Информационно-техническое
бюро по строительству
Главная    Карта сайта

ИСС «Зодчий». Новые документы от 15 марта 2012 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.1 Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация и м етрология

 1. ДСТУ-Н-П Б А.1.1-93:2010. Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова щодо розроблення проектів повторного використання у будівництві
 2. ДСТУ Б А.1.1-95:2010. Система стандартизації та нормування у будівництві. Реєстрація будівельних норм
 3. ДСТУ Б А.1.1-96:2010. Система стандартизації та нормування у будівництві. Ведення справи будівельних норм

А.2 Изыскания,проектирование и территориальная деятельность

 1. ДСТУ Б А.2.4-4:2009. Зміна N 1. Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

А.3 Производство продукции в строительстве

 1. ДБН А.3.1-5-2009. (Скан). Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва
 2. ДСТУ-Н Б А.3.1-15:2010. Управління, організація і технологія. Настанова з ультразвукового контролю зварних з'єднань металевих конструкцій

Б.1 Система градостроительной документации

 1. ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010. Система містобудівної документації. Настанова з виконання розділів "Охорона навколишнього природного середовища" у складі містобудівної документації. Складта вимоги
 2. ДБН Б.1.1-11:2011. СМБД. Склад і зміст схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України

В.1 Общетехнические требования к среде обитания и продукции строит ельного назначения

 1. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. (Скан). Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія
 2. ДСТУ Б В.1.1-28:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Шкала сейсмічної інтенсивності
 3. ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010. (Скан). Захист від пожежі. Вогнезахисне обробляння будівельних конструкцій. Загальні вимоги та методи контролювання

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ВБН В.2.3-00013741-07:2007. Магістральні трубопроводи. Будівництво. Земляні роботи та рекультивація
 2. ВБН В.2.3-00013741-10:2009. Магістральні трубопроводи. Будівництво. Лінійна частина. Надземні переходи
 3. ДБН В.2.1-10-2009. Зміна N 1. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування
 4. ДСТУ Б В.2.1-27:2010. Основи та фундаменти споруд. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань
 5. ДБН В.2.3-7-2010. Споруди транспорту. Метрополітени
 6. ДБН В.2.3-26:2010. (Частина 1). Споруди транспорту. Мости і труби. Сталеві конструкції. Правила проектування
 7. ДБН В.2.3-26:2010. (Частина 2). Споруди транспорту. Мости і труби. Сталеві конструкції. Правила проектування
 8. ДСТУ-Н Б В.2.3-27:2011. (Скан). Споруди транспорту. Залізниці. Визначення ширини смуги відведення
 9. ДБН В.2.3-4-2007. Поправка до Зміни N1. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
 10. ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009. Поправка. Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб
 11. ДСТУ Б В.2.5-46:2010 (ГОСТ 6482-88, MOD). (Скан). Інженернеобладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні безнапірні. Технічні умови
 12. ДСТУ Б В.2.5-48:2010 (ГОСТ 12586.1-83, MOD). (Скан). Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні напірні віброгідропресовані. Конструкція і розміри
 13. ДСТУ Б В.2.5-50:2010 (ГОСТ 22000-86, MOD). (Скан). Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби бетонні і залізобетонні. Типи та основні параметри
 14. ДСТУ Б В.2.5-51:2010 (ГОСТ 24547-81, MOD). (Скан). Інженерне обладнання будинків і споруд. Ланки залізобетонні водопропускних труб під насипи автомобільних і залізничних шляхів. Загальні технічні умови
 15. ДСТУ Б В.2.5-53:2010 (ГОСТ 26067.0-83, MOD). (Скан). Інженерне обладнання будинків і споруд. Ланки залізобетонні безнапірних труб прямокутного перерізу для гідротехнічних споруд. Технічні умови
 16. ДСТУ Б В.2.5-54:2010 (ГОСТ 26067.1-83, MOD). (Скан). Інженерне обладнання будинків і споруд. Ланки залізобетонні безнапірних труб прямокутного перерізу для гідротехнічних споруд. Конструкція і розміри
 17. ДСТУ Б В.2.5-55:2010 (ГОСТ 26819-86, MOD). (Скан). Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні напірні зі сталевим сердечником. Технічні умови
 18. ДСТУ Б В.2.6-70:2008. Зміна N1. Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві з утеплювачем із пінопласту. Технічні умови
 19. ДСТУ Б В.2.6-71:2008. Зміна N1. Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві тришарові стінові з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови
 20. ДСТУ Б В.2.6-72:2008. Зміна N 1. Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві двошарові покриттів будівель з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови
 21. ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення
 22. ДСТУ Б В.2.6-105:2010 (ГОСТ 6786-80, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Плити парапетні залізобетонні для виробничих будівель. Технічні умови
 23. ДСТУ Б В.2.6-106:2010 (ГОСТ 8020-90, MOD). Конструкції будинків і споруд. Конструкції бетонні і залізобетонні для колодязів каналізаційних, водопровідних і газопровідних мереж. Технічні умови
 24. ДСТУ Б В.2.6-107:2010 (ГОСТ 12504-80, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові внутрішні бетонні і залізобетонні для житлових і громадських будівель. Загальні технічні умови
 25. ДСТУ Б В.2.6-108:2010 (ГОСТ 13579-78, MOD). Конструкції будинків і споруд. Блоки бетонні для стін підвалів. Технічні умови
 26. ДСТУ Б В.2.6-109:2010 (ГОСТ 13580-85, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні стрічкових фундаментів. Технічні умови
 27. ДСТУ Б В.2.6-110:2010 (ГОСТ 17079-88, MOD). Конструкції будинків і споруд. Блоки вентиляційні залізобетонні. Технічні умови
 28. ДСТУ Б В.2.6-111:2010 (ГОСТ 17538-82, MOD). Конструкції будинків і споруд. Конструкції і вироби залізобетонні для шахтліфтів житлових будівель. Технічні умови
 29. ДСТУ Б В.2.6-112:2010 (ГОСТ 19010-82, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Блоки стінові бетонні і залізобетонні для будівель. Загальні технічні умови
 30. ДСТУ Б В.2.6-113:2010 (ГОСТ 19231.0-83, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття трамвайних шляхів
 31. ДСТУ Б В.2.6-114:2010 (ГОСТ 19231.1-83, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття трамвайних шляхів. Конструкція і розміри
 32. ДСТУ Б В.2.6-115:2010 (ГОСТ 19804.5-83, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Палі порожнисті круглого перерізу і палі-оболонки залізобетонні суцільні з ненапруженою арматурою. Конструкція і розміри
 33. ДСТУ Б В.2.6-118:2010 (ГОСТ 20213-89, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Ферми залізобетонні. Технічні умови
 34. ДСТУ Б В.2.6-119:2010 (ГОСТ 20425-75, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Тетраподи для берегозахисних і огороджувальних споруд. Технічні умови
 35. ДСТУ Б В.2.6-120:2010 (ГОСТ 21924.0-84, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття міських доріг. Технічні умови
 36. ДСТУ Б В.2.6-121:2010 (ГОСТ 21924.1-84, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені для покриття міських доріг. Конструкція і розміри
 37. ДСТУ Б В.2.6-122:2010 (ГОСТ 21924.2-84, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні з ненапруженою арматурою для покриття міських доріг. Конструкція і розміри
 38. ДСТУ Б B.2.6-123:2010 (ГОСТ 21924.3-84, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття міських доріг. арматурні і монтажно-стикові вироби. Конструкція і розміри
 39. ДСТУ Б В.2.6-125:2010 (ГОСТ 22687.1-85, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Стояки конічні залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Конструкція і розміри
 40. ДСТУ Б В.2.6-126:2010 (ГОСТ 22687.2-85, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Стояки циліндричні залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Конструкція і розміри
 41. ДСТУ Б В.2.6-127:2010 (ГОСТ 22687.3-85, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Стояки залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Конструкція закладних виробів і підп'ятників
 42. ДСТУ Б В.2.6-128:2010 (ГОСТ 22930-87, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені для облицювання зрошувальних каналів меліоративних систем. Технічні умови
 43. ДСТУ Б В.2.6-130:2010 (ГОСТ 23899-79, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Колони залізобетонні під параболічні лотки. Технічні умови
 44. ДСТУ Б В.2.6-131:2010 (ГОСТ 24022-80, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Фундаменти залізобетонні збірні під колони сільськогосподарських будівель. Технічні умови
 45. ДСТУ Б В.2.6-132:2010 (ГОСТ 24476-80, MOD). Конструкції будинків і споруд. Фундаменти залізобетонні збірні під колони каркаса міжвидового застосування для багатоповерхових будівель. Технічні умови
 46. ДСТУ Б В.2.6-133:2010 (ГОСТ 25459-82, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні умови
 47. ДСТУ Б В.2.6-134:2010 (ГОСТ 25627-83, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Вироби залізобетонні для силосних споруд елеваторів і зернопереробних підприємств. Загальні технічні умови
 48. ДСТУ Б B.2.6-135:2010 (ГОСТ 25912.0-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ для аеродромного покриття. Технічні умови
 49. ДСТУ Б B.2.6-136:2010 (ГОСТ 25912.1-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-14 для аеродромного покриття. Конструкція
 50. ДСТУ Б В.2.6-137:2010 (ГОСТ 25912.2-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-18 для аеродромного покриття. Конструкція
 51. ДСТУ Б В.2.6-138:2010 (ГОСТ 25912.3-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-20 для аеродромного покриття. Конструкція
 52. ДСТУ Б В.2.6-139:2010 (ГОСТ 26815-86, MOD). Конструкції будинків і споруд. Конструкції залізобетонні підпірних стін. Технічні умови
 53. ДСТУ Б В.2.6-140:2010 (ГОСТ 26919-86, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Плити підвіконні залізобетонні для житлових, громадських і допоміжних будівель. Технічні умови
 54. ДСТУ Б В.2.6-141:2010 (ГОСТ 26992-86, MOD). Конструкції будинків і споруд. Прогони залізобетонні для покриття будівель промислових і сільськогосподарських підприємств. Технічні умови
 55. ДСТУ Б В.2.6-142:2010 (ГОСТ 27563-87, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Блоки стінові гіпсобетонні для будинків висотою до двох поверхів. Технічні умови
 56. ДСТУ Б В.2.6-143:2010 (ГОСТ 28737-90, MOD). Конструкції будинків і споруд. Балки фундаментні залізобетонні для стін будівель промислових і сільськогосподарських підприємств. Технічні умови
 57. ДСТУ Б В.2.6-144:2010 (ГОСТ 28042-89, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити покриття залізобетонні для будівель підприємств. Технічні умови
 58. ДСТУ Б В.2.6-145:2010 (ГОСТ 31384:2008, NEQ). Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги
 59. ДСТУ-Н Б В.2.6-145:2010 (ГОСТ 31384-2008, NEQ). Поправка. Захист бетонних і залізобетонних конструкції від корозії. Загальні технічні умови
 60. ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010. Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування й улаштування вікон та дверей
 61. ДСТУ Б В.2.6-154:2010. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Збірно-монолітні конструкції. Правила проектування
 62. ДСТУ-Н Б В.2.6-155:2010. (Скан). Конструкції будинків і споруд. Настанова з застосування механічних муфтових з'єднань арматури з конічною різзю при проектуванні і виготовленні залізобетонних конструкцій
 63. ДСТУ-Н-П Б В.2.6-157:2010 (EN 1995-1-2:2004, MOD). Конструкції будинків і споруд. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 64. ДСТУ-Н-П Б В.2.6-158:2010 (EN 1996-1-2:2005, MOD). (Скан). Конструкції будинків і споруд. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 65. ДСТУ-Н-П Б В.2.6-159:2010 (EN 1994-1-2:2005, MOD). Конструкції будинків і споруд. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
 66. ДБН В.2.6-163:2010. Конструкції будівель і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу
 67. ДБН В.2.6-163:2010. (Додатки). Конструкції будівель і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу
 68. ДБН В.2.6-163:2010. Поправка. Конструкції будівель і споруд.Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу
 69. ДСТУ-Н Б В.2.6-88:2009. Поправка. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Настанова про технічну апробацію, технічний контроль та моніторинг. Технічні умови
 70. ДСТУ Б В.2.7-45:2010. Зміна N1. Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови
 71. ДСТУ Б В.2.7-56:2010. Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови
 72. ДСТУ Б В.2.7-82:2010. Будівельні матеріали. В'яжучі гіпсові. Технічні умови
 73. ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови
 74. ДСТУ Б В.2.7-137:2008. Зміна N1. Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови
 75. ДСТУ Б В.2.7-210:2010. Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови
 76. ДСТУ Б В.2.7-234:2010. Будівельні матеріали. Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні на скловолокнистій основі покрівельні і гідроізоляційні. Технічні умови
 77. ДСТУ Б В.2.7-235:2010. Будівельні матеріали. Фасонні елементи з мінеральної вати для ізоляції трубопроводів. Технічні умови
 78. ДСТУ Б В.2.7-236:2010. Будівельні матеріали. Мастики на основі бітуму покрівельні та ізоляційні гарячі. Технічні умови
 79. ДСТУ Б В.2.7-237:2010 (ГОСТ 6665-91, MOD). Будівельні матеріали. Камені бетонні і залізобетонні бортові. Технічні умови
 80. ДСТУ Б В.2.7-238:2010 (ГОСТ 17608-91, MOD). (Скан). Будівельні матеріали. Плити бетонні тротуарні. Технічні умови
 81. ДСТУ Б В.2.7-239:2010 (EN 1015-11:1999, NEQ). Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань
 82. ДСТУ Б В.2.7-241:2010. Будівельні матеріали. Камінь бутовий. Технічні умови
 83. ДСТУ Б В.2.7-242:2010. Будівельні матеріали. Прокладки ущільнювальні для вікон і дверей. Загальні технічні умови
 84. ДСТУ Б В.2.7-245:2010. Будівельні матеріали. Вироби керамічні клінкерні. Технічні умови
 85. ДСТУ Б В.2.7-247:2010. Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для сумішей асфальтобетонних та органо-мінеральних дорожніх. Методи випробувань
 86. ДСТУ Б В.2.8-31:2010 (ГОСТ 23117-91, MOD). Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Затискачі напівавтоматичні для натягу арматури залізобетонних конструкцій. Технічні умови
 87. (ПУЕ). Розділ 1. Загальні правила. Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи електробезпеки. Правила улаштування електроустановок. (Україна)
 88. СНиП ІІ-35-76. Зміна N 1 Рекомендацій по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природномугазі, 2-е видання, перероблене та доповнене

В.3 Эксплуатация, ремонт, реставрация и реконструкция

 1. ДБН В.3.2-1-2004. Зміна N 1. Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические но рмативы, сметные нормы и правила

 1. Збірник ГН 7. Покрівельні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи

Справочные материалы

 1. Перелік міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року, які замінено на ДСТУ (2006-2010 роки)
 2. Перелік чинних міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року, які відповідно до ДК 004:2008 відносяться до класів 91 та 93 та скасовані наказами Мінрегіонбуду без заміни П
 3. ерелік міждержавних чинних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року, які відповідно до ДК 004:2008 відносяться до класів 91 та 93 і згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2009 № 1050 вилучені із сфери компетенції Мінрегіонбуду
 4. ДСТУ 2587:2010. Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування
 5. Изменения и дополнения к Перечню действующих (по состоянию на 01.08.2011) в Украине сметных нормативных документов в области строительства.Общегосударственные сметные нормативы

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Законы Украины

 1. 17.11.2011. Про внесення змін до Закону України "Про регулюв ання містобудівної діяльності"
 2. 22.12.2011. Про внесення змін до Закону України "Про інвести ційну діяльність"
 3. 22.12.2011. Про внесення змін до деяких законодавчих актів У країни щодо посилення відповідальності та вдосконалення держ авного регулювання у сфері містобудівної діяльності
 4. 10.02.2012. Про внесення зміни до статті 41 Закону України " Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо рішень представницьких органів місцевого самоврядування

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 29.11.2000. Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу
 2. 29.07.2002. Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки
 3. 19.09.2007. Про наглядову раду державного публічного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд"
 4. 04.02.2009. Про затвердження Порядку координації робіт із стандартизації, які виконуються центральними органами виконавчої влади за кошти державного бюджету
 5. 25.03.2009. Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску (N 268)
 6. 07.09.2011. Про внесення змін до постанови Кабінета Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466 (N 949)
 7. 28.09.2011. Про внесення зміни до пункту 6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах
 8. 05.10.2011. (Розпорядження) Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами
 9. 26.10.2011. Деякі питання визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються) (N 1103)
 10. 26.10.2011. Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (N 1107)
 11. 09.11.2011. Питання управління Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства об'єктами державної власності (N 1114-р)
 12. 09.11.2011. Про утворення Ради з питань запровадження інноваційної моделі функціонування будівельного комплексу і розгляду будівельних проектів, що мають важливе значення для соціально-економічного розвитку регіонів (N 1154)
 13. 09.11.2011. Про платну адміністративну послугу, що надається міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (N 1110-р)
 14. 07.12.2011. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. N 268 (N 1258)
 15. 11.01.2012. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
 16. 18.01.2012. Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (N 43)
 17. 15.02.2012. Про внесення зміни до пункту 6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах
 18. 15.02.2012. Про скасування деяких наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
 19. 22.02.2012. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань використання коштів державного бюджету для розроблення схем та проектнихрішень масового застосування

Приказы Госстроя Украины

 1. N 418 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 "Настанова з облаштування будинків і споруд громадського призначення елементами доступностідля осіб з вадами зору та слуху"
 2. N 439 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-11:2011 "Блоки дверні металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови"
 3. N 456 від 30.12.2011. "Про прийняття національних стандартів"
 4. N 102 від 05.03.2012. "Про затвердження Положення та структури технічного комітету стандартизації ТК 314 "Планування територій та населених пунктів"
 5. N 308 від 19.09.2006 "Про затвердження форми звітності N1-ТПВ та Інструкції щодо заповнення форми звітності N1-ТПВ "Звіт про поводження з твердими побутовими відходами"
 6. N 108 від 07.07.2011. "Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради"
 7. N 133 від 01.08.2011. "Про затвердження Методики роздільного збирання побутових відходів"
 8. N 149 від 12.08.2011. "Про внесення змін та доповнень до наказу Мінрегіону від 07.06.2011 N 70 "Про затвердження переліку пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, які фінансуватимуться у 2011 році за рахунок коштів державного
 9. N 162 від 26.08.2011. "Про затвердження форми акта приймання-передачі квартир"
 10. N 170 від 01.09.2011. "Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу"
 11. N 172 від 01.09.2011. "Про затвердження Порядку внесення плати за проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, та її розмірів"
 12. N 180 від 06.09.2011. "Про внесення змін до деяких наказів"
 13. N 190 від 13.09.2011. "Про затвердження Зміни N4 до ДБН Д.2.2-99 та Зміни N4 до ДБН Д.2.3-99"
 14. N 195 від 19.09.2011. "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 04.12.2009 N 554"
 15. N 199 від 20.09.2011. "Про колегію Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України"
 16. N 201 від 20.09.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 15232:2011 "Енергоефективність будівель. Вплив автоматизації, моніторингу та управління будівлями (EN 15232:2007, IDT)"
 17. N 207 від 23.09.2011. "Про внесення змін до Форми подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов"
 18. N 208 від 23.09.2011. "Про утворення Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"
 19. N 230 від 10.10.2011. "Про внесення змін до наказу Мінжитлокомунгоспу від 08.12.2009 N 386 "Про затвердження Порядку погодження Мінжитлокомунгоспом умов концесійного конкурсу щодо об'єктів права державної або комунальної власності, що використову
 20. N 236 від 14.10.2011. "Про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію"
 21. N 244 від 21.10.2011. "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності"
 22. N 262 від 01.11.2011. "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-45:2010 "Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови"
 23. N 263 від 01.11.2011. "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-137:2008 "Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови"
 24. N 264 від 01.10.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-164:2011 "Комплекти скління балконів і лоджій полівінілхлоридні. Загальні технічні умови"
 25. N 269 від 01.11.2011. "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б А.2.4-4:2009 "Система проектної документації для будівництва.Основні вимоги до проектної та робочої документації"
 26. N 290 від 16.11.2011. "Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації"
 27. N 299 від 21.11.2011. "Про організацію роботи із впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель іспоруд"
 28. N 327 від 06.12.2011. "Про внесення змін до наказу Мінбуду від 20.03.2006 N 69"
 29. N 328 від 06.12.2011. "Про затвердження Акта приймання-передачі квартир, придбаних Державною іпотечною установою"
 30. N 333 від 07.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 12845:2011 Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 12845:2004+A2:2009, IDT)
 31. N 342 від 15.12.2011. "Про затвердження форми та технічного опису бланка кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури"
 32. N 345 від 15.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б Б 1.1-12:2011 "Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)"
 33. N 354 від 19.12.2011. "Про затвердження державних будівельних норм (ДБН В.2.6-165:2011 "Алюмінієві конструкції. Основні положення")
 34. N 361 від 20.12.2011. "Про затвердження форм гарантійного листа та графіка виконання будівельно-монтажних робіт"
 35. N 372 від 22.12.2011. "Про порядок встановлення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для розрахунку кредиту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1231"
 36. N 374 від 22.12.2011. "Про затвердження Зміни N1 ДБН В.1.2-14-2009 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ"
 37. N 376 від 26.12.2011. "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-70:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі металевіз утеплювачем із пінопласту. Технічні умови"
 38. N 377 від 26.12.2011. "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-71:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві тришарові стінові з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови"
 39. N 378 від 26.12.2011. "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-72:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі сталеві двошарові покриттів будівель з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови"
 40. N 380 від 26.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2011 "Визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної
 41. N 389 від 29.12.2011. "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків"
 42. N 399 від 29.12.2011. "Про затвердження Зміни N 2 до ДБН В.2.1-10-2009 "Основи і фундаменти. Основні положення проектування"
 43. N 404 від 29.12.2011. "Про прийняття проектів національних стандартів, розроблених методом перевидання (перекладу) на заміну міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року"
 44. N 405 від 29.12.2011. "Про прийняття проекту національного стандарту, розробленого методом перевидання (перекладу) на заміну міждержавного стандарту (ГОСТ), прийнятого до 1992року"
 45. N 406 від 29.12.2011. "Про прийняття проекту національного стандарту, розробленого методом перевидання (перекладу) на заміну міждержавного стандарту (ГОСТ), прийнятого до 1992року"
 46. N 408 від 29.12.2011. "Про прийняття проекту національного стандарту, розробленого методом перевидання (перекладу) на заміну міждержавного стандарту (ГОСТ), прийнятого до 1992року"
 47. N 410 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-90:2011 "Вапно будівельне. Технічні умови"
 48. N 411 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-281:2011 "Цементи. Класифікація"
 49. N 412 від 30.12.2011. "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-164:2008 "Будівельні матеріали. Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови"
 50. N 413 від 30.12.2011. "Про прийняття національних стандартів"
 51. N 414 від 30.12.2011. "Про прийняття проектів національних стандартів, розроблених на заміну міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року"
 52. N 415 від 30.12.2011. "Про прийняття національних стандартів"
 53. N 416 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-119:2011 "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови"
 54. N 417 від 30.12.2011. "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 27.01.2009 N 45"
 55. N 419 від 30.12.2011. "Про затвердження Зміни N 1 до ДБН В.2.2-18:2006 "Заклади соціального захисту населення"
 56. N 420 від 30.12.2011. "Про затвердження Зміни N 3 до державних будівельних норм ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів"
 57. N 421 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.5-59:2011 "Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови"
 58. N 422 від 30.12.2011. "Про прийняття національних стандартів"
 59. N 423 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 13238:2011 "Випробування будівельних виробівщодо реакції на вогонь. Методи кондиціювання та загальні правила відбирання основи (EN 13238:2010, IDT)"
 60. N 424 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN ISO 1716:2011 "Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Визначення вищої (нижчої) теплоти згоряння
 61. N 425 від 30.12.2011. "Про прийняття національних стандартів"
 62. N 426 від 30.12.2011. "Про прийняття проектів національних стандартів, розроблених на заміну міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року"
 63. N 427 від 30.12.2011. "Про прийняття проектів національних стандартів, розроблених на заміну міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року"
 64. N 428 від 30.12.2011. "Про прийняття проекту національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-179:2011 "Двері дерев'яні. Метод визначення опору впливу кліматичних факторів (ГОСТ 28786-90,MOD)"
 65. N 432 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 13779:2011 "Вентиляція громадських будівель.Вимоги до виконання систем вентиляції та кондиціонування повітря (EN 13779:2007, IDT)"
 66. N 433 від 30.12.2011. "Про прийняття національних стандартів"
 67. N 434 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б А.1.1-98:2011 "Настанова з розроблення положень щодо оцінювання відповідності згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель та споруд у проектах національних.."
 68. N 436 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б А.1.1-99:2011 "Настанова експертам з підготовки висновку та проекту Технічного свідоцтва придатності нових будівельних виробів для застосування"
 69. N 438 від 30.12.2011. "Про затвердження Зміни N 2 ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення"
 70. N 440 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-15:2011 "Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови"
 71. N 441 від 30.12.2011. "Про прийняття ДСТУ Б В.2.7-285:2011 "Заповнювач стільниковий паперовий. Технічні умови (ГОСТ23233-78, MOD)", розробленого методом перевидання (передруку), на заміну міждержавного стандарту (ГОСТ), прийнятого до 1992 року
 72. N 442 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.2-32:2011 "Будівлі мобільні (інвентарні). Системи санітарно-технічні. Загальні технічні умови"
 73. N 443 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.2-33:2011 "Будівлі мобільні (інвентарні). Електроустановки. Загальні технічні умови"
 74. N 444 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-183:2011 "Резервуари вертикальні циліндричні сталеві для нафти та нафтопродуктів. Загальні технічні умови (ГОСТ 31385-2008, NEQ)"
 75. N 445 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-177:2011 "Конструкції будівельні сталеві.Умовні позначення (марки)"
 76. N 446 від 30.12.2011. "Про прийняття змін до національних стандартів комплексу "Ґрунти. Методи випробувань"
 77. N 447 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 480-14:2011 "Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення корозійного впливу хімічних добавок на сталеву арматуру при потенціостатичному електро
 78. N 448 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.1.3-3:2011 "Модульна координація розмірів у будівництві. Загальні положення"
 79. N 449 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-178:2011 "Конструкції будівельні стінові. Метод визначення міцності зчеплення облицювальних плиток з основою"
 80. N 450 від 30.12.2011. "Про прийняття національних стандартів, розроблених методом перевидання (передруку) на замінуміждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року"
 81. N 451 від 30.12.2011. "Про прийняття національних стандартів, розроблених методом перевидання (передруку) на замінуміждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року"
 82. N 452 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-292:2011 "Матеріали полімерні еластичні та текстильні для покриття підлог. Методи контролювання"
 83. N 454 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 1296:2011 "Матеріали покрівельні та гідроізоляційні рулонні, листові та у вигляді плит. Метод штучного старіння за довготривалої дії підвищеної температури (EN 1296:2000, IDT
 84. N 455 від 30.12.2011. "Про прийняття національних стандартів"
 85. N 457 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-181:2011 "Захист бетонних конструкцій від корозії. Методи випробувань (ГОСТ 31383:2008, NEQ)"
 86. N 458 від 30.12.2011. "Про прийняття національних стандартів"
 87. N 459 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.5-60:2011 "Щитки освітлювальні для промислових і громадських будівель. Загальні технічні умови (ГОСТ 8709-82, MOD)"
 88. N 460 від 30.12.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.3-28:2011 "Огородження дорожні металеві бар'єрного типу. Технічні умови (ГОСТ 26804-86, MOD)"
 89. N 461 від 30.12.2011. "Про прийняття національних стандартів, розроблених на заміну міждержавних стандартів (ГОСТ),прийнятих до 1992 року"
 90. N 462 від 30.12.2011. "Про прийняття ДСТУ Б В.2.7-289:2011 "Цементи. Методи визначення теплоти гідратації (EN 196-9:2010, MOD)"
 91. N 463 від 30.12.2011. "Про прийняття ДСТУ Б В.2.6-182:2011 "З'єднання зварні стикові і таврові арматури залізобетонних конструкцій. Ультразвукові методи контролю якості. Правила приймання (ГОСТ 23858-79, MOD)"
 92. N 464 від 30.12.2011. "Про прийняття національних стандартів, розроблених на заміну міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року"
 93. N 465 від 30.12.2011. "Про прийняття ДСТУ-ЗТ Б В.2.6-180:2011 "Комплекти системи фасадної теплоізоляційної з опорядженням цеглою. Загальні технічні умови"
 94. N 466 від 30.12.2011. "Про прийняття ДСТУ-ЗТ Б В.2.2-34:2011 "Енергоефективність будинків"
 95. N 16 від 11.01.2012. "Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг),пов'язаних із створенням об'єктів архітектури"
 96. N 17 від 11.01.2012. "Про створення технічного комітету стандартизації "Інформаційне забезпечення у будівництві"
 97. N 18 від 11.01.2012. "Про створення технічного комітету стандартизації "Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві"
 98. N 21 від 12.01.2012. "Про затвердження ДБН В.2.4-5:2012 "Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво"
 99. N 23 від 16.01.2012. "Про затвердження Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктіввід підтоплення"
 100. N 28 від 18.01.2012. "Про внесення змін у додаток до наказу Мінрегіону України від 23.06.2011 N 90"
 101. N 32 від 18.01.2012. "Про затвердження Положення та структури технічного комітету стандартизації ТК 311 "Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві"
 102. N 39 від 01.02.2012. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 28.09.2009 N 393"
 103. N 40 від 01.02.2012. "Про затвердження ДБН В.2.5-24:2012 "Електрична кабельна система опалення"
 104. N 56 від 14.02.2012. "Про доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 87)
 105. N 61 від 16.02.2012. "Про затвердження очікуваних прогнозно-індикативних показників введення в експлуатацію житлау 2012 році"
 106. N 71 від 21.02.2012. "Про створення технічного комітету стандартизації "Системи техногенної і пожежної безпеки будівель і споруд"
 107. N 72 від 21.02.2012. "Про створення технічного комітету стандартизації "Житлове будівництво"
 108. N 73 від 21.02.2012. "Про створення технічного комітету стандартизації "Планування територій та населених пунктів"
 109. N 98 від 03.03.2012. "Про затвердження ДБН А.2.2-3-2012 "Склад та зміст проектної документації на будівництво"
 110. N 101 від 05.03.2012. "Про визнання такими, що втратили чинність, Технічних правил ремонту і утримання міських вулиц ь та доріг та Порядку технічного обліку і паспортизації вулиць та доріг міст і селищ міського типу України"
 111. N 103 від 05.03.2012. "Про затвердження Положення та структури технічного комітету стандартизації ТК 315 "Системи техногенної і пожежної безпеки будівель і споруд"
 112. N 104 від 05.03.2012. "Про затвердження Положення та структури технічного комітету стандартизації ТК 313 "Житлове будівництво"

Инструктивные письма Госстроя Украины

 1. 7/15-4687 від 26.04.2011. "Щодо статусу ОСББ як учасника від носин у сфері житлово-комунальних послуг"
 2. 21.06.2011. Щодо надання роз'яснення в частині періодичної повірки засобів вимірювальної техніки стосовно оплати робіт, пов'язаних з повіркою
 3. 7/12-8463 від 04.08.2011. "Про деякі питання оподаткування діяльності ОСББ, управлінців та управлінських компаній у сфері житлово-комунального господарства"
 4. 7/12-10455 від 06.09.2011. "Щодо надання роз'яснень про неухильне виконання законодавчих норм стосовно укладання договорів про надання ритуальних послуг"
 5. 7/35-10691 від 09.09.2011. "Щодо калькуляції собівартості БМР"
 6. 7/35-11225 від 19.09.2011. "Щодо рівня заробітної плати привизначенні вартості будівництва"
 7. 7/15-13397 від 13.10.2011. "Про індекси зміни вартості станом на 1 жовтня 2011"
 8. 7/15-18443 від 29.12.2011. "Щодо рівня заробітної плати на 2012 рік при визначенні вартості будівництва" Про усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.01.2012)
 9. 7/17-297 від 10.01.2012. "Про звітність за програмою "Власний дім"
 10. 7/15-1649 від 03.02.2012. "Про індекси зміни вартості станом на 1 січня 2012 року"

Документы Госархстройинспекции Украины

 1. N 47 від 07.07.2011. Про затвердження Регламенту роботи Держархбудінспекції України та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури
 2. N 54 від 18.07.2011. Про затвердження персонального складу колегії Держархбудінспекції України та Положення про колегію Держархбудінспекції України
 3. N 55 від 25.07.2011. Про вдосконалення роботи з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури
 4. N 78 від 30.08.2011. Про вдосконалення роботи з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури
 5. N 80 від 01.09.2011. Про вдосконалення роботи з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури
 6. N 136 від 22.11.2011. Про вдосконалення роботи з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури
 7. N 40-12-589 від 22.06.2011. Щодо надання роз'яснень з питання реєстрації декларації про початок виконання підготовчих і будівельних робіт
 8. N 40-12-1036 від 14.07.2011. Про положення про державну архітектурно-будівельну інспекцію України
 9. N 40-16-1191 від 18.07.2011. Щодо повноважень Держархбудінспекції України
 10. N 40-17-1726 від 04.08.2011. Щодо притягнення до адміністративної відповідальності при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, збудованих без дозволу
 11. N 40-17-1722 від 04.08.2011. Щодо ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання
 12. N 40-12-2409 від 01.09.2011. Щодо прийняття в експлуатацію об'єктів, закінчених будівництвом до 5 серпня 1992 року
 13. N 40-17/13-2561 від 08.09.2011. Щодо реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації
 14. N 40-17-2670 від 13.09.2011. Щодо деяких питань з технічного обстеження
 15. N 10-17-2758 від 16.09.2011. Щодо безоплатного переоформлення ліцензій, дозволів, інших документів дозвільного характеру
 16. N 40-17-3019 від 29.09.2011. Щодо заповнення декларації про початок виконання будівельних робіт при реконструкції або капітального ремонту квартир (приміщень) в багатоповерховому будинку /з питань права власності або користування земельною ділян
 17. N 40-12-3005 від 29.09.2011. Щодо введення в експлуатацію самочинно збудованих гаражів
 18. N 40-11-3049 від 29.09.2011. Щодо документів, які посвідчують право користування на земельну ділянку /з питань договору купівлі-продажу житлового будинку/
 19. N 40-16-3452 від 14.10.2011. Щодо притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб
 20. N 40-19/1-3765 від 27.10.2011. Щодо прийняття в експлуатацію житлового будинку
 21. N 40-16-3857 від 01.11.2011. Щодо реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт
 22. N 40-16-4092 від 10.11.2011. Про документ, який підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта
 23. N 40-16-4537 від 28.11.2011. Щодо чинності дозволу на виконання будівельних робіт
 24. N 40-12-5188 від 28.12.2011. Щодо повноважень посадовихосіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю
 25. N 40-19-197 від 13.01.2012. Щодо знесення об'єктів самочинного будівництва
 26. N 40-16-353 від 20.01.2012. Щодо чинності дозволу на виконання будівельних робіт
 27. N 40-12-385 від 23.01.2012. З питань реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації
 28. N 40-12-384 від 23.01.2012. Щодо оформлення документів на право власності
 29. Роз'яснення з питань оформлення декларації
 30. Щодо документів дозвільного характеру (відповідно до листа Держархбудінспекції України від 01.11.2011 N 40-17-3856)
 31. Щодо засвідчення в установленому порядку сертифікатів
 32. Щодо чинності дозволу на виконання будівельних робіт (відповідно до листа Держархбудінспекції від 31.01.2012 р N 40-17/6-546)

Документы других министерств и ведомств

 1. 19.01.2012. Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виготовлення скла, включаючи скловолокно з плавильноюпотужністю, яка перевищує 20 тонн на добу
 2. 31.03.2011. Про затвердження та запровадження нової редакції глави 1.7 "Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом" Правил улаштування електроустановок
 3. 24.10.2011. Про затвердження Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання
 4. 22.12.2011. Про затвердження Інструкції з гасіння пожеж на енергетичних об'єктах України
 5. 30.08.2011. Щодо надання роз'ясненя щодо необхідності подання заяви до декларацій з питань будівництва (початок виконання підготовчих робіт, виконання будівельних робіт, прийняттяв експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів)
 6. 12.11.2004. Про затвердження звітності по формі N1-похоронна справа
 7. 24.12.2008. Про затвердження форми звітності N1(річна) "Звіт про зелене господарство" та Інструкції щодо заповнення форми звітності N1(річна) "Звіт про зелене господарство"
 8. 01.07.2009. Про затвердження форми звітності N 1-вул (річна)"Звіт про дорожньо-мостове господарство" та Інструкції щодо заповнення форми звітності N1-вул (річна) "Звіт про дорожньо-мостове господарство"
 9. 30.08.2011. Относительно СОУ Д.2.2-01386326-005:2011
 10. 23.08.2011. О расчете нормы продолжительности рабочего времени на 2012 год.
 11. 20.05.2011. Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт /N 1-буд (квартальна)/ N 120
 12. 20.05.2011. Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, інвестиційних проектів і будівництва (N 120)
 13. 20.05.2011. Звіт про виконання будівельних робіт /№ 1-кб (місячна)/ N120
 14. 20.05.2011. Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт /N 2-буд (квартальна)/ N120
 15. 20.05.2011. Капітальні інвестиції /N 2-інвестиції (квартальна)/ N120
 16. 20.05.2011. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів /N 2-інвестиції (річна)/ N 120
 17. 20.05.2011. Звіт підприємства про реалізацію інвестиційногопроекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку (N 1-ІП (квартальна) N 120)
 18. 16.06.2011. Про внесення змін до інструкцій щодо заповненняформ державних статистичних спостережень N 10-зез "Звіт проіноземні інвестиції в Україну" та N 13-зез "Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу
 19. 05.08.2011. Про затвердження Методологічних положень щодо організації державного статистичного спостереження з короткострокової статистики будівництва та порядку розрахунку індексу будівельної продукції
 20. 20.12.2011. Про затвердження Методологічних положень щодо організації державного статистичного спостереження зі статистики дозволів на будівництво
 21. 31.12.99. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
 22. 04.11.2011. Про обкладення ПДВ операцій з будівництва житла
 23. 09.10.2006. Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час
 24. 11.08.2011. Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки су
 25. 07.09.2011. Про затвердження Змін до Правил безпеки у вугільних шахтах
 26. 29.09.2011. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
 27. 29.09.2011. Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
 28. 07.12.2011. Про затвердження Правил безпеки з улаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас
 29. 17.03.2011. Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць
 30. 15.08.2011. Щодо надання роз'яснення стосовно необхідності проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи проектів будівництва та проектів землеустрою
 31. 26.01.2012. Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів"
 32. 07.02.2012. Про затвердження Державних санітарних норм та правил влаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих наметових містечок

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. Український класифікатор нормативних документів ДК 004:2008
 2. 24.05.2011. Рішення шостої Всеукраїнської науково-технічної конференції "Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону"
 3. Рішення N 95 НТР від 17.08.2011. Про розгляд Положенняпро технічний комітет стандартизації ТК 307 "Автомобільні дороги і транспортні споруди"
 4. Рішення N 96 НТР від 17.08.2011. Про розгляд Положенняпро технічний комітет стандартизації ТК 302 "Енергоефективність будівель і споруд"
 5. Рішення N 97 НТР від 17.08.2011. Про розгляд Положенняпро технічний комітет стандартизації ТК 304 "Захист будівель і споруд"
 6. Рішення N 98 НТР від 17.08.2011. Про розгляд Положення про технічний комітет стандартизації ТК 303 "Будівельні конструкції"
 7. Рішення N 99 НТР від 17.08.2011. Про розгляд Положення про технічний комітет стандартизації ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали"
 8. Рішення N 100 НТР від 17.08.2011. Про розгляд Положення про технічний комітет стандартизації ТК 306 "Інженерні мережі та споруди"
 9. Рішення N 101 НТР від 17.08.2011. Про розгляд Положення про технічний комітет стандартизації ТК 301 "Металобудівництво"
 10. Рішення N 102 НТР від 19.08.2011. Про проект Зміни N1 до СОУ Д.2.2-25-ПР2:2009
 11. Рішення N 103 НТР від 19.08.2011. Про проект СОУ Д 2.2-01386326-005:201_
 12. Рішення N 104 НТР від 19.08.2011. Про проекти СОУ Д 2.4-35382784-001:201_ та СОУ Д 2.7-35382784-002:201
 13. Рішення N 105 НТР від 19.08.2011. Про проект Зміни N1 до СОУ 45.2-00018112-035:2010 "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги та мости"
 14. Рішення N 106 НТР від 19.08.2011. Про Зміни N 4 до ДБН Д.2.2-35-99, зміни N 4 до ДБН Д.2.3-8-99, зміни N 4 до ДБН Д.2 .3-12-99, зміни N 4 до ДБН Д.2.3-19-99
 15. Рішення N 107 НТР від 13.09.2011. Про проект СОУ Д.2.7-34881857-001:201_
 16. Рішення N 108 НТР від 13.09.2011. Про проекти СОУ Д 2.2-31297444-002:201_ та СОУ Д 2.7-31297444-001:201_
 17. Рішення N 109 НТР від 20.09.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівн ицтві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки LH-4100BL
 18. Рішення N 110 НТР від 20.09.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки TAISOX 8001BL
 19. Рішення N 111 НТР від 20.09.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки VESTOLEN A 5061R 10000 Black
 20. Рішення N 112 НТР від 20.09.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки VESTOLEN А 6060R 10000 Black
 21. Рішення N 112 НТР від 20.09.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки VESTOLEN А 6060R 10000 Black
 22. Рішення N 114 НТР від 20.09.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки ELTEX® TUB121 N3000
 23. Рішення N 115 НТР від 20.09.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки TAISOX 8001BL
 24. Рішення N 116 НТР від 20.09.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки TIPELINE PS 380-30/302
 25. Рішення N 117 НТР від 20.09.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки TAISOX 8001BL
 26. Рішення N 118 НТР від 20.09.2011. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 27. Рішення N 119 НТР від 20.09.2011. Про проект Зміни N 2 до ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільної оборони"
 28. Рішення N 120 НТР від 20.09.2011. Про проект Зміни 1 ДСТУ Б В.2.7-137:2008 "Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови"
 29. Рішення N 121 НТР від 20.09.2011. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-45:2010 "Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови"
 30. Рішення N 122 НТР від 20.09.2011. Про проекти СОУ Д.2.2-32794511-009:201_ та СОУ Д.2.7-32794511-010:201_
 31. Рішення N 123 НТР від 20.09.2011. Про проект Зміни N1 до ВБН Д.2.1-218-048-2002
 32. Рішення N 1 НТР від 04.10.2011. Про обрання заступника Голови НТР
 33. Рішення N 7 НТР від 04.10.2011. Про проект національного стандарту ДСТУ "Комплекти скління балконів і лоджій полівінілхлоридні. Загальні технічні умови"
 34. Рішення N 13 НТР від 04.10.2011. Про розвиток нормативної бази України у сфері енергоефективності будівель за сприяння міжнародних проектів
 35. Рішення N 14 НТР від 12.10.2011. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б А.2.4-4:2009 "Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації"
 36. Рішення N 16 НТР від 27.10.2011. Про проект національного стандарту ДСТУ Б EN 12845:201х "Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 12845:2004+A2:2009, IDT)"
 37. Рішення N 25 НТР від 17.11.2011. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 38. Рішення N 32 НТР від 17.11.2011. Про створення технічного комітету стандартизації "Інженерні вишукування у будівництві"
 39. Рішення N 33 НТР від 17.11.2011. Про створення технічного комітету стандартизації "Промислове будівництво"
 40. Рішення N 35 НТР від 17.11.2011. Про проект ДБН В.2.6-ХХ-201Х "Конструкції будинків і споруд. Алюмінієві конструкції. Основні положення"
 41. Рішення N 36 НТР від 17.11.2011. Про створення технічного комітету стандартизації "Будтехнології"
 42. Рішення N 37 НТР від 17.11.2011. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н "Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)"
 43. Рішення N 41 НТР від 05.12.2011. Про розгляд проекту СОУ Б Д.2.2-37194232-001:20ХХ
 44. Рішення N 42 НТР від 06.12.2011. Про розгляд проектів СОУ БД.2.4-31159868-001:20ХХ та СОУ БД.2.7-31159868-002:20ХХ
 45. Рішення N 43 НТР від 08.12.2011. Про розгляд проектів ДСТУ Б EN 13238 Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Методи кондиціювання та загальні правила відбирання основи (EN 13238:2010, IDT) та ДСТУ Б EN ISO 1716 Випробування ви
 46. Рішення N 44 НТР від 08.12.2011. Про проект Зміни N1 ДБН В.1.2-14-2009 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ"
 47. Рішення N 45 НТР від 08.12.2011. Про проекти Зміни N1 ДСТУ Б В.2.6-70-2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві з утеплювачем із пінопласту. Технічні умови", Зміни N1 ДСТУ Б В.2.6-71-2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі метале
 48. Рішення N 48 НТР від 08.12.2011. Про розгляд проекту ДСТУ-НБ Д.1.1-ХХХ:20ХХ
 49. Рішення N 49 НТР від 13.12.2011. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 50. Рішення N 52 НТР від 08.12.2011. Про розгляд проекту Настанови щодо порядку визначення меж прибудинкових територій багатоквартирних будинків
 51. Рішення N 54 НТР від 22.12.2011. Про погодження проекту технічних умов
 52. Рішення N 55 НТР від 22.12.2011. Про проекти національних стандартів комплексу "Скло і скловироби для будівництва"
 53. Рішення N 56 НТР від 22.12.2011. Про розгляд проекту Методичних рекомендацій щодо порядку визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків
 54. Рішення N 57 НТР від 22.12.2011. Про проекти національних стандартів комплексу "Природний камінь та вироби з нього"
 55. Рішення N 58 НТР від 22.12.2011. Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-119-201х "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови"
 56. Рішення N 59 НТР від 22.12.2011. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ "Вапно будівельне. Технічні умови"
 57. Рішення N 60 НТР від 22.12.2011. Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ "Цементи. Класифікація"
 58. Рішення N 61 НТР від 22.12.2011. Про розгляд проектів національних стандартів, розроблених на заміну, міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року
 59. Рішення N 62 НТР від 22.12.2011. Про проекти національних стандартів ДСТУ "Плитки керамічні. Технічні умови" та ДСТУ "Плитки керамічні. Методи випробувань"
 60. Рішення N 63 НТР від 22.12.2011. Про проект національного стандарту ДСТУ "Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови"
 61. Рішення N 64 НТР від 22.12.2011. Про розгляд національних стандартів комплексу "Полімерні трубопроводи будівельного призначення"
 62. Рішення N 65 НТР від 22.12.2011. Про проекти національних стандартів, розроблених на заміну міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року
 63. Рішення N 66 НТР від 22.12.2011. Про проект національного стандарту
 64. Рішення N 70 НТР від 23.12.2011. Про зміну структури технічного комітету стандартизації ТК 301 "Металобудівництво"
 65. Рішення N 74 НТР від 22.12.2011. Про проекти національних стандартів, розроблених на заміну міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року
 66. Рішення N 75 НТР від 22.12.2011. Про розгляд проекту Зміни N 2 до ДБН В.2.1-10-2009 "Основи і фундаменти. Основні положення проектування"
 67. Рішення N 76 НТР від 22.12.2011. Про проект ДБН А.2.2-3-201Х "Склад та зміст проектної документації на будівництвооб'єктів"
 68. Рішення N 77 НТР від 22.12.2011. Про проект Зміни N 2 ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення"
 69. Рішення N 78 НТР від 22.12.2011. Про проект нової редакції ДБН В.2.5-24 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення"
 70. Рішення N 80 НТР від 28.12.2011. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-164:2008 "Будівельні матеріали. Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні. Технічні умови"
 71. Рішення N 81 НТР від 22.12.2011. Про розгляд проекту ДСТУ ХХХХ:20ХХ
 72. Рішення N 82 НТР від 29.12.2011. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 73. Рішення N 84 НТР від 29.12.2011. Про проект СОУ "Споруди транспорту. Мости і труби. Повторне використання залізобетонних та металевих конструкцій мостів"
 74. Рішення N 85 НТР від 29.12.2011. Про проект СОУ "Автомобільні дороги. Споживчі властивості автомобільних доріг загального користування"
 75. Рішення N 86 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проектів змін до національних стандартів комплексу "Ґрунти. Методи випробувань"
 76. Рішення N 88 НТР від 29.12.2011. Про проект національного стандарту ДСТУ Б EN 13779 "Вентиляція громадських будівель. Вимоги до виконання систем вентиляції та кондиціонуванняповітря (EN 13779:2007, IDT)"
 77. Рішення N 89 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проекту ДСТУ Б EN 295-10:201_ "Труби керамічні глазуровані і фітинги та з'єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 10. Вимоги до експлуатаційних характеристик (ЕN 295-10
 78. Рішення N 99 НТР від 29.12.2011. Про розгляд проектнихрішень повторного використання реконструкції котелень
 79. Роз'яснення щодо обчислення вартості виконаних будівельних робіт за допомогою відповідних автоматизованих програмних комплексів
 80. Роз'яснення щодо визначення вартості демонтажу (розбирання,знесення) існуючих будівель і споруд при складанні договірної ціни на будівництво об'єкта та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт
 81. Роз'яснення щодо пайової участі забудовників у створенні тарозвитку інфраструктури населених пунктів

Всего новых документов: 402

Смотрите также:
Copyright © 1999–2024
Украина, г. Харьков, пр. Науки, 58
т. (050) 401-14-39, Т./ф. (057) 717-27-32.
 • Отправить запрос