Информационно-техническое
бюро по строительству
Главная    Карта сайта

ИСС «Зодчий». Новые документы от 23 сентября 2011 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.3 Производство продукции в строительстве

 1. ДСТУ-Н Б.А.3.1-14:2010. Управління, організація і технологія. Настанова з проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури

Б.2 Планировка и застройка населенных пунктов и территорий

 1. ДБН 360-92** Зміна N4. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДБН В.2.1-10-2009. Зміна № 1. Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування.
 2. ДСТУ Б В.2.1-12:2009. Зміна № 1. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності
 3. ДСТУ Б В.2.1-16:2009. Зміна № 1. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення вмісту органічних речовин
 4. ДСТУ Б В.2.1-26:2009. Зміна № 1. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи радіоізотопного вимірювання щільності та вологості
 5. ДСТУ Б В.2.1-27:2010. Основи та фундаменти споруд. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань
 6. ДБН В.2.2-28:2010. Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення
 7. ДСТУ Б В.2.3-12-2004. Зміна N1. Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу Загальні технічні умови
 8. ДБН В.2.5-56:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту
 9. ДСТУ Б В.2.6-108:2010 (ГОСТ 13579-78, MOD). Конструкції будинків і споруд. Блоки бетонні для стін підвалів. Технічні умови
 10. ДСТУ Б В.2.6-109:2010 (ГОСТ 13580-85, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні стрічкових фундаментів. Технічні умови
 11. ДСТУ Б В.2.6-110:2010 (ГОСТ 17079-88, MOD). Конструкції будинків і споруд. Блоки вентиляційні залізобетонні. Технічні умови
 12. ДСТУ Б В.2.6-111:2010 (ГОСТ 17538-82, MOD). Конструкції будинків і споруд. Конструкції і вироби залізобетонні для шахт ліфтів житлових будівель. Технічні умови
 13. ДСТУ Б В.2.6-120:2010 (ГОСТ 21924.0-84, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття міських доріг. Технічні умови
 14. ДСТУ Б В.2.6-121:2010 (ГОСТ 21924.1-84, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені для покриття міських доріг. Конструкція і розміри
 15. ДСТУ Б 6.2.6-122:2010 (ГОСТ 21924.2-84, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні з ненапруженою арматурою для покриття міських доріг. Конструкція і розміри
 16. ДСТУ Б В.2.6-123:2010 (ГОСТ 21924.3-84, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні для покриття міських доріг. Арматурні і монтажно-стикові вироби. Конструкція і розміри
 17. ДСТУ Б В.2.6-135:2010 (ГОСТ 25912.0-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ для аеродромного покриття. Технічні умови
 18. ДСТУ Б В.2.6-136:2010 (ГОСТ 25912.1-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-14 для аеродромного покриття. Конструкція
 19. ДСТУ Б В.2.6-137:2010 (ГОСТ 25912.2-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-18 для аеродромного покриття. Конструкція
 20. ДСТУ Б В.2.6-138:2010 (ГОСТ 25912.3-91, MOD). Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні попередньо напружені ПАГ-20 для аеродромного покриття. Конструкція
 21. ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010. Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування й улаштування вікон та дверей
 22. ДСТУ Б В.2.6-147:2010. Конструкції будинків і споруд. Плитиперекриттів залізобетонні ребристі. Технічні умови
 23. ДСТУ Б В.2.6-148:2010. Конструкції будинків і споруд. Балки перекриттів дерев'яні. Технічні умови
 24. ДСТУ Б В.2.6-149:2010. Конструкції будинків і споруд. Деталі і вироби дерев'яні для малоповерхових житлових і громадських будинків. Технічні умови
 25. ДСТУ Б В.2.6-150:2010. Конструкції будинків і споруд. Деталі профільні з деревини і деревинних матеріалів для будівництва. Технічні умови
 26. ДСТУ Б В.2.6-151:2010. Конструкції будинків і споруд. Конструкції дерев'яні клеєні. Загальні технічні умови
 27. ДСТУ Б В.2.6-152:2010. Конструкції будинків і споруд. Щити перекриттів дерев'яні для малоповерхових будинків. Технічні умови
 28. ДСТУ Б В.2.6-153:2010. Конструкції будинків і споруд. Щити покриттів підлоги дерев'яні одношарові. Технічні умови
 29. ДБН В.2.6-160:2010. Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення
 30. ДБН В.2.6-161:2010. Конструкції будинків і споруд. Дерев'яні конструкції. Основні положення ДБН В.2.6-162:2010. Конструкції будинків і споруд. Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положення
 31. ДСТУ Б В.2.7-46:2010. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови
 32. ДСТУ Б В.2.7-56:2010. Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови
 33. ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови
 34. ДСТУ Б В.2.7-210:2010. Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови
 35. ДСТУ Б В.2.7-237:2010 (ГОСТ 6665-91, MOD). Будівельні матеріали. Камені бетонні і залізобетонні бортові. Технічні умови
 36. ДСТУ Б В.2.7-239:2010 (EN 1015-11:1999, NEQ). Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань
 37. ДСТУ Б В.2.7-241:2010. Будівельні матеріали. Камінь бутовий. Технічні умови
 38. ДСТУ Б В.2.7-242:2010. Будівельні матеріали. Прокладки ущільнювальні для вікон і дверей. Загальні технічні умови
 39. ДСТУ Б В.2.7-243:2010. Будівельні матеріали. Вироби паркетні. паркет планковий. Технічні умови
 40. ДСТУ Б В.2.7-244:2010. Будівельні матеріали. Вироби з деревини і деревинних матеріалів. Покриття лакофарбові. Класифікація і познаки
 41. ДСТУ Б В.2.7-245:2010. Будівельні матеріали. Вироби керамічні клінкерні. Технічні умови
 42. ДСТУ Б В.2.7-246:2010. Будівельні матеріали. Камені бортові і стінові з гірських порід. Технічні умови
 43. ДСТУ Б В.2.8-31:2010 (ГОСТ 23117-91, MOD). Затискачі напівавтоматичні для натягу арматури залізобетонних конструкцій. Технічні умови
 44. ДСТУ Б EN 13384-1:2010 (EN 13384-1:2002+А2:2008, IDT). Інженерне обладнання будинків і споруд. Димоходи. Методи теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків. Частина 1. Димоходиз підключенням одного теплогенератора
 45. ДСТУ Б EN 13384-2:2010 (EN 13384-2:2003+A1:2009, IDT). Інженерне обладнання будинків і споруд. Димоходи. Методи теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків. Частина 2. Димоходи з підключенням декількох теплогенераторів
 46. ДСТУ Б EN 196-5:2010. Будівельні матеріали. Методи випробування цементу. Частина 5. Визначення пуцоланічних властивостей пуцоланового цементу (EN 196-5:2005, IDT)
 47. ДСТУ Б EN 196-7:2010. Будівельні матеріали. Методи випробування цементу. Частина 7. Методи відбору та підготовки проб цементу (EN 196-7:2007, IDT)

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические но рмативы, сметные нормы и правила

 1. Розділ 64. Зміни та доповнення до Збірника цін на проектні роботи
 2. Раздел 64. Изменения и дополнения к Сборнику цен на проектные работы (согласованные Госстроем СССР письмом от 06.06.91 N АЧ-457-5/3)

Справочные материалы

 1. ДСТУ 3892-99. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Терміни та визначення
 2. ДСТУ 3960-2000. Системи тривожної сигналізації. системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення
 3. ДСТУ 4000-2000. Системи тривожної сигналізації. охоронні теле(відео)системи і системи контролювання доступу. Терміни тавизначення
 4. ДСТУ 4219-2003. Трубопроводи сталеві магістральні. Загальнівимоги до захисту від корозії
 5. 16.06.2011. Настанова щодо застосування будівельних норм у частині віднесення об'єктів будівництва до категорій складності для подальшого проектування і експертизи

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Законы Украины

 1. 19.05.2011. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
 2. 07.07.2011. Про Державний земельний кадастр

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 22.06.2011. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реконструкції та будівництва систем централізованого водовідведення (N782)
 2. 29.06.2011. Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля
 3. 08.07.2011. Про внесення змін до деяких указів Президента України

Приказы Госстроя Украины

 1. N 108 від 07.07.2011. "Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради"
 2. N 57 від 27.05.2011. "Про затвердження Форми кваліфікаційного сертифіката відповідального виконання окремих видівробіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури"
 3. N 53 від 23.05.2011. "Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва"
 4. N 61 від 01.06.2011. "Про внесення зміни до наказу Мінрегіонбуду від 30.09.2010 № 380 "Про прийняття міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року, як національні методом передруку"
 5. N 64 від 02.06.2011. "Про затвердження Порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту"
 6. N 67 від 21.06.2011. "Про затвердження Зміни N 4 ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень"
 7. N 68 від 29.06.2011. "Про визнання наказу Мінрегіонбуду від 13.07.2009 N 287 таким, що втратив чинність"
 8. N 69 від 29.06.2011. "Про визнання наказу Мінрегіонбуду від 11.11.2009 N 485 таким, що втратив чинність"
 9. N 73 від 09.06.2011. "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для надання державної підтримки з метою будівництва (придбання) доступного житла"
 10. N 74 від 10.06.2011. "Питання розгляду пропозицій щодо формування переліку об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти"
 11. N 75 від 10.06.2011. "Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з розгляду пропозицій щодо формування переліку об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти"
 12. N 77 від 21.07.2011. "Про створення технічного комітету стандартизації "Металобудівництво"
 13. N 78 від 21.07.2011. "Про створення технічного комітету стандартизації "Енергоефективність будівель і споруд"
 14. N 79 від 21.07.2011. "Про створення технічного комітету стандартизації "Будівельні конструкції"
 15. N 74 від 19.07.2011. "Про прийняття ДСТУ-ЗТ Б В.2.6-40:2011 "Резервуари вертикальні циліндричні сталеві для нафти та нафтопродуктів. Загальні технічні умови (ГОСТ 31385-2008, MOD)"
 16. N 75 від 19.07.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-25:2011 "Бетони важкі лужні. Технічні умови"
 17. N 80 від 21.07.2011. "Про створення технічного комітету стандартизації "Захист будівель і споруд"
 18. N 81 від 21.07.2011. "Про створення технічного комітету стандартизації "Будівельні вироби і матеріали"
 19. N 82 від 21.07.2011. "Про створення технічного комітету стандартизації "Інженерні мережі та споруди"
 20. N 83 від 21.07.2011. "Про створення технічного комітету стандартизації "Автомобільні дороги і транспортні споруди"
 21. N 85 від 21.07.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.3-27:2011 "Споруди транспорту. Залізниці. Визначення ширини смуги відведення"
 22. N 89 від 15.08.2011. "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.3-12-2004 "Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар єрного типу. Загальні технічні умови"
 23. N 90 від 15.08.2011. "Про внесення зміни до наказу Мінрегіонбуду від 14.12.2010 N 497 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б А.3.1-15:2010 "Управління, організація і технологія. Настанова з ультразвукового контролю зварних з'єднань та
 24. N 91 від 24.06.2011. "Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, ..."
 25. N 92 від 24.06.2011. "Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт , зареєстрованих декларацій про початок виконання ..."
 26. N 93 від 25.06.2011. "Про затвердження Положення Атестаційну архітектурно-будівельну комісію"
 27. N 94 від 22.08.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б СEN/TS 14383-3:2011 "Запобігання злочинам. Міське планування та проектування будівель. Частина 3. Настанова з підвищення безпеки житлових будинків (СEN/TS 14383-3:2005, IDT)"
 28. N 95 від 22.08.2011. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б СEN/TS 14383-4:2011 "Запобігання злочинам. Міське планування та проектування будівель. Частина 4. Настанова з підвищення безпеки торговельних та офісних будинків (СEN/TS 1438
 29. N 96 від 25.08.2011. "Про відновлення чинності ДСТУ-ПБ В.2.7-126:2006 "Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови"
 30. N 93 від 22.08.2011. "Про внесення зміни до наказу Мінрегіонбуду від 16.12.2010 N 521"
 31. N 103 від 05.07.2011. "Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки
 32. N 109 від 07.07.2011. "Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст"
 33. N 110 від 07.07.2011. "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"
 34. N 125 від 21.07.2011. "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для спорудження об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури під час будівництва доступного житла у м. Києві"
 35. N 130 від 29.07.2011. "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 20.04.2010 N 133"
 36. N 146 від 10.08.2011. "Про затвердження Порядку проведення відбору об'єктів реконструкції та будівництва систем централізованого водовідведення"
 37. N 155 від 19.08.2011. "Про прогнозні середньорічні показники посередкованої вартості спорудження житла за регіонамиУкраїни на 2012 рік"

Инструктивные письма Госстроя Украины

 1. 21-20/3888/0/6-11 від 13.05.2011. "Щодо застосування Змін та доповнень до Розділу 64"
 2. 21-20/4714/0/6-1 від 08.06.2011. "Про визначення вартості експертизи проекту будівництва"
 3. 7/14-6950 від 21.06.2011. "Про оподаткування інших доходів ОСББ"
 4. 21-12/5287/0/6-11 від 25.06.2011. "Про експертизу проектів будівництва"
 5. 21-20/5851/0/6-11 від 08.07.2011. "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"
 6. 21-20/6259/0/6-11 від 21.07.2011. "Про індекси зміни вартості станом на 1 липня 2011 року"
 7. 23-11/6294/0/6-11 від 22.07.2011. "Про пайову участь забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів"
 8. 7/35-9772 від 26.08.2011. "Про визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"

Документы Госархстройинспекции Украины

 1. N 54 від 19.04.2011. Про ліквідацію територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції - інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
 2. N 28 від 10.06.2011. Щодо повноважень під час реєстрації декларацій про початок виконання підготовчих чи будівельнихробіт на будівництво базових станцій мобільних операторів мобільного зв'язку
 3. N 40-12-2080 від 20.05.2011. Про повноваження Держархбудінспекції

Документы других министерств и ведомств

 1. 19.04.2011. Щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника, яка передбачена Законом України "Про здійснення державних закупівель"
 2. 24.06.2011. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27 червня 2001 року N 139
 3. 16.05.2011. Щодо публікації у збірнику "Ціноутворення у будівництві" усереднених показників вартості
 4. 12.05.2011. О предоставлении налоговой консультации
 5. 20.08.2007. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах Держспецзв'язку та взаємодію підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС і Держспецзв'язку під час гасіння пожеж
 6. 07.04.2011. Про затвердження Правил з пожежного спостерігання
 7. 06.06.2011. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС
 8. 15.08.2011. Про затвердження Змін до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"
 9. 05.05.2009. Про затвердження національних стандартів України
 10. 23.06.20011. Про затвердження Зміни N 1 до ДСТУ 1.2:2003 таЗміни N 2 до ДСТУ 1.11:2004

Кодексы Украины

 1. Повітряний кодекс України

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. Рішення N 45 НТР від 19.05.2011. Про розгляд проекту Зміни N 4 до ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень"
 2. Рішення N 46 НТР від 26.05.2011. Про Зміну N 7 до ДБН Д.1.1-7-2000
 3. Рішення N 47 НТР від 16.05.2011. Про проект національного стандарту ДСТУ "Бетони важкі лужні. Технічні умови"
 4. Рішення N 48 НТР від 17.06.2011. Про видачу технічногосвідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки H1000PC
 5. Рішення N 49 НТР від 17.06.2011. Про видачу технічногосвідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетиленумарки Hiden P600 BL
 6. Рішення N 50 НТР від 17.06.2011. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 7. Рішення N 51 НТР від 17.06.2011. Про проект національного стандарту
 8. Рішення N 58 НТР від 16.06.2011. Про відхилення від ДБН А.2.2-3-2004 при розробленні Техніко-економічного обґрунтування Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки діючих енергоблоків АЕС
 9. Рішення N 59 НТР від 16.06.2011. Про схвалення Настанови щодо застосування будівельних норм у частині віднесення об'єктів будівництва до категорій складності для подальшого проектування і експертизи
 10. Рішення N 61 НТР від 16.06.2011. Про схвалення Настанови із застосування нормативних документів з питань планування територій
 11. Рішення N 62 НТР від 23.06.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві механічних з'єднань арматурної сталі з конічною різьбою муфтами LENTON
 12. Рішення N 63 НТР від 30.06.2011. Про проект ДСТУ-Н Б В.2.3-__:201_ "Споруди транспорту. Залізниці. Визначення ширини смуги відведення"
 13. Рішення N 65 НТР від 04.07.2011. Про проект Зміни N1 до СОУ Д.2.7-25267112-001:2010 "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Аеродроми".
 14. Рішення N 66 НТР від 04.07.2011. Про проекти СОУ Д.2.7-01387432-001:201_ та СОУ Д.2.2-01387432-002:201_
 15. Рішення N 67 НТР від 04.07.2011. Про проект СОУ Д.2.7-20010868-001:201_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації машин та механізмів. Крани на спецшасі Libherr LTM 1090/2, вантажопідйомністю 90т"
 16. Рішення N 68 НТР від 11.07.2011. Про проект СОУ 45.2-00018112-067:201_ "Будівельні матеріали. Бітуми дорожні в'язкі, модифіковані добавками адгезійними. Технічні умови"
 17. Рішення N 69 НТР від 11.07.2011. Про проект СОУ 45.2-00018112-068:201_ "Будівельні матеріали. Бітуми дорожні в'язкі, модифіковані добавками на основі синтетичних восків. Технічні умови"
 18. Рішення N 70 НТР від 11.07.2011. Про проект СОУ 45.2-00018112-069:201_ "Будівельні матеріали. Бітуми нафтові дорожні в'язкі дистиляційні. Технічні умови"
 19. Рішення N 71 НТР від 11.07.2011. Про проект Зміни N 2 до ВБН В.2.3-218-186:2004 "Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу"
 20. Рішення N 72 НТР від 11.07.2011. Про розгляд проекту Настанови щодо застосування будівельних норм з визначення складу та змісту історико-архітектурних опорних планів населених пунктів України
 21. Рішення N 73 НТР від 14.07.2011. Про створення технічного комітету стандартизації "Металобудівництво"
 22. Рішення N 74 НТР від 14.07.2011. Про створення технічного комітету стандартизації "Енергоефективність будівель і споруд"
 23. Рішення N 75 НТР від 14.07.2011. Про створення технічного комітету стандартизації "Будівельні вироби і матеріали"
 24. Рішення N 76 НТР від 14.07.2011. Про створення технічного комітету стандартизації "Будівельні конструкції"
 25. Рішення N 77 НТР від 14.07.2011. Про створення технічного комітету стандартизації "Захист будівель і споруд"
 26. Рішення N 78 НТР від 14.07.2011. Про створення технічного комітету стандартизації "Інженерні мережі та споруди"
 27. Рішення N 79 НТР від 14.07.2011. Про створення технічного комітету стандартизації "Автомобільні дороги і транспортні споруди"
 28. Рішення N 80 НТР від 27.07.2011. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 29. Рішення N 81 НТР від 29.07.2011. Про видачу технічногосвідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб гнучких гофрованих з нержавіючої сталі та муфт перехідних до них з латуні
 30. Рішення N 82 НТР від 29.07.2011. Про видачу технічногосвідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композицій поліетиленумарок Sabic® Vestolen A 5061 R 10000 Black та Sabic® Vestolen A 6060
 31. Рішення N 83 НТР від 29.07.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, виготовлених з композиції поліетилену марки Tipeline PS 380-30/302
 32. Рішення N 84 НТР від 29.07.2011. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві дюбелів пластикових "SORMAT" марок NAT, NAT L, S-UF,S-UP, КВТ
 33. Рішення N 85 НТР від 04.08.2011. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.3-12-2004 "Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар єрного типу. Загальні технічні умови"
 34. Рішення N 86 НТР від 11.08.2011. Про проект ГБН В.2.3-__-__:201_ "Автомобільні дороги загального користування. Капітальний ремонт. Вимоги проектування"
 35. Рішення N 87 НТР від 11.08.2011. Про проект національного стандарту ДСТУ Б EN 15232 "Енергоефективність будівель. Вплив автоматизації, моніторингу та управління будівлями (EN15232-3:2007, IDT)"
 36. Рішення N 88 НТР від 11.08.2011. Про проекти національних стандартів ДСТУ-Н Б CEN/TS 14383-3 "Запобігання злочинам. Міське планування та проектування будівель. Частина 3. Настанова з підвищення безпеки житлових будівель (CEN/TS 14383-3:2005, ID
 37. Рішення N 89 НТР від 11.08.2011. Про проект ГБН Г.1-__-__:201_ "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт"
 38. Рішення N 94 НТР від 11.08.2011. Про проект державних будівельних норм ДБН "Благоустрій територій"

Всего новых документов: 158

Смотрите также:
Copyright © 1999–2024
Украина, г. Харьков, пр. Науки, 58
т. (050) 401-14-39, Т./ф. (057) 717-27-32.
 • Отправить запрос