Информационно-техническое
бюро по строительству
Главная    Карта сайта

ИСС «Зодчий». Новые документы от 22 июня 2005 г.

Нормативные документы Украины в области строительства (ДБН)

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения

 1. СНиП II-44-78. Строительные нормы и правила. Часть II. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Глава 44. Тоннели железнодорожные и автодорожные

В. 3. Эксплуатация, ремонт, реставрация и реконструкция

 1. ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини

Г1, Д. Организационно-методические, экономические и технические нормативы, сметные нормы и правила

 1. Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 10. Производство минеральных удобрений

Справочные материалы

 1. Методичні рекомендації з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи
 2. Програма створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки
 3. ВСН 33-2.2.07-86. Мелиоративные системы и сооружения. Сооружения на набухающих грунтах. Нормы проектирования
 4. ВСН 33-2.2.12-87. Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования
 5. ВСН 33-2.3.02-87. Перенос на местность основных осей сооружений мелиоративных систем и водохозяйственных объектов
 6. ВСН 010-88. Строительство магистральных трубопроводов. Подводные переходы
 7. ВСН 123-77. Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими
 8. ВСН 12-73. Указания по определению грузоподъемности деревянных мостов с учетом их технического состояния
 9. ВСН 127-91. Нормы по проектированию и производству работ по искусственному понижению уровня подземных вод при сооружении тоннелей и метрополитенов
 10. ВСН 12-87. Причальные комплексы для перегрузки нефти и нефтепродуктов. Противопожарная защита
 11. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования квоздуху рабочей зоны
 12. ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов
 13. Зведений Перелік міждержавних і державних (національних) нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів, що діють на території України (за станом на 1 січня 2005 року)

Законы, постановления, указы, соглашения, документы др. министерств

Постановления Верховного Совета, Кабинета Министров, указы Президента

 1. 30.03.94. Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони
 2. 31.03.99. Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом ...

Приказы Госстроя Украины

 1. N 41 від 25.02.2005 "Про затвердження Положення про фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів"
 2. N 43 від 28.02.2005 "Про затвердження індексу до вартості робіт, пов'язаних із забудовою територій"
 3. N 44 від 28.02.2005 "Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт"
 4. N 49 від 11.03.2005 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2005 р. N 158 "Про часткове зняття обмежень щодо розпорядження об'єктами права державної власності"
 5. N 57 від 29.03.2005 "Про затвердження переліку фінансово-господарських операцій з підвищеним ризиком виникнення порушень у використанні бюджетних коштів та державного майна"
 6. N 58 від 30.03.2005 "Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані і прийняті в експлуатацію у 2004 році в Україні"
 7. N 66 від 19.04.2005 "Про затвердження Положення про Головну організацію з нормування праці у будівництві"
 8. N 73 від 29.04.2005 "Про виконання розпорядження Президента України від 20 квітня 2005 року N 985 з перевірки додержання вимог законодавства, реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель"
 9. N 79 від 18.05.2005 "Про визначення Головної організації з нормування праці у будівництві"
 10. N 80 від 18.05.2005 "Про прийняття та надання чинності ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"
 11. N 81 від 18.05.2005 "Про організацію виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям"
 12. N 82 від 19.05.2005 "Про виконання доручення Прем'єр-міністра України від 25 квітня 2005 р. N 16827"
 13. N 86 від 30.05.2005 "Про створення Громадської колегії при Голові Державного комітету України з будівництва та архітектури"

Инструктивные письма Госстроя Украины

 1. 7/8-107 від 16.02.2005 "О готовности программных комплексов "Смета 2001" и "Тендер-контракт - Интеллектуальные строительные сметы" к взаимодействию с другими программными комплексами"
 2. 7/8-177 від 15.03.2005 "О применении повышающих коэффициентов при реконструкции."
 3. 7/8-222 від 29.03.2005 "Щодо рівня заробітної плати на 2005 рік при визначенні вартості будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів"
 4. 7/8-236 від 04.04.2005 "Об усредненной стоимости человеко-часа по разрядам работ."
 5. 7/8-412 від 13.05.2005 "Щодо опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України"
 6. 5/11-1021 від 18.05.2005 "Про результати експлуатації Інформаційно-довідкової системи "Зодчий"

Документы других министерств и ведомств

 1. 17.04.2001. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури
 2. 14.08.2002. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури
 3. 17.09.2004. Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики дозволів на будівництво та Інструкції щодо їх складання
 4. 24.06.2004 Про затвердження Інструкції щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ремонту устатковання та обладнання, які виконуються на об'єктах житлово-комунального господарства
 5. 26.01.2005 О Примерном перечне услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений.
 6. 05.07.04. Про затвердження Положення про порядок державного пожежного нагляду за будівництвом об'єктів іноземними фірмами
 7. 24.06.2004 Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів фізичних осіб - установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю
 8. ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

Справочные, методические и рекламные материалы

Справочные и методические материалы

 1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни та доповнення до Розділів 1, 2, 4
 2. Рішення колегії від 22 квітня 2005 р. N 22. Про стратегічні напрями діяльності будівельного комплексу України на новому етапі соціально-економічного розвитку держави
 3. Рішення N 10 НТР від 11.02.2005. Про вдосконалення нормативної бази щодо улаштування сміттєпроводів у житлових та громадських будинках
 4. Рішення N 13 НТР від 11.02.2005. Про погодження проектів технічних умов
 5. Рішення N 14 НТР від 18.03.2005. Про досвід роботи ТОВ "Данфосс ТОВ" (м. Київ) із впровадження у житлово-цивільне будівництво сучасного енергозберігаючого обладнання та удосконалення нормативної бази з проектування систем опалення
 6. Рішення N 17 НТР від 15.04.2005. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов
 7. Рішення N 18 НТР від 15.04.2005. Про погодження проекту відомчих будівельних норм
 8. Рішення N 19 НТР від 15.04.2005. Про розгляд проекту Зміни N 1 ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги"
 9. Рішення N 20 НТР від 15.04.2005. Про проект Зміни N 4 СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
 10. Рішення N 22 НТР від 13.05.2005. Про визначення Головної організації з нормування праці у будівництві
 11. Рішення N 23 НТР від 13.05.2005. Про погодження проектів технічних умов
 12. Рішення N 24 НТР від 13.05.2005. Про погодження проекту відомчих будівельних норм
 13. Рішення N 25 НТР від 13.05.2005. Про досвід роботи СП "УКРІНТЕРМ" (м. Біла Церква) з виробництва та впровадження автономних систем опалення
 14. Рішення N 26 НТР від 13.05.2005. Про проект Зміни N 4 СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
 15. Рішення N 27 НТР від 13.05.2005. Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
 16. Роз'яснення щодо параметрів внутрішньоквартальних проїздів
 17. Роз'яснення стосовно порядку визначення прибудинкової території
 18. Роз'яснення щодо влаштування газового обладнання для поквартирного опалення та гарячого водопостачання в багатоквартирних житлових будинках
 19. Роз'яснення щодо нормативного розміщення гаража від межі земельної ділянки
 20. Роз'яснення щодо відстані між житловими будинками, яка не перешкоджала б забезпеченню зорового комфорту мешканців житлових будинків, що розташовані навпроти
 21. Роз'яснення щодо процедури вирішення питання прибудови до житлового будинку.
 22. Роз'яснення щодо класифікації продукції та послуг ТОВ "Технобуд" (щебінь з граніту)
 23. Роз'яснення щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів
 24. Роз'яснення стосовно поширення вимог п.1.36 СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" на ресторанний комплекс, який знаходиться в їх будинку
 25. Роз'яснення щодо відстані між житловими будинками, житловими і громадськими, а також між виробничими
 26. Роз'яснення стосовно проходження експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів.
 27. Роз'яснення щодо норм для проектування і влаштування в колишньому приміщенні вбудованого меблевого магазину на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку приватного кінозалу на 40 місць.

Документы по вопросам управления качеством и обеспечению качества в строительстве

Методические и инструктивные материалы

 1. 04.02.97. Про затвердження Положення про організацію і проведення контролю якості будівельно-монтажних робіт при спорудженні систем газопостачання
 2. 11.03.99. Про затвердження Вимог до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок

Всего новых документов: 74

Смотрите также:
Copyright © 1999–2024
Украина, г. Харьков, пр. Науки, 58
т. (050) 401-14-39, Т./ф. (057) 717-27-32.
 • Отправить запрос