Информационно-техническое
бюро по строительству
Главная    Карта сайта

ИСС «Зодчий». Новые документы за период с 17 декабря 2013 года по 30 июня 2014 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.1 Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация и метрология

 1. ДБН А.1.1-94:2010. Зміна N 1. Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення
 2. ДСТУ Б А.1.1-97:2010. Система стандартизації та нормування в будівництві. Організація робіт з нормування та стандартизації у будівництві

А.3 Производство продукции в строительстве

 1. ДСТУ-Н Б А.3.1-16:2013. Настанова щодо виконання зварювальних робіт при монтажі будівельних конструкцій
 2. ДСТУ-Н Б А.3.1-19:2013. Настанова щодо зварювання сталевих конструкцій котлоагрегатів
 3. ДСТУ-Н Б А.3.1-21:2013. Настанова з виконання монтажних з’єднань сталевих будівельних конструкцій на високоміцних болтах
 4. ДСТУ Б А.3.1-22:2013. Визначення тривалості будівництва об’єктів
 5. ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд (СНиП 3.04.01-87, MOD)

Б.1 Система градостроительной документации

 1. ДСТУ-Н Б Б.1.1-18:2013. Настанова щодо формування та супроводження містобудівного кадастру

Б.2 Планировка и застройка населенных пунктов и территорий

 1. ДБН 360-92** Поправка N1. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.

В.1 Общетехнические требования к среде обитания и продукции строительного назначения

 1. ДБН В.1.1-31:2013. Захист територій, будинків і споруд від шуму
 2. ДСТУ-Н Б В.1.1-34:2013. Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огороджувальних конструкцій житлових і громадських будинків
 3. ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013. Зміна N 1. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва (див. поправку та зміни)
 4. ДСТУ Б EN 13565-2:2013 (EN 13565-2:2009, IDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 2. Проектування, монтування та технічне обслуговування
 5. ДСТУ Б EN 1366-2:2013 (EN 1366-2:1999, IDT). Методи випробувань на вогнестійкість інженерних систем. Протипожежні клапани
 6. ДСТУ Б CEN/TS 14816:2013 (CEN/TS 14816:2008, IDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Дренчерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДСТУ Б EN 12207:2013 (EN 12207:1999, IDT). Блоки віконні тадверні. Повітропроникність. Класифікація
 2. ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013. Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, МОD)
 3. ДБН В.2.2-26:2010. Зміна N 1. Будинки і споруди. Суди
 4. ДБН В.2.3-7-2010. Зміна N 1. Споруди транспорту. Метрополітени
 5. ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012. Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів
 6. ДСТУ-Н Б В.2.5-69:2013. Настанова з проектування внутрішньоквартальних інженерних комунікацій в колекторах, технічних підпіллях і технічних коридорах (СН 338-65, МОD)
 7. ДСТУ-Н Б В.2.5-70:2013. Колекторні тунелі, що споруджуються способом щитової проходки. Настанова з будівництва та приймання робіт (СН 322-74, МОD)
 8. ДСТУ-Н Б В.2.5-71:2013. Споруди для очищення поверхневих стічних вод. Настанова з проектування (СН 496-77, МОD)
 9. ДСТУ-Н Б В.2.5-72:2013. Магістральні водоводи та каналізаційні колектори. Настанова з визначення ширини смуги відведення земель (СН 456-73, МОD)
 10. ДБН В.2.5-75:2013. Поправка 1. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування
 11. ДБН В.2.5-76:2014. Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення
 12. ДСТУ Б В.2.6-15:2011. Поправка до Зміни 1. Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови
 13. ДСТУ-Н Б В.2.6-191:2013. Настанова з розрахункової оцінки повітропроникності огороджувальних конструкцій
 14. ДСТУ Б В.2.6-193:2013. Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування
 15. ДСТУ Б В.2.7-30:2013. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні умови
 16. ДСТУ Б В.2.7-129:2013. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови
 17. ДСТУ Б ЕN 1015-4:2012 (ЕN 1015-4:1998, IDT). Методи випробувань розчину для мурування. Частина 4. Визначення консистенції розчинової суміші (за глибиною занурення плунжера)
 18. ДСТУ Б ЕN 1015-6:2012 (EN 1015-6:1998+А1:2006, IDT). Методивипробувань розчину для мурування. Частина 6. Визначення середньої густини розчинової суміші
 19. ДСТУ Б ЕN 1015-9:2012 (ЕN 1015-9:1999+А1:2006, IDT). Методи випробувань розчину для мурування. Частина 9. Визначення терміну придатності та часу коригування розчинової суміші
 20. ДСТУ Б ЕN 1015-10:2012 (EN 1015-10:1999+А1:2006, IDT). Методи випробувань розчину для мурування. Частина 10. Визначення середньої густини розчину в сухому стані
 21. ДСТУ Б ЕN 1015-12:2012 (EN 1015-12:2000, IDT). Методи випробувань розчину для мурування. Частина 12. Визначення міцності зчеплення штукатурних розчинів з основами
 22. ДСТУ Б EN 1026:2013 (EN 1026:2000, IDT). Блоки віконні та дверні. Повітропроникність. Метод випробування
 23. ДСТУ Б EN 1191:2013 (EN 1191:2000, IDT. Блоки віконні та дверні. Опір багатократному відчиненню та зачиненню. Метод випробування
 24. ДСТУ Б EN 12210:2013 (EN 12210:1999, IDT). Блоки віконні та дверні. Опір вітровому навантаженню. Класифікація
 25. ДСТУ Б EN 12504-1:2013. Випробування бетону в конструкціях. Частина 1. Зразки керни. Відбір, перевірка і випробування на стиск (EN 12504-1:2009, IDT)
 26. ДСТУ Б EN 13791:2013 (EN 13791:2007, IDT). Оцінка міцності бетону на стиск в конструкціях і збірних бетонних елементах
 27. ДСТУ Б EN 14216:2012 (EN 14216:2004, IDT). Цемент. Склад, технічні умови та критерії відповідності спеціальних цементівз низьким тепловиділенням
 28. ДСТУ Б EN 15743:2012 (EN 15743:2010). Цемент сульфатно-шлаковий. Склад, технічні умови та критерії відповідності
 29. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 (EN 1999-1-2:2007, IDТ). Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-2. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 30. ДСТУ 4035-2001 (ГОСТ 25380-2001). Енергозбереження. Будівлі та споруди. Методи вимірювання поверхневої густини теплових потоків та визначення коефіцієнтів теплообміну між огороджувальними конструкціями та довкіллям
 31. ДСТУ 4547:2006. Вікна, двері та жалюзі. Кулетривкість. Вимоги та класифікація (EN 1522:1998, MOD)
 32. ДСТУ 4548:2006. Вікна, двері та жалюзі. Кулетривкість. Методи випробування (EN 1523:1998, MOD)

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические нормативы, сметные нормы и правила

 1. ДСТУ Б Д.2.4-1:2012. (Збірник 1). Земляні роботи.
 2. ДСТУ Б Д.2.4-2:2012. (Збірник 2). Фундаменти
 3. ДСТУ Б Д.2.4-3:2012. (Збірник 3). Стіни
 4. ДСТУ Б Д.2.4-4:2012. (Збірник 4). Перекриття (див. Поправкидо ДСТУ Б. Д....)
 5. ДСТУ Б Д.2.4-5:2012. (Збірник 5). Перегородки
 6. ДСТУ Б Д.2.4-6:2012. (Збірник 6). Прорізи
 7. ДСТУ Б Д.2.4-7:2012. (Збірник 7). Підлоги (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)
 8. ДСТУ Б Д.2.4-8:2012. (Збірник 8). Дахи, покрівлі (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)
 9. ДСТУ Б Д.2.4-9:2012. (Збірник 9). Сходи, ґанки
 10. ДСТУ Б Д.2.4-10:2012. (Збірник 10). Пічні роботи
 11. ДСТУ Б Д.2.4-11:2012. (Збірник 11). Штукатурні роботи (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)
 12. ДСТУ Б Д.2.4-12:2012. (Збірник 12). Малярні роботи (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)
 13. ДСТУ Б Д.2.4-13:2012. (Збірник 13). Склярські, шпалерні та облицьовувальні роботи
 14. ДСТУ Б Д.2.4-14:2012. (Збірник 14). Ліпні роботи
 15. ДСТУ Б Д.2.4-20:2012. (Збірник 20). Інші ремонтно-будівельні роботи (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)
 16. ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Вказівки щодо застосування
 17. Поправки до ДСТУ ..., ДСТУ Б Д.2.4-2:2012, ДСТУ Б Д.2.4-3:2012, ДСТУ Б Д.2.4-4:2012, ДСТУ Б Д.2.4-7:2012, ДСТУ Б Д.2.4-20:2012, ...
 18. Поправки до ДСТУ Б Д.2.4-4:2012, ДСТУ Б Д.2.4-7:2012, ДСТУ Б Д.2.4-11:2012, ДСТУ ...
 19. Поправки до ДСТУ ..., ДСТУ Б Д.2.4-8:2012, ДСТУ Б Д.2.4-12:2012, ДСТУ Б Д.2.4-20:2012
 20. ДСТУ Б Д.2.2-10:2012. (Збірник 10). Дерев’яні конструкції (див. Поправки)
 21. ДСТУ Б Д.2.2-11:2012. (Збірник 11). Підлоги
 22. ДСТУ Б Д.2.2-15:2012. (Збірник 15).Оздоблювальні роботи (див. Поправки)
 23. Поправки до ДСТУ Б Д.2.2-11:2012, ДСТУ Б Д.2.2-15:2012, ...
 24. Поправки до ДСТУ Б Д.2.2-10:2012, ДСТУ Б Д.2.2-15:2012, ДСТУ ...
 25. Поправки до ДСТУ Б Д.2.2-10:2012, ДСТУ Б Д.2.2-15:2012, ДСТУ ...
 26. ДСТУ Б Д.2.7-1:2012. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів (див. Поправки)
 27. Поправки до ДСТУ ..., ДСТУ Б Д.2.7-1:2012
 28. Поправки до ДСТУ ..., ДСТУ Б Д.2.7-1:2012
 29. Поправки до ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013, ДСТУ ...

Справочные материалы

 1. ДСТУ prЕN 81-3:2004. Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 3. Ліфти електричні і гідравлічні службові (врачає чинність з 01.07.2014)
 2. ДК 019:2010. Класифікатор надзвичаиних ситуацій
 3. ДСТУ prEN 50136-1-1:2004 (prEN 50136-1-1:1996, IDT). Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 1-1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень
 4. ДСТУ-П CLC/TS 50136-4:2010 (CLC/TS50136-4:2004, IDT). Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 4. Устатковання індикації центрів приймання тривожних сповіщень
 5. ДСТУ ЕN 54-21:2009 (EN 54-21:2006, IDT).Системи пожежної сигналізації. Частина 21. Пристрої передавання пожежної тривоги та попередження про несправність
 6. ДСТУ 7309:2013. Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V ТА VI. Технічні умови
 7. ДСТУ ЕN 81-2:2003. Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні
 8. ДСТУ ЕN 81-2:2003/Зміна N 1:2008. Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні. Зміна N 1 (EN 81-2:1998/A1:2005, IDT)
 9. ДСТУ prЕN 81-5:2004. Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 5. Ліфти гвинтові
 10. Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2013 року)
 11. ДСТУ 7310:2013. Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V ТА VI. Правила організовування, проведення та приймання монтувальних робіт
 12. Перелік чинних (станом на 06.06.2014) в Україні кошториснихнормативних документів у галузі будівництва

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Законы Украины

 1. 06.08.2000. Про охорону культурної спадщини
 2. 10.04.2014. Про здійснення державних закупівель

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 22.04.2009. Про затвердження Технічного регламенту ліфтів
 2. 30.10.2013. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 і від 13 квітня 2011 р. № 466
 3. 09.01.2014. Про внесення змін до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (N 7)
 4. 09.01.2014. Про затвердження Типового положення про відомчупожежну охорону
 5. 09.01.2014. Про затвердження переліку об’єктів, що належатьсуб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту
 6. 23.04.2014. Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти

Приказы Госстроя Украины

 1. N 489 від 07.10.2013. "Про затвердження Примірних норм природного убутку матеріалів, що застосовуються під час утримання об’єктів благоустрою"
 2. N 533 від 08.11.2013. "Про внесення змін до форми подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов"
 3. N 537 від 12.11.2013. "Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою"
 4. N 572 від 06.12.2013. "Про прийняття національних стандартів, гармонізованих з європейськими нормативними документами" (Див. зміни - наказ від 2 червня 2014 р. N 160)
 5. N 573 від 06.12.2013. "Про прийняття національних стандартів, гармонізованих з європейськими" (Див. зміни - наказ від 2 червня 2014 р. N 160)
 6. N 574 від 06.12.2013. "Про прийняття національних стандартів, гармонізованих з європейськими" (Див. зміни - наказ від 2 червня 2014 р. N 160)
 7. N 587 від 16.12.2013. "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Державній архітектурно-будівельній інспекції України"
 8. N 588 від 16.12.2013. "Про затвердження Порядку проведення "гарячої" телефонної лінії у Державній архітектурно-будівельній інспекції України"
 9. N 589 від 16.12.2013. "Про прийняття національного стандарту"
 10. N 594 від 18.12.2013. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-195:2013 "Конструкції стін із блоків з ніздрюватого бетону автоклавного тверднення. Загальні технічні умови"
 11. N 599 від 23.12.2013. "Про затвердження Зміни № 1 ДБН В.2.3-7-2010 "Метрополітени"
 12. N 603 від 25.12.2013. "Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій"
 13. N 607 від 26.12.2013. "Про затвердження Зміни № 1 ДБН В.2.2-26:2010 "Будинки і споруди. Суди"
 14. N 615 від 27.12.2013. "Про прийняття Зміни № 2 ДСТУ-Н Б EN 1990:2008, Зміни № 3 ДСТУ-Н Б EN 1990:2008"
 15. N 616 від 27.12.2013. "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010"
 16. N 617 від 27.12.2013. "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010"
 17. N 618 від 27.12.2013. "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010"
 18. N 619 від 27.12.2013. "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010"
 19. N 620 від 27.12.2013. "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1991-3:2010, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010"
 20. N 621 від 27.12.2013. "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1991-4:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:2012"
 21. N 622 від 27.12.2013. "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1991-2:2010, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1992-2:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1993-2:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1994-2:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012"
 22. N 623 від 27.12.2013. "Про прийняття змін ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010, ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012, ДСТУ-Н Б EN 1993-1-4:2012, ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2012, ДСТУ-Н Б EN 1993-1-6:2011, ДСТУ-Н Б EN 1993-1-8:2011, ДСТУ-Н Б EN 1993-1-9:2012, ДСТУ-Н ..."
 23. N 624 від 27.12.2013. "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1995-1- 2:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1996-1-2:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н ..."
 24. N 625 від 27.12.2013. "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1992-3:2012"
 25. N 626 від 27.12.2013. "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010"
 26. N 627 від 27.12.2013. "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1993-4-3:2012"
 27. N 628 від 27.12.2013. "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1996-2:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1996-3:2012"
 28. N 629 від 27.12.2013. "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1998-2:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1998-3:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1998-4:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1998-5:2012, Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1998-6:2012"
 29. N 630 від 27.12.2013. "Про затвердження ДБН В.1.1-31:2013 "Захист територій, будинків і споруд від шуму" (див. зміни - наказ від 7 травня 2014 р. N 132)
 30. N 634 від 30.12.2013. "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010"
 31. N 635 від 30.12.2013. "Про затвердження Зміни № 1 ДБН А.1.1-94:2010"
 32. N 637 від 30.12.2013. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б Б.2.2-8: 2013 "Настанова з розроблення проектів організації територій зоологічних парків"
 33. N 2 від 11.01.2014. "Про затвердження Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків"
 34. N 4 від 14.01.2014. "Про прийняття національного стандарту" (Див. зміни - наказ від 2 червня 2014 р. N 160)
 35. N 5 від 14.01.2014. "Про прийняття національного стандарту" (Див. зміни - наказ від 2 червня 2014 р. N 160)
 36. N 6 від 14.01.2014. "Про прийняття національного стандарту" (Див. зміни - наказ від 2 червня 2014 р. N 160)
 37. N 7 від 14.01.2014. "Про прийняття національних стандартів"
 38. N 8 від 14.01.2014. "Про прийняття національних стандартів, ідентичних європейським нормативним документам"
 39. N 9 від 14.01.2014. "Про прийняття національних стандартів, ідентичних європейським нормативним документам"
 40. N 16 від 20.01.2014. "Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Мінрегіону України від 4 грудня 2009 року № 554 та від 1 березня 2013 року № 77"
 41. N 21 від 22.01.2014. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б А.3.1-24:2013 "Настанова з організації системи управління якістю будівництва"
 42. N 24 від 23.01.2014. "Про затвердження Зміни N 10 до розділу 1 «Керівники, професіонали, фахівці», Зміни N 14 до розділу 2 «Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно - будівельні роботи» та Зміни N 10 до ..."
 43. N 26 від 27.01.2014. "Про затвердження Зміни № 8 до розділу 1 "Керівники, професіонали, фахівці" Випуску 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників"
 44. N 29 від 27.01.2014. "Про затвердження ДБН В.2.5-76:2014 "Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення"
 45. N 31 від 28.01.2014. "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року N 240"
 46. N 33 від 28.01.2014. "Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 23 вересня 2011 року N 208" (Склад Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва тажитлово-комунального господарства України)
 47. N 36 від 30.01.2014. "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких міждержавних та республіканських стандартів (СТ СЭВ, РСТ УРСР)"
 48. N 37 від 30.01.2014. "Про затвердження Переліку розробок на створення науково-технічної продукції з нормування і стандартизації у сфері будівництва та житлової політики на 2014 рік за бюджетною програмою (КПКВК 2751030)"
 49. N 41 від 05.02.2014. "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для фінансування будівництва, реконструкції, проведення проектних і ремонтних робіт на пріоритетних об’єктах державного та регіонального значення
 50. N 56 від 26.02.2014. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 "Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови"
 51. N 59 від 26.02.2014. "Про прийняття ДСТУ-Н Б В.2.1-29:2014 "Настанова щодо проектування і улаштування заглиблених споруд способом "стіна в грунті"
 52. N 60 від 26.02.2014. "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2014 рік"
 53. N 65 від 07.03.2014. "Про розподіл обов’язків та повноважень між Віце-прем’єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, першим заступником Міністра, заступником Міністра та за
 54. N 67 від 12.03.2014. "Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 23 вересня 2011 року № 208"
 55. N 83 від 24.03.2014. "Про затвердження ДБН А.2.1-1:2014 "Інженерні вишукування для будівництва"
 56. N 84 від 24.03.2014. "Про прийняття національного стандарту"
 57. N 91 від 25.03.2014. "Про проведення конкурсу на кращібудинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію в Україні у 2013 році"
 58. N 100 від 04.04.2014. "Про розподіл обов’язків та повноважень між Віце-прем’єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, першим заступником Міністра, заступниками Міністра та за
 59. N 114 від 17.04.2014. "Про прийняття Зміни № 2 ДСТУ Б В.2.7-127:2006 "Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови"
 60. N 119 від 22.04.2014. "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України"
 61. N 128 від 05.05.2014. "Про прийняття національних стандартів"
 62. N 132 від 07.05.2014. "Про внесення зміни до наказу Мінрегіону України від 27 грудня 2013 року № 630"
 63. N 134 від 12.05.2014. "Про затвердження Змін до деяких наказів"
 64. N 135 від 12.05.2014. "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 "Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва"
 65. N 137 від 13.05.2014. "Про затвердження Порядку реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності"
 66. N 143 від 16.05.2014. "Про затвердження ДБН В.1.1-12:2014 "Будівництво в сейсмічних районах України"
 67. N 144 від 19.05.2014. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-300:2014 Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності (EN 197-2:2000, MOD)"
 68. N 153 від 27.05.2014. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-121:2014 "Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови"
 69. N 154 від 27.05.2014. "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-124:2004 "Будівельні матеріали. Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови"
 70. N 155 від 27.05.2014. "Про прийняття Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови"
 71. N 160 від 02.06.2014. "Про внесення змін до наказів Мінрегіону України"

Инструктивные письма Госстроя Украины

 1. № 7/15-449 від 15.01.2014. Про експертизу проектів будівництва
 2. 7/15-1327 від 04.02.2014. Про отримання фахівцями експертних організацій інформації з питань застосування у проектахбудівництва технічних засобів охорони, безпеки, енергоефективності з урахуванням застосування автоматизованих систем моніторингу і
 3. 7/15-1446 від 06.02.2014. Щодо розрахункової бази обчислення вартості проектних робіт для будівництва об’єктів виробничого призначення та окремих об’єктів громадського призначення
 4. 7/15-2179 від 25.02.2014. "Щодо індексації вартості об’єктів житлового фонду"
 5. 7/15-2389 від 28 .02.2014. Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2014 рік
 6. 7/15-2747 від 11.03.2014 "Щодо визначення вартості поточного ремонту існуючих об’єктів будівництва"
 7. 7/15-2824 від 12.03.2014 "Щодо затвердження проектів будівництва, експертний звіт по яких наданий до 1 січня 2014 року"
 8. 7/15-4886 від 4.04.2014 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України станом на 1 квітня 2014 року"
 9. 7/15-4119 від 09.04.2014 "Про особливості визначення вартості основних фондів при введенні об’єктів в експлуатацію"
 10. 7/15-4455 від 15.04.2014 "Про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 квітня 2014 року"

Документы Госархстройинспекции Украины

 1. N 40-16-5053 від 03.10.2013. Щодо процедури оформлення декларації про початок виконання будівельних робіт
 2. N 40-11-5461 від 25.10.2013. Щодо окремих питань у сфері містобудівної діяльності
 3. N 40-16-6307 від 29.11.2013. Щодо періодичності проведення планових перевірок об’єктів містобудування та призупинення/відновлення будівельних робіт на об’єктах будівництва

Документы других министерств и ведомств

 1. 26.11.2013. Про затвердження Правил охорони праці під час фарбувальних робіт
 2. 02.12.2013. Про затвердження Правил охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів
 3. 02.12.2013. Про затвердження Правил охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості
 4. 02.12.2013. Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок
 5. 19.12.2013. Про затвердження Правил охорони праці під час ковальсько-пресових робіт
 6. 19.12.2013. Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
 7. 22.01.2014. Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг
 8. 05.02.2014. Про затвердження Вимог до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів
 9. 06.02.2014. Про затвердження Правил охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів
 10. 10.02.2014. Про затвердження Інструкції з охорони праці підчас механізованого заряджання вибухових речовин у підземних виробках
 11. 13.02.2014. Про затвердження Правил охорони праці під час електрохімічної обробки металів
 12. 13.02.2014. Про затвердження Правил з охорони праці під часексплуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом
 13. 12.05.2014. Про затвердження Інструкції з безпечної організації та проведення масових вибухів на підприємствах рудної галузі з підземним способом розробки
 14. Методика натурних вогневих випробувань теплоізоляційно–оздоблювальних систем зовнішніх стін будинків і споруд на поширення вогню
 15. 21.10.2013. Разъяснения относительно формы государственного статистического наблюдения N 1-кб (месячная) "Отчет о выполнении строительных работ"
 16. 10.02.2012. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" у складі проектної документації об’єктів"
 17. 31.12.2013. Методичні рекомендації з проектування громадських будинків з умовною висотою понад 100 м та комплексів, на які відсутні норми проектування, щодо забезпечення їх протипожежного захисту
 18. 06.02.2014 . Про затвердження Методичних рекомендацій (відповідно до листа Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 06.02.2014 № 03-1650/261)
 19. 08.04.2014. Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"
 20. Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 квітня 2013 року (НПАОП)
 21. Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 жовтня 2013 року (НПАОП)
 22. Про затвердження та надання чинності СОУ-Н МПП 73.020-078-3:2013
 23. 27.12.2007. Про прийняття міждержавних стандартів виду "конструкції та розміри" як національних та скасування відповідних міждержавних стандартів
 24. 30.01.2014. Про внесення змін до Примірних правил фонду фінансування будівництва (нова редакція правил)

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. Рішення N 202 НТР від 27.11.2013. Про уточнення назви про екту національного стандарту ДСТУ Б EN 15217:201Х
 2. Рішення N 204 НТР від 29.11.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 3. Рішення N 205 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту Зміни № 3 СОУ 45.2-00018112-035:2010
 4. Рішення N 206 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту Зміни № 1 ДБН В.2.2-26:2010
 5. Рішення N 208 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ххх:201 Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності (EN 197-2:2000, MOD)
 6. Рішення N 209 НТР від 06.12.2013. Про уточнення позначення та назви проекту державних будівельних норм
 7. Рішення N 211 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-ХХ:201Х "Матеріали щебеневі для поверхневих обробок автомобільних доріг. Технічні умови"
 8. Рішення N 212 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту ДСТУ-Н Б…201Х "Настанова з розроблення проектів організації територій зоологічних парків"
 9. Рішення N 213 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту ГБН "Службово-технічні будівлі і споруди станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів залізничного транспорту. Проектування, будівництво
 10. Рішення N 214 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту Зміни № 1 ДБН В.2.3-7-2010 "Метрополітени"
 11. Рішення N 215 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проектів національних стандартів, гармонізованих з європейськими
 12. Рішення N 216 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту ДСТУ-Н Б В.2.1-ХХ:201Х "Настанова щодо проектування і улаштування заглиблених споруд способом "стіна в ґрунті"
 13. Рішення N 217 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту ДСТУ Б В.2.7-ХХХ:201Х "Шлак доменний гранульований для цементів, бетонів і будівельних розчинів. Технічні умови та оцінка відповідності (EN 15167-1:2006
 14. Рішення N 218 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н "Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови"
 15. Рішення N 219 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту нової редакції ДБН "Будівництво в сейсмічних районах України"
 16. Рішення N 220 НТР від 06.12.2013. Про розгляд проекту ДБН В.2.2-Х-20ХХ "Будинки одноквартирні"
 17. Рішення N 224 НТР від 10.12.2013. Про уточнення назв проектів національних стандартів ДСТУ Б EN 1108:201Х, ДСТУ Б EN1297:201Х, ДСТУ Б EN 13897:201Х
 18. Рішення N 225 НТР від 10.12.2013. Про уточнення назв проектів національних стандартів ДСТУ Б EN 1850-1:201Х, ДСТУ Б EN 1850-2:201Х, ДСТУ Б EN 13416:201Х
 19. Рішення N 226 НТР від 10.12.2013. Про уточнення індексу та назв проектів національних стандартів
 20. Рішення N 227 НТР від 11.12.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 21. Рішення N 228 НТР від 11.12.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 22. Рішення N 229 НТР від 11.12.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 23. Рішення N 230 НТР від 11.12.2013. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатностідля застосування в будівництві
 24. Рішення N 239 НТР від 20.12.2013. Про уточнення позначень і назв проектів національних стандартів
 25. Рішення N 240 НТР від 20.12.2013. Про розгляд проекту Зміни №1 ДБН А.1.1-94:2010
 26. Рішення N 241 НТР від 20.12.2013. Про розгляд термінологічного словника
 27. Рішення N 242 НТР від 20.12.2013. Про уточнення назв проектів національних стандартів
 28. Рішення N 245 НТР від 20.12.2013. Про розгляд проекту ДБН "Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення"
 29. Рішення N 246 НТР від 20.12.2013. Про розгляд проекту ДБН А.2.1-1-201Х "Інженерні вишукування для будівництва"
 30. Рішення N 247 НТР від 20.12.2013. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б А.1.3-ХХ:201Х "Настанова щодопідбору та улаштування лічильників води та теплоти у багаток вартирних будинках" (див. зміни - рішення НТР від 10 квітня 2014 р. N
 31. Рішення N 251 НТР від 20.12.2013. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б EN 15459:201Х Енергетична ефективність будівель. Процедура економічної оцінки енергетичних систем будівель (EN 15459:2007, IDT)
 32. Рішення N 253 НТР від 20.12.2013. Про розгляд проекту ДБН А.2.2-Х:20ХХ
 33. Рішення N 254 НТР від 23.12.2013. Про розгляд проекту СОУ Д.2.2-35546100-ХХХ:20ХХ
 34. Рішення N 266 НТР від 27.12.2013. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ Б CEN/TS 1555-7:201Х Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива.Поліетилен (РЕ). Частина 7. Настанова з оцінювання відповідності (CEN/TS 155
 35. Рішення N 267 НТР від 27.12.2013. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-ХХ:201Х "Настанова з виконання комплексної термомодернізації житлових будинків"
 36. Рішення N 268 НТР від 27.12.2013. Про розгляд проекту ДСТУ Б В.2.7-83:201Х "Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань"
 37. Рішення N 270 НТР від 27.12.2013. Про розгляд проекту СОУ МЕВ ….:201_ "Захист від корозії механічного обладнання і металоконструкцій гідротехнічних споруд ГЕС та ГАЕС"
 38. Рішення N 271 НТР від 27.12.2013. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-110:201_ "Асфальтобетон дорожній. Метод визначення показника морозостійкості"
 39. Рішення N 272 НТР від 27.12.2013. Про розгляд проекту СОУ 42.1-37641918-092:201_ "Суміші асфальтобетонні. Метод визначення мінімально допустимих температур ущільнення"
 40. Рішення N 274 НТР від 31.12.2013. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ "Труни та урни для поховання. Загальні технічні умови"
 41. Рішення N 275 НТР від 31.12.2013. Про розгляд проектів СОУ Д.2.2-01387432-003:201_ СОУ Д.2.7-01387432-004:201_
 42. Рішення N 276 НТР від 31.12.2013. Про розгляд уточненої редакції проекту ДБН В.2.4-Х:201Х"Визначення розрахункових гідрологічних характеристик"
 43. Рішення N 1 НТР від 09.01.2014. Про погодження проектів змін до технічних умов
 44. Рішення N 2 НТР від 27.01.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 45. Рішення N 3 НТР від 27.01.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 46. Рішення N 4 НТР від 27.01.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 47. Рішення N 5 НТР від 27.01.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві Рішення N 6 НТР від 28.01.2014. Про проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-124:2004 "Будівельні матеріали. Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови"
 48. Рішення N 7 НТР від 28.01.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 49. Рішення N 9 НТР від 28.01.2014. Про погодження проектів технічних умов та зміни до технічних умов
 50. Рішення N 10 НТР від 28.01.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 51. Рішення N 11 НТР від 31.01.2014. Про проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови"
 52. Рішення N 12 НТР від 31.01.2014. Про проект Зміни № 2 ДСТУ Б В.2.7-127:2006 "Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові.
 53. Рішення N 17 НТР від 10.02.2014. Про розгляд проекту СОУ Д.2.4-30734471-ХХХ:20ХХ
 54. Рішення N 19 НТР від 17.02.2014. Про розгляд та схвалення нової редакції Рекомендацій з визначення орієнтовної вартості науково-дослідних розробок, замовником яких є Мінрегіон України
 55. Рішення N 20 НТР від 24.02.2014. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ "Колісні транспортні засоби. Засоби транспортні спеціально обладнані для перевезення побутових відходів. Загальні технічні умови"
 56. Рішення N 22 НТР від 26.02.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатностідля застосування в будівництві
 57. Рішення N 23 НТР від 01.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 58. Рішення N 24 НТР від 01.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 59. Рішення N 25 НТР від 01.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 60. Рішення N 26 НТР від 01.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 61. Рішення N 27 НТР від 01.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 62. Рішення N 28 НТР від 01.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 63. Рішення N 29 НТР від 01.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатностідля застосування в будівництві
 64. Рішення N 30 НТР від 01.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 65. Рішення N 31 НТР від 01.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 66. Рішення N 32 НТР від 01.04.2014. Про розгляд проектів СОУ Д.2.2-21685172-001:201Х СОУ Д.2.7-21685172-002:201Х
 67. Рішення N 33 НТР від 01.04.2014. Про погодження проекту технічних умов та проектів змін до технічних умов
 68. Рішення N 34 НТР від 08.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 69. Рішення N 35 НТР від 08.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 70. Рішення N 36 НТР від 08.04.2014. Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві
 71. Рішення N 37 НТР від 08.04.2014. Про погодження проекту технічних умов та проектів змін до технічних умов
 72. Рішення N 38 НТР від 10.04.2014. Про уточнення назви проекту національного Стандарту ДСТУ-Н Б А.1.3-ХХ:201Х "Настанова щодо підбору та улаштування лічильників води та теплоти у багатоквартирних будинках
 73. Рішення N 39 НТР від 18.04.2014. Про розгляд проекту ДБН А.2.2-3:201Х "Склад та зміст проектної документації на будівництво"
 74. Рішення N 40 НТР від 18.04.2014. Про проект ГБН В.2.3-37641918-__:201__ "Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги"
 75. Рішення N 43 НТР від 18.04.2014. Про розгляд проекту Зміни № 1 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013"Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва"
 76. Рішення N 44 НТР від 18.04.2014. Про розгляд проекту ДСТУ Б В.2.7-121:201х "Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови"
 77. Рішення N 45 НТР від 18.04.2014. Про розгляд проектів національних стандартів
 78. Рішення N 46 НТР від 22.04.2014. Про розгляд проекту СОУ Д.1.1-ХХХ-001:201Х
 79. Рішення N 47 НТР від 24.04.2014. Про розгляд висновків перевірки стандартів, прийнятих до 1992 року
 80. Рішення N 49 НТР від 08.05.2014. Про розгляд проекту СОУ Д.2.4-37763844-001:201_
 81. Рішення N 50 НТР від 16.05.2014. Про розгляд проектів СОУ Д.2.2-35612320-ХХХ:20ХХ, СОУ Д.2.7-35612320-ХХХ:20ХХ
 82. Рішення N 51 НТР від 28.05.2014. Про погодження проектів технічних умов
 83. Рішення N 52 НТР від 29.05.2014. Про проект ДБН В.2.6-ХХ:201_ "Сталеві конструкції. Норми проектування"
 84. Рішення N 53 НТР від 29.05.2014. Про розгляд проекту ДСТУ Б В.2.7-135:201х "Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови"
 85. Рішення N 54 НТР від 29.05.2014. Про розгляд проекту ДСТУ "Вироби волокнистоцементні хвилясті. Технічні умови"
 86. Щодо визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та бази її обчислення
 87. Про застосування примірних форм первинних облікових документів при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт з 1 січня 2014 року
 88. Щодо показників опосередкованої вартості будівництва житла та індексів зміни вартості будівельних робіт станом на 1 січня 2014 року
 89. Інформація щодо державних будівельних норм ДБН Б.2.2-6:2013 "Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту"
 90. Інформація щодо затвердження СОУ ЖКГ 08.09-022:2013 "Тверді побутові відходи. Брикет для захоронення твердих побутових відходів. Технічні умови"
 91. Про визначення вартості поточного ремонту житла, об’єктів соціальної сфери та комунального призначення на всіх стадіях визначення вартості
 92. Про індексацію балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 1 січня 2014 року
 93. Питання щодо добудови балконів і лоджій до квартир в багатоквартирних житлових будинках

Всего новых документов: 298

Смотрите также:
Copyright © 1999–2024
Украина, г. Харьков, пр. Науки, 58
т. (050) 401-14-39, Т./ф. (057) 717-27-32.
 • Отправить запрос