Информационно-техническое
бюро по строительству
Главная    Карта сайта

ИСС «Зодчий». Новые документы от 16 сентября 2008 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.2 Изыскания,проектирование и территориальная деятельность

 1. ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва
 2. ДБН А.2.1-1-2008. Изыскания, проектирование и территориальная деятельность. Изыскания. Инженерные изыскания для строительства
 3. ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДБН 298-92. Проектирование и выполнение изоляции наружных стыков крупанельних зданий
 2. ДБН 338-92. Проектирование, устройство и эксплуатация индустриальных безрулонных крыш жилых и общественных зданий
 3. ВБН В.2.1-1-97. Основи і фундаменти будівель та споруд. Підсилення фундаментів будівель та споруд, побудованих на лесових грунтах, буроін'єкційними палями
 4. ВБН В.2.3-218-175-2002. Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей
 5. ВБН В.2.3-218-178-2004. Споруди транспорту. Влаштування поверхневих обробок покриття автомобільних доріг на основі бітумних емульсій
 6. ВБН В.2.3-218-186-2004. Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу
 7. ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96). Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості.
 8. ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96). Изменение
 9. ДСТУ Н Б В.2.5-35:2007. Теплові мережі та мережі гарячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів. Настанова з проектування, монтажу, приймання та експлуатації
 10. ДСТУ Б В.2.5-36:2007 (EN ISO 15874-7: 2003, EN ISO 15875-7:2003, MOD). Номенклатура показників при підтвердженні відповідності трубопровідної продукції для будівництва мереж гарячого водопостачання та опалення будинків і споруд та методи випробувань
 11. ДСТУ Б В.2.6-15-99. Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови. Зміна N1
 12. ДСТУ Б В.2.6-26-2004(ГОСТ 30779 - 2001). Будівельні матеріали. Склопакети будівельного призначення. Метод визначення опору атмосферним впливам і оцінки довговічності
 13. ДСТУ Б В.2.6-32:2007 (ГОСТ 5088-2005, IDT). Конструкції будинків і споруд. Завіси для віконних та дверних блоків. Технічні умови
 14. ДСТУ Б В.2.6-3-95(ГОСТ 22233-93 ). Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови
 15. ДСТУ Б В.2.7-137:2008. Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови
 16. ДСТУ Б В.2.7-140:2007 (EN 1451-1:1998, MOD). Будівельні матеріали. Труби з поліпропілену та фасонні вироби до них для внутрішньої каналізації будинків і споруд. Технічні умови
 17. ДСТУ Б В.2.7-141:2007. Будівельні матеріали. Труби з непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для холодного водопостачання. Технічні умови
 18. ДСТУ Б В.2.7-142:2007 (ISO/DIS 15877:2006, EN ISO 1452:1999, MOD). Труби з хлорованого полівінілхлориду (хпвх) та фасонні вироби до них для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови
 19. ДСТУ Б В.2.7-143:2007 (EN ISO 15875-2:2003, MOD). Будівельні матеріали. Труби зі структурованого поліетилену для холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови
 20. ДСТУ Б В.2.7-145:2008. Будівельні матеріали. Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические но рмативы, сметные нормы и правила

 1. ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства. Изменение N5 (утвержд. приказом Минрегионстроя Украины N 193 от 06.05.08г.)
 2. ДБН Д.2.7-2000. Изменение N 3 к Ресурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов
 3. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 8. Горнорудная промышленность(с изменениями и дополнениями). (издание "Инпроект")

Справочные материалы

 1. Перелік виробів, які мають незначній вплив на здоров'я та безпеку людей, але розміщення яких на ринку дозволяється за наявності складеної виробником декларації про відповідність
 2. Про єдині умовні позначки при посиланні на загальнодержавні кошторисні ресурсні норми
 3. ГОСТ 10495-80. Гайки шестигранные для фланцевых соединений на Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Технические условия
 4. ГОСТ 12434-83 (СТ СЭВ 3560-82). Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия
 5. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов
 6. ГОСТ 1508-78. Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия
 7. ГОСТ 16442-80. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия
 8. ГОСТ 17498-72. Мел. Виды, марки и основные технические требования
 9. ГОСТ 1779-83. Шнуры асбестовые. Технические условия
 10. ГОСТ 18051-83. Тара деревянная для теплоизоляционных материалов и изделий. Технические условия
 11. ДСТУ EN 13123-2:2006 (EN 13123-2:2004, IDT). Вікна, двері та жалюзі. Стійкість до вибуху. Класифікація та технічні вимоги. Частина 2. Діапазон випробування
 12. ДСТУ EN 13124-2:2006 (EN 13124-2:2004, IDT). Вікна, двері та жалюзі. Стійкість до вибуху. Метод випробування. Частина 2. Діапазон випробування
 13. ДСТУ EN 622-1:2006 (EN 622-1:2003, IDТ). Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги
 14. ДСТУ EN 622-2:2006 (EN 622-2:2004, IDТ). Плити деревинноволокнисті. Технічні умови. Частина 2. Вимоги до твердих плит
 15. ДСТУ EN 622-5:2006 (EN 622-5:1997, IDT). Плити деревноволокнисті. Технічні умови. Частина 5. Вимоги до плит, отриманих сухим способом (MDF)
 16. ДСТУ 4268:2003. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги
 17. ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні. Класифікація готелів
 18. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 11.07.2002. Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (НПАОП 0.00-6.22-02)
 2. 25.08.2004. Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (НПАОП 0.00-6.02-04)
 3. 14.11.2007. Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки
 4. 07.05.2008. Про внесення змін до порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності (N436)
 5. 04.06.2008. Про внесення зміни до пункту 9 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію
 6. 05.07.2008. Про введення додатково посади першого заступника Міністра регіонального розвитку та будівництва України
 7. 05.07.2008. Про призначення Беркути А.В. першим заступником Міністра регіонального розвитку та будівництва України
 8. 01.08.92. Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (НПАОП 0.00-6.23-92)

Приказы Госстроя Украины

 1. N 285 від 27.06.2008. "Система проектної документації для будівництва. Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів. Робочі креслення"
 2. N 369 от 09.11.2006. "Об утверждении Порядка установления стоимости технического обслуживания лифтов и систем диспетчеризации"
 3. N 401 від 28.12.2007(витяг). "Про затвердження державних будівельних норм ДБН В.2.3-18-2007"
 4. N 411 від 29.12.2007(витяг). "Про втрату чинності ВСН ГО 38-83"
 5. N 412 від 29.12.2007(витяг). "Про втрату чинності СН 467-74"
 6. N 186 від 24.04.2008. "Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
 7. N 193 від 06.05.2008. "Про затвердження Зміни N 5 до ДБН Д.1.1-1-2000"
 8. N 194 від 07.05.2008. "Про проведення державної атестації наукових установ"
 9. N 205 від 15.05.2008. "Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та її складу"
 10. N 212 від 20.05.2008. "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 02.04.2008 р. N 148"
 11. N 219 від 22.05.2008. "Про затвердження Положення про науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та складу зазначеної ради"
 12. N 228 від 30.05.2008. "Про затвердження Зміни N ДБН В.2.2-9-99 "Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення"
 13. N 230 від 30.05.2008. "Про оприлюднення Рекомендацій зістрахування ризиків у будівництві"
 14. N 242 від 11.06.2008. "Про упорядкування відомчої нормативної бази у будівництві"
 15. N 248 від 11.06.2008. "Про затвердження державних будівельних норм"
 16. N 249 від 11.06.2008. "Про затвердження державних будівельних норм"
 17. N 252 від 17.06.2008. "Про закріплення заступників Міністра за регіонами України"
 18. N 259 від 20.06.2008. "Про внесення змін до наказу від 24.04.2008 р. N 186 "Про науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
 19. N 262 від 23.06.2008. "Про затвердження державних будівельних норм "
 20. N 263 від 23.06.2008. "Щодо організації роботи із впровадження професійної атестації працівників, які здійснюють технічний нагляд за будівництвом об'єктів архітектури"
 21. N 269 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 22. N 270 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 23. N 271 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 24. N 272 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 25. N 273 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 26. N 274 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 27. N 275 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 28. N 276 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 29. N 277 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 30. N 278 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 31. N 279 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 32. N 280 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 33. N 281 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 34. N 282 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 35. N 283 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 36. N 284 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 37. N 286 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 38. N 287 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 39. N 288 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 40. N 289 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 41. N 290 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 42. N 291 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 43. N 292 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 44. N 293 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 45. N 294 від 27.06.2008. "Про прийняття національного стандарту"
 46. N 297 від 01.07.2008. "Про індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день"
 47. N 311 від 11.07.2008. "Про затвердження Зміни N 5 до ДБН Д.2.2-6-99 та ДБН Д.2.2-15-99"
 48. N 325 від 17.07.2008. "Про затвердження Методичних рекомендацій з визначення вартості з проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможностіздійснювати господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів
 49. N 338 від 22.07.2008. "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"
 50. N 339 від 23.07.2008. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення"
 51. N 344 від 25.07.2008. "Про організацію роботи ДП "Укрдержбудекспертиза" та його філій у період припинення служб Української державної інвестиційної експертизи"
 52. N 362 від 11.08.2008. "Про внесення змін до наказу від 01.02.2006 N 34"
 53. N 376 від 20.08.2008. "Про прийняття національного стандарту України"
 54. N 471"ОС" від 11.08.2008. "Про розподіл функціональних обов'язків та повноважень між Міністром регіонального розвитку та будівництва України, його першими заступниками та заступниками "

Инструктивные письма Госстроя Украины

 1. 16/4-418 від 18.12.2007, 16/253 від 06.12.2007(витяг). "Стосовно надання роз'яснень до чинного законодавства з питаньфінансування об'єктів будівництва"
 2. 9/8-104 от 24.04.2008 "Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства и опосредованной стоимости строительства объектов социального назначения по состоянию на 1 апреля 200
 3. 9/8-111 от 24.04.2008 "О приказе Минрегионстроя Украины от 24.04.2008 N 185 "О показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины"
 4. 12/6-429 от 24.04.2008 "О применении положений постановления Кабинета Министров Украины от 24.01.2007 N40"
 5. 9/16-190 від 08.05.2008 "Щодо включення до загальної вартості робіт вартості обладнання, що монтується"
 6. 12/8-537 від 20.05.2008 "Щодо нормативних документів, призначених для застосування у галузі будівництва"
 7. 9/10-217 от 27.05.2008 "Об оплате за присоединение объектов строительства к электросетям"
 8. 9/8-286 от 09.06.2008 "Об определении дополнительных затрат, связанных с выполнением строительно-монтажных работ в зимний и летний периоды"
 9. 9/8-375 від 04.07.2008 "Про індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день"
 10. 9/8-449 від 22.07.2008 "Індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об'єктів соціального призначення станом на 1 липня 2008 року"
 11. 9/8-455 від 23.07.2008 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"

Документы Госархстройинспекции Украины

 1. N 73 від 25.04.2008. Про розподіл обов'язків між керівництвом Державної архітектурно-будівельної інспекції
 2. N 102 від 08.07.2008. Про скасування наказів
 3. N 107 від 09.07.2008. Про закріплення працівників Державної архітектурно-будівельної інспекції за територіальними органами
 4. N 119 від 21.07.2008. Про затвердження Регламенту роботи Держархбудінспекцїі як органу ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури
 5. Cтосовно визначення вартості підготовки експертного висновку (відповідно до листа Держархбудінспекції від 31.03.2008 р. N 24/7-742)
 6. Щодо розгляду узагальнення практики розгляду судами цивільних справ про самочинне будівництво
 7. Щодо повноважень Держархбудінспекції та її територіальних органів (відповідно до листа Держкомпідприємництва від 25.04.08 N 3741)
 8. Щодо здійснення технічного нагляду (відповідно до листа Держархбудінспекції від 11.06.08 N 22/7-1588)

Документы других министерств и ведомств

 1. НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
 2. 07.03.2008. Щодо порядку електрифікації новобудов
 3. 31.03.08. Щодо видачі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву
 4. 06.05.2008. О применении законодательства в сфере государственных закупок
 5. 05.06.2001. Інструкцію з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві (НПАОП 0.00-5.24-01)
 6. 29.01.98. Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98)
 7. 21.10.2004. Про затвердження Інструкції про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів
 8. 02.07.2007. Про затвердження Правил з вогнезахисту
 9. 15.08.2007. Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях
 10. 18.02.2008. Про внесення змін до деяких наказів МНС у сфері пожежної безпеки
 11. 19.06.96. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
 12. 08.12.2003. Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації підйомників (НПАОП 0.00-1.36-03)
 13. 17.05.2004. Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві (НПАОП 45.2-3.01-04)
 14. 15.11.2004. Про затвердження Типового положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04)
 15. 06.12.2004. Про затвердження Порядку ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (НПАОП 0.00-6.07-04)
 16. 01.10.2007. Про затвердження Змін до типових інструкцій деяких професій
 17. 03.12.2007. Про затвердження Правил охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості
 18. Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці станом на 07.08.2008(НПАОП). Додаток
 19. 03.02.2004. Про поширення дії відомчих збірників ресурсних елементних кошторисних норм Держжитлокомунгоспу України
 20. СП 3244-85. Санитарные правила для предприятий пивоваренной и безалкогольной промышленности
 21. СП 4416-87. Санитарные правила для предприятий по обработке и розливу питьевых минеральных вод
 22. 01.12.2005. Про затвердження Тимчасового порядку декларування відповідності продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров'я споживачів

Документы местных органов власти

 1. ВСН-2-80/Киевский горисполком. Инструкция по проектированию зданий и сооружений в существующей застройке г. Киева
 2. Рішення КМР N 285/2860 від 21.04.2005. "Про основні засади містобудівної політики в місті Києві"
 3. Рішення КМР N 438/3014 від 16.06.2005. "Про Порядок громадського обговорення містобудівної документації в м. Києві"
 4. Рішення КМР N 207 від 03.07.95. "Про затвердження нормативів забудови м. Києва"

Документы по вопросам управления качеством и обеспечению качества в строительстве

Стандарты, методические и инструктивные материалы

 1. ДСТУ ISO 14001:2006 (ISO 14001:2004, IDT). Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування
 2. ДСТУ ISO 14004:2006 (ISO 14004:2004, IDT). Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення
 3. ДСТУ ISO 9000:2007 (ISO 9000:2005, IDT). Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. Склад Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Мінрегіонбуді
 2. Методика обстеження газорегуляторних пунктів (ГРП, ШРП, ГРПБ, ГРУ)
 3. Методичні вказівки щодо здійснення державного нагляду за використанням газу в побуті
 4. Рішення N 45 НТР від 21.04.2008. Про погодження Зміни N 4 до ВБН Д.2.7-218-045-2002
 5. Рішення N 46 НТР від 22.04.2008. Про погодження проектівтехнічних умов та проекту зміни технічних умов
 6. Рішення N 47 НТР від 23.04.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 7. Рішення N 48 НТР від 23.04.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 8. Рішення N 49 НТР від 23.04.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 9. Рішення N 50 НТР від 23.04.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 10. Рішення N 51 НТР від 23.04.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 11. Рішення N 52 НТР від 24.04.2008. Про уточнені усереднені показники для визначення в складі інвесторської кошторисної документації додаткових витрат, що пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у літній період, та розрахункової трудомістк
 12. Рішення N 53 НТР від 24.04.2008. Про погодження проекту СОУ-Н ЕЕ _____ :200____ Мінпаливенерго "Норми часу на ремонт основного та допоміжного обладнання ГЕС"
 13. Рішення N 54 НТР від 06.05.2008. Про проект ДБН "Будівництво в умовах щільної забудови. Вимоги безпеки"
 14. Рішення N 55 НТР від 06.05.2008. Про проекти національних стандартів
 15. Рішення N 57 НТР від 26.05.2008. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 16. Рішення N 59 НТР від 29.05.2008. Про проект національного стандарту
 17. Рішення N 60 НТР від 29.05.2008. Про проекти національних стандартів
 18. Рішення N 61 НТР від 02.06.2008. Про втрату чинності деяких рішень науково-технічної ради Міністерства України у справах будівництва і архітектури та Державного комітету України у справах містобудування і архітектури
 19. Рішення N 62 НТР від 02.06.2008. Про проект СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 "Нормативи витрат праці для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд"
 20. Рішення N 66 НТР від 29.05.2008. Про проект ДБН В.1.1-...-200... "Інженерний захист від підтоплення ґрунтовими водами територій та споруд"
 21. Рішення N 67 НТР від 29.05.2008. Про проект ВБН В.2.3-218-537: 200_ "Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу методом ресайклінгу з використанням гранульованих доменних шлаків"
 22. Рішення N 70 НТР від 24.06.2008. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 23. Рішення N 71 НТР від 25.06.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 24. Рішення N 72 НТР від 25.06.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 25. Рішення N 73 НТР від 25.06.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 26. Рішення N 74 НТР від 25.06.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 27. Рішення N 75 НТР від 25.06.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 28. Рішення N 76 НТР від 25.06.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві
 29. Рішення N 77 НТР від 26.06.2008. Про уточнені індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день
 30. Рішення N 79 НТР від 09.07.2008. Про затвердження Зміни N 5 до ДБН Д.2.2-6-99 та ДБН Д.2.2-15-99
 31. Рішення N 82 НТР від 04.07.2008. Про проект державних будівельних норм ДБН В.2.2-...:200_ "Будинки і споруди. Готелі"
 32. Рішення N 84 НТР від 04.07.2008. Про проект змін до державних будівельних норм ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень"
 33. Рішення N 85 НТР від 04.07.2008. Про проект ДБН "Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки"
 34. Рішення N 91 НТР від 16.07.2008. Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.2-15-2005
 35. Рішення N 93 НТР від 22.07.2008. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 36. Рішення N 97 НТР від 31.07.2008. Про проекти національних стандартів
 37. Рішення N 98 НТР від 31.07.2008. Про проект ДСТУ-Н Б В.2.3-__:200_ "Магістральні трубопроводи. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами"
 38. Рішення N 99 НТР від 31.07.2008. Про проекти національних стандартів
 39. Рішення N 101 НТР від 07.08.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві високоутримуючої бар'єрної системи для доріг та мостів Super-Rail
 40. Рішення N 102 НТР від 07.08.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб з поліетилену ПЕ 80 з двошаровою профільованою армованою поліпропіленом стінкою системи "КОРСИС ПЛЮС"
 41. Рішення N 103 НТР від 07.08.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей стінових з полістиролбетону "BISHEN"
 42. Рішення N 104 НТР від 07.08.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві теплоізоляційного матеріалу "ICYNENE"
 43. Рішення N 105 НТР від 07.08.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, зварних спіральновитих з поліетилену ПЕ 80, армованих скловолокном (тип FCS)
 44. Рішення N 106 НТР від 07.08.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб зварних спіральновитих з поліетилену ПЕ 80, армованих поліпропіленовим профілем (тип FКS)
 45. Рішення N 107 НТР від 07.08.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві систем EBS, ERS, LC-L для залізничних колій
 46. Рішення N 108 НТР від 07.08.2008. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб гнучких гофрованих з нержавіючої сталі діаметром 1/2", 3/4", 1" та муфти перехідних до них з латуні для трубопроводів р
 47. Роз'яснення щодо застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 N 40 "Про встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів
 48. Роз'яснення про визначення додаткових витрат, пов'язаних з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди (лист від 09.06.2008 N 9/8-286)

Всего новых документов: 202

Смотрите также:
Copyright © 1999–2024
Украина, г. Харьков, пр. Науки, 58
т. (050) 401-14-39, Т./ф. (057) 717-27-32.
 • Отправить запрос