Информационно-техническое
бюро по строительству
Главная    Карта сайта

ИСС «Зодчий». Новые документы от 17 ноября 2005 г.

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

А.1 Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация и м етрология

 1. ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів. Зміна N1
 2. ДБН А.1.1-3-93. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів. Зміна N1

А.2 Изыскания,проектирование и территориальная деятельность

 1. ДБН А.2.2-2-96 Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва. Зміна N1
 2. ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. Зміна N 5

А.3 Производство продукции в строительстве

 1. ДСТУ Б.А.3.1-6-96. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво. Зміна N 2
 2. ДБН А.3.1-9-00. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання. Зміна N1

Б.1 Система градостроительной документации

 1. ДБН Б.1.1-4-2002. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування. Зміна N1
 2. ДБН Б.1-2-95. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України. Зміна N1

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. ДБН В.2.2-12-03. Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції
 2. ДБН В.2.2-15-05. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення
 3. ДБН В.2.5-13-98. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд. Поправка
 4. ДСТУ Б В.2.7-81-98. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения показателя сцепления с поверхностью стекла и каменных материалов. Зміна N1
 5. ВСН 13-77. Инструкция по монтажу контактных сетей промышленного и городского электрифицированного транспорта
 6. ГОСТ 10632-89. Плиты древесностружечные. Технические условия
 7. ГОСТ 1515-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические нормативы, сметные нормы и правила

 1. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 37. Связь. (издание "Инпроект")
 2. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 37. Связь. Изменения и дополнения.

Справочные материалы

 1. ВСН 136-78. Инструкция по проектированию вспомогательных сооружений и устройств для строительства мостов
 2. ВСН 139-83. Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств
 3. ВСН 161-82. Инструкция по составлению проектов производства работ на монтаж систем автоматизации
 4. ВСН 164-82. Инструкция по проектированию и монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 20.10.2005. Про віднесення до сфери управління Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства підприємств, установ та організацій

Приказы Госстроя Украины

 1. N 145 від 04.07.2000 "Про затвердження Меморандуму про взаєморозуміння між Держбудом та Міністерством суспільних робіт та державної служби Канади стосовно співробітництва у питаннях житлового будівництва"
 2. N 146 від 05.07.2000 "Про організацію виконання доручення Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 р. N 7951/1 до Закону України від 6.04.2000 р. N 1641-ІІІ "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання..
 3. N 148 від 05.07.2000 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2000 р. N 976 "Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2000/2001 року"
 4. N 157 від 24.07.2000 "Про внесення змін до наказу Держбуду України від 28.04.2000 N 86"
 5. N 161 від 28.07.2000 "Про заходи щодо забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки під час транскордонних перевезень небезпечних відходів"
 6. N 165 від 04.08.2000 "Про створення аналітичної групи для здійснення моніторингу соціально-економічного становища та аналізу реалізації урядової політики в сфері житлової політики, будівництва, архітектури, промисловості будівельних матеріалів та..."
 7. N 166 від 08.08.2000 "Про підсумки конкурсу на кращі будинки і комплекси житлово-цивільного та промислового призначення, збудовані та прийняті в експлуатацію у 1999 році в Україні"
 8. N 167 від 08.08.2000 "Про заходи щодо організації виконанняположень Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"
 9. N 168 від 09.08.2000 "На виконання п. 5 окремого доручення засідання Кабінету Міністрів України (витяг з протоколу від 20.07.2000 р.
 10. N 169 від 09.08.2000 "Про посилення контролю за виконанням Указу Президента України від 19.10.99 N 1351"
 11. N 175 від 27.08.2000 "Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2000 р. N 197-р"
 12. N 177 від 28.08.2000 "Про підсумки роботи державних регіональних технічних інспекцій з проведення державного технічного огляду об'єктів міського електротранспорту у І півріччі 2000 року"
 13. N 183 від 01.09.2000 "Про організацію виконання Закону України "Про державну статистику"
 14. N 192 від 08.09.2000 "Про затвердження Порядку розподілу виручки, що надходить на рахунки комунальних підприємств теплоенергетики водопостачання і водовідведення, міського електротранспорту"
 15. N 219 від 03.10.2000 "Про внесення доповнень до наказу Комітету від 8 жовтня 1999 р. N 246"
 16. N 221 від 04.10.2000 "Про додаткові заходи щодо подолання платіжної кризи"
 17. N 223 від 05.10.2000 "Про утворення Державної академії житлово-комунального господарства"
 18. N 231 від 13.10.2000 "Про затвердження Заходів Держбуду України, спрямованих на реалізацію у 2001 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року"
 19. N 236 від 20.10.2000 "Про затвердження нової редакції статуту державного підприємства "Центральна служба "Української державної інвестиційної експертизи"
 20. N 243 від 26.10.2000 "Про заходи щодо недопущення подання до Кабінету Міністрів України проектів урядових рішень з розв'язання проблем розвитку регіонів, не погоджених з відповідними центральними та місцевими органами влади"
 21. N 247 від 01.11.2000 "Про державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця" у Чернівецькій області"
 22. N 253 від 16.11.2000 "Про створення навчально-науково-виробничого комплексу "Архмістобуд"
 23. N 256 від 23.11.2000 "Про внесення змін і доповнень до Положення про технічний журнал трамвайного вагона (тролейбуса)"
 24. N 261 від 28.11.2000 "Про забезпечення комплексного розвитку малих міст України"
 25. N 262 від 28.11.2000 "Про затвердження Зміни N 2 ДБН А.1.1-1-93"
 26. N 264 від 28.11.2000 "Про заходи щодо запровадження ліцензії єдиного зразка"
 27. N 265 від 29.11.2000 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1693"
 28. N 269 від 01.12.2000 "Про державну статистичну звітність з питань науково-технічного прогресу"
 29. N 272 від 05.12.2000 "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 16 листопада 2000 р. N 1242"
 30. N 276 від 07.12.2000 "До наказу від 11.05.2000 р. N 94"
 31. N 281 від 14.12.2000 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. N 1757"
 32. N 288 від 18.12.2000 "Про проведення моніторингу реалізації державних цільових програм"
 33. N 289 від 18.12.2000 "Про комісію з розгляду програмних комплексів з визначення вартості будівництва"
 34. N 296 від 20.12.2000 "Про виконання Указу Президента України від 20.12.2000 N 1356"
 35. N 150 від 02.09.2005 "Про втрату чинності наказу Держбуду України"
 36. N 152 від 05.09.2005 "Про затвердження змін до державних будівельних норм у сфері містобудування"
 37. N 160 від 19.09.2005 "Про створення робочої групи з опрацювання проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення процедур одержання земельних ділянок та у сфері будівництва"
 38. N 164 від 22.09.2005 "Про стан виконання законодавства усфері поводження з відходами та шляхи його вдосконалення"
 39. N 171 від 27.09.2005 "Про прийняття та надання чинності ДБН В.2.2-16-2005 "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади"
 40. N 173 від 27.09.2005 "Про втрату чинності наказу Держбуду України від 17.11.98 N 264"
 41. N 174 від 27.09.2005 "Про затвердження Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"
 42. N 175 від 28.09.2005 "Про надання чинності ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"
 43. N 177 від 30.09.2005 "Про затвердження нового складу Тендерного комітету Держбуду України"
 44. N 188 від 31.10.2005 "Про скасування наказу Держбуду України від 26.09.05 N 168"
 45. N 1 від 17.10.2005 "Про внесення змін до Порядку списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються, затвердженого спільним наказом Міністерства статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів..."
 46. N 3 від 17.10.2005 "Про затвердження Примірного договору підряду в капітальному будівництві"

Инструктивные письма Госстроя Украины

 1. 7/4-5 від 16.02.2005 "Об определении стоимости строительства, осуществляемого за счет средств коммунальной собственности"
 2. 7/8-661 від 05.07.2005 "Об учете в стоимости строительства платы за землю"

Документы других министерств и ведомств

 1. 29.09.2005 Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг...
 2. 22.08.05. Про затвердження Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. Рішення колегії від 25 червня 2005 р. N 44. Про хід експериментального будівництва висотних житлових будинків та виконання науково-дослідних і експериментальних робіт
 2. Рішення N 61 НТР від 16.09.2005. Про експериментальне впровадження нових технічних рішень з поквартирної системи опалення у житлових будинках до 10 поверхів на досвіді забудови мікрорайону "Поділля" у м. Вінниці
 3. Рішення N 62 НТР від 16.09.2005. Про Примірний договір підряду в капітальному будівництві
 4. Рішення N 63 НТР від 16.09.2005. Про розгляд програми експериментального будівництва висотних будинків та багаторівневих підземних автостоянок у м. Києві, на проектування яких Київською міськдержадміністрацією надано відповідні дозволи
 5. Роз'яснення щодо нормування площ приміщень гуртожитку
 6. Роз'яснення стосовно можливості перепланування квартири на першому поверсі існуючого житлового будинку під офіс чи магазин без згоди сусідів.
 7. Роз'яснення щодо розташування об'єкта по межі червоних ліній по вул. І. Дубового в Дніпровському районі м. Києва
 8. Роз'яснення щодо можливості газифікації церкви у селі
 9. Роз'яснення нормативних вимог стосовно розміщення сусідом гаража на межі земельної ділянки
 10. Роз'яснення стосовно можливості надання госпрозрахунковим архітектурним бюро платних послуг із розроблення проектної документації на переобладнання житлового приміщення у нежитлове
 11. Роз'яснення щодо можливості перепланування гуртожитку в житловий будинок
 12. Роз'яснення стосовно правил розміщення та прийняття в експлуатацію малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності
 13. Роз'яснення щодо можливості застосування опалювальних апаратів конвекторного типу в торгових приміщеннях

Документы по вопросам управления качеством и обеспечению качества в строительстве

Стандарты, методические и инструктивные материалы

 1. ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник
 2. ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги
 3. ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності
 4. ДСТУ ISO 14001-97. Системы управления окружающей средой. Состав и описание элементов, руководящие указания по их применению
 5. ДСТУ ISO 14004-97. Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам управления, системам и средствам обеспечения
 6. ДСТУ ISO 9000-1-95. Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества. Часть 1. Руководящие указания по выбору и применению
 7. ДСТУ ISO 9000-2-96. Стандарты по управлению качеством иобеспечению качества. Часть 2. Руководящие указания по применению ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95 И ДСТУ ISO 9003-95
 8. ДСТУ ISO 9004-2-96. Управление качеством и элементами качества. Часть 2. Указания по услугам

Всего новых документов: 91

Смотрите также:
Copyright © 1999–2024
Украина, г. Харьков, пр. Науки, 58
т. (050) 401-14-39, Т./ф. (057) 717-27-32.
 • Отправить запрос