Информационно-техническое
бюро по строительству
Главная    Карта сайта

ИСС «Зодчий». Новые документы от 14 июня 2007 года

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.1 Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация и метрология

 1. ДСТУ Б А.1.1-11-94. ССНБ. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни та визначення
 2. ДСТУ Б А.1.1-29-94. ССНБ. Мастики покрівельні, гідро- і пароізоляційні і приклеювальні. Терміни та визначення
 3. ДСТУ Б А.1.1-69-99. ССНБ. Заповнювачі пористі. Терміни та визначення
 4. ДСТУ Б А.1.1-74-2004. ССНБ. Вироби замкові і скоб'яні. Терміни та визначення понять

В.1 Общетехнические требования к среде обитания и продукции строительного назначения

 1. ДСТУ Б В.1.1-11:2005. Защита от пожара. Электрические кабельные линии. Метод испытания на огнестойкость
 2. ДСТУ Б В.1.2-3:2006. СНБС. Прогибы и перемещения. Требования проектирования

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення
 2. ДБН В.2.2-18:2007. Здания и сооружения. Учреждения социальной защиты населения
 3. ДСТУ Б.В.2.5-25:2005. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Труби чавунні каналізаційні і фасонні частини до них. Технічні умови
 4. ДСТУ Б В.2.5-29:2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Система газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії
 5. ДСТУ Б В.2.5-30:2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту
 6. ВБН В.2.5-341.004.001.001-02. Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами
 7. ДСТУ Б В.2.5-3-95. Інженерне обладнання будинків і споруд. Конвектори опалювальні. Технічні умови
 8. ВБН В.2.5-78.11.01-2003. Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення
 9. ДСТУ Б В.2.7-130:2007. Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови
 10. ДСТУ Б В.2.7-16-95. Будівельні матеріали. Матеріали стінові кам'яні. Номенклатура показників якості
 11. ДСТУ Б В.2.7-66-98. Будівельні матеріали. Цементи. Номенклатура показників якості
 12. ГОСТ 22011-95. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия
 13. ГОСТ 23486-79. Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия. Зміна N1.
 14. ГОСТ 27019-86. Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренный метод определения звукоизоляционных свойств
 15. Правила улаштування електроустановок. (ПУЕ). Розділ 1. Загальні правила. Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи електробезпеки (Україна)
 16. Правила улаштування електроустановок. (ПУЕ). Розділ 1. Загальні правила. Глава 1.9. Зовнішня ізоляція електроустановок (Україна)
 17. Правила улаштування електроустановок. (ПУЕ). Зміна N1. Розділ 2. Передавання електроенергії. Глава 2.4. Глава 2.5
 18. СНиП II-35-76. Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі. 2-е видання, перероблене та доповнене (Посібник до СНиП ІІ-35-76)

В.3 Эксплуатация, ремонт, реставрация и реконструкция

 1. РСН 343-86. Технология разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические нормативы, сметные нормы и правила

 1. ВБН В.2.3-218-192:2005. Споруди транспорту. Перехрещення та примикання автомобільних доріг в одному рівні. Методи проектування та організації дорожнього руху
 2. ВБН Г.1-218-182:2006. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування
 3. ВБН Д.2.2-218-045.1-2006. Відомчі ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг та мостів
 4. ГОСТ 4.188-85. СПКП. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации Номенклатура показателей
 5. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 54. Речной транспорт (издание "Инпроект")

Справочные материалы

 1. ВСН 198-83. Инструкция по определению коэффициента теплопроводности строительных материалов в стационарном тепловом режиме
 2. ВСН 6-75. Инструкция по проектированию производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха
 3. ГОСТ 10354-82. Пленка полиэтиленовая. Технические условия
 4. ГОСТ 11262-80. Пластмассы. Метод испытания на растяжени
 5. ГОСТ 12.1.009-76. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения
 6. ГОСТ 12.1.010-76*. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования
 7. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования
 8. ГОСТ 12.1.016-79*. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ
 9. ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
 10. ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
 11. ГОСТ 12.1.027-80. ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума в реверберационном помещении. Технический метод
 12. ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация
 13. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление
 14. ГОСТ 12.1.033-81*. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения
 15. ГОСТ 12.1.036-81. ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях
 16. ГОСТ 12.1.041-83. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования
 17. ГОСТ 12.3.032-84*. ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности
 18. ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации
 19. ГОСТ 12.3.046-91. ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования
 20. ГОСТ 12.4.155-85. ССБТ. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие технические требования
 21. ГОСТ 1.5-2001. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению
 22. ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів
 23. ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. Поправка
 24. ГОСТ 16363-98. Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств
 25. ГОСТ 19904-90. Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент
 26. ГОСТ 25288-82. Пластмассы конструкционные. Номенклатура показателей
 27. ГОСТ 27935-88. Плиты древесноволокнистые и древесностружечныею Термины и определения
 28. ГОСТ 30331.1-95. Электроустановки зданий. Основные положения
 29. ГОСТ 30331.2-95. Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики
 30. ГОСТ 30331.3-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током
 31. ГОСТ 4648-71. Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб
 32. ГОСТ 9.049-91. ЕСЗКС. Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов
 33. ГОСТ 9.057-75. ЕСЗКС. Материалы полимерные, древесина, ткани, бумага, картон. Метод лабораторных испытаний на устойчивость к повреждению грызунами
 34. ГОСТ 9.058-75. ЕСЗКС. Материалы полимерные, древесина, ткани, бумага, картон. Методы испытаний на устойчивость к повреждению термитами
 35. ГОСТ 9.083-78. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы ускоренных испытаний на долговечность в жидких агрессивных средах
 36. ГОСТ 9.402-80. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием
 37. ГОСТ 9.706-81*. ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы испытаний на стойкость к радиационному старению
 38. ГОСТ 9.715-86. ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы испытаний на стойкость к воздействию температуры
 39. ГОСТ 9.716-91. ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы определения изменения содержания пластификатора при старении
 40. ГОСТ 9.719-94. ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы испытаний на старение при воздействии влажного тепла водяного и соляного тумана
 41. ГОСТ 9.902-81. ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на коррозионную агрессивность
 42. ДСТУ 3587-97. Безопасность дорожного движения. Автомобильные дороги, улицы и железнодорожные переезды. Требования к эксплуатационному состоянию
 43. ДСТУ 3587-97. Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Законы Украины

 1. 22.02.2007. Про внесення зміни до Закону України "Про планування і забудову територій"

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 01.03.2007. Про утворення Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (N323)
 2. 14.03.2007. Про призначення Григора А.Ф. першим заступником начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції
 3. 21.03.2007. Про затвердження Порядку визначення вартості формування житлового фонду соціального призначення (крім соціальних гуртожитків) за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів
 4. 21.03.2007. Про затвердження порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державного пільгового кредитування будівництва (придбання) житла для окремих категорій громадян (N519)
 5. 16.04.2007. Про затвердження порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду (N629)
 6. 20.04.2007. Деякі питання Міністерства регіонального розвитку та будівництва (N 647)
 7. 01.06.2005. Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями
 8. 15.03.2007. Про заходи щодо впорядкування забудови території та збереження історико-культурних територій і об'єктів в місті Києві (N208)

Приказы Госстроя Украины

 1. N 76 від 05.03.2007 "Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2007 року"
 2. N 83 від 14.03.2007 "Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію в 2006 році в Україні"
 3. N 87 від 16.03.2007 "Про Методичні рекомендації з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +27
 4. N 89 від 19.03.2007 "Про затвердження Примірного положення про підприємство з експлуатації мостових споруд"
 5. N 95 від 26.03.2007 "Про прийняття національного стандарту"
 6. N 98 від 26.03.2007 "Про втрату чинності ГОСТ 9.602-89"
 7. N 101 від 30.03.2007 "Про затвердження Зміни N 4 до ДБН Д.2.2-29-99"
 8. N 112 від 05.04.2007 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 26.04.2006 N 142"
 9. N 115 від 05.04.2007 "Про прийняття національного стандарту"
 10. N 117 від 05.04.2007 "Про прийняття національного стандарту"
 11. N 119 від 05.04.2007 "Про затвердження державних будівельних норм"
 12. N 15 від 14.05.2007. "Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури
 13. N 21 від 23.05.2007. "Про введення в дію рішення колегії Мінрегіонбуду України від 17.05.2007 N 3 "Про стан реалізації експериментального будівництва, введення в експлуатацію перших висотних будинків (вище 73,5 м) та заходи щодо створення норматив

Инструктивные письма Госстроя Украины

 1. 10/8-506 від 24.05.2006 "Про визначення в інвесторській кошторисній документації розміру коштів на покриття інших витрат, які передбачаються зведеними кошторисними розрахунками"
 2. 11/9-128 от 06.02.2007 "Щодо застосування на території України відомчих норм і прирівняних до них нормативних документів у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження Керівникам базових організацій Мінбуду України"
 3. 11/9-127 от 06.02.2007 "Щодо застосування на території України відомчих норм і прирівняних до них нормативних документів у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження"
 4. 11/4-212 от 26.02.2007 "Щодо застосування на території України відомчих норм і прирівняних до них нормативних документів у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження (за скороченнями - РНиП, СН, РСН, ВСН, РУ, ОНТП, ВНТП"
 5. 7/8-253 от 21.03.2007 "О приказе от 05.03.2007 N 76 "Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилого фонда по состоянию на 1 января 2007 года"
 6. 7/8-29 от 24.04.2007 "Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт та продукції промислового виробництва станом на 1 квітня 2007 року"

Документы других министерств и ведомств

 1. 02.03.2007. Роз'яснення з питань ліцензування діяльності протипожежного призначення
 2. 29.07.2002. Про затвердження Правил підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН)
 3. 26.07.2005. Про затвердження Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України
 4. 14.02.2007. Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж
 5. 17.09.2002. Щодо отримання ліцензії на здійснення будівельної діяльності (N 4-452-1666/4994)
 6. 27.01.2007. Про ліцензування будівельної діяльності (N 584)
 7. 10.04.2007. Про затвердження Інструкції про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності (N 47)
 8. 28.04.2004. Про затвердження та введення у дію "Положення з питань обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації та поточної експлуатації будівель та споруд галузі зв'язку"
 9. СОУ-Н ЕЕ 20.402:2007. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 кв до 110 (150) кв
 10. 15.02.2007. Щодо роз'яснення окремих питань бухгалтерського обліку
 11. 24.05.95. Про затвердження положення про документальне забеспечення записів у бухгалтерському обліку
 12. 06.12.05. Про затвердження Інструкції щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій (НАПБ Б.05.019-2005)
 13. 16.06.06. Про затвердження Правил охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств
 14. 06.05.2003. Про затвердження Державних санітарних правил і норм для підприємств і суден, що виробляють продукцію з рибита інших водних живих ресурсів
 15. Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ (СанПин 3907-85)
 16. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (СанПиН 4630-88)
 17. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров (СанПиН 5179-90)
 18. Санитарные правила для винодельческих предприятий (СанПин 5788-91)

Документы местных органов власти

 1. Правила використання та забудови території міста Чернівці
 2. 27.10.2005. Про внесення змін до Правил забудови міста Києва, затверджених рішенням Київради від 27 січня 2005 року N 11/2587
 3. Регіональні правила забудови населених пунктів Сумської області

Документы по вопросам управления качеством и обеспечению качества в строительстве

 1. ДСТУ ISO/TR 10013:2003. Настанови з розробляння документації системи управління якістю
 2. ДСТУ ISO 19011:2003. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління
 3. ДСТУ 4578:2006. Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю. Проектування та монтаж. Загальні вимоги (ISO 6183:1990, MOD)

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. Методические указания по применению гидроимпульсных скалоломов для разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий
 2. Концептуальные основы разработки системы межгосударственных нормативных документов в строительстве
 3. Призначення, що відбулися у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України та ...(у березні-квітні 2007 р.)
 4. Рекомендации по рациональной области применения в строительстве свай различных видов
 5. Рекомендации по содержанию и ремонту металлических пролетных строений автодорожных мостов
 6. Руководство по применению невзрывчатых разрушающих средств для разборки строительных конструкций и каменных горных пород
 7. Рекомендации по проектированию и устройству свайных фундаментов на пучинистых грунтах
 8. Рішення колегії від 22 лютого 2007 р. N 13. Про підсумки роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства України за 2006 рік та основні завдання Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
 9. Рішення колегії від 17 травня 2007 р. N 3. Про стан реалізації експериментального будівництва, введення в експлуатацію перших висотних будинків (вище 73,5 м) та заходи щодо створення нормативної бази
 10. Методические рекомендации по определению дополнительных затрат при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более + 27
 11. Рішення N 15 НТР від 15.02.2007. Про проект "Інструкції з визначення ризиків та шкоди внаслідок підтоплення територій та споруд в межах міських населених пунктів" та науково-дослідну роботу "Розроблення науково обгрунтованих пропозицій та типового ...
 12. Рішення N 16 НТР від 15.02.2007. Про проекти "Інструкція з проведення технічної інвентаризації та ведення обліку дренажних систем у міських населених пунктах" та "Інструкція з технічної експлуатації споруд інженерного захисту територій від підтоплення
 13. Рішення N 17 НТР від 15.02.2007. Про проект СОУ МПП 79.080-153:200_ "Щити паркетні художні. Технічні умови"
 14. Рішення N 18 НТР від 15.02.2007. Про проект СОУ МПП 79.080-154:200_ "Паркет штучний (планковий) клеєний. Технічні умови"
 15. Рішення N 19 НТР від 15.02.2007. Про проект ВБН В.2.3-218-532:200_ "Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів на автомобільних дорогах державного значення"
 16. Рішення N 20 НТР від 15.02.2007. Про проект ВБН В.2.3-218-533:200_ "Споруди транспорту. Шви деформаційні щебенево-мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах"
 17. Рішення N 30 НТР від 15.02.2007. Про проект національного стандарту
 18. Рішення N 31 НТР від 15.02.2007. Про проект національного стандарту
 19. Рішення N 32 НТР від 15.02.2007. Про Зміну N 1 до Методичних рекомендацій з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +27
 20. Рішення N 34 НТР від 15.03.2007. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 21. Рішення N 35 НТР від 15.03.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності виробу для застосування в будівництві
 22. Рішення N 38 НТР від 15.03.2007. Про затвердження Зміни N4 до ДБН Д.2.2-29-99
 23. Рішення N 39 НТР від 15.03.2007. Про проект концепції Містобудівного Кодексу України
 24. Рішення N 44 НТР від 15.03.2007. Про проект державних будівельних норм
 25. Рішення N 46 НТР від 05.04.2007. Про проект національного стандарту
 26. Рішення N 47 НТР від 28.03.2007. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
 27. Рішення N 48 НТР від 28.03.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві
 28. Рішення N 49 НТР від 28.03.2007. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві
 29. Роз'яснення щодо порядку реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків
 30. Роз'яснення щодо експлуатації і ремонту житлово-будівельного кооперативу
 31. Роз'яснення щодо віднесення автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій до підприємств
 32. Роз'яснення щодо будівництва індивідуального житлового будинку садибного типу в сільській місцевост

Всего новых документов: 157

Смотрите также:
Copyright © 1999–2024
Украина, г. Харьков, пр. Науки, 58
т. (050) 401-14-39, Т./ф. (057) 717-27-32.
 • Отправить запрос