріали герметизуючі для швів аеродромних покриттів. Загальні технічні умови
 126. ДСТУ Б В.2.7-117-2002 (ГОСТ 6787-2001). Плитки керамічні для підлог. Технічні умови
 127. ДСТУ Б В.2.7-118-2002 (ГОСТ 27180-2001). Плитки керамічні. Методи випробувань
 128. ДСТУ Б В.2.7-119-2003. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дорожный и аэродромный. Технические условия (На русском языке)
 129. ДСТУ Б В.2.7-119-2003. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови (Українською мовою)
 130. ДСТУ Б В.2.7-11-94. Добавки для виробництва штучних пористих заповнювачів. Класифікація.
 131. ДСТУ Б В.2.7-120-2003. Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні вимоги
 132. ДСТУ Б В.2.7-121-2003. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови
 133. ДСТУ Б В.2.7-122-2003. Стекло листовое. Технические условия
 134. ДСТУ Б В.2.7-12-94. Сировина для виробництва пористих заповнювачів. Класифікація
 135. ДСТУ Б В.2.7-13-95 (ГОСТ 26302-93). Скло. Методи визначення коефіцієнтів направленого пропускання і відбиття світла.
 136. ДСТУ Б В.2.7-14-94. Сировина глиниста для виробництва керамзитового гравію та піску. Технічні умови
 137. ДСТУ Б В.2.7-15-95. Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні. Технічні умови
 138. ДСТУ Б В.2.7-17-95. Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови
 139. ДСТУ Б В.2.7-17-95. Поправки
 140. ДСТУ Б В.2.7-17-95. Зміна N 1
 141. ДСТУ Б В.2.7-18-95. Бетони легкі. Загальні технічні умови
 142. ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94). Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість.
 143. ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94). Поправка у показники таблиці 1
 144. ДСТУ Б.В.2.7-20-95. Поправка
 145. ДСТУ Б В.2.7-22-95. В’яжучі композиційні низькоактивні безклінкерні. Загальні технічні умови
 146. ДСТУ Б В.2.7-23-95. Розчини будівельні. Загальні технічні умови
 147. ДСТУ Б В.2.7-24-95. В’яжуче шлаколужне. Технічні умови
 148. ДСТУ Б В.2.7-25-95. Бетони важкі шлаколужні. Технічні умови
 149. ДСТУ Б В.2.7-26-95. Сировина глиниста. Метод визначення чутливості глин до сушіння
 150. ДСТУ Б В.2.7-27-95. Пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови
 151. ДСТУ Б В.2.7-28-95. Черепиця керамічна. Технічні умови
 152. ДСТУ Б В.2.7-28-95. Зміна N 1
 153. ДСТУ Б В.2.7-29-95. Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація
 154. ДСТУ Б В.2.7-30-95. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови
 155. ДБН В.2.7-31-95. Порядок визначення запасів родовищ піску та гравію
 156. ДСТУ Б В.2.7-32-95. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови
 157. ДСТУ Б В.2.7-33-2001. Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів україни. Технічні умови
 158. ДСТУ Б В.2.7-34-2001. Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови
 159. ДСТУ Б В.2.7-35-95. Щебінь, пісок та щебеново-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Технічні умови
 160. ДСТУ Б В.2.7-36-95. Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови
 161. ДСТУ Б В.2.7-36-95. Зміна N1
 162. ДСТУ Б В.2.7-37-95. Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови
 163. ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17171-94). Матеріали і вироби теплоізоляційні. Методи випробувань
 164. ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94). Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови
 165. ДСТУ Б В.2.7-42-97. Методи визначення водопоглинання густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів
 166. ДСТУ Б В.2.7-42-97. Зміна N 1
 167. ДСТУ Б В.2.7-43-96. Бетони важкі. Технічні умови
 168. ДСТУ Б В.2.7-44-96. Цементи. Відбір і підготовка проб
 169. ДСТУ Б В.2.7-44-96. Зміна N 1
 170. ДСТУ Б В.2.7-45-96. Бетони ніздрюваті. Технічні умови
 171. ДСТУ Б В.2.7-46-96. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови
 172. ДСТУ Б В.2.7-46-96. Зміна N 1
 173. ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95). Бетони. Методи визначення морозостiйкостi. Загальні вимоги
 174. ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95). Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостiйкостi
 175. ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95). Бетони. Прискоренi методи визначення морозостiйкостi при багаторазовому заморожуваннi та вiдтаваннi
 176. ДСТУ Б В.2.7-50-96 (ГОСТ 10060.3-95). Бетони. Дилатометричний метод прискореного визначення морозостiйкостi
 177. ДСТУ Б В.2.7-51-96 (ГОСТ 10060.4-95). Бетони. Cтруктурно-механiчний метод прискореного визначення морозостiйкостi
 178. ДСТУ Б В.2.7-53-96 (ГОСТ 30340-95). Поправка N1
 179. ДСТУ Б В.2.7-56-96 (ГОСТ 10499-95). Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови
 180. ДСТУ Б В.2.7-57-96 (ГОСТ 30353-95). Підлоги. Метод випробування на стійкість до ударних дій
 181. ДСТУ Б В.2.7-58-97 (ГОСТ 30246-94). Прокат тонколистовий рулонний із захисно-декоративним лакофарбовим покриттям для будівельних конструкцій. Технічні умови
 182. ДСТУ Б В.2.7-59-97. Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови
 183. ДСТУ Б В.2.7-60-97. Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація
 184. ДСТУ Б В.2.7-61-97. Цегла та камені керамічні рядові лицьові. Технічні умови
 185. ДСТУ Б В.2.7-61-97. Зміна N 1
 186. ДСТУ Б В.2.7-61-97. Поправка N1
 187. ДБН В.2.7-64-97. Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах
 188. ДСТУ Б В.2.7-65-97. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Класифікація
 189. ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96). Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності
 190. ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97). Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань
 191. ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97). Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа
 192. ДСТУ Б В.2.7-73-98. Труби поліетиленові для подачі горючих газів. Технічні умови
 193. ДСТУ Б В.2.7-73-98. Поправки
 194. ДСТУ Б В.2.7-73-98. Поправка зміни N 1
 195. ДСТУ Б В.2.7-73-98. Зміна N 1
 196. ДСТУ Б В.2.7-74-98. Крупные заполнители природные, из отходов промышленности, искусственные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Классификация
 197. ДСТУ Б В.2.7-75-98. Щебень и гравий плотные природные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия
 198. ДСТУ Б В.2.7-76-98. Песок для строительных пород из отсевов дробления скальных горных пород горно-обогатительных комбинатов Украины. Технические условия
 199. ДСТУ Б В.2.7-77-98. Мастики герметизирующие бутилкаучуковые. Технические условия
 200. ДСТУ Б В.2.7-78-98. Матеріал герметизуючий бутилрегенератний. Технічні умови
 201. ДСТУ Б В.2.7-79-98. Мастики гидроизоляционные бутилкаучуковые и битумно-бутилкаучуковые. Технические условия
 202. ДСТУ Б В.2.7-7-94. Зміна N 1
 203. ДСТУ Б В.2.7-7-94. Поправки
 204. ДСТУ Б В.2.7-80-98. Цегла та камені силікатні. Технічні умови
 205. ДСТУ Б В.2.7-81-98. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения показателя сцепления с поверхностью стекла и каменных материалов.
 206. ДСТУ Б В.2.7-82-99. В’яжучі гіпсові. Технічні умови (українською та російською мовами)
 207. ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94). Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні
 208. ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94). Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань
 209. ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94). Цементи сульфатостійкі. Технічні умови.
 210. ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94). Зміна N 1. (Цементи сульфатостійкі. Технічні умови)
 211. ДСТУ Б В.2.7-86-99 (ГОСТ 26798.1-96). Цементи тампонажні. Методи випробувань
 212. ДСТУ Б В.2.7-87-99 (ГОСТ 26798.2-96). Цементи тампонажні типів I-G та I-H. Методи випробувань
 213. ДСТУ Б В.2.7-88-99 (ГОСТ 1581-96). Портландцементи тампонажні. Технічні умови
 214. ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98). Матеріали на основі органічних в’яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань.
 215. ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98). Зміна N 1
 216. ДСТУ Б В.2.7-90-99. Вапно будівельне. Технічні умови
 217. ДСТУ Б В.2.7-91-99. В’яжучі мінеральні. Класифікація
 218. ДСТУ Б В.2.7-92-99. Суміші бетонні і цементобетони дорожні на вапнякових заповнювачах. Технічні умови
 219. ДСТУ Б В.2.7-93-2000. Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену.Технічні умови
 220. ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93). Вата мінеральна. Технічні умови
 221. ДСТУ Б В.2.7-95-2000. Листи гіпсокартонні. Технічні умови
 222. ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94). Суміші бетонні. Технічні умови
 223. ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96). Изделия из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия
 224. ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94). Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови
 225. ДСТУ Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 22950-95). Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия
 226. ДСТУ Б В.2.7-10-95. Арматура стержньова для залізобетонних конструкцій. Вихрострумний метод контролю характеристик міцності
 227. ДСТУ Б В.2.7-21-95. Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы. Технические условия
 228. ДСТУ Б В.2.8-10-98. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги
 229. ДСТУ Б В.2.8-10-98. Зміна N 1
 230. ДСТУ Б В.2.8-10-98. Поправки
 231. ДСТУ Б В.2.8-10-98. Поправка
 232. ДБН В.2.8-11-99. Технічні вимоги до ремонту типових пошкоджень металоконструкцій вантажопідіймальних кранів
 233. ДБН В.2.8-12-00. Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві
 234. ДБН В.2.8-12-00. Поправка
 235. ДБН В.2.8-12-00. Зміна N1
 236. ДБН В.2.8-13-00. Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин
 237. ДБН В.2.8-14-00. Правила зберігання будівельних машин
 238. ДБН В.2.8-1-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінки їх технічного рівня
 239. ДБН В.2.8-1-96. Поправка
 240. ДБН В.2.8-2-95. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Обладнання і механізований інструмент. Види випробувань. Порядок здійснення.
 241. ДБН В.2.8-3-95. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельних машин
 242. ДБН В.2.8-4-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги.
 243. ДБН В.2.8-5-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях
 244. ДБН В.2.8-6-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентер та інструмент. Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових
 245. ДБН В.2.8-7-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва
 246. ДСТУ Б В.2.8- 8-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Машини та обладнання для механізації штукатурних робіт в будівництві
 247. ДБН В.2.8-9-98. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги
 248. ДСТУ Б В.2.6- 2-95. Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови.
 249. ДСТУ Б В.2.6- 2-95. Зміна N1
 250. ВСН 006-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка
 251. ВСН 007-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Конструкции и балластировка
 252. ВСН 008-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция
 253. ВСН 011-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание
 254. ВСН 01-82. Инструкция по проектированию лесозаготовительных предприятий
 255. ВСН 01-89. Предприятия по обслуживанию автомобилей (Гипроавтотранс)
 256. ВСН 02-74. Инструкция по определению прочности бетонных сооружений
 257. ВСН 32-81. Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах
 258. ВСН 46-83. Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа
 259. ВСН 116-87. Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи (Минсвязи СССР)
 260. ВСН 126-90. Крепление выработок набрызг-бетоном и анкерами при строительстве транспортных тоннелей и метрополитенов нормы проектирования и производства работ
 261. ВСН 139-80. Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог
 262. ВСН 144-76. Инструкция по проектированию соединений на высокопрочных болтах в стальных конструкциях мостов
 263. ВСН 156-88. Инженерно-геологические изыскания железнодорожных, автодорожных и городских мостовых переходов
 264. ВСН 165-85. Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай)
 265. ВСН 167-70. Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного строительства
 266. ВСН 185-75. Технические указания по использованию зол уноса и золошлаковых смесей от сжигания различных видов твердого топлива для сооружения земляного полотна и устройства дорожных оснований и покрытий автомобильных дорог
 267. ВСН 190-78. Инструкция по инженерно-геологическим изысканиям для проектирования и строительства метрополитенов, горных железнодорожных и автодорожных тоннелей
 268. ВСН 197-91. Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд
 269. ВСН 208-89. Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог
 270. ВСН 212-91. Применение бетонов на природных пористых заполнителях для строительства транспортных тоннелей
 271. ВСН 30-77. Инструкция по проектированию двухступенчатых безкомпрессорных систем кондиционирования воздуха (Госгражданстрой)
 272. ВСН 35-77. Инструкция по проектированию сборных железобетонных крыш жилых и общественных зданий. (Госгражданстрой)
 273. ВСН 38-90. Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью
 274. ВСН 39-79. Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог
 275. ВСН 42-87. Инструкция по проведению экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог
 276. ВСН 43-85**. Застройка территорий коллективных садов, здания и сооружения. Нормы проектирования
 277. ВСН 45-86*. Культурно-зрелищные учреждения. Нормы проектирования
 278. ВСН 4-81. Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах
 279. ВСН 52-89. Указания по оценке прочности и расчету усиления нежестких дорожных одежд
 280. ВСН 54-87. Предприятия розничной торговли. Нормы проектирования
 281. ВСН 56-87. Геотермальное теплохладоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений. Нормы проектирования
 282. ВСН 59-88. Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования (Госкомархитектуры) (Отменен с 01.06.04 согл. прик. Держбуда N 228 от 30.12.03)
 283. ВСН 5-81. Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений
 284. ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования
 285. ВСН 7-89. Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий
 286. ВСН 8-89. Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог
 287. ВСН 94-77. Инструкция по устройству верхнего строения железнодорожного пути
 288. ГОСТ 1005-86. Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов. Технические условия
 289. ГОСТ 10140-80. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия
 290. ГОСТ 10174-90. Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия.
 291. ГОСТ 10178-85 (СТ СЭВ 5683-86). Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
 292. ГОСТ 10180-90 (СТ СЭВ 3978-83). Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
 293. ГОСТ 10181.0-81. Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний (отменен)
 294. ГОСТ 10181.1-81. Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости (отменен)
 295. ГОСТ 10181.2-81. Смеси бетонные. Метод определения плотности (отменен)
 296. ГОСТ 10181.3-81. Смеси бетонные. Методы определения пористости (отменен)
 297. ГОСТ 10181.4-81. Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости (отменен)
 298. ГОСТ 10296-79. Изол. Технические условия
 299. ГОСТ 10296-79 Зміна N 2 (міждержавна)
 300. ГОСТ 10597-87. Кисти и щетки малярные. Технические условия
 301. ГОСТ 10629-88. Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм
 302. ГОСТ 10629-88. Зміна N 1
 303. ГОСТ 10831-87. Валики малярные. Технические условия
 304. ГОСТ 10832-91. Песок и щебень перлитовый вспученный. Технические условия
 305. ГОСТ 10832-91. Зміна N 1 (Вводиться в дію з 1 січня 2004 р.)
 306. ГОСТ 10832-91. Зміна N 2 (Вводиться в дію з 1 січня 2004 р.)
 307. ГОСТ 10832-91. Зміна N 1 (Втрачає чинність з 1 січня 2004 р. згідно наказу Держбуду N 176 від 22.10.03)
 308. ГОСТ 10884-94. Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия
 309. ГОСТ 10922-90. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия
 310. ГОСТ 10923-93. Рубероид. Технические условия
 311. ГОСТ 11024-84. Панели наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
 312. ГОСТ 11042-90. Молотки стальные строительные. Технические условия
 313. ГОСТ 11047-90. Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия
 314. ГОСТ 11052-74. Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
 315. ГОСТ 11118-73. Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические требования
 316. ГОСТ 111-90 (СТ СЭВ 5447-85). Стекло листовое. Технические условия (Отменен согласно прик. Госстроя N 135 от 11.08.03.)
 317. ГОСТ 111-90. Зміна N 1 (Отменена согласно прик. Госстроя N 135 от 11.08.03.)
 318. ГОСТ 11214-86. Окна и балконные двери деревянные сдвойным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры. (Начало)
 319. ГОСТ 11214-86. Продолжение
 320. ГОСТ 11310-90 (СТ СЭВ 6318-88). Трубы и муфты асбестоцементные. Методы испытаний
 321. ГОСТ 1153-76. Кронштейны для умывальников и моек. Технические условия
 322. ГОСТ 11583-74. Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлоты
 323. ГОСТ 11614-94. Краны смывные полуавтоматические. Технические условия
 324. ГОСТ 12071-84. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов (отменен)
 325. ГОСТ 12504-80. Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
 326. ГОСТ 12506-81. Окна деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры
 327. ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава
 328. ГОСТ 12586.0-83. Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Технические условия
 329. ГОСТ 12586.1-83. Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Конструкция и размеры
 330. ГОСТ 12730.0-78. Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости, водонепроницаемости
 331. ГОСТ 12730.1-78. Бетоны. Методы определения плотности
 332. ГОСТ 12730.2-78. Бетоны. Метод определения влажности
 333. ГОСТ 12730.3-78. Бетоны. Метод определения водопоглощения
 334. ГОСТ 12730.4-78. Бетоны. Методы определения показателей пористости
 335. ГОСТ 12730.5-84. Бетоны. Методы определения водонепроницаемости
 336. ГОСТ 12767-94. Плиты железобетонные сплошные для перекрытий жилых и общественных зданий. Технические условия
 337. ГОСТ 12784-78. Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний
 338. ГОСТ 12801-84. Смеси асфальтобетонные дорожные и аэродромные, дегтебетонные дорожные, асфальтобетон и дегтебетон. Методы испытаний (отменен)
 339. ГОСТ 12852.0-77. Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний
 340. ГОСТ 12852.5-77. Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паронепроницаемости
 341. ГОСТ 12852.6-77. Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности
 342. ГОСТ 12865-67. Вермикулит вспученный
 343. ГОСТ 13087-81. Бетоны. Методы определения истираемости
 344. ГОСТ 13448-82. Решетки вентиляционные пластмассовые. Технические условия
 345. ГОСТ 13449-82 (СТ СЭВ 2683-80). Изделия санитарные керамические. Методы испытаний
 346. ГОСТ 13578-68. Панели на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования
 347. ГОСТ 13579-78. Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия
 348. ГОСТ 13580-85. Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия
 349. ГОСТ 13981-87. Формы для изготовления железобетонных виброгидропрессованных напорных труб. Технические условия
 350. ГОСТ 13996-93. Плитки керамические фасадные и ковры из них. Технические условия
 351. ГОСТ 14098-91. Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры
 352. ГОСТ 14624-84. Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры
 353. ГОСТ 14791-79. Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия
 354. ГОСТ 15062-83. Сиденья для унитазов. Технические условия
 355. ГОСТ 15062-83. Изменение N 1
 356. ГОСТ 15825-80. Портландцемент цветной. Технические условия
 357. ГОСТ 15836-79. Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия
 358. ГОСТ 15879-70. Стеклорубероид. Технические условия
 359. ГОСТ 15879-70 Зміна N 2 (міждержавна)
 360. ГОСТ 16136-80. Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия
 361. ГОСТ 16289-86. Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция иразмеры. (Начало)
 362. ГОСТ 16289-86. Продолжение
 363. ГОСТ 16297-80. Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний
 364. ГОСТ 16381-77* (СТ СЭВ 5069-85). Материалы строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования.
 365. ГОСТ 16381-77. Изменение N 1.
 366. ГОСТ 16549-71. Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на Py <=10 кгс/см2 с заглушкой для спуска воды
 367. ГОСТ 16557-78. Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия
 368. ГОСТ 16914-71. Линолеум резиновый многослойный - релин.
 369. ГОСТ 17005-82. Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений
 370. ГОСТ 17032-71. Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Типы и основные размеры
 371. ГОСТ 17057-89. Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия
 372. ГОСТ 17079-88. Блоки железобетонные вентиляционные. Технические условия
 373. ГОСТ 17241-71. Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация
 374. ГОСТ 17538-82. Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия
 375. ГОСТ 17580-82. Конструкции деревянные клееные. Метод определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурным влажностным воздействиям
 376. ГОСТ 17584-72. Муфты и соединительные детали чугунные для асбестоцементных напорных труб
 377. ГОСТ 17608-91. Плиты бетонные тротуарные. Технические условия.
 378. ГОСТ 17608-91. Изменение N 1.
 379. ГОСТ 17623-87. Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности
 380. ГОСТ 17624-87. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности
 381. ГОСТ 17625-83. Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры
 382. ГОСТ 18048-80. Кабины санитарно-технические железобетонные. Технические условия
 383. ГОСТ 18103-84. Установки для изготовления железобетонных объемных блоков сантехнических кабин и шахт лифтов. Технические условия
 384. ГОСТ 18105-86. Бетоны. Правила контроля прочности
 385. ГОСТ 18108-80. Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия
 386. ГОСТ 18124-95. Листы асбестоцементные плоские. Технические условия. (В Украине ДСТУ Б В.2.7-52-96)
 387. ГОСТ 18128-82. Панели асбестоцементные стеновые наружные на деревянном каркасе с утеплителем. Технические условия
 388. ГОСТ 18297-96. Приборы сантехнические чугунные эмалированные. Технические условия
 389. ГОСТ 18343-80. Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия
 390. ГОСТ 1839-80. Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. Технические условия
 391. ГОСТ 1839-80. Изменение N 3
 392. ГОСТ 18659-81. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия
 393. ГОСТ 18853-73. Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений. Технические условия
 394. ГОСТ 18866-93. Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Технические условия
 395. ГОСТ 18956-73. Материалы рулонные кровельные. Методы испытаний на старение под воздействием искусственных климатических факторов
 396. ГОСТ 18958-73. Краски силикатные
 397. ГОСТ 18979-90. Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия
 398. ГОСТ 18980-90. Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия
 399. ГОСТ 19010-82. Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия. (с изменением N1 ИУС N3-86).
 400. ГОСТ 19091-82. Зміна N 1
 401. ГОСТ 19100-73. Конструкции деревянные клееные. Методы испытаний клеевых соединений на атмосферостойкость
 402. ГОСТ 19111-77. Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия
 403. ГОСТ 19177-81. Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия
 404. ГОСТ 19222-84. Арболит и изделия из него. Общие технические условия
 405. ГОСТ 19231.1-83. Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Конструкция и размеры
 406. ГОСТ 19279-73. Краски полимерцементные
 407. ГОСТ 19330-91. Стойки железобетонные для опор контактной сети железных дорог. Технические условия
 408. ГОСТ 19570-74. Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования
 409. ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87,СТ СЭВ 6012-87,СТ СЭВ 6013-87,СТ СЭВ 1771-79,СТ СЭВ 1772-79,СТ СЭВ 1773-79). Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний
 410. ГОСТ 19681-94. Арматура санитарно-техническая и лабораторная водоразборная. Общие технические условия
 411. ГОСТ 19804.2-79*.Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой. Конструкция и размеры
 412. ГОСТ 19804.3-80*.Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с круглой полостью. Конструкция и размеры
 413. ГОСТ 19804.6-83. Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры (начало)
 414. ГОСТ 19804.6-83. Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры (окончание)
 415. ГОСТ 19912-81. Грунты. Метод полевого испытания динамическим зондированием (отменен)
 416. ГОСТ 20054-82. Трубы бетонные безнапорные. Технические условия
 417. ГОСТ 20069-81. Грунты. Метод полевого испытания статическим зондированием (отменен)
 418. ГОСТ 20182-74. Конструкции асбестоцементные клееные. Метод определения прочности при сдвиге
 419. ГОСТ 20213-89. Фермы железобетонные. Технические условия
 420. ГОСТ 20372-90. Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические условия
 421. ГОСТ 20425-75. Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений
 422. ГОСТ 20429-84. Фольгоизол. Технические условия
 423. ГОСТ 20429-84 Зміна N 2 (міждержавна)
 424. ГОСТ 20522-96 (в Украине - ДСТУ Б В.2.1-5-95). Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний
 425. ГОСТ20849-94. Конвекторы отопительные. Технические условия. (В Украине - ДСТУ В.2.5-3-95)
 426. ГОСТ 20850-84. Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия
 427. ГОСТ 20910-90. Бетоны жаростойкие. Технические условия
 428. ГОСТ 20916-87. Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе револьных феноло-формальдегидных смол. Технические условия
 429. ГОСТ 21174-75. Шпалы железобетонные предварительно напряженные для трамвайных путей широкой колеи
 430. ГОСТ 21485-94. Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия
 431. ГОСТ 21506-87. Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300мм для зданий и сооружений. Технические условия
 432. ГОСТ 21509-76. Лотки железобетонные оросительных систем. Технические условия
 433. ГОСТ 21519-84. Окна и двери балконные, витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Общие технические условия
 434. ГОСТ 21520-89. Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия
 435. ГОСТ 21562-76. Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия
 436. ГОСТ 21718-84. Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности
 437. ГОСТ 21719-80. Грунты. Методы полевых испытаний на срез в скважинах и в массиве
 438. ГОСТ 21807-76. Бункера (бадьи) переносные вместимостью до 2 куб.м для бетонной смеси. Общие технические условия
 439. ГОСТ 21924.0-84. Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия
 440. ГОСТ 21924.1-84. Плиты железобетонные предварительно напряженные для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры (с Изм. N1- ИУС N5-88)
 441. ГОСТ 21924.3-84. Плиты железобетонные для покрытий городских дорог, арматурные и монтажно-стыковые изделия. Конструкция и размеры
 442. ГОСТ 21992-83 (СТ СЭВ 2682-80). Стекло строительное профильное. Технические условия
 443. ГОСТ 22000-86. Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры
 444. ГОСТ 22130-86. Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия
 445. ГОСТ 22131-76. Опоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог
 446. ГОСТ 22160-76. Купола из органического стекла двухслойные. Технические условия
 447. ГОСТ 22236-85 (СТ СЭВ 5684-86). Изменение N2
 448. ГОСТ 22237-85. Цементы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
 449. ГОСТ 22266-94. Цементы сульфатостойкие. Технические условия
 450. ГОСТ 22362-77. Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры
 451. ГОСТ 22406-77. Детали и изделия из древесины для строительства. Метод определения условной влагонепроницаемости влагозащитных покрытий и пропиток
 452. ГОСТ 22685-89. Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия
 453. ГОСТ 22688-77. Известь строительная. Методы испытаний (отменен согласно приказу Госстроя Украины от 22.06.99. N 150)
 454. ГОСТ 22689.0-89. Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия
 455. ГОСТ 22689.1-89. Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Сортамент
 456. ГОСТ 22689.2-89. Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Конструкция
 457. ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическим методом неразрушающего контроля
 458. ГОСТ 22695-77. Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплением из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность
 459. ГОСТ 22733-77. Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности
 460. ГОСТ 22783-77. Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие
 461. ГОСТ 22853-86. Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия
 462. ГОСТ 22856-89. Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия
 463. ГОСТ 22904-93. Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры
 464. ГОСТ 22930-87. Плиты железобетонные предварительно напряженные для облицовки оросительных каналов мелиоративных систем
 465. ГОСТ 23009-78. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)
 466. ГОСТ 23061-90. Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности
 467. ГОСТ 23117-91. Зажимы полуавтоматические для натяжения арматуры железобетонных конструкций. Технические условия
 468. ГОСТ 23118-78. Конструкции металлические строительные. Общие технические условия
 469. ГОСТ 23119-78. Фермы стропильные стальные сварные с элементами из парных уголков для производственных зданий. Технические условия
 470. ГОСТ 23120-78. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия
 471. ГОСТ 23121-78. Балки подкрановые стальные для мостовых электрических кранов общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия
 472. ГОСТ 23161-78. Гpунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности
 473. ГОСТ 23166-78. Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия (отменен)
 474. ГОСТ 23166-78. Зміна N 2 (скасовано)
 475. ГОСТ 23208-83 (СТ СЭВ 3476-81). Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия
 476. ГОСТ 23233-78. Заполнитель сотовый бумажный. Технические условия
 477. ГОСТ 23250-78. Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости
 478. ГОСТ 23274-84. Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия
 479. ГОСТ 23278-78. Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости
 480. ГОСТ 23279-85. Сетки арматурные стальные для железобетонных изделий. Общие технические условия
 481. ГОСТ 23289-94. Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия
 482. ГОСТ 23306-87. Замки врезные и накладные сувальдные для деревянных дверей. Методы испытаний
 483. ГОСТ 23306-87. Зміна N 1
 484. ГОСТ 23344-78. Окна стальные. Общие технические условия
 485. ГОСТ 23345-84. Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия
 486. ГОСТ 23404-86. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта
 487. ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия
 488. ГОСТ 23421-79. Устройство для пакетной перевозки силикатного кирпича автомобильным транспортом. Основные параметры и размеры. Технические требования
 489. ГОСТ 23422-87. Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности
 490. ГОСТ 23464-79 (СТ СЭВ 4471-84). Цементы. Классификация
 491. ГОСТ 23477-79. Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические условия
 492. ГОСТ 23478-79. Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования
 493. ГОСТ 23486-79. Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия
 494. ГОСТ 23499-79. Материалы и изделия строительные звукопоглощающие и звукоизолирующие. Классификация и общие технические требования
 495. ГОСТ 23558-94. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
 496. ГОСТ 23668-79. Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия
 497. ГОСТ 23668-79 Зміна N 1
 498. ГОСТ 23682-79. Колонны мостовые ступенчатые для зданий с мостовыми электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 50т. Технические условия
 499. ГОСТ 23732-79. Вода для бетонов и растворов. Технические условия
 500. ГОСТ 23735-79. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия
 501. ГОСТ 23740-79. Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ
 502. ГОСТ 23741-79. Грунты. Методы полевых испытаний на срез в горных выработках
 503. ГОСТ 23747-88. Двери из алюминиевых сплавов. Общие техничекие условия
 504. ГОСТ 23789-79 (СТ СЭВ 826-77 в части методов испытаний). Вяжущие гипсовые. Методы испытаний
 505. ГОСТ 23790-79. Покрытие из древесины фосфатное огнезащитное. Технические условия
 506. ГОСТ 23791-79. Покрытие из стали фосфатное огнезащитное. Технические условия
 507. ГОСТ 23835-79. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования
 508. ГОСТ 23838-89. Здания предприятий. Параметры
 509. ГОСТ 23858-79. Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки
 510. ГОСТ 23899-79. Колонны железобетонные под параболические лотки. Технические условия
 511. ГОСТ 23961-80. Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава
 512. ГОСТ 23972-80. Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия
 513. ГОСТ 24022-80. Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Техничекие условия
 514. ГОСТ 24045-94. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия
 515. ГОСТ 24064-80. Мастики клеящие каучуковые. Техничекие условия
 516. ГОСТ 24099-80. Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия
 517. ГОСТ 24143-80. Грунты. Метод лабораторного определения характеристик набухания и усадки
 518. ГОСТ 24146-89. Зрительные залы. Метод измерения времени реверберации
 519. ГОСТ 24155-80. Конструкции железобетонные высоких пассажирских платформ. Технические условия
 520. ГОСТ 24210-80. Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения звукоизоляционных свойств
 521. ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия
 522. ГОСТ 24259-80. Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования
 523. ГОСТ 24316-80. Бетоны. Методы определения тепловыделения при твердении.
 524. ГОСТ 24332-88. Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии
 525. ГОСТ 24379.1-80. Болты фундаментные. Конструкция и размеры
 526. ГОСТ 24379.0-80. Болты фундаментные. Общие технические условия
 527. ГОСТ 24404-80. Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения
 528. ГОСТ 24434-80. Панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий. Пенопласты. Метод определения усадки
 529. ГОСТ 24451-80. Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования
 530. ГОСТ 24452-80. Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона
 531. ГОСТ 24476-80. Фундаменты сборные железобетонные под колонны каркаса междувидового применения для многоэтажных зданий. Техничекие условия
 532. ГОСТ 24524-80. Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из полиуретана. Технические условия
 533. ГОСТ 24544-81*. Бетоны. Методы определения деформаций усадки ползучести
 534. ГОСТ 24545-81. Бетоны. Методы испытания на выносливость
 535. ГОСТ 24547-81. Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия
 536. ГОСТ 24581-81. Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия
 537. ГОСТ 24587-81. Лотки-водовыпуски железобетонные оросительных систем. Технические условия
 538. ГОСТ 24594-81. Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия
 539. ГОСТ 24640-91 (СТ СЭВ 6824-89). Добавки для цементов. Классификация
 540. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры
 541. ГОСТ 24699-81. Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры
 542. ГОСТ 24699-81. Приложение
 543. ГОСТ 24700-81. Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры (отменен)
 544. ГОСТ 24741-81. Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия
 545. ГОСТ 24748-81. Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные. Технические условия
 546. ГОСТ 24767-81. Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия
 547. ГОСТ 24816-81. Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности
 548. ГОСТ 24839-81. Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры
 549. ГОСТ 24846-81. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений
 550. ГОСТ 24847-81. Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания
 551. ГОСТ 24866-89 (СТ СЭВ 5976-87). Стеклопакеты клееные. Технические условия (отменен)
 552. ГОСТ 24893.0-81. Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Технические условия
 553. ГОСТ 24940-97. (В Украине - ДСТУ Б В.2.2-6-97). Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
 554. ГОСТ 24944-81. Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная. Технические условия
 555. ГОСТ 24944-81. Зміна N 1
 556. ГОСТ 24950-81. Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия
 557. ГОСТ 24983-81. Трубы железобетонные напорные. Ультразвуковой метод контроля и оценки трещиностойкости
 558. ГОСТ 24992-81. Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке
 559. ГОСТ 25032-81. Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования
 560. ГОСТ 25094-94. Добавки активные минеральные для цементов. Методы испытаний (в Украине смотри ДСТУ Б В.2.7-100-94)
 561. ГОСТ 25097-82. Окна и балконные двери деревоалюминиевые. Общие технические условия
 562. ГОСТ 25098-87. Панели перегородок железобетонные для зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия
 563. ГОСТ 25116-82. Витрины и витражи из алюминиевых сплавов. Типы, конструкция и размеры
 564. ГОСТ 25116-82. Поправка
 565. ГОСТ 25116-82. Изменение N 1
 566. ГОСТ 25130-82. Покрытие из древесины вспучивающееся огнезащитное ВПД. Технические требования
 567. ГОСТ 25131-82. Покрытие из стали вспучивающееся огнезатитное ВПМ-2. Технические требования
 568. ГОСТ 25192-82 (СТ СЭВ 6550-88). Бетоны. Классификация и общие технические требования
 569. ГОСТ 25214-82. Бетон силикатный плотный. Технические условия
 570. ГОСТ 25246-82. Бетоны химически стойкие. Технические условия
 571. ГОСТ 25297-82. Установки компактные для очистки поверхностных вод на питьевые нужды. Типы, основные параметры и размеры
 572. ГОСТ 25298-82. Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Типы, основные параметры и размеры
 573. ГОСТ 25328-82. Цемент для строительных растворов. Технические условия
 574. ГОСТ 25358-82. Грунты. Метод полевого определения температуры
 575. ГОСТ 25458-82. Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия
 576. ГОСТ 25459-82. Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия
 577. ГОСТ 2551-75. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование
 578. ГОСТ 25584-90. Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации
 579. ГОСТ 25584-90. Зміна N 1
 580. ГОСТ 25591-83. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования (отменен)
 581. ГОСТ 25592-91. Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия
 582. ГОСТ 25609-83. Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателей теплоусвоения
 583. ГОСТ 25621-83. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования
 584. ГОСТ 25627-83. Изделия железобетонные для силосных сооружений элеваторов и зерноперерабатывающих предприятий. Общие техничекие условия
 585. ГОСТ 25628-90. Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия
 586. ГОСТ 25665-83. Покрытие из стали фосфатное огнезащитное на основе минеральных волокон. Технические условия
 587. ГОСТ 25697-83. Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия
 588. ГОСТ 25772-83. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия
 589. ГОСТ 25781-83. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия
 590. ГОСТ 25782-90. Правила, терки и полутерки. Технические условия
 591. ГОСТ 25878-85. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Поддоны. Конструкция и размеры
 592. ГОСТ 25880-83. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, танспортировка и хранение
 593. ГОСТ 25881-83. Бетоны химически стойкие. Методы испытаний
 594. ГОСТ 25884-83. Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при послойном скалывании
 595. ГОСТ 25891-83. Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций
 596. ГОСТ 25898-83. Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию
 597. ГОСТ 25902-83. Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи
 598. ГОСТ 25912.0-91. Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ для аэродромных покрытий. Технические условия
 599. ГОСТ 25912.1-91. Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-14 для аэродромных покрытий. Конструкция
 600. ГОСТ 25912.2-91. Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-18 для аэродромных покрытий. Конструкция
 601. ГОСТ 25912.3-91. Плиты железобетонные предварительно напряженные ПАГ-20 для аэродромных покрытий. Конструкция
 602. ГОСТ 25912.4-91. Арматурные и монтажно-стыковые изделия железобетонных плит для аэродромных покрытий. Конструкция
 603. ГОСТ 25945-87. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний (отменен)
 604. ГОСТ 25957-83. Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения
 605. ГОСТ 26008-83. Дождеприемники чугунные для колодцев. Технические условия
 606. ГОСТ 26067.0-83. Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Технические условия
 607. ГОСТ 26067.1-83. Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Конструкция и размеры. /Начало/
 608. ГОСТ 26067.1-83. Продолжение
 609. ГОСТ 26134-84. Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости
 610. ГОСТ 26138-84. Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей для жилых зданий. Технические условия
 611. ГОСТ 26149-84. Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия
 612. ГОСТ 26150-84. Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Технические условия
 613. ГОСТ 26150-84 Поправка до зміни N 1
 614. ГОСТ 26150-84 Зміна N 1 (міждержавна)
 615. ГОСТ 26253-84. Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций
 616. ГОСТ 26254-84. Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
 617. ГОСТ 26262-84. Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания
 618. ГОСТ 26263-84. Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов
 619. ГОСТ 26281-84. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки
 620. ГОСТ 26301-84. Приборы фрамужные для окон, витрин и витражей из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры
 621. ГОСТ 26334-84* (СТ СЭВ 4324-83) Лифты электрические. Ряды грузоподъемности и скорости
 622. ГОСТ 26417-85. Материалы звукопоглощающие строительные. Метод испытаний в малой реверберационной камере
 623. ГОСТ 26429-85. Конструкции стальные путей подвесного транспорта. Технические условия
 624. ГОСТ 26434-85. Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры
 625. ГОСТ 26438-85. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Методы испытаний на деформативность
 626. ГОСТ 26589-94. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний
 627. ГОСТ 26598-85. Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия
 628. ГОСТ 26601-85. Окна и балконные двери деревянные для малоэтажных жилых домов. Типы, конструкция и размеры
 629. ГОСТ 26602-85. Окна. Метод определения сопротивления теплопередаче
 630. ГОСТ 26604-85. Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия
 631. ГОСТ 26604-85. Зміна N 1
 632. ГОСТ 26627-85. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Правила приемки
 633. ГОСТ 26629-85. Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций
 634. ГОСТ 26644-85. Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия
 635. ГОСТ 2678-94. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний
 636. ГОСТ 26804-86. Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия
 637. ГОСТ 26804-86. Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия. Зміна N1
 638. ГОСТ 26805-86. Заклепка трубчатая для односторонней клепки тонколистовых строительных металлоконструкций. Технические условия
 639. ГОСТ 26815-86. Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические условия
 640. ГОСТ 26816-86. Плиты цементно-стружечные. Технические условия
 641. ГОСТ 26819-86. Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия
 642. ГОСТ 26824-86. Здания и сооружения. Методы измерения яркости
 643. ГОСТ 26871-86. Материалы вяжущие гипсовые. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение
 644. ГОСТ 26887-86. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия
 645. ГОСТ 26892-86. Двери деревянные. Метод испытания на сопротивляемость ударной нагрузке, действующей в направлении открывания
 646. ГОСТ 26919-86. Плиты подоконные железобетонные для жилых, общественных и вспомогательных зданий. Технические условия
 647. ГОСТ 2694-78. Изделия пенодиамитовые и диамитовые теплоизоляционные. Технические условия
 648. ГОСТ 2697-83. Пергамин кровельный. Технические условия
 649. ГОСТ 2697-83 Зміна N 1 (міждержавна)
 650. ГОСТ 26988-86. Плиты древесно-волокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты
 651. ГОСТ 26992-86. Прогоны железобетонные для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия
 652. ГОСТ 27005-86. Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности
 653. ГОСТ 27006-86. Бетоны. Правила подбора состава
 654. ГОСТ 27023-86. Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия
 655. ГОСТ 27108-86. Конструкции каркаса железобетонные для многоэтажных зданий с безбалочным перекрытием. Технические условия
 656. ГОСТ 27180-86 (СТ СЭВ 4870-84). Плитки керамические. Методы испытаний (отменен)
 657. ГОСТ 27204-87. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Борта. Конструкция и размеры
 658. ГОСТ 27215-87. Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия
 659. ГОСТ 27217-87. Грунты. Метод полевого определения касательных сил морозного пучения
 660. ГОСТ 27296-87 (СТ СЭВ 4866-84). Защита от шума в строительстве. Звукоизолирующие ограждающие конструкции. Методы измерения
 661. ГОСТ 27321-87. Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия
 662. ГОСТ 27372-87. Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия
 663. ГОСТ 27677-88 (СТ СЭВ 5852-86). Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний
 664. ГОСТ 27936-88. Окна и двери балконные дерево-алюминиевые для общественных зданий. Типы и конструкция
 665. ГОСТ 28012-89. Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия
 666. ГОСТ 28015-89. Щиты покрытий пола деревянные однослойные. Технические условия
 667. ГОСТ 28042-89. Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий. Технические условия
 668. ГОСТ 28089-89. Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием
 669. ГОСТ 28347-89. Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия
 670. ГОСТ 28514-90 (СТ СЭВ 6016-87). Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема
 671. ГОСТ 28570-90 (СТ СЭВ 3878-83). Бетоны. Метод определения прочности по образцам, отобранным из конструкций
 672. ГОСТ 28574-90 (СТ СЭВ 6319-88). Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий
 673. ГОСТ 28575-90 (СТ СЭВ 6320-88). Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Испытание паропроницаемости защитных покрытий
 674. ГОСТ 28622-90. Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости
 675. ГОСТ 286-82. Трубы керамические канализационные. Технические условия
 676. ГОСТ 28715-90. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Проемообразователи и вкладыши. Конструкция
 677. ГОСТ 28737-90. Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия
 678. ГОСТ 28778-90. Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия
 679. ГОСТ 28786-90 (СТ СЭВ 6529-88). Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов
 680. ГОСТ 28799-90 (СТ СЭВ 6528-88). Двери деревянные. Метод определения водонепроницаемости
 681. ГОСТ 2889-80. Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия
 682. ГОСТ 29167-91. Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении
 683. ГОСТ 30246-94. Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия
 684. ГОСТ 30256-94. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом
 685. ГОСТ 30290-94. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем
 686. ГОСТ 30301-95. Изделия асбестоцементные. Правила приемки. /В Украине - ДСТУ Б В.2.7-54-96/
 687. ГОСТ 30340-95. Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия. /В Украине - ДСТУ Б В.2.7-53-96/
 688. ГОСТ 30413-96 (в Украине ДСТУ Б В.2.3-2-97). Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием
 689. ГОСТ 310.1-78. Цементы. Методы испытаний. Общие положения
 690. ГОСТ 310.2-76. Цементы. Метод определения тонкости помола
 691. ГОСТ 310.3-76. Цементы. Метод определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема
 692. ГОСТ 310.4-81. Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии
 693. ГОСТ 310.4-81. Зміна N 4
 694. ГОСТ 310.4-81. Зміна N 5 (міждержавна)
 695. ГОСТ 310.5-88. Цементы. Метод определения тепловыделения
 696. ГОСТ 310.6-85. Цементы. Метод определения водоотделения
 697. ГОСТ 3344-83. Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия
 698. ГОСТ 3476-74. Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов
 699. ГОСТ 3634-89. Люки чугунные для смотровых колодцев. Технические условия
 700. ГОСТ 379-95. Кирпич и камни силикатные. Технические условия
 701. ГОСТ 4001-84. Камни стеновые из горных пород. Технические условия
 702. ГОСТ 4013-82. Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия
 703. ГОСТ 4.225-83. Трубы керамические канализационные и дренажные. Номенклатура показателей
 704. ГОСТ 4.227-83. Трубы чугунные и пластмассовые канализационные и фасонные части к ним и муфты чугунные для асбестоцементных напорных труб
 705. ГОСТ 4598-86 (СТ СЭВ 4188-83). Плиты древесноволокнистые. Технические условия
 706. ГОСТ 474-90. Кирпич кислотоупорный. Технические условия
 707. ГОСТ 475-78. Двери деревянные. Общие технические условия
 708. ГОСТ 475-78. Зміна N 3
 709. ГОСТ 4981-87. Балки перекрытий деревянные. Технические условия
 710. ГОСТ 5087-80. Ручки для окон и дверей. Типы и основные размеры
 711. ГОСТ 5088-94. Петли стальные для деревянных окон и дверей. Технические условия (В Украине ДСТУ Б В.2.6-5-97)
 712. ГОСТ 5090-86. Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей. Типы и основные размеры
 713. ГОСТ 5091-78. Изделия скобяные вспомогательные для деревянных окон и дверей. Типы
 714. ГОСТ 5180-84 (в Украине - ДСТУ Б В.2.1-1-95). Грунты. Метод лабораторного определения физических характеристик
 715. ГОСТ 5382-91. Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа
 716. ГОСТ 539-80. Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия
 717. ГОСТ 539-80. Изменение N 4
 718. ГОСТ 5533-86 (СТ СЭВ 5070-85). Стекло листовое узорчатое. Технические условия
 719. ГОСТ 5578-94. Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия
 720. ГОСТ 5686-94 (в Украине - ДСТУ Б В.2.1-1-95). Грунты. Метод полевых испытаний сваями
 721. ГОСТ 5724-75. Линкруст
 722. ГОСТ 5742-76. Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные
 723. ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний
 724. ГОСТ 6127-52. Краны банные. Технические условия
 725. ГОСТ 6133-84. Камни бетонные стеновые. Технические условия
 726. ГОСТ 6139-91 (СТ СЭВ 6951-89). Песок стандартный для испытаний цементов. Технические условия
 727. ГОСТ 6141-91 (СТ СЭВ 2047-88). Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия
 728. ГОСТ 6266-89. Листы гипсокартонные. Технические условия
 729. ГОСТ 6428-83. Плиты гипсовые для перегородок. Технические условия
 730. ГОСТ 6482-88. Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия
 731. ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция
 732. ГОСТ 6665-91. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия
 733. ГОСТ 6666-81. Камни бортовые из горных пород. Технические условия
 734. ГОСТ 6785-80. Плиты подоконные железобетонные. Технические условия
 735. ГОСТ 6787-2001. Плитки керамические для полов. Технические условия
 736. ГОСТ 6787-90 (СТ СЭВ 6551-88). Плитки керамические для полов. Технические условия (отменен)
 737. ГОСТ 6927-74. Плиты бетонные фасадные, Технические требования
 738. ГОСТ 6942.0-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия
 739. ГОСТ 6942.1-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Сортамент
 740. ГОСТ 6942.2-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Раструбы и хвостовики фасонных частей. Типы, конструкция и размеры
 741. ГОСТ 6942.3-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Трубы. Конструкция и размеры
 742. ГОСТ 6942.4-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Патрубки.Конструкция и размеры
 743. ГОСТ 6942.5-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Патрубки компенсационные. Конструкция и размеры
 744. ГОСТ 6942.6-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Патрубки переходные. Конструкция и размеры
 745. ГОСТ 6942.7-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Колена. Конструкция и размеры
 746. ГОСТ 6942.8-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Колена низкие. Конструкция и размеры
 747. ГОСТ 6942.9-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Отводы. Конструкция и размеры
 748. ГОСТ 6942.10-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Отводы-тройники приборные. Конструкция и размеры
 749. ГОСТ 6942.11-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Отступы. Конструкция и размеры
 750. ГОСТ 6942.12-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые. Конструкция и размеры
 751. ГОСТ 6942.13-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые компенсационные. Конструкция и размеры
 752. ГОСТ 6942.14-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники низкие. Конструкция и размеры
 753. ГОСТ 6942.15-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники переходные. Конструкция и размеры
 754. ГОСТ 6942.16-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники переходные низкие. Конструкция и размеры
 755. ГОСТ 6942.17-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники косые. Конструкция и размеры
 756. ГОСТ 6942.18-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины прямые. Конструкция и размеры
 757. ГОСТ 6942.19-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины прямые со смещенной осью отвода. Конструкция и размеры
 758. ГОСТ 6942.20-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины косые. Конструкция и размеры
 759. ГОСТ 6942.21-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины двухплоскостные. Конструкция и размеры
 760. ГОСТ 6942.22-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Муфты. Конструкция и размеры
 761. ГОСТ 6942.23-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Муфты надвижные. Конструкция и размеры
 762. ГОСТ 6942.24-80. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Ревизии. Конструкция и размеры
 763. ГОСТ 7076-87 (СТ СЭВ 4923-84). Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности (отменен)
 764. ГОСТ 7251-77. Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове. Технические условия
 765. ГОСТ 7392-85. Щебень из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия
 766. ГОСТ 7394-85. Балласт гравийный и песчано-гравийный для железнодорожного пути. Технические условия
 767. ГОСТ 7415-86. Гидроизол. Технические условия
 768. ГОСТ 7415-86 Зміна N 1 (міждержавна)
 769. ГОСТ 7481-78. Стекло армированное листовое. Технические условия
 770. ГОСТ 7948-80. Отвесы стальные строительные. Технические условия
 771. ГОСТ 8020-90. Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных. Технические условия
 772. ГОСТ 8242-88. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия
 773. ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия
 774. ГОСТ 8411-74. Трубы керамические дренажные. Технические условия
 775. ГОСТ 8426-75. Кирпич глиняный для дымовых труб
 776. ГОСТ 8462-85. Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе
 777. ГОСТ 862.1-85. Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия
 778. ГОСТ 862.2-85. Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия
 779. ГОСТ 862.3-85. Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия
 780. ГОСТ 862.4-85. Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия
 781. ГОСТ 8690-94. Радиаторы отопительные чугунные. Технические условия
 782. ГОСТ 8735-88 (СТ СЭВ 5446-85). Песок для строительных работ. Методы испытаний.
 783. ГОСТ 8735-88. Изменение N 1.
 784. ГОСТ 8735-88. Изменение N 2.
 785. ГОСТ 8747-88 (СТ СЭВ 5851-86). Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний
 786. ГОСТ 8823-85 (СТ СЭВ 4326-83). Лифты электрические грузовые. Основные параметры и размеры
 787. ГОСТ 8824-84 (СТ СЭВ 4326-83). Лифты электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры
 788. ГОСТ 8870-79. Колонки водогрейные для ванн. Технические условия
 789. ГОСТ 8894-86. Трубы стеклянные и фасонные части к ним. Технические условия
 790. ГОСТ 8904-81. Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия
 791. ГОСТ 9128-84. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия (отменен)
 792. ГОСТ 9179-77. Известь строительная. Технические условия (отменен согласно приказу Госстроя Украины от 22.06.99. N 150)
 793. ГОСТ 9238-83. Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм
 794. ГОСТ 9416-83. Уровни строительные. Технические условия
 795. ГОСТ 9479-84 (СТ СЭВ 6315-88). Блоки из природного камня для производства облицовочных изделий. Технические условия. (В Украине ДСТУ Б В.2.7-59-77) (отменен)
 796. ГОСТ 948-84. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия
 797. ГОСТ 9533-81. Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия
 798. ГОСТ 9561-91. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия
 799. ГОСТ 9574-90. Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия
 800. ГОСТ 9590-76. Пластик бумажно-слоистый декоративный. Технические условия
 801. ГОСТ 965-89 (СТ СЭВ 6086-87). Портландцементы белые. Технические условия
 802. ГОСТ 969-91. Цементы глиноземистые и высокоглинистые. Технические условия
 803. ГОСТ 9720-76. Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм
 804. ГОСТ 9758-86. Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний
 805. ГОСТ 9818-85. Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия
 806. ДБН 79-92. Житлові будинки для індивідуальних забудовників України.
 807. ДСТУ 3760-98. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Общие технические условия
 808. ДБН 363-92. Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України.
 809. ДНАОП 0.00-1.32-01. Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок
 810. СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик
 811. СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсических промышленных отходов. Основные положения по проектированию
 812. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений
 813. СНиП 2.02.02-85. Основания гидротехнических сооружений
 814. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты
 815. СНиП 2.02.03-85 Зміна N 1
 816. СНиП 2.02.05-87. Фундаменты машин с динамическими нагрузками
 817. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции
 818. СНиП 2.03.01-84* Зміна N 1
 819. СНиП 2.03.01-84* Зміна N 2
 820. СНиП 2.03.02-86. Бетонные и железобетонные конструкции из полотна силикатного бетона
 821. СНиП 2.03.03-85. Армоцементные конструкции
 822. СНиП 2.03.04-84. Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. (Начало)
 823. СНиП 2.03.06-85. Алюминиевые конструкции
 824. СНиП 2.03.09-85. Асбестоцементные конструкции
 825. СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии
 826. СНиП 2.03.13-88. Полы
 827. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий
 828. СНиП 2.04.01-85. Изменение N 1
 829. СНиП 2.04.01-85. Зміни
 830. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
 831. СНиП 2.04.02-84*. Зміна N 1
 832. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения
 833. СНиП 2.04.03-85. Зміна N 1
 834. СНиП 2.04.05-91. Пособие по проектированию систем водяного отопления
 835. СНиП 2.04.05-91*У. Отопление, вентиляция и кондиционирование
 836. СНиП 2.04.05-91*. Зміна N 2 (Україна)
 837. СНиП 2.04.05-91*. Зміна N 2 (Міждержавна)
 838. СНиП 2.04.05-91*. Доповнення
 839. СНиП 2.04.05-91*. Про порядок застосування міждержавної Зміни N 2 на території України
 840. СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети
 841. СНиП 2.04.07-86. Зміна N 1
 842. СНиП 2.04.12-86. Расчет на прочность стальных трубопроводов
 843. СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
 844. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги (отменен)
 845. СНиП 2.05.02-85. Изменение N 4 (отменен)
 846. СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы
 847. СНиП 2.05.03-84*. Приложение 1-20
 848. СНиП 2.05.03-84*. Приложение 21-29
 849. СНиП 2.05.03-84*. Зміна N 2
 850. СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы
 851. СНиП 2.05.06-85. Изменение N 1 Госстроя СССР от 08.01.87
 852. СНиП 2.05.06-85. Изменение N 2 Госстроя СССР N 61 от 13.07.90
 853. СНиП 2.05.06-85. Зміна N 3 Держбуду України N 279 від 03.12.98
 854. СНиП 2.05.07-91. Промышленный транспорт
 855. СНиП 2.05.08-85. Аэродромы
 856. СНиП 2.05.09-90. Трамвайные и троллейбусные линии
 857. СНиП 2.05.11-83. Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях
 858. СНиП 2.05.13-90. Нефтепроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов
 859. СНиП 2.06.01-86. Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования
 860. СНиП 2.06.03-85. Мелиоративные системы и сооружения
 861. СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)
 862. СНиП 2.06.04-82* Зміна N 2
 863. СНиП 2.06.05-84. Плотины из грунтовых материалов
 864. СНиП 2.06.06-85. Плотины бетонные и железобетонные
 865. СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения
 866. СНиП 2.06.07-87. Чертеж N 1
 867. СНиП 2.06.07-87. Чертеж N 2
 868. СНиП 2.06.08-87. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений
 869. СНиП 2.06.09-84. Туннели гидротехнические
 870. СНиП 2.08.01-89. Жилые здания
 871. СНиП 2.08.01-89. Доповнення
 872. СНиП 2.08.01-89. Зміна N 3
 873. СНиП 2.08.01-89. Зміна N 4
 874. СНиП 2.08.01-89. Зміна N 5
 875. СНиП 2.08.01-89. Зміна N 6
 876. СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения (отменен)
 877. СНиП 2.08.02-89. Доповнення (скасовано)
 878. СНиП 2.08.02-89. Зміна N 1 (скасовано)
 879. СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания
 880. СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания. Зміна N 1 (національна) (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 року)
 881. СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий
 882. СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий. Зміна N 1 (національна) (Наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 року)
 883. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания
 884. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. Зміна N 1
 885. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. Зміна N 2 (національна) (Наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.)
 886. СНиП 2.10.02-84. Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (Отменен согл. прик. Держбуда N 178 от 30.10.03)
 887. СНиП 2.11.01-85*. Складские здания
 888. СНиП 2.11.01-85*. Складские здания. Зміна N 1 (національна) (Наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.)
 889. СНиП 2.11.02-87. Холодильники
 890. СНиП 2.11.04-85. Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов
 891. СНиП 2.11.06-91. Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования
 892. СНиП 3.02.03-84. Подземные горные выработки
 893. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства
 894. СНип 3.06.03-85. Автомобильные дороги (скасовано)
 895. СНиП 3.06.04-91. Мосты и трубы
 896. СНиП 3.06.06-88. Аэродромы
 897. СНиП 3.06.07-86. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. (Заменен на ДБН В.2.3-6-2002)
 898. СНиП 3.07.01-85. Гидротехнические сооружения речные
 899. СНиП 3.07.02-87. Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения
 900. СНиП 3.07.03-85. Мелиоративные системы и сооружения
 901. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фундаменты
 902. СНиП 3.02.01-87 Зміна N 1
 903. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции
 904. СНиП 3.03.01-87. Зміна N1
 905. СНиП 3.04-01-87. Изоляционные и отделочные покрытия
 906. СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии
 907. СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы.
 908. СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети
 909. СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
 910. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
 911. СНиП 3-05-06-85. Электротехнические устрйства
 912. СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации
 913. СНиП 3.05.02-88*. Газоснабжение (отменен)
 914. СНиП 3.05.02-88. Изменение N 1
 915. СНиП 3.05.02-88. Зміна N 2
 916. СНиП 3.05.02-88. Зміна N 3
 917. СНиП 3.08.01-85. Рельсовые пути башенных кранов
 918. СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции
 919. СНиП II-23-81*. Нормы проектирования. Стальные конструкции
 920. СНиП II-25-80. Деревянные конструкции
 921. СНиП II-35-76. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 35. Котельные установки
 922. СНиП II-35-76. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 35. Котельные установки. Зміна N 1
 923. СНиП II-35-76. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 35. Котельные установки. Зміна N 2
 924. СНиП ІІ-39-76. ч.ІІ, гл.39. Железные дороги колеи 1520 мм
 925. СНиП ІІ-39-76. ч.ІІ, гл.39. Изменение N 1
 926. СНиП ІІ-39-76. ч.ІІ, гл.39. Изменение N 2
 927. СНиП II-44-78. Строительные нормы и правила. Часть II. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Глава 44. Тоннели железнодорожные и автодорожные
 928. СНиП II-58-75. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 58. Электростанции тепловые
 929. СНиП II-94-80. Нормы проектирования. Подземные выработки
 930. СНиП III-18-75. Правила производства и приемки работ. Металлические конструкции
 931. СНиП III-24-75. Строительные нормы и правила. Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 24. Промышленные печи и кирпичные трубы
 932. СНиП III-38-75. ч.III, гл.38. Правила производства и приемки работ. Железные дороги
 933. СНиП III-38-75. ч.III, гл.38. Изменение N 1
 934. СНиП III-39-76. ч.III, гл.39. Правила производства и приемки работ. Трамвайные пути
 935. СНиП III-41-76. ч.III, гл.41. Контактные сети электрифицированного транспорта
 936. СНиП III-42-80. Магистральные трубопроводы
 937. СНиП ІІІ-44-77. ч.ІІІ, гл.44. Правила производства и приемки работ. Тоннели железнодорожные и гидротехнические. Метрополитены (! См. прик. Госстроя N 98 от. 01.07.03)
 938. СНиП ІІІ-44-77. ч. ІІ, гл.44. Изменение Госстроя СССР N 81 от 29.05.81
 939. СН 174-75. Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий
 940. СН 174-75. Изменения и дополнения
 941. СН 213-73*. Инструкция о порядке проведения экспертизы проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений
 942. СН 433-79. Инструкция по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности
 943. СН 449-72. Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог
 944. СН 452-73. Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов
 945. СН 455-73. Нормы отвода земель для рыбного хозяйства
 946. СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов
 947. СН 457-74. Нормы отвода земель для аэропортов
 948. СН 459-74. Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин
 949. СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи
 950. СН 462-74. Нормы отвода земель под сооружения геологоразведочных скважин
 951. СН 465-74. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ
 952. СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог
 953. СН 474-75. Нормы отвода земель для мелиоративных каналов
 954. СН 478-80. Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб
 955. СН 512-78. Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин (Отменен согласно приказа Держбуда N195 от 21.10.04)
 956. СН 515-79. Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения
 957. СН 515-79. Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения. Зміна N 1 (національна) (Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року N 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.)
 958. СН 522-79. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях
 959. СН 527-80. Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа
 960. СН 535-81. Инструкция по проектированию санитарно-эпидемиологических станций (отменен)
 961. СН 550-82. Инструкция по проектированию трубопроводов из пластмассовых труб
 962. СТ СЭВ 3285-81. Двери деревянные. Метод испытания надежности
 963. СТ СЭВ 3974-83. Пожарная безопасность в строительстве. Двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость.
 964. СТ СЭВ 3975-83. Здания животноводческие, птицеводческие и звероводческие. Основные положения проектирования
 965. СТ СЭВ 3976-83. Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования
 966. СТ СЭВ 3977-83. Здания производственные промышленных предприятий. Основные положения проектирования
 967. СТ СЭВ 4178-83. Двери деревянные. Метод испытания сопротивления статической нагрузке, действующей в плоскости створки
 968. СТ СЭВ 4179-83. Двери деревянные. Метод испытания сопротивления статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки
 969. СТ СЭВ 4180-83. Двери деревянные. Метод испытания сопротивления ударной нагрузке
 970. СТ СЭВ 4181-83. Двери деревянные. Метод определения плоскостности
 971. СТ СЭВ 4182-83. Двери деревянные. Метод измерения размеров и отклонений от прямоугольности
 972. СТ СЭВ 4183-83. Двери деревянные. Метод определения сопротивления теплопередаче
 973. СТ СЭВ 4184-83. Двери деревянные. Метод испытиния на воздухопроницаемость
 974. СТ СЭВ 4421-83. Защита от коррозии в строительстве. Защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре. Электрохимический метод испытания
 975. СТ СЭВ 4940-84. Дороги автомобильные международные. Учет интенсивности движения
 976. СТ СЭВ 5060-85. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции пластмассовые. Основные положения по расчету
 977. СТ СЭВ 5497-86. Дороги автомобильные международные. Определение несущей способности дорожных конструкций и их конструктивных слоев установкой динамического нагружения (УДН)
 978. СТ СЭВ 1406-78. Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования
 979. СТ СЭВ 4420-83. Защита от коррозии в строительстве. Общие положения
 980. СТ СЭВ 4534-84. Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Требования к первичной защите. Информационные данные
 981. СТ СЭВ 4927-84. Изделия асбестоцементные. Классификация
 982. СТ СЭВ 5058-85. Защита от коррозии в строительстве. Добавки для повышения стойкости бетона. Классификация

В.3 Эксплуатация, ремонт, реставрация и реконструкция

 1. ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд
 2. ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини
 3. ВСН 39-83 (р) Госгражданстрой. Инструкция по повторному использованию изделий, оборудования и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве
 4. ВСН 40-84 (р) Госгражданстрой. Технические правила расходования основных строительных материалов при капитальном ремонте жилых домов и об’ектов коммунального хозяйства
 5. ВСН 41-85 (р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий
 6. ВСН 42-85 (р) Госгражданстрой. Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
 7. ВСН 48-86 (р) Правила безопасности при проведении обследования жилых зданий для проектирования капитального ремонта
 8. ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий
 9. ВСН 55-87 (р) Госгражданстрой. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий
 10. ВСН 57-88 (р) Положение по техническому обслуживанию зданий
 11. ВСН 58-88 (р) Госкомархитектуры. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения
 12. ВСН 61-89 (р) Госкомархитектуры. Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования
 13. ДБН 362-92 Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації
 14. РД 31.35.13-90. Указания по ремонту гидротехнических сооружений на морском транспорте

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические нормативы, сметные нормы и правила

 1. ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства
 2. ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства. Замена приложений. (Утвержд. приказом Госстроя Украины от 13.06.2005 N 94)
 3. ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства. Изменение N2 (утвержд. приказом Госстроя Украины от 17.06.2003 N 85)
 4. ДБН Д.1.1-7-2000. Правила определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, осуществляемого на территории Украины
 5. ДБН Д.1.1-7-2000. Изменение N1
 6. ДБН Д.1.1-7-2000. Дополнение N1
 7. ДБН IV-16-96, часть III. Порядок визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (скасовано)
 8. ДБН IV-16-98, часть I. Правила составления сметной документации и определения базисной расчетной сметной стоитости строительства (с внесенными изменениями N1) (отменен)
 9. ДБН IV-16-98, часть I. Дополнение 1 (отменен)
 10. ДБН IV-16-98, часть II. Порядок определения стоимости строительства, ремонта жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства, а также реставрации памятников архитектуры и градостроительства (с внес. изм. N1) (отменен)
 11. ДБН IV-16-98, часть II. Дополнение N 1 (отменен)
 12. ДБН IV-16-98, часть II. Дополнение N 2 (отменен)
 13. Тимчасові методичні рекомендації щодо особливостей визначення вартості будівництва в І півріччі 2001 року
 14. ДБН Д.1.1-4-2000. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РЭСНр)
 15. ДБН Д.2.4-1-2000. Сборник 1. Земляные работы
 16. ДБН Д.2.4-2-2000. Сборник 2. Фундаменты
 17. ДБН Д.2.4-3-2000. Сборник 3. Стены
 18. ДБН Д.2.4-4-2000. Сборник 4. Перекрытия
 19. ДБН Д.2.4-5-2000. Сборник 5. Перегородки
 20. ДБН Д.2.4-6-2000. Сборник 6. Проемы
 21. ДБН Д.2.4-7-2000. Сборник 7. Полы
 22. ДБН Д.2.4-8-2000. Сборник 8. Крыши, кровли
 23. ДБН Д.2.4-9-2000. Сборник 9. Лестницы, крыльца
 24. ДБН Д.2.4-10-2000. Сборник 10. Печные работы
 25. ДБН Д.2.4-11-2000. Сборник 11. Штукатурные работы
 26. ДБН Д.2.4-12-2000. Сборник 12. Малярные работы
 27. ДБН Д.2.4-13-2000. Сборник 13. Стекольные, обойные и облицовочные работы
 28. ДБН Д.2.4-14-2000. Сборник 14. Лепные работы
 29. ДБН Д.2.4-15-2000. Сборник 15. Внутренние сантехнические работы
 30. ДБН Д.2.4-16-2000. Сборник 16. Наружные инженерные сети
 31. ДБН Д.2.4-17-2000. Сборник 17. Электромонтажные работы
 32. ДБН Д.2.4-18-2000. Сборник 18. Благоустройство
 33. ДБН Д.2.4-19-2000. Сборник 19. Изоляционные работы
 34. ДБН Д.2.4-20-2000. Сборник 20. Прочие ремонтно-строительные работы
 35. Дополнения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (приказ Госстроя Украины от 6 декабря 2002 года N 92)
 36. Изменения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Госстроя Украины N 124 от 17.05.01)
 37. Изменения к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Госстроя Украины N 230 от 30.12.03)
 38. Изменение N2 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Госстроя Украины N 13 от 21.01.05)
 39. Дополнение N 4 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы
 40. ВБН. Вказівки щодо застосування кошторисних норм та одиничних розцінок на ремонтно-будівельні роботи (скасовано)
 41. Временное положение об оценке технического уровня и качества проектов на строительство, расширение и реконструкцию предприятий
 42. ВБН Д.2.2-218-045-2001 Ремонт автомобільних доріг та мостів
 43. ВСН 21-83. Указания по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительство и реконструкцию автомобильных дорог
 44. ВСН 26-76. Временная инструкция по безобогревному выполнению швов и стыков в крупнопанельных жилых домах
 45. ВСН 44-86. Правила проектирования, строительства и определения стоимости кооперативных жилых домов и квартир
 46. ВСН 47-86 (р) Нормы продолжительности проведения работ по ремонту жилищ (квартир, домов) по заказам населения
 47. ДБН Г.1-1-93. Порядок визначення вартості розробки нормативних документів
 48. ДБН Г.1-7-97. Тимчасові норми розрахунку витрати теплової та електричної енергії при виробництві цегли та каменів керамічних
 49. ГОСТ 4.202-79. СПКП. Строительство. Изделия асбестоцементные. Номенклатура показателей
 50. ГОСТ 4.203-79. СПКП. Строительство. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Номенклатура показателей
 51. ГОСТ 4.204-79. СПКП. Строительство. Материалы вяжущие: известь, гипс и вещества вяжущие на их основе. Номенклатура показателей
 52. ГОСТ 4.205-79. СПКП. Строительство. Стекло строительное и изделия из стекла и шлакоситалла. Номенклатура показателей
 53. ГОСТ 4.207-79. СПКП. Строительство. Плиты древесноволокнистые. Номенклатура показателей
 54. ГОСТ 4.208-79. СПКП. Строительство. Конструкции деревянные клееные. Номенклатура показателей
 55. ГОСТ 4.209-79. СПКП. Строительство. Материалы и изделия звукопоглощающие и звукоизоляционные. Номенклатура показателей
 56. ГОСТ 4.210-79. СПКП. Строительство. Материалы керамические отделочные и облицовочные. Номенклатура показателей
 57. ГОСТ 4.211-80. СПКП. Строительство. Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые. Номенклатура показателей
 58. ГОСТ 4.215-81. СПКП. Строительство. Приборы для окон и дверей. Номенклатура показателей
 59. ГОСТ 4.217-81. СПКП. Строительство. Формы для изготовления железобетонных изделий. Номенклатура показателей
 60. ГОСТ 4.219-81. СПКП. Строительство. Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура показателей
 61. ГОСТ 4.220-82. СПКП. Строительство. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Номенклатура показателей
 62. ГОСТ 4.221-82. СПКП. Строительство. Строительные конструкции и изделия из алюминиевых сплавов. Номенклатура показателей
 63. ГОСТ 4.222-83. СПКП. Строительство. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Номенклатура показателей (отменен)
 64. ГОСТ 4.223-83. СПКП. Строительство. Изделия паркетные. Номенклатура показателей
 65. ГОСТ 4.224-83. СПКП. Строительство. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Номенклатура показателей
 66. ГОСТ 4.226-83. СПКП. Строительство. Окна, двери и ворота деревянные. Номенклатура показателей
 67. ГОСТ 4.228-83. СПКП. Строительство. Материалы клеящие полимерные. Номенклатура показателей
 68. ГОСТ 4.229-85. СПКП. Строительство. Пластики бумажно-слоистые декоративные. Номенклатура показателей
 69. ГОСТ 4.230-83. СПКП. Строительство. Материалы отделочные и изделия облицовочные полимерные. Номенклатура показателей
 70. ГОСТ 4.250-79. СПКП. Строительство. Бетонные и железобетонные изделия и конструкции. Номенклатура показателей
 71. ГОСТ 4.251-79. СПКП. Строительство. Кровли. Номенклатура показателей
 72. ГОСТ 4.252-84. СПКП. Строительство. Здания мобильные (инвентарные). Номенклатура показателей
 73. ГОСТ 4.253-84. СПКП. Строительство. Конструкции стальные. Номенклатура показателей
 74. ДБН Д.2.7-2000. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів
 75. ДБН Д.2.7-2000. Дополнение N 2
 76. ДБН Д.2.7-2000. Изменение N 1 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов (ДБН Д.2.7-2000)
 77. ДБН-93. Дополнение N 1. Указания по применению сметных норм и расценок на монтаж оборудования. (отменен)
 78. ДБН-97. Порядок визначення вартості пусконалагоджувальних робіт, що здійснюються на підприємствах, будівлях і спорудах, розташованих на території України (скасовано)
 79. ДБН IV-3-97. Збірник норм і розцінок для визначення кошторисної вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (скасовано)
 80. ДБН IV-4-97. Збірник кошторисних цін на перевезення вантажів для будівництва (ЗКЦПВ-97) (скасовано)
 81. ДБН IV-5-97. Вказівки щодо застосування кошторисних норм та одиничних розцінок на будівельні конструкції і роботи (скасовано)
 82. ДБН IV-6-97. Вказівки щодо застосування кошторисних норм та розцінок на монтаж устаткування (скасовано)
 83. ДБН Г.1-2-93. Типове положення про госпрозрахункові підрозділи при інспекціях державного архітектурно-будівельного контролю (українською та російською мовами)
 84. ДБН Г.1-3-95. Типові норми витрат молотого шлаку і лужного компонента для виготовлення шлаколужних бетонів, збірних та монолітних бетонних і залізобетонних конструкційних виробів
 85. ДБН Г.1-4-95. Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві
 86. ДБН Г.1-5-96. Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом і інвентарем
 87. ДБН Г.1-8-2000. Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних
 88. Документ змін і доповнень до пакету документів з питань оцінки технічного стану, паспортизації та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд
 89. Документи з оцінки технічного стану, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд
 90. ЕНиР. Сборник Е1. Внутрипостроечные транспортные работы
 91. Додаткова одинична розцінка N 1 "Відновлення покрівель по існуючому рулонному покриттю методом підплалення рулонних матеріалів типу "Гласбіт"
 92. СНиРр-93, ОРрР-97. Выпуск 3. Дополнения к сметным нормам и единичным расценкам на ремонтно-строительные работы
 93. ЕРУ-97. Збірник N 13. Доповнення (скасовано)
 94. ЕРУ-93. Указания по применению единичных расценок Украины. Дополнение N 1 (отменен)
 95. ЕРУ-97. Сборник 1. Земляные работы (отменен)
 96. ЕРУ-97. Сборник 2. Горновскрышные работы (отменен)
 97. ЕРУ-97. Сборник 3. Буровзрывные работы (отменен)
 98. ЕРУ-97. Сборник 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов (отменен)
 99. ЕРУ-97. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные (отменен)
 100. ЕРУ-97. Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные (отменен)
 101. ЕРУ-97. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков (отменен)
 102. ЕРУ-97. Сборник 9. Металлические конструкции (отменен)
 103. ЕРУ-97. Сборник 10. Деревянные конструкции (отменен)
 104. ЕРУ-97. Сборник 11. Полы (отменен)
 105. ЕРУ-97. Сборник 12. Кровли (отменен)
 106. ЕРУ-97. Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (отменен)
 107. ЕРУ-97. Сборник 14. Конструкции в сельском строительстве (отменен)
 108. ЕРУ-97. Сборник 15. Отделочные работы (отменен)
 109. ЕРУ-97. Сборник 16. Трубопроводы внутренние (отменен)
 110. ЕРУ-97. Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства (отменен)
 111. ЕРУ-97. Сборник 18. Отопление. Внутренние устройства (отменен)
 112. ЕРУ-97. Сборник 19. Газоснабжение - внутренние устройства (отменен)
 113. ЕРУ-97. Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха (отменен)
 114. ЕРУ-97. Сборник 21. Электроосвещение зданий (отменен)
 115. ЕРУ-97. Сборник 22. Водопровод. Наружные сети (отменен)
 116. ЕРУ-97. Сборник 23. Канализация - наружные сети (отменен)
 117. ЕРУ-97. Сборник 24. Теплоснабжение и газопровод - наружные сети (отменен)
 118. ЕРУ-97. Сборник 26. Теплоизоляционные работы (отменен)
 119. ЕРУ-97. Сборник 27. Автомобильные дороги (отменен)
 120. ЕРУ-97. Сборник 28. Железные дороги (отменен)
 121. ЕРУ-97. Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений (отменен)
 122. ЕРУ-97. Сборник 47. Озеленение. Защитные насаждения. Многолетние плодовые насаждения (отменен)
 123. ЕРУ-97, СНУ-93. Сборник 10. Дополнения (отменен)
 124. ЕРУ-97, СНУ-93. Сборник 27. Дополнения (отменен)
 125. ЕРУ-93, СНУ-93 выпуск N 1. Изменения и дополнения к сметным нормам и единичным расценкам (отменен)
 126. ЕРУ-97, СНУ-93, выпуск 1. Изменения и дополнения к сметным нормам и единичным расценкам (отменен)
 127. ЕРУ-97, СНУ-93, выпуск 2. Зміни та доповнення до кошторисних норм та одиничних розцінок (скасовано)
 128. IНСТРУКЦIЯ З ПЛАНУВАННЯ, ОБЛIКУ I КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБIВАРТОСТI РОБIТ (ПОСЛУГ) НА ПIДПРИЄМСТВАХ I В ОРГАНIЗАЦIЯХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 129. Методика определения стоимости и трудоемкости работ по перевозке строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций
 130. Методика определения стоимости эксплуатации собственных строительных машин и механизмов строительных организаций при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ
 131. Методика определения договорных цен при расчетах за выполненные работы по эксплуатации строительных машин и механизмов
 132. Методика определения стоимости перебазировки башенных кранов при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ
 133. Методика определения договорных цен на перебазировку башенных кранов
 134. ДБН Д.1.1-3-99. Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования
 135. ДБН Д.2.3-1-99. Сборник 1. Металлообрабатывающее оборудование
 136. ДБН Д.2.3-2-99. Сборник 2. Деревообрабатывающее оборудование
 137. ДБН Д.2.3-3-99. Сборник 3. Подъемно-транспортное оборудование
 138. ДБН Д.2.3-4-99. Сборник 4. Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование
 139. ДБН Д.2.3-5-99. Сборник 5. Весовое оборудование
 140. ДБН Д.2.3-6-99. Сборник 6. Теплосиловое оборудование
 141. ДБН Д.2.3-7-99. Сборник 7. Компрессорные установки, насосы и вентиляторы
 142. ДБН Д.2.3-8-99. Сборник 8. Электротехнические установки
 143. ДБН Д.2.3-9-99. Сборник 9. Электрические печи
 144. ДБН Д.2.3-10-99. Сборник 10. Оборудование связи
 145. ДБН Д.2.3-11-99. Сборник 11. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
 146. ДБН Д.2.3-12-99. Сборник 12. Технологические трубопроводы
 147. ДБН Д.2.3-13-99. Сборник 13. Оборудование атомных электрических станций
 148. ДБН Д.2.3-14-99. Сборник 14. Оборудование прокатных производств
 149. ДБН Д.2.3-15-99. Сборник 15. Оборудование для очистки газов
 150. ДБН Д.2.3-16-99. Сборник 16. Оборудование предприятий черной металлургии
 151. ДБН Д.2.3-17-99. Сборник 17. Оборудование предприятий цветной металлургии
 152. ДБН Д.2.3-18-99. Сборник 18. Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности
 153. ДБН Д.2.3-19-99. Сборник 19. Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности
 154. ДБН Д.2.3-20-99. Сборник 20. Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте
 155. ДБН Д.2.3-21-99. Сборник 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей
 156. ДБН Д.2.3-22-99. Сборник 22. Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений
 157. ДБН Д.2.3-23-99. Сборник 23. Оборудование предприятий электротехнической промышленности
 158. ДБН Д.2.3-24-99. Сборник 24. Оборудование предприятий промышленности строительных материалов
 159. ДБН Д.2.3-25-99. Сборник 25. Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
 160. ДБН Д.2.3-26-99. Сборник 26. Оборудование предприятий текстильной промышленности
 161. ДБН Д.2.3-27-99. Сборник 27. Оборудование предприятий полиграфической промышленности
 162. ДБН Д.2.3-28-99. Сборник 28. Оборудование предприятий пищевой промышленности.
 163. ДБН Д.2.3-29-99. Сборник 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий
 164. ДБН Д.2.3-30-99. Сборник 30. Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
 165. ДБН Д.2.3-31-99. Сборник 31. Оборудование предприятий кинематографии
 166. ДБН Д.2.3-32-99. Сборник 32. Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи
 167. ДБН Д.2.3-33-99. Сборник 33. Оборудование предприятий легкой промышленности
 168. ДБН Д.2.3-34-99. Сборник 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности
 169. ДБН Д.2.3-35-99. Сборник 35. Оборудование сельскохозяйственных производств
 170. ДБН Д.2.3-36-99. Сборник 36. Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства
 171. ДБН Д.2.3-37-99. Сборник 37. Контроль качества сварных соединений
 172. ДБН Д.2.3-38-99. Сборник 38. Оборудование общего назначения
 173. ДБН Д.2.3-39-99. Сборник 39. Монтаж электрооборудования и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств.
 174. ДБН Д.1.1-3-99 Дополнение 1, ДБН Д.2.3-99 Дополнение 3
 175. ДБН Д.1.1-3-99 Дополнение 2, ДБН Д.2.3-99 Дополнение 4
 176. ДБН Д.2.3-99. Изменение N 1
 177. ДБН Д.1.1-6-2000. Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на пусконаладочные работы
 178. ДБН Д.2.6-1-2000. Сборник 1. Электротехнические устройства
 179. ДБН Д.2.6-2-2000. Сборник 2. Автоматизированные системы управления
 180. ДБН Д.2.6-3-2000. Сборник 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха
 181. ДБН Д.2.6-4-2000. Сборник 4. Подъемно-транспортное оборудование
 182. ДБН Д.2.6-5-2000. Сборник 5. Металлообрабатывающее оборудование
 183. ДБН Д.2.6-6-2000. Сборник 6. Холодильные и компрессорные установки
 184. ДБН Д.2.6-7-2000. Сборник 7. Теплоэнергетическое оборудование
 185. ДБН Д.2.6-8-2000. Сборник 8. Деревообрабатывающее оборудование
 186. ДБН Д.2.6-9-2000. Сборник 9. Сооружения водоснабжения и канализации
 187. ДБН Д.1.1-5-2001. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи
 188. ДБН Д.2.5-1-2001. Збірник 1. Архітектурно-археологічні і земляні роботи в зонах пам’яток історії і культури
 189. ДБН Д.2.5-2-2001. Збірник 2. Реставрація і відтворення конструкцій з бутового каменю
 190. ДБН Д.2.5-3-2001. Збірник 3 Реставрація і відтворення цегельних кладок
 191. ДБН Д.2.5-4-2001. Збірник 4. Реставрація і відтворення конструкцій і декору з природного каменю.
 192. ДБН Д.2.5-5-2001. Збірник 5. Реставрація і заміна дерев’яних деталей і конструктивних елементів
 193. ДБН Д.2.5-6-2001. Збірник 6. Реставрація і відтворення покрівель
 194. ДБН Д.2.5-1-2001. Збірник 7. Реставрація і відтворення металевих конструкцій і декоративних елементів
 195. ДБН Д.2.5-8-2001. Збірник 8. Штукатурні роботи
 196. ДБН Д.2.5-9-2001. Збірник 9. Реставрація і відтворення облицювань штучним мармуром
 197. ДБН Д.2.5-10-2001. Збірник 10. Реставрація і відтворення фарбувань фасадів і інтер’єрів
 198. ДБН Д.2.5-11-2001. Збірник 11. Реставрація і відтворення облицювань керамічними кахлями
 199. ДБН Д.2.5-12-2001. Збірник 12. Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору
 200. ДБН Д.2.5-13-2001. Збірник 13. Реставрація і відтворення різьблення по дереву
 201. ДБН Д.2.5-14-2001. Збірник 14. Реставрація і відтворення виробів з цінних порід дерева і стильних меблів (музейних)
 202. ДБН Д.2.5-15-2001. Збірник 15. Реставрація і відтворення паркетних підлог
 203. ДБН Д.2.5-16-2001. Збірник 16. Відтворення виробів художнього лиття з кольорових металів
 204. ДБН Д.2.5-17-2001. Збірник 17. Карбувальні, вибивні, видавлювальні роботи
 205. ДБН Д.2.5-18-2001. Збірник 18. Реставрація інкрустованих поверхонь
 206. ДБН Д.2.5-19-2001. Збірник 19. Реставрація і відтворення оббивки меблів і шпалерних декоративних елементів
 207. ДБН Д.2.5-20-2001. Збірник 20. Реставрація і відтворення позолоти
 208. ДБН Д.2.5-21-2001. Збірник 21. Різні роботи
 209. ДБН Д.2.5-22-2001. Збірник 22. Реставрація і відтворення віконних і дверних наборів
 210. ДБН Д.2.5-23-2001. Збірник 23. Реставрація і відтворення тканин і шпалер
 211. ДБН Д.2.5-24-2001. Збірник 24. Художня обробка металевих виробів гальванічним способом
 212. ДБН Д.2.5-25-2001. Збірник 25. Реставрація і відтворення освітлювальної арматури і кришталевих підвісок
 213. Типовое положение о геодезической службе в строительстве
 214. Порядок визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для ремонту, що здійснюється на території України
 215. Пособие по формированию договорных цен и проведению взаиморасчетов за выполненные работы
 216. Переход на одноуровневую систему ценообразования в строительстве. Порядок определения накладных расходов (консультация)
 217. Пример (макет) составления договорной цены
 218. СНиП 1.04.03-85* (начало). Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений
 219. СНиП 1.04.03-85* часть I (продолжение). Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений
 220. СНиП 1.04.03-85* часть I (окончание). Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений
 221. СНиП 1.04.03-85* часть II (начало). Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений
 222. СНиП 1.04.03-85* часть II (продолжение). Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений
 223. СНиП 1.04.03-85* часть II (продолжение).
 224. СНиП 1.04.03-85* часть II (окончание)
 225. СНиП 1.05.03-87. Нормы задела в жилищном строительстве с учетом комплексной застройки
 226. СНиП 2.10.05-85. Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна (отменен)
 227. СНиП 4.07.91. Збірник кошторисних норм додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (Витяг для умов України) (скасовано)
 228. СНиП 4.07-91. Дополнение N 1. Сметные нормы дополнительных затрат при выполнении ремонтно-строительных работ в зимний период (отменен)
 229. СНиП 4.09-91. Збірник кошторисних норм витрат на будівництво тимчасових будівель і споруд (Витяг для умов України) (скасовано)
 230. СНиП 4.09-91. Дополнение N 1. Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений при выполнении ремонтно-строительных работ (отменен)
 231. СНиП III-10-75. Строительные нормы и правила, часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 10. Благоустройство территорий
 232. Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений (временный)
 233. СН 181-70. Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий
 234. СН 227-82. Инструкция по типовому проектированию
 235. СН 227-82. Зміна N1
 236. СН 277-80. Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона
 237. СН 283-64. Временные нормы продолжительности проектирования
 238. СН 290-74. Инструкция по приготовлению и применению строительных растворов
 239. СН 322-74. Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки
 240. СН 357-77. Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий
 241. СН 364-67. Указания по проектированию предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования изготовленного по иностранным лицензиям
 242. СН 387-78. Инструкция по разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов)
 243. СН 423-71. Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве
 244. СН 428-74. Указания по проектированию, монтажу и эксплуатации конструкций из профильного стекла
 245. СН 441-72*. Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий , зданий и сооружений
 246. СН 481-75. Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов
 247. СН 496-77. Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод
 248. СН 497-77. Временная инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации воздухоопорных пневматических сооружений
 249. СН 508-78. Инструкция по организации и комплексному осуществлению в городах поточного строительства жилых домов, объектов культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства
 250. СН 509-78. Инструкция по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений
 251. СН 525-80. Инструкция по технологии применения полимербетонов и изделий из них
 252. СН 529-80. Инструкция по технологии изготовления конструкций и изделий из плотного силикатного бетона
 253. СН 531-80. Инструкция о составе, порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 МВт (100 Гкал/ч)
 254. СН 541-82. Инструкция по проектированию освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов
 255. СН 549-82. Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита
 256. СН 551-82. Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэитиленовой пленки для искусственных водоемов
 257. СНиРУ-93. Дополнение N 1
 258. СНУ 93. Збірник 13. Доповнення (скасовано)
 259. СНУ-93. Сборник 1. Земляные работы. (отменен)
 260. СНУ-93. Сборник 2. Горновскрышные работы. (отменен)
 261. СНУ-93. Сборник 3. Буровзрывные работы. (отменен)
 262. СНУ-93. Сборник 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов. (отменен)
 263. СНУ-93. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. (отменен)
 264. СНУ-93. Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные. (отменен)
 265. СНУ-93. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков. (отменен)
 266. СНУ 93. Сборник 9. Металлические конструкции. (отменен)
 267. СНУ-93. Сборник 10. Деревянные конструкции. (отменен)
 268. СНУ-93. Сборник 11. Полы. (отменен)
 269. СНУ-93. Сборник 12. Кровли. (отменен)
 270. СНУ-93. Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (отменен)
 271. СНУ-93. Сборник 14. Конструкции в сельском хозяйстве. (отменен)
 272. СНУ-93. Сборник 15. Отделочные работы. (отменен)
 273. СНУ-93. Сборник 16. Трубопроводы внутренние. (отменен)
 274. СНУ-93. Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства. (отменен)
 275. СНУ-93. Сборник 18. Отопление - внутренние устройства. (отменен)
 276. СНУ-93. Сборник 19. Газоснабжение - внутренние устройства. (отменен)
 277. СНУ-93. Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха. (отменен)
 278. СНУ-93. Сборник 21. Электроосвещение зданий. (отменен)
 279. СНУ-93. Сборник 22. Водопровод - наружные сети. (отменен)
 280. СНУ-93. Сборник 23. Канализация - наружные сети. (отменен)
 281. СНУ-93. Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети. (отменен)
 282. СНУ-93. Сборник 26. Теплоизоляционные работы. (отменен)
 283. СНУ-93. Сборник 27. Автомобильные дороги (отменен)
 284. СНУ-93. Сборник 28. Железные дороги (отменен)
 285. СНУ-93. Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений (отменен)
 286. СНУ-93. Сборник 47. Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения. (отменен)
 287. ДБН Д.1.1-2-99. Указания по применению ресурсных элементных норм на строительные работы
 288. О включении в объем выполненных строительно-монтажных работ стоимости выполненных работ по незавершенным конструктивным элементам и некоторым видам строительных работ или их частей.
 289. ДБН Д.2.2-1-99. Сборник 1. Земляные работы.
 290. ДБН Д 2.2-2-99. Сборник 2. Горновскрышные работы
 291. ДБН Д.2.2-3-99. Сборник 3. Буровзрывные работы
 292. ДБН Д.2.2-4-99. Сборник 4. Скважины
 293. ДБН Д.2.2-5-99. Сборник 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов
 294. ДБН Д.2.2-6-99. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные
 295. ДБН Д.2.2-7-99. Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные
 296. ДБН Д.2.2-8-99. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков
 297. ДБН Д.2.2-9-99. Сборник 9. Металлические конструкции
 298. ДБН Д.2.2-10-99. Сборник 10. Деревянные конструкции
 299. ДБН Д.2.2-11-99. Сборник 11. Полы
 300. ДБН Д.2.2-12-99. Сборник 12. Кровли
 301. ДБН Д.2.2-13-99. Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
 302. ДБН Д.2.2-14-99. Сборник 14. Конструкции в сельском строительстве
 303. ДБН Д.2.2-15-99. Сборник 15. Отделочные работы
 304. ДБН Д.2.2-16-99. Сборник 16. Трубопроводы внутренние
 305. ДБН Д.2.2-17-99. Сборник 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства
 306. ДБН Д.2.2-18-99. Сборник 18. Отопление - внутренние устройства
 307. ДБН Д.2.2-19-99. Сборник 19. Газоснабжение - внутренние устройства
 308. ДБН Д.2.2-20-99. Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха
 309. ДБН Д.2.2-21-99. Сборник 21. Электроосвещение зданий
 310. ДБН Д.2.2-22-99. Сборник 22. Водопровод - наружные сети
 311. ДБН Д.2.2-23-99. Сборник 23. Канализация - наружные сети
 312. ДБН Д.2.2-24-99. Сборник 24.Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети
 313. ДБН Д.2.2-25-99. Сборник 25. Магистральные и промысловые трубопроводы газонефтепродуктов
 314. ДБН Д.2.2-26-99. Сборник 26. Теплоизоляционные работы
 315. ДБН Д.2.2-27-99. Сборник 27. Автомобильные дороги
 316. ДБН Д.2.2-28-99. Сборник 28. Железные дороги
 317. ДБН Д.2.2-29-99. Сборник 29. Тоннели и метрополитены
 318. ДБН Д.2.2-30-99. Сборник 30. Мосты и трубы
 319. ДБН Д.2.2-31-99. Сборник 31. Аэродромы
 320. ДБН Д.2.2-32-99. Сборник 32. Трамвайные пути
 321. ДБН Д.2.2-33-99. Сборник 33. Линии электропередачи
 322. ДБН Д.2.2-34-99. Сборник 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения
 323. ДБН Д.2.2-36-99. Сборник 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений
 324. ДБН Д.2.2-37-99. Сборник 37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений
 325. ДБН Д.2.2-38-99. Сборник 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений
 326. ДБН Д.2.2-39-99. Сборник 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений
 327. ДБН Д.2.2-40-99. Сборник 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений
 328. ДБН Д.2.2-41-99. Сборник 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях
 329. ДБН Д.2.2-42-99. Сборник 42. Берегоукрепительные работы
 330. ДБН Д.2.2-43-99. Сборник 43. Судовозные пути стапелей и сливов
 331. ДБН Д.2.2-44-99. Сборник 44. Подводно-строительные (водолазные) работы
 332. ДБН Д.2.2-45-99. Сборник 45. Промышленные печи и трубы
 333. ДБН Д.2.2-46-99. Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений
 334. ДБН Д.2.2-47-99. Сборник 47. Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения
 335. ДБН Д.2.2-99. Изменения N1 и N2
 336. СНиРр-93. Сборник N 51. Земляные работы (отменен)
 337. СНиРр-93. Сборник N 52. Фундаменты (отменен)
 338. СНиРр-93. Сборник N 53. Стены. (отменен)
 339. СНиРр-93. Сборник N 54. Перекрытия (отменен)
 340. СНиРр-93. Сборник N 55. Перегородки (отменен)
 341. СНиРр-93. Сборник N 56. Проемы (отменен)
 342. СНиРр-93. Сборник N 57. Полы (отменен)
 343. СНиРр-93. Сборник N 58. Крыши, кровли (отменен)
 344. СНиРр-93. Сборник N 59. Лестницы. Крыльца (отменен)
 345. СНиРр-93. Сборник N 60. Печные работы (отменен)
 346. СНиРр-93. Сборник N 61. Штукатурные работы (отменен)
 347. СНиРр-93. Сборник N 62. Малярные работы (отменен)
 348. СНиРр-93. Сборник N 63. Стекольные, обойные, облицовочные работы. (отменен)
 349. СНиРр-93. Сборник N 64. Лепные работы (отменен)
 350. СНиРр-93. Сборник N 65. Внутренние сантехнические работы. (отменен)
 351. СНиРр-93. Сборник N 66. Наружные инженерные сети (отменен)
 352. СНиРр-93. Сборник N 67. Электромонтажные работы. (отменен)
 353. СНиРр-93. Сборник N 68. Благоустройство (отменен)
 354. СНиРр-93. Сборник N 69. Изоляционные работы (отменен)
 355. СНиРр-93. Сборник N 70. Прочие ремонтно-строительные работы. (отменен)
 356. СНиРр-93. Общие положения по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы (отменен)
 357. Определение в сводном сметном расчете стоимости строительства затрат на перевозку работников строительно-монтажных организаций автомобильным транспортом (консультация)
 358. Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. Часть I - IV
 359. Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. Часть V - VIII
 360. Ценник на разработку проектными организациями Госстроя СССР конструкторской документации для изготовления нестандартизированного оборудования
 361. Общие указания по применению сборника цен на проектные работы для строительства
 362. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 1. Электроэнергетика
 363. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 2. Нефтяная промышленность
 364. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 4. Газовая промышленность
 365. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 6. Черная металлургия
 366. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 8. Горнорудная промышленность
 367. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 9. Химическая промышленность
 368. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 10. Производство минеральных удобрений
 369. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 15. Станкостроительная и инструментальная промышленность
 370. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 16. Производство продукции общемашиностроительного применения
 371. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 22. Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
 372. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 23. Ремонтные предприятия угольной промышленности
 373. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 25. Заводы строительных металлоконструкций
 374. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 26. Лесная и деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность
 375. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 27. Промышленность строительных материалов
 376. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 28. Легкая и текстильная промышленность
 377. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 29. Рыбная промышленность
 378. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 31. Предприятия агропромышленного комплекса. Часть 1
 379. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 31. Предприятия агропромышленного комплекса. Часть 2
 380. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 32. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность
 381. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 33. Лесное хозяйство
 382. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 34. Водохозяйственное строительство
 383. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 35. Предприятия морского транспорта
 384. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 36. Здания и сооружения воздушного транспорта
 385. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 37. Связь
 386. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 38. Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт
 387. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 39. Жилые и гражданские здания
 388. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 39. Жилые и гражданские здания (издание "Инпроект")
 389. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 40. Районная планировка. Планировка и застройка населенных пунктов
 390. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 40. Районная планировка, планировка и застройка населенных пунктов (издание "Инпроект")
 391. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 42. Предприятия торговли и общественного питания
 392. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 42. Предприятия торговли и общественного питания (издание "Инпроект")
 393. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 43. Предприятия материально-технического снабжения и сбыта
 394. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 44. Здравоохранение
 395. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 44. Здравоохранение (издание "Инпроект")
 396. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 45. Высшие учебные заведения
 397. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 46. Театрально-зрелищные предприятия
 398. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 49. Водоснабжение и канализация
 399. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 50. Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и автозаправочные станции
 400. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 52. Физкультурно-спортивные сооружения
 401. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 52. Физкультурно-спортивные сооружения (издание "Инпроект")
 402. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 53. Торфяная промышленность
 403. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 54. Речной транспорт
 404. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 55. Предприятия автомобильного транспорта
 405. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 56. Коммунальное хозяйство
 406. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 56. Коммунальное хозяйство (издание "Инпроект")
 407. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 57. Предприятия бытового обслуживания населения
 408. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 58. Местная промышленность
 409. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 59. Защитные сооружения гражданской обороны
 410. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 60. Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации
 411. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 61. Газоочистные и пылеулавливающие сооружения
 412. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 62. Промышленные печи, сушила, дымовые и вентиляционные трубы, конструкции тепловой изоляции и антикоррозионной защиты
 413. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 63. Заглубленные сооружения и конструкции, строительное водопонижение и дренаж
 414. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 64. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений, наружное электроосвещение
 415. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 65. Городские инженерные сооружения и коммуникации
 416. Сборник цен на проектные работы для строительства. Отраслевой раздел - Авиационная промышленность
 417. Ценник на пусконаладочные работы N 1. Электротехнические устройства (отменен)

Совмещенные нормы технологического и строительного проектирования

 1. ВНТП 01/87/04-84. Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с применением блочных и блочно-комплектных устройств.
 2. ВНТП 13-92 Деревообрабатывающие цехи
 3. ВНТП 2-86. Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов
 4. ОНТП 02-85. Общесоюзные нормы технологического проектирования лесозаготовительных предприятий
 5. ОНТП 1-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов
 6. ОНТП 24-86*. Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (общесоюзные нормы технологического проектирования)
 7. ОНТП 51-1-85. Магистральные трубопроводы. Часть I. Газопроводы

Справочные материалы

 1. Ценник на производство полевых и камеральных работ по наблюдениям газо-эманационным методом при изучении опасных геологических процессов (ОГП)
 2. Ценник на производство полевых и камеральных работ по наблюдениям методом регистрации естественного импульсного электромагнитного поля земли (ЕИЭМПЗ) при изучении опасных геологических процессов (ОГП)
 3. Межразрядные коэффициенты по разрядам работ в строительстве
 4. Методичні рекомендації з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи
 5. Методические рекомендации по формированию себестоимости проектных работ с учетом требований положений (стандартов) бухгалтерского учета
 6. Методические рекомендации по определению дополнительных затрат при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более + 27
 7. Методические рекомендации по разработке ресурсных элементных сметных норм
 8. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (нова редакція)
 9. Технічні умови, узгоджені Держбудом на основі позитивної науково-технічної експертизи
 10. Поправки до "Переліку технічних умов колишнього СРСР (будівництво), дія яких продовжується в Україні"
 11. Перелік галузевих стандартів та прирівняних до них нормативних документів колишнього СРСР, термін дії яких продовжено в Україні
 12. Положение о безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений
 13. Правила обследования, оценки технического состояния и паспотизации производственных зданий и сооружений
 14. Правила технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України
 15. Типовые региональные правила застройки
 16. Програма створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки
 17. Структура реестра аварийно опасных производственных зданий и сооружений
 18. Указания по применению сметных норм и расценок на ремонт технологического оборудования предприятий, подчиненных Государственному комитету промышленной политики Украины
 19. Сборник О1. Сварочные работы и газовая резка
 20. Сборник О2. Ремонт трубопроводов
 21. Сборник О3. Ремонт запорной арматуры
 22. Сборник О4. Ремонт подъемно-транспортного оборудования
 23. Сборник О5. Ремонт дробильно-размольного, сортировочного, фильтрующего и обогатительного оборудования
 24. Сборник О6. Ремонт сушильного оборудования
 25. Сборник О7. Ремонт компрессоров и нагнетателей
 26. Сборник О8. Ремонт воздуходувок, вентиляторов и дымососов
 27. Сборник О9. Ремонт насосов
 28. Сборник О10. Слесарные и слесарно-сборочные работы
 29. Сборник О11. Паяльные, свинцовые работы и лужение
 30. Сборник О12. Вулканизационные работы
 31. Сборник О13. Дефектоскопия металлов и сварных соединений
 32. Сборник О14. Отдельные виды работ, связанные с ремонтом оборудования
 33. Тимчасовий порядок визначення вартості робіт по ремонту основних фондів підприємств, підпорядкованих Державному комітету промислової політики України
 34. Временный порядок определения стоимости работ по пуску и наладке технологического оборудования предприятий черной металлургии
 35. Об определении общепроизводственных расходов
 36. ВСН 33-2.2.07-86. Мелиоративные системы и сооружения. Сооружения на набухающих грунтах. Нормы проектирования
 37. ВН 10-87. Инструкция по оценке качества содержания (состояния) автомобильных дорог
 38. ВСН 33-2.2.12-87. Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования
 39. ВСН 33-2.3.02-87. Перенос на местность основных осей сооружений мелиоративных систем и водохозяйственных объектов
 40. ВСН 009-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты
 41. ВСН 010-88. Строительство магистральных трубопроводов. Подводные переходы
 42. ВСН 015-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Линии связи и электропередачи
 43. ВСН 123-77. Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими
 44. ВСН 12-73. Указания по определению грузоподъемности деревянных мостов с учетом их технического состояния
 45. ВСН 127-91. Нормы по проектированию и производству работ по искусственному понижению уровня подземных вод при сооружении тоннелей и метрополитенов
 46. ВСН 12-87. Причальные комплексы для перегрузки нефти и нефтепродуктов. Противопожарная защита
 47. ГОСТ 10174-90. Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия
 48. ГОСТ 10352-80*. Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов судов морского флота. Технические условия
 49. ГОСТ 103-76* (СТ СЭВ 3900-82). Полоса стальная горячекатаная. Сортамент
 50. ГОСТ 1050-88. Сталь качественная и высококачественная. Сортовой и фасонный прокат, калиброванная сталь
 51. ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
 52. ГОСТ 10705-80. Трубы стальные электросварные. Технические условия
 53. ГОСТ 10706-76 (СТ СЭВ 489-77). Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования
 54. ГОСТ 11534-75. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
 55. ГОСТ 11955-82. Нефтяные дорожные жидкие битумы.Технические условия
 56. ГОСТ 12004-81. Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение
 57. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
 58. ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов
 59. ГОСТ 12815-80*. Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Py от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей
 60. ГОСТ 12817-80*. Фланцы литые из серого чугуна на Рy от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2 ). Конструкция и размеры
 61. ГОСТ 12818-80*. Фланцы литые из ковкого чугуна на Рy от 1,6 до 4,0 МПа (от 16 до 40 кгс/см2). Конструкция и размеры
 62. ГОСТ 12819-80*. Фланцы литые стальные на Рy от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры
 63. ГОСТ 12820-80*. Фланцы стальные плоские приварные на Рy от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры
 64. ГОСТ 12821-80*. Фланцы стальные приварные встык на Py от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры
 65. ГОСТ 12822-80*. Фланцы стальные свободные на приварном кольце на Рy от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). Конструкция и размеры
 66. ГОСТ 13663-86. Трубы стальные профильные. Технические требования
 67. ГОСТ 14019-80 (СТ СЭВ 474-38, ИСО 7438-85). Металлы. Методы испытания на изгиб
 68. ГОСТ 14637-89. Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия
 69. ГОСТ 14918-80. Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия
 70. ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84, СТ СЭВ 471-88). Металлы. Методы испытаний на растяжение
 71. ГОСТ 15635-70*. Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей. Технические условия
 72. ГОСТ 1577-93. Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия
 73. ГОСТ 1598-75*. Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей. Технические условия
 74. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями
 75. ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83). Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия
 76. ГОСТ 1759.1-82 (СТ СЭВ 2651-80). Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей
 77. ГОСТ 1759.4-87 (ИСО 898/1-78). Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытания
 78. ГОСТ 19281-89. Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия
 79. ГОСТ 19521-74. Сварка металлов
 80. ГОСТ 19903-74. Сталь листовая горячекатаная. Сортамент
 81. ГОСТ 2.001-93. ЕСКД. Общие положения
 82. ГОСТ 2.004-88. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
 83. ГОСТ 2.101-68* (СТ СЭВ 364-76). ЕСКД. Виды изделий
 84. ГОСТ 2.102-68 (СТ СЭВ 4768-84). ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов
 85. ГОСТ 2.103-68* (СТ СЭВ 208-75). ЕСКД. Стадии разработки
 86. ГОСТ 2.104-68* ЕСКД. Основные надписи
 87. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам
 88. ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы
 89. ГОСТ 2.111-68*. ЕСКД. Нормоконтроль
 90. ГОСТ 2.114-95. ЕСКД. Технические условия
 91. ГОСТ 2.118-73*. ЕСКД. Техническое предложение
 92. ГОСТ 2.119-73. ЕСКД. Эскизный проект
 93. ГОСТ 2.120-73*. ЕСКД. Технический проект
 94. ГОСТ 2.123-93. ЕСКД. Комплектность конструкторских документов на печатные платы при автоматизированном проектировании
 95. ГОСТ 21739-76*. Пироскопы керамические. Технические условия
 96. ГОСТ 22790-90. Сборочные единицы и детали трубопроводов на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2). Общие технические условия
 97. ГОСТ 22826-83. Сборочные единицы и детали трубопроводов. Переходы на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2). Конструкция и размеры
 98. ГОСТ 22845-85. Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ
 99. ГОСТ 24104-88. Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия
 100. ГОСТ 24454-80*. Пиломатериалы хвойных пород. Размеры
 101. ГОСТ 2.503-90 (СТ СЭВ 1631-79, СТ СЭВ 4405-83). ЕСКД. Правила внесения изменений
 102. ГОСТ 25346-89 (СТ СЭВ 145-88). Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений
 103. ГОСТ 25812-83 (СТ СЭВ 5291-85). Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии
 104. ГОСТ 2590-88 (СТ СЭВ 3898-82). Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент
 105. ГОСТ 2.601-95. ЕСКД. Эксплуатационные документы
 106. ГОСТ 26020-83. Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент
 107. ГОСТ 2.602-95. ЕСКД. Ремонтные документы
 108. ГОСТ 2.701-84 (СТ СЭВ 651-77). ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
 109. ГОСТ 27772-88. Прокат для строительных стальных конструкций
 110. ГОСТ 2.780-96. ЕСКД. Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические
 111. ГОСТ 2.784-96. ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов
 112. ГОСТ 3242-79. Соединения сварные. Методы контроля качества
 113. ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (Переиздание (май 1994 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6
 114. ГОСТ 3272-71*. Изделия огнеупорные шамотные и полукислые для футеровки вагранок. Технические условия
 115. ГОСТ 380-94. Межгосударственный стандарт. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки
 116. ГОСТ 5172-63. Газгольдеры стальные постоянного объема, цилиндрические. Параметры и основные размеры
 117. ГОСТ 5341-69*. Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей. Технические условия
 118. ГОСТ 535-88. Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия
 119. ГОСТ 5500-75. Изделия огнеупорные стопорные для разливки стали из ковша. Технические условия. Изменение
 120. ГОСТ 5781-82. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия
 121. ГОСТ 6009-74*. Лента стальная горячекатанная. Технические условия
 122. ГОСТ 6727-80. Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия
 123. ГОСТ 7348-81 (СТ СЭВ 5728-86). Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций. Технические условия
 124. ГОСТ 7512-82. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод
 125. ГОСТ 7566-94. Металлопродукция приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
 126. ГОСТ 8239-89 (СТ СЭВ 2209-80). Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент
 127. ГОСТ 8283-93. Профили стальные гнутые корытные равнополочные. Сортамент
 128. ГОСТ 82-70 (СТ СЭВ 2884-81). Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент
 129. ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия
 130. ГОСТ 8568-77. Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия
 131. ГОСТ 8713-79. Сварка под флюсом. Соединения сварные основные типы, конструктивные элементы и размеры
 132. ГОСТ 9012-59 (СТ СЭВ 468-88). Металлы метод измерения твердости по Бринеллю
 133. ГОСТ 9087-81. Флюсы сварочные плавленные
 134. ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия
 135. ГОСТ 9825-73. Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения
 136. ГОСТ 9854-81*. Кварциты кристаллические для производства динасовых изделий. Технические условия
 137. ГОСТ 9980.5-86. Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение
 138. ДСТУ 1.4-93 Государственная система стандартизации Украины. Стандарт предприятия. Основные положения.
 139. Перелік базових організацій України по нормуванню та стандартизації в галузі будівництва /за станом на 01.10.94р./ (скасовано)
 140. Зведений Перелік міждержавних і державних (національних) нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів, що діють на території України (за станом на 1 січня 2005 року)
 141. Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (за станом на 1 січня 2003р.)
 142. Государственный классификатор зданий и сооружений ДК БС (на русском языке)
 143. Державний класифікатор будівель та споруд ДК БС (українською мовою)
 144. ДСТУ 3841-99 Щити дерев’яні для підлоги. Технічні умови.
 145. ДСТУ 4044-01 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.
 146. Решение Коллегии Госстроя Украины от 29 ноября 2000 года
 147. Основные положения (концепция) ценообразования в строительстве
 148. Ліцензування будівельної діяльності (довідка)
 149. Пример (макет) составления инвесторской сметной документации, договорной цены на строительство, первичных отчетных документов по учету в строительстве (типовые формы N КБ-2в, КБ-3)
 150. Пример (макет) составления сметной документации на пусконаладочные работы
 151. Норми витрат матеріалів на експлуатацію міських вулиць та доріг
 152. Взамен СНиП IV-8-84 /проект/ "Правила определения накладных расходов и сметной прибыли на стадии инвесторской сметной документации"
 153. Перечень действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства по состоянию на 01.01.2004. Общегосударственные сметные нормативы
 154. Перечень действующих в Украине сметных нормативных документов в области строительства по состоянию на 01.01.2005. Общегосударственные сметные нормативы
 155. Кровли. Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний (пособие)
 156. ППБ-05-86*. Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ
 157. Правила та порядок розподілу території житлового кварталу (мікрорайону)
 158. Пример расчета затрат по транспортировке строительных грузов.
 159. Порядок определения накладных расходов в разделе 4 ДБН Д.1.1-1-2000 (Правил определения стоимости строительства)
 160. Пример расчета затрат на перевозку работников строительно-монтажных организаций автомобильным транспортом
 161. Ремонтные и реставрационные работы (справка)
 162. Дополнительное разъяснение к сборнику "Ценообразование в строительстве", N 5, май 2001
 163. Порядок влаштування газового обладнання для квартирного опалення та гарячого водопостачання
 164. О текущих ценах на материалы, изделия, конструкции и оборудование при определении стоимости строительства на стадии составления инвесторской сметной документации.
 165. Составление индивидуальных единичных расценок (консультация)
 166. Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.01.2001 року)
 167. Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (по состоянию на 01.01.2002)
 168. Усредненные показатели провозной платы за перевозку строительных грузов автомобильным транспортом в текущих ценах (по состоянию на 01.01.2001) (начало)
 169. Усредненные показатели провозной платы за перевозку строительных грузов автомобильным транспортом в текущих ценах (по состоянию на 01.01.2001) (продолжение)
 170. Усредненные показатели провозной платы для определения в инвесторской сметной документации стоимости транспортировки строительных грузов автомобильным транспортом в текущих ценах (по состоянию на 01.01.2002)
 171. Усредненные показатели провозной платы для определения в инвесторской сметной документации стоимости транспортировки строительных грузов автомобильным транспортом в текущих ценах (по состоянию на 01.01.2003)
 172. Усредненная стоимость материалов в текущих ценах без учета НДС по состоянию на 1 января 2001 года
Всего документов: 1840

Смотрите также:
Copyright © 1999–2022
Украина, г. Харьков, пр. Науки, 58
т. (050) 401-14-39, Т./ф. (057) 717-27-32.
 • Отправить запрос